Dosje javnega naročila 006176/2018
Naročnik: OBČINA MEDVODE, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode
Blago: SKUPNO JAVNO NAROČILO »NAKUP STOJNIC ZA IZVEDBO PROJEKTA OŽIVITEV TRŽNIC NA OBMOČJU LAS«
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 97.690,64 EUR

JN006176/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 07.09.2018
JN006176/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.10.2018
JN006176/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 05.11.2018
JN006176/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 05.11.2018
JN006176/2018-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 05.11.2018
JN006176/2018-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 05.11.2018
JN006176/2018-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 05.11.2018
Zahtevek za revizijo

    JN006176/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA MEDVODE
Cesta komandanta Staneta 12
1215
SI
Medvode
Slovenija
Marko Košir
marko.kosir@medvode.si
+386 13619532
+386 13619510

Internetni naslovi
http://www.medvode.si

OBČINA DOMŽALE
Ljubljanska cesta 69
1230
SI
Domžale
Slovenija
gregor.turel@domzale.si
+386 17220100

Internetni naslovi
https://www.domzale.si

OBČINA KOMENDA
Zajčeva cesta 23
1218
SI
Komenda
Slovenija
mira.crnkovic@komenda.si
+386 17247406

Internetni naslovi
https://www.komenda.si

OBČINA MENGEŠ
Slovenska cesta 30
1234
SI
Mengeš
Slovenija
marko.kocjan@menges.si
+386 17247107

Internetni naslovi
http://www.menges.si

OBČINA TRZIN
Mengeška cesta 22
1236
SI
Trzin
Slovenija
info@trzin.si
+386 15644544

Internetni naslovi
http://www.trzin.si/sl/

OBČINA VODICE
Kopitarjev trg 1
1217
SI
Vodice
Slovenija
tatjana.resman@vodice.si
+386 18332614

Internetni naslovi
https://www.vodice.si

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.medvode.si/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=3775
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: SKUPNO JAVNO NAROČILO »NAKUP STOJNIC ZA IZVEDBO PROJEKTA OŽIVITEV TRŽNIC NA OBMOČJU LAS«
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39154100
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Javno naročilo zajema izdelavo in dobavo štirih različnih tipov lesenih stojnic, namenjenih večanju oz. širjenju ponudbe prodajalcev na tržnicah v posameznih občinah.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za največje število sklopov: 4
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 1: izdelava in dobava 63 stojnic tipa 1
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39154100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Javno naročilo zajema izdelavo in dobavo štirih različnih tipov lesenih stojnic, namenjenih večanju oz. širjenju ponudbe prodajalcev na tržnicah v posameznih občinah in s tem tudi kroženju ponudnikov na tržnih prostorih v vseh sodelujočih občinah (Občina Medvode, Občina Trzin, Občina Komenda, Občina Domžale, Občina Vodice in Občina Mengeš).

Izbrani ponudnik za SKLOP 3 in SKLOP 4 bo moral pred pričetkom izdelave stojnic, pri posameznem naročniku (SKLOP 3 Občina Domžale, SKLOP 4 Občina Komenda) opraviti pregled že obstoječih stojnic istega tipa, kot vzorec za lažjo izdelavo, saj morajo biti dobavljene stojnice, zaradi enotne podobe vseh stojnic naročnika, enakega zunanjega videza, kot stojnice, ki jih ima naročnik že v uporabi.

Ponudniki lahko oddajo ponudbo za posamezen sklop ali več sklopov skupaj (dva, tri ali vse štiri sklope).Stojnice so podrobneje opisane v dokumentu »Specifikacije«, ki so sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Rok za dobavo stojnic je 10. 12. 2018 (velja za vse sklope).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 4
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Javno naročilo se izvaja v okviru operacije »Oživitev tržnic na območju LAS« in ga delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja: Evropa investira v pod

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 2: izdelava, dobava in montaža 10 stojnic tipa 2
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39154100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Javno naročilo zajema izdelavo in dobavo štirih različnih tipov lesenih stojnic, namenjenih večanju oz. širjenju ponudbe prodajalcev na tržnicah v posameznih občinah in s tem tudi kroženju ponudnikov na tržnih prostorih v vseh sodelujočih občinah (Občina Medvode, Občina Trzin, Občina Komenda, Občina Domžale, Občina Vodice in Občina Mengeš).

