Dosje javnega naročila 006241/2018
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Gradnje: Rekonstrukcija pločnikov in kolesarskih stez na Prešernovi cesti
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 232.148,37 EUR

JN006241/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 10.09.2018
JN006241/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.10.2018
JN006241/2018-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.10.2018
JN006241/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 14.11.2018
JN006241/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 15.11.2018
Zahtevek za revizijo

    JN006241/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Cvetka Erzin
cvetka.erzin@ljubljana.si
+386 13064403
+386 13064407

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/273804/objava.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=3843
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Rekonstrukcija pločnikov in kolesarskih stez na Prešernovi cesti
Referenčna številka dokumenta: 430-1577/2018-4
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Rekonstrukcija pločnikov in kolesarskih stez na Prešernovi cesti
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233000
45233120
45233162
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Rekonstrukcija pločnikov in kolesarskih stez na Prešernovi cesti
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 200
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Kohezijski sklad


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
v razpisni dokumentaciji


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
21.09.2018   11:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 10.01.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 21.09.2018   11:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 14.09.2018   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
10.09.2018   Dodatna pojasnila
Datum objave: 12.09.2018   11:30
VPRAŠANJE:
Datum prejema: 12.09.2018 07:14
V referenčnem portdilu je zahtevana navedba številke uporabnega dovoljenja, v pogojih v razpisni dokumentaciji te zahteve ni. Ker gre pri obnovah največkrat za vzdrževalna dela v javno korist in uporabno dovoljenje ni izdano, sprašujemo, ali gre pri zahtevah v referenčnem potrdilu za pomoto? Prosimo, da potrdite, da uporabno dovoljenje za referenčna potrdila ni zahtevano. Hvala.

ODGOVOR:
DA, gre za pomoto! Ni gradbenega dovoljenja in tudi uporabnega dovoljenja ne bo.VPRAŠANJE:
Datum prejema: 11.09.2018 08:39
Menimo, da je zahtevana vrednost reference precenjena.
Prosimo naročnika, da zahtevano vrednost reference zniža in na ta način pridobi ponudbe več ponudnikov in s tem konkurenčno ceno.

ODGOVOR:
Naročnik ne bo znižal vrednosti zahtevane reference. Zahtevana vrednost reference je nižja od ocenjene vrednosti.


VPRAŠANJE:
Datum prejema: 11.09.2018 08:36
Prosimo, da objavite ocenjeno vrednost razpisanih del.
Hvala.

ODGOVOR:
Naročnik ne bo objavil ocenjene vrednosti.


VPRAŠANJE:
Datum prejema: 11.09.2018 08:35
Ali zadostimo pogoju naročnika po dokazilu reference za pločnik, če smo gradili pločnik z robnikom ločen od cestišča, kolesarska steza in pločnik za pešce sta ločena z granitnimi kockami?
Hvala za odgovor.

ODGOVOR:
DA.

VPRAŠANJE:
Datum prejema: 11.09.2018 07:48
Naročnik postavlja pogoj za reference in sicer: dva istovrstna posla ( gradnja ali rekonstrukcija pločnikov in kolesarskih stez), v vrednosti najmanj 250.000,00 brez DDV za posamezni posel.
Ali predstavlja vrednost posla samo za pločnike, brez ceste?
Hvala za odgovor.

ODGOVOR:
Da, ker rekonstruiramo samo pločnike, cesta se rekonstruira v sklopu sanacije vodovoda, ki se že izvaja.