Dosje javnega naročila 006139/2018
Naročnik: OBČINA ŽALEC, Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec
Blago: Nabava vozila za urgentnega zdravnika
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 29.290,00 EUR

JN006139/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 06.09.2018
JN006139/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 10.09.2018
JN006139/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.09.2018
JN006139/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 02.10.2018
JN006139/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 02.10.2018
Zahtevek za revizijo

    JN006139/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA ŽALEC
Ulica Savinjske čete 5
3310
SI
Žalec
Slovenija
Lea Pungartnik
lea.pungartnik@zalec.si
+386 37136481

Internetni naslovi
http://www.zalec.si/e-narocanje/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/273371/Vozilo_za_urgentnega_zdravnika.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/273371/espd/Narocnik_ESPD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=3737
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nabava vozila za urgentnega zdravnika
Referenčna številka dokumenta: 4300-0019/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34110000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Nabava motornega vozila oblike SUV za urgentnega zdravnika.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Žalec
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je nakup tovarniško novega motornega vozila oblike SUV za urgentnega zdravnika, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije v zvezi z javnim naročilom.
Konstrukcijska zasnova vozila mora omogočati fleksibilnost za kasnejše obnavljanje in nadomeščanje opreme, ki je namenjena uporabi nujne medicinske pomoči.

Naročnik se je prijavil na javni razpis Ministrstva za zdravje »Sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji za leto 2018«, za investicijski projekt Nakupa motornega vozila oblike SUV za urgentnega zdravnika in je bil na razpisu uspešen.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 13.09.2018
Konec: 10.10.2018
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
13.09.2018   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 12.12.2018
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 13.09.2018   10:05
Kraj: Sistem e-JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 10.09.2018   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
05.09.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 10.09.2018   10:02
VPRAŠANJE
Spoštovani,

zanima nas, za kakšno obdobje mora biti veljavna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti?

Ali moramo ob prijavi navesti le eno vrsto garancije, ali pa lahko obkrožimo denimo dve, saj v času do oddaje naročila mogoče ne bomo dobili odgovora iz banke glede bančne garancije.

Hvala

ODGOVOR
Spoštovani.
Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji, mora biti veljavnost garancije 30 dni daljša kot je rok za izvedbo del (10.10.2018).
Lahko obkrožite dve in dopišete obrazložitev za to.
Lep pozdrav