Izbrani ponudnik za SKLOP 3 in SKLOP 4 bo moral pred pričetkom izdelave stojnic, pri posameznem naročniku (SKLOP 3 Občina Domžale, SKLOP 4 Občina Komenda) opraviti pregled že obstoječih stojnic istega tipa, kot vzorec za lažjo izdelavo, saj morajo biti dobavljene stojnice, zaradi enotne podobe vseh stojnic naročnika, enakega zunanjega videza, kot stojnice, ki jih ima naročnik že v uporabi.

Ponudniki lahko oddajo ponudbo za posamezen sklop ali več sklopov skupaj (dva, tri ali vse štiri sklope).Stojnice so podrobneje opisane v dokumentu »Specifikacije«, ki so sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Rok za dobavo stojnic je 10. 12. 2018 (velja za vse sklope).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 4
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Javno naročilo se izvaja v okviru operacije »Oživitev tržnic na območju LAS« in ga delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja: Evropa investira v pod

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 3: izdelava, dobava in montaža 3 stojnic tipa 3
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39154100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Javno naročilo zajema izdelavo in dobavo štirih različnih tipov lesenih stojnic, namenjenih večanju oz. širjenju ponudbe prodajalcev na tržnicah v posameznih občinah in s tem tudi kroženju ponudnikov na tržnih prostorih v vseh sodelujočih občinah (Občina Medvode, Občina Trzin, Občina Komenda, Občina Domžale, Občina Vodice in Občina Mengeš).

Izbrani ponudnik za SKLOP 3 in SKLOP 4 bo moral pred pričetkom izdelave stojnic, pri posameznem naročniku (SKLOP 3 Občina Domžale, SKLOP 4 Občina Komenda) opraviti pregled že obstoječih stojnic istega tipa, kot vzorec za lažjo izdelavo, saj morajo biti dobavljene stojnice, zaradi enotne podobe vseh stojnic naročnika, enakega zunanjega videza, kot stojnice, ki jih ima naročnik že v uporabi.

Ponudniki lahko oddajo ponudbo za posamezen sklop ali več sklopov skupaj (dva, tri ali vse štiri sklope).Stojnice so podrobneje opisane v dokumentu »Specifikacije«, ki so sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Rok za dobavo stojnic je 10. 12. 2018 (velja za vse sklope).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 4
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Javno naročilo se izvaja v okviru operacije »Oživitev tržnic na območju LAS« in ga delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja: Evropa investira v pod

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 4: izdelava, dobava in montaža 4 stojnic tipa 4
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39154100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Javno naročilo zajema izdelavo in dobavo štirih različnih tipov lesenih stojnic, namenjenih večanju oz. širjenju ponudbe prodajalcev na tržnicah v posameznih občinah in s tem tudi kroženju ponudnikov na tržnih prostorih v vseh sodelujočih občinah (Občina Medvode, Občina Trzin, Občina Komenda, Občina Domžale, Občina Vodice in Občina Mengeš).

Izbrani ponudnik za SKLOP 3 in SKLOP 4 bo moral pred pričetkom izdelave stojnic, pri posameznem naročniku (SKLOP 3 Občina Domžale, SKLOP 4 Občina Komenda) opraviti pregled že obstoječih stojnic istega tipa, kot vzorec za lažjo izdelavo, saj morajo biti dobavljene stojnice, zaradi enotne podobe vseh stojnic naročnika, enakega zunanjega videza, kot stojnice, ki jih ima naročnik že v uporabi.

Ponudniki lahko oddajo ponudbo za posamezen sklop ali več sklopov skupaj (dva, tri ali vse štiri sklope).Stojnice so podrobneje opisane v dokumentu »Specifikacije«, ki so sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Rok za dobavo stojnic je 10. 12. 2018 (velja za vse sklope).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 4
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Javno naročilo se izvaja v okviru operacije »Oživitev tržnic na območju LAS« in ga delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja: Evropa investira v pod


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Pogoji so podrobno opredeljeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
20.09.2018   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 20.09.2018   10:10


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 13.09.2018   11:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
07.09.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.