Dosje javnega naročila 006240/2018
Naročnik: SPLOŠNA BOLNIŠNICA SLOVENJ GRADEC, Gosposvetska cesta 1, 2380 Slovenj Gradec
Blago: Nabava monitorjev za hemodinamski monitoring s centralno postajo
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 185.074,00 EUR

JN006240/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 10.09.2018
JN006240/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.10.2018
JN006240/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 28.12.2018
JN006240/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 28.12.2018

    JN006240/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
SPLOŠNA BOLNIŠNICA SLOVENJ GRADEC
Gosposvetska cesta 1
2380
SI
Slovenj Gradec
Slovenija
Suzana Dolar
suzana.dolar@sb-sg.si
+386 28823409
+386 28842393

Internetni naslovi
http://www.sb-sg.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/273740/JNMV_33-2018_RD-Monitoring-sept18.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=3828
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nabava monitorjev za hemodinamski monitoring s centralno postajo
Referenčna številka dokumenta: JNMV33-2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33100000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Nabava monitorjev za hemodinamski monitoring s centralno postajo
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33195100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
II.2.4 Opis javnega naročila
Nabava monitorjev za hemodinamski monitoring s centralno postajo
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Navedeno v razpisni dokumentaciji


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
25.09.2018   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 25.09.2018   10:01
Kraj: Elektronska oddaja ponudb v sistem eJN2


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 18.09.2018   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
10.09.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 20.09.2018   13:04
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Pri centralni postaji zahtevate možnost vpogleda trenutnih vrednosti nadzorovanih parametrov za več pacientov hkrati (vsaj 8)in za izbranega pacienta (alarmi, dogodki, krivulje) iz oddaljenih računalnikov v bolnišnični mreži (web serving).

Glede na to da gre za specifikacijo ki ga ponuja točno določen proizvajalec, in da si zagotovite racionalno porabo sredstev, bi vam ponudili centralno nadzorno postajo, ki nudi pregled trenutnih vrednosti nadzorovanih parametrov za vse paciente (alarmi, dogodki, krivulje) za enega izbranega pacienta na računalniku znotraj bolnišničnega omrežja in s pomočjo mobilne aplikacije (na telefonu ali tabličnem računalniku) pa je možen vpogled v trenutne vrednosti za več pacientov hkrati. Tako si boste zagotovili večjo konkurenčnost med ponudniki in ceno.
Ali lahko ponudimo takšno centralno postajo?

Lep pozdrav


ODGOVOR št. 1:
Lahko ponudite tudi opisano centralno postajo.
Datum objave: 20.09.2018   13:05
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Pri transportnem monitorju zahtevate NIBP z algoritmom, ki med nastavljenimi intervali kontinuirano spremlja spremembe v krvnem tlaku in ob zaznanih spremembah samodejno sproži merjenje NIBP.
Tovrstna tehnologija je patentirana s strani Nihon Kohden, s čimer onemogočite prijavo vseh drugih dobaviteljev opreme. Da si zagotovite racionalno porabo bolnišničnih sredstev, vas prosimo ali umaknete zahtevo z algoritmom ali pa dovolite tehnologijo, ki spremlja pacientove parametre in razloči odstopanja med pravimi in lažnimi alarmi. Na ta način se vam sproži alarm samo takrat, ko je resnična sprememba pri pacientu, kadar se lahko ročno aktivirate NIBP meritev.
Prosimo za umaknete zahtevo po zahtevanem algoritmu ali pa dovolite da lahko ponudimo alternativno tehnologijo?

Hvala na odgovoru in lep pozdrav

ODGOVOR št. 2:
Lahko ponudite opisano tehnologijo.
Datum objave: 20.09.2018   13:13
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Objavljate zahteve, ki so pisane na enega ponudnika medicinske opreme. Izključujete možnost drugih dobaviteljev, da bi skladno z načeli ZJN3 tudi drugi ponudili ustrezno ponudbo za zahtevano opremo.
Vprašanje za zahtevo 1, centralna postaja.
1. Vaša zahteva: uporaba čitalca črtne kode.
Uporaba čitalca črtne kode je smiselna pri prijavi bolnika pri samem ob posteljnem monitorju, tako tudi manjšamo možnosti napak oz. mešanju podatkov bolnika.
Ali velja, da ponudimo možnost uporabe čitalca črtne kode samo pri ob posteljnem monitorju?
2. Vaša zahteva: alarmne limite naj bo možno nastaviti hkrati za vse bolnike.
Centralne postaje, kot del računalniške opreme, imajo veliko možnosti, kot tudi vaša zahteva za hkratno nastavitev alarmnih limitov za vse bolnike. Klinično to ni sprejemljivo, ker se vsak bolnik obravnava posamezno in alarmi niso samo za alarmiranje. Vsak doktor se za posameznega bolnika odloči, katere alarme bo spreminjal ali po potrebi izklopil.
Prosimo, da se ta zahteva prekliče. Uporabi se samo: alarmne limite naj bo možno nastaviti ločeno za vsakega bolnika posameznega bolnika.
3. Vaša zahteva: odpornost za defibrilacijo (IEC standard)
Centralna postaja je fizično ločena od monitorjev, drugi tokokrog, tako da defibriliranje pri bolnišničnem monitorju nikakor ne vpliva na centralno postajo.
Prosimo, da se zahteva briše.

