Dosje javnega naročila 007749/2018
Naročnik: MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana
Storitve: Ureditev mej, izvedba parcelacij ter vris stavb v zemljiški kataster in kataster stavb na lokacijah MORS
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 182.500,00 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN007749/2018-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 08.11.2018
JN007749/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 29.11.2018
JN007749/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.02.2019
JN007749/2018-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 03.04.2019
JN007749/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 04.04.2019
JN007749/2018-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 04.04.2019
Zahtevek za revizijo

    JN007749/2018-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2018/S 216-494036
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE
Vojkova cesta 55
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
glavna.pisarna@mors.si
+386 14712211
+386 14711730

Internetni naslovi
https://www.mo.gov.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/273557/177_-_RD_-_ESPD.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=5215
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Obramba


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Ureditev mej, izvedba parcelacij ter vris stavb v zemljiški kataster in kataster stavb na lokacijah MORS
Referenčna številka dokumenta: MORS 177/2018 - ODP
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71355000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izvedba ureditve mej, izvedba parcelacij ter vris stavb v zemljiški kataster in kataster stavb na lokacijah MORS za obdobje 2018 do 2021.
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 149.590,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
Največje število sklopov, ki so lahko oddani enemu ponudniku: 3
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 1 - UO Celje in Maribor
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71355000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: UO Celje in Maribor
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvedba ureditve mej, izvedba parcelacij ter vris stavb v zemljiški kataster in kataster stavb na lokacijah MORS za obdobje 2018 do 2021.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 37.050,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 40
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 2 UO Kranj, Ljubljana in Novo mesto
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71355000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: UO Kranj, Ljubljana in Novo mesto
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvedba ureditve mej, izvedba parcelacij ter vris stavb v zemljiški kataster in kataster stavb na lokacijah MORS za obdobje 2018 do 2021.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 61.640,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 40
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 3 UO Postojna
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71355000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: UO Postojna
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvedba ureditve mej, izvedba parcelacij ter vris stavb v zemljiški kataster in kataster stavb na lokacijah MORS za obdobje 2018 do 2021.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 50.902,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 40
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
07.12.2018   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 07.12.2018   10:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Uporabljeno bo elektronsko naročanje.
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 26.11.2018   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE
Vojkova cesta 55
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
07.11.2018   Dodatna pojasnila
Datum objave: 16.11.2018   10:45
VPRAŠANJE
Spoštovani

V točki 5 (tehnične specifikacije) razpisnih pogojev je naročnik pod odstavkom Posebne zahteve naročnika v zvezi z izdelavo geodetskih elaboratov navedel:
seznanitev in podpisi vseh lastnikov (tudi v primeru nestrinjanja z mejo)

Zanima nas kakšen način "prisile" stranke/lastnika v podpis je imel naročnik v mislih v primeru nestrinjanja s potekom meje?

V istem odstavku je naročnik navedel tudi:
za naročnika je potrebno izdelati elaborat izračuna izmeritvenih in mejnih točk (izračun tahimetrije v GSI in GEO formatu)

Zanima nas ali je naročnik imel v mislih predpisan elaborat pri postopku ureditve meje ali morda obstajajo kakšne posebne zahteve glede takšnega elaborata (kakšne?). V kolikor da, prosim, da razpisnim pogojem priložite obliko in sestavine takšnega elaborata.

S spoštovanjem

ODGOVOR

Pri podpisu elaborata tudi v primeru nestrinjanja z mejo je nujen podpis vseh strank.
1. Stranka oz. zastopnik stranke je prisoten na terenu
- V primeru, da se strinja z mejo jo podpiše,
- V primeru nestrinjanja, stranka podpiše izjavo, da se z mejo ne strinja,
- V primeru nestrinjanja z mejo in dejstvu, da noče stranka ničesar podpisati, se v zapisnik napiše, da je stranka prisotna in noče podpisati nestrinjanja
z mejo. Prisoten predstavnik MO s podpisom potrdi, da stranka noče podpisati.
2. Stranka oz. zastopnik stranke ni prisoten na terenu
- izvajalec mora stranko vabiti v pisarno in zagotoviti tudi prisotnost predstavnika MO, nakar sledi postopek pod točko 1.

GSI oz. GEO format je fizični izpis iz geodetskega GPS inštrumenta, ki dokazuje način in natančnost izračuna izmeritvenih, mejnih in ostalih točk
ali
Izračun poligonov in tahimetrije z dokazili natančnosti meritev oz. izračuna.

Glede na različna orodja posameznih ponudnikov storitev bo format izpisa dorekel pooblaščen predstavnik MO.Datum objave: 22.11.2018   11:30
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
I)pri dokazilih za osnovno sposobnost je potrebno pridobiti
1.1 potrdilo o nekaznovanju za lastnike, direktorja in podjetje?
1.2 potrdilo DURS-a?
1.4 dokazilo-izpis o pravnomočnih odločbah o prekrških v zvezi z plačilom za delo
ali je dovolj izpolnjeni obrazec ESPD, kaj pomeni da lahko naročnik sam preveri oziroma pridobi zgoraj navedena dokazila

II) Ali se kot posamezna reference šteje pridobljena referenca za eno koledarsko leto,ki izpolnjuje pogoje, če imamo sklenjeno pogodbo za več let
( npr: pogodba z občino za 3 let- 3 posamične reference za vsako leto, za več kot 10.000 eur)
hvala in lep pozdrav


ODGOVOR

I) Ponudnik izpolni obrazec ESPD. V fazi pregleda in ocenjevanja ponudb bo naročnik preverjal v kazenski evidenci nekaznovanost oz. kaznovanost posameznega ponudnika in pridobil iz javnih evidenc potrdilo o plačilu vseh dajatev za posameznega ponudnika.
II) Naročnik zahteva vsaj 2 referenci za zadnja tri leta pred rokom za objavo tega javnega naročila v skupni vrednosti 10.000,00 EUR. Pogodba, ki je sklenjena za tri (3) leta skupaj, se šteje kot ena referenca.


