Dosje javnega naročila 006356/2018
Naročnik: SŽ - Vleka in tehnika, d.o.o., Zaloška cesta 217, 1000 Ljubljana
Blago: Rezervni deli za ELOK 541
ZJN-3: Postopek s pogajanji s predhodnim javnim razpisom
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 850.848,74 EUR

JN006356/2018-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 13.09.2018
JN006356/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 25.09.2018
JN006356/2018-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 01.10.2018
JN006356/2018-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 12.10.2018
JN006356/2018-K04 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 30.10.2018
JN006356/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 01.07.2019
JN006356/2018-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 16.08.2019
JN006356/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 19.08.2019
Zahtevek za revizijo

    JN006356/2018-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2018/S 177-402124
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
SŽ - Vleka in tehnika, d.o.o.
Zaloška cesta 217
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Sandi Mesarič
sandi.mesaric@slo-zeleznice.si
+386 12914532

Internetni naslovi
https://www.sz-vit.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/273810/Rezervni_deli_za_ELOK_541.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=3841
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Železniški promet


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Rezervni deli za ELOK 541
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34600000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Rezervni deli za ELOK 541
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 1
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: SŽ Vleka in tehnika, d.o.o., Center Ljubljana, Zaloška 217, 1000 Ljubljana, Slovenija
II.2.4 Opis javnega naročila
Rezervni deli za ELOK 541
Sklop 1
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 2
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: SŽ Vleka in tehnika, d.o.o., Center Ljubljana, Zaloška 217, 1000 Ljubljana, Slovenija
II.2.4 Opis javnega naročila
Rezervni deli za ELOK 541
Sklop 2
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje
Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja
Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji

III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo


III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano


III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Postopek s pogajanji s predhodnim javnim razpisom
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
11.10.2018   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura:


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 23.10.2018   10:00

Dodatne informacije:
Prijava se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do 11.10.2018 do 12.00 ure.
Dostop do povezave za oddajo elektronske prijave/ponudbe v tem postopku javnega naročila je na naslednji povezavi:
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=3841
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
SŽ - Vleka in tehnika, d.o.o.
Zaloška cesta 217
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
10.09.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 28.09.2018   14:14
VPRAŠANJE
ÖBB Technical Services GmbH prosimo za podaljšanje roka za oddajo prijave za najmanj 4 tedne.
ÖBB Technical Services GmbH mora zaprositi za digitalno potrdilo, poleg tega pa moramo prevajati vse dokumente v nemški jezik in nazaj v slovenščino, preko overjenega prevajalskega urada, kar bo dolgotrajen postopek.
Že vnaprej se vam zahvaljujem.


ODGOVOR
Spoštovani,

v objavo smo poslali popravek, v katerem smo podaljšali rok za sodelovanje oz. oddajo prijav, in sicer:
Prijava se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do 8.11.2018 do 12.00 ure.

Prav tako smo podaljšali rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj, in sicer do 23.10.2018.

Lep pozdrav


Datum objave: 08.10.2018   08:49
VPRAŠANJE
Spoštovani,
razpisna dokumentacija na strani 20 v razdelku Jezik ponudbe določa, da mora biti ponudba napisana v slovenskem jeziku, pri čemer je lahko v tujem jeziku predložen propagandni material, tehnična dokumentacija, strokovna literatura in podobno. Ponudnika zanima, ali lahko potrdila iz raznih registrov, kot so potrdilo iz sodnega registra, potrdilo iz kazenske evidence, ipd., predloži zgolj v nemškem jeziku (ali pa v overjenem prevodu v angleški jezik) oziroma ali je nujno potreben overjen prevod v slovenski jezik.
Najlepša hvala in lep pozdrav


ODGOVOR
Spoštovani,
v skladu z navedbo v razpisni dokumentaciji, mora biti ponudbena dokumentacija predložena v slovenskem jeziku, v drugem (angleškem ali nemškem) jeziku pa je lahko predložen samo propagandni material, tehnična dokumentacija, strokovna literatura, certifikati in podobno. V skladu z navedenim predloži tuji ponudnik izpisek iz raznih registrov, kot so potrdila iz sodnega registra, potrdilo iz kazenske evidence v tujem jeziku in zraven predloži uradni prevod dokumenta v slovenskem jeziku.

Lep pozdravDatum objave: 08.10.2018   08:52
VPRAŠANJE
Spoštovani,
razpisna dokumentacija določa, da mora ponudnik oz. fizične osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega in nadzornega organa ponudnika, predložiti izpolnjeno in podpisano pooblastilo (obrazec 2 oziroma 3). Ponudnik, ki ima sedež izven Republike Slovenije, mora poleg ESPD predložiti tudi ustrezna dokazila o izpolnjevanju pogojev. Predvidevamo, da ponudniku, ki nima sedeža v Sloveniji oz. člani njegovih vodstvenih oz. nadzornih organov ne prebivajo v Sloveniji, zato ni potrebno predložiti izpolnjenih omenjenih obrazcev. Prosimo, potrdite.
Najlepša hvala in lep pozdrav


ODGOVOR
Spoštovani,
da, v skladu z razpisno dokumentacijo, tujemu ponudniku ni potrebno izpolniti o razpisnih obrazcev 2 in 3.

Lep pozdravDatum objave: 08.10.2018   09:05
VPRAŠANJE
Spoštovani,
razpisna dokumentacija v točki III določa, da mora gospodarski subjekt, ki nima sedeža v RS, predložiti ustrezno dokazilo, da ni uvrščen v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami v RS in v državi, v kateri ima sedež. Ponudnika, ki nima sedeža v Sloveniji, zanima, ali je za dokazovanje, da ni na seznamu z negativnimi referencami v RS, dovolj, da poda soglasje v okviru ESPD obrazca. Za državo sedeža bo predložil ustrezno dokazilo.