Vprašanje za zahtevo 2, monitor s transportnim merilnim modulom, 2.1 Osnovne zahteve transportnega primarnega merilnega modula.
4. Vaša zahteva, Transportni - primarni merilni modul naj bo enostaven za uporabo, lahek (vključno z baterijo ne več kot 1,5 kg +/-5%), naj uporablja med seboj kompatibilni pribor in potrošni material ter naj ustreza.
Ali glede na zahtevane parametre ponudimo transportni primarni modul, lahek (vključno z baterijo in zahtevanim potrošnim materialom ne več kot 2,5 kg +/-5%)?
5. Vaša zahteva: NIBP - neinvazivno merjenje krvnega tlaka, NIBP naj vključuje algoritem, ki med nastavljenimi intervali kontinuirano spremlja spremembe v krvnem tlaku in ob zaznanih spremembah samodejno sproži merjenje NIBP (kot npr. Cnap, Pwtt, SPI, Clearsight ali enakovredno )
Zahteva je pisana samo na enega ponudnika in kot npr. Cnap, Pwtt, SPI, Clearsight sploh niso enakovredne.
Prosimo, da se zahteva spremeni NIBP - neinvazivno merjenje krvnega tlaka, NIBP naj vključuje tri načine neinvazivnega merjenja krvnega tlaka, ročno merjenje na zahtevo, avtomatično stalne redne meritve (z nastavljivim intervalom od ene minute do 24 ur) in Sekvenčno do štirje cikli merjenja, ki se izvedejo zaporedno, pri čemer se za vsak cikel posebej nastavi število meritev in interval med njimi.

Vprašanje za zahtevo 2, monitor s transportnim merilnim modulom, 2.2 Osnove zahteve dodatnega - sekundarnega prikazovalnika.
6. Vaša zahteva: velikosti vsaj 21, s funkcijo delovanja na dotik
Velikost 21'' zaslona lahko podita samo dva proizvajalca. Ali lahko ponudimo 19'' zaslon?

7. Vprašanje za zahtevo 2, monitor s transportnim merilnim modulom, 3 Monitor neinvazivni.
Vaša zahteva: Zaradi funkcije transporta naj skupna teža ne presega 4kg.
Ali lahko ponudimo aparat, katera skupna teža, zaradi funkcije transporta s baterijo in potrošnim materialom ne presega 7 kg in je odporen na udarce?
8. Vaša zahteva: Vsaj 100 urno hranjenje parametrov v trendih z možnostjo izpisa vrednosti parametrov v izbrani točki, grafični ali tabelarični prikaz, priklic in pregled aritmij. Vsa okna trenda naj bodo časovno sinhronizirana (npr. pogled enega okna ob določenem času naj prikaže drugo okno trenda ob enakem času)
Vsaj 100 urno hranjenje in prikaz krivulj ("Full disclosure" vsaj za eno krivuljo)
Ali lahko ponudimo z vsaj 48 urno hranjene parametrov v trendih in vsaj 48 urno hranjenje in prikaz krivulj ("Full disclosure" vsaj za eno krivuljo), saj bo monitor verjetno priključen na centralno postajo, katera bo imela možnost za več časa pregleda podatkov?


ODGOVOR št. 3:
ODG 3/1: Lahko ponudite čitalec črtne kode z možnostjo uporabe pri ob-posteljnem monitorju.
Potrebujemo samo 1 kos čitalca črtne kode.
ODG 3/2: Na centralni postaji mora biti možnost nastavitve nadzorovanih parametrov za več pacientov hkrati (vsaj 8), alarmne limite pa mora biti možno nastaviti ločeno za vsakega posameznega pacienta.
ODG 3/3: Lahko ponudite tudi centralno postajo, ki ne izpolnjuje IEC standarda za odpornost za defibrilacijo.
Vsa ostala razpisana in ponujena oprema (monitorji pod točko 2 in 3) pa mora zagotavljati skladnost za:
odpornost za defibrilacijo (IEC standard), stopnjo električne zaščite po normativih IEC, Direktiva Sveta 93/42/EGS (o medicinskih pripomočkih) ponudbi priložiti dokazila, ki iz katerih bo razvidno izpolnjevanje zahtev.
ODG 3/4: Naročnik ne spreminja razpisnih zahtev.
ODG 3/5: Lahko ponudite transportni primarni merilni modul tudi z vašim opisanim načinom merjenja NIBP.
ODG 3/6: Naročnik ne spreminja razpisnih zahtev.
ODG 3/7: Naročnik ne spreminja razpisnih zahtev.
ODG 3/8: Lahko ponudite tudi monitor neinvazivni z vsaj 48 urnim hranjenem parametrov v trendih in vsaj 48 urno hranjenje in prikaz krivulj ("Full disclosure" vsaj za eno krivuljo).

Datum objave: 20.09.2018   13:15
OPOMBA NAROČNIKA:
Naročnik je objavil odgovore na vsa prejeta vprašanja.