Datum objave: 22.11.2018   11:31
VPRAŠANJE
Spoštovani

Odgovor glede podpisa zapisnika (tudi v primeru nestrinjanja z mejo) je pod točko 1. sprejemljiv/razumljiv, pod točko 2 pa ne.

Pod točko 2 navajate, da »izvajalec mora stranko vabiti v pisarno in zagotoviti tudi prisotnost predstavnika MO, nakar sledi postopek pod točko 1«
Prosim za pojasnila:

-Zakon ponovnega vabljenja stranke (s strani izvajalca) ne predvideva zato smatramo, da zahteva ni usklajena z zakonskim postopkom. Postopek v primeru neudeležbe na mejni obravnavi določa Zakon o evidentiranju nepremičnin v 36., 37., in 38. členu.

V kolikor bi naročnik še vedno vztrajal pri svojih posebnih zahtevah pa prosim še za sledeča pojasnila:

-Kakšen postopek predvideva naročnik v kolikor se lastnik tudi drugemu (tretjemu, četrtemu, ...) vabilu ne odzove?
-Na kakšen način mora izvajalec zagotoviti prisotnost (pri ponovnem vabljenju) predstavnika MO? Ali ga vabi kot lastnika, ki se ni odzval?
-Kakšen je postopek v kolikor se lastnik drugemu vabilu odzove, predstavnik MO pa ne?
-Običajno se lastnik, ki se ne odzove na prvo vabilo tudi nima namena odzvati v nadaljnem postopku. Ali bo v teh primerih predstavnik MO hodil »gledati na uro« k izvajalcu v pisarno pri vsakem ponovnem vabljenju?

Lep pozdrav


ODGOVOR

-Zakon ponovnega vabljenja, s strani izvajalca, dejansko ne predvideva, zato so pa to posebni pogoji naročnika, ki niso vezani na Zakon o evidentiranju nepremičnin.
-Postopek bo izveden v skladu z odločitvijo predstavnika naročnika. Drugega in nadaljnjih vabljenj ne predvidevamo, lahko pa se predstavnik naročnika odloči, da se tako stranko obišče na domu (take postopke smo že izvajali in so se izkazali kot koristni).
-Predstavnika MO se obvesti o postopku pisno, prav tako kakor stranko oz. zastopnika. Datum vabljenja bo predhodno potrebno telefonsko uskladiti s predstavnikom MO.
-Predstavnik MO se bo dolžan udeležiti postopka (v skladu z dogovorom o datumu obravnave).
-V kolikor se lastnik ne odzove na vabilo, je nadaljnji postopek urejanja stvar naročnika.Datum objave: 22.11.2018   11:33
VPRAŠANJE
Pozdravljeni
EKONOMSKO-FINANČNA SPOSOBNOST
"vsaj 2(dve) referenci za zadnja 3 leta pred rokom za objavo tega javnega naročila v skupni vrednosti 10.000,00 z DDV"
Ali mora biti skupna vrednost obeh referenc skupaj 10.000,00?
Ali vsaka referenca 10.000,00?
l.p.

ODGOVOR

Naročnik zahteva vsaj 2 referenci za zadnja tri leta pred rokom za objavo tega javnega naročila v skupni vrednosti 10.000,00 EUR.


Datum objave: 27.11.2018   11:40
VPRAŠANJE
Vprašanje:

REFERENCE: Z naročnikom imamo sklenjen okvirni sporazum za izvajanje geodetskih storitev za obdobje 3 let.
Po predmetni pogodbi, izvajamo posamezne geodetske storitve (ki jih naročnik sukcesivno naroča), s katerimi izpolnjujemo pogoje vašega naročila za posamezno referenco.

Predvidevamo, da vsaka takšna referenca velja kot ena referenca?

Lp,ODGOVOR
Naročnik zahteva vsaj 2 referenci za zadnja tri leta pred rokom za objavo tega javnega naročila v skupni vrednosti 10.000,00 EUR. Pogodba, ki je sklenjena za tri (3) leta skupaj, se šteje kot ena referenca.Datum objave: 27.11.2018   11:41
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Imamo vprašanje glede merila za ocenjevanje ponudb, in sicer glede vrednosti dodatnih referenc:

A naročnik zahteva/določa vrednost posamezne reference za merilo?
Torej kolikšna je zahtevana vrednost referenc med 3-4 in več kot 5, če sploh je?

Hvala.
Lp

ODGOVOR
Glede nato, da naročnik ni jasno in nedvoumno definiral merila reference, v kolikšni vrednosti naj bi bila dodatna referenca, naročnik to merilo umika iz razpisne dokumentacije. Edino merilo je po tem umiku cena ponudbe oz. najnižja vrednost ponujenih storitev.
Naročnik bo objavil popravek razpisne dokumentacije.