Najlepša hvala in lep pozdrav


ODGOVOR
Spoštovani,
da, v skladu z navedbami v razpisni dokumentaciji.

Lep pozdrav


Datum objave: 12.10.2018   15:15
VPRAŠANJE
Spoštovani,
glede na to, da smo ponudnik iz tujine in ne govorimo slovensko, lepo prosimo, če pripravite še ESPD obrazec v angleškem jeziku.
Najlepša hvala in lep pozdrav


Spoštovani,

kot ponudnik iz tujine moramo ponudbi predložiti številna dokazila. Glede na to nas zanima, ali lahko priložimo potrdilo iz kazenske evidence za pravno osebo, ki je bilo pridobljeno dne 31. 7. 2018. Pridobitev takšnega potrdila je namreč zelo dolgotrajna.
Najlepša hvala in lep pozdrav


ODGOVOR
Spoštovani,
obrazec ESPD smo kreirali tudi na Portalu TED (Tenders Electronic Daily) ter ga poslali v objavo. Vsebina in izpolnjevanje le-tega se vrši v jeziku, ki si ga ponudnik sam izbere.


Ponudnik lahko predloži dokazilo o nekaznovanosti pridobljeno dne 31. 7. 2018.

Lep pozdrav


Datum objave: 26.10.2018   13:24
VPRAŠANJE
Vprašanje 1:
Vzorec pogodbe, 8. člen: "Prodajalec se zavezuje, da na zahtevo kupca omogoči v tovarni proizvajalca kakovostni prevzem blaga v skladu z razpisno dokumentacijo. V tem primeru vsaka stranka nosi svoje stroške kakovostnega prevzema. Hkrati mora prodajalec na zahtevo kupca omogočiti izvedbo audita. Pri prevzemu mora biti napisan tehnično prevzemni zapisnik na podlagi EN 10204 z 3.1 ali 3.2 iz katerega je razvidno, da blago odgovarja pogodbenim pogojem. Če se pri prevzemu ugotovi odstopanje med zahtevano in dejansko kvaliteto materiala, se prevzem ne opravi."
Naročniku je v tem členu omogočena izvedba audita. Z izvedbo audita so povezani stroški, ki jih ponudnik v tem trenutku težko oceni. Predlagamo, da se v 8. členu stavek "Hkrati mora prodajalec na zahtevo kupca omogočiti izvedbo audita" v celoti briše ali se dopolni na sledeči način: "Hkrati mora prodajalec na zahtevo kupca omogočiti izvedbo audita. Stroške audita nosi kupec"

Vprašanje 2:
9. člen, točka A: točka določa v kolikšnem času mora prodajalec zamenjati nekvalitetno blago. Na možnost menjave vplivajo pogodbeni roki, ki so določeni v Obrazcu 12: Tehnične zahteve. Prodajalec predlaga spremembo na naslednji način: "a) zavrniti celotno ali delno količino blaga, ali zahtevati od prodajalca, da v pogodbenem roku nadomesti nekvalitetno blago".

Vprašanje 3:
Vzorec pogodbe, 11. člen, 2 odstavek: "Pošiljki morajo biti priložene naslednje listine: dobavnica, račun, tehnični list blaga proizvajalca, zapisnik končne kontrole kakovosti po standardu EN 10204 3.1. ali 3.2."
Ponudnik na osnovi izkušenj ugotavlja, blago potuje samo z dobavnico, packing listo ter računom. Ponudnik predlaga spremembo 2 odstavka 11. člena na način: "Pošiljki morajo biti priložene naslednje listine: dobavnica, paking lista in račun."

Vprašanje 4:
Spoštovani, zaradi načela sorazmernosti ponudnik predlaga spremembo 15. člena tako, da se ta glasi: "V primeru zamude dobavnega roka ima naročnik pravico do pogodbene kazni, in sicer 5 (pet promilov) za vsak dopolnjen teden zamude od vrednosti blaga, z dobavo katerega je prodajalec v zamudi, vendar največ do 10% vrednosti blaga, z dobavo katerega je prodajalec v zamudi."

Vprašanje 5:
Spoštovani, zaradi zagotovitve spoštovanja predpisov s področja izvoznih in uvoznih omejitev prosimo, da se v pogodbo vključi tudi naslednji nov člen:
Prodajalec ni dolžan izpolniti svojih pogodbenih obveznosti, če za izpolnitev obstajajo zakonske ovire, ki izvirajo iz nacionalnih ali mednarodnih predpisov EU v zvezi z zunanjo trgovino, embargov ali drugih sankcij.
Kupec izjavlja, da je vse blago, dobavljeno na podlagi te pogodbe, namenjeno izključno lastni rabi.

Vprašanje 6:
Pogodba določa dobavo blaga za 3 letno obdobje. Zaradi nepredvidenih nihanj cen, ponudnik predlaga brisanje 2. odstavka drugega člena ""Navedena cena je do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti fiksna in nespremenljiva."" Ta stavek, pa bi nadomestili z naslednjim odstavkom, ki bi zmanjšal tveganje spremembe cen:
"Naročnik bo prodajalcu priznal valorizacijo cen na podlagi indeksa cen življenjskih potrebščin, ki ga objavlja Statistični urad Republike Slovenije.Cene iz predhodnega stavka so fiksne za obdobje enega leta od sklenitve pogodbe. Po preteku enega leta se vrednost lahko spremeni glede na rast indeksa cen življenjskih potrebščin pod pogoji, kot je to določeno v 6. členu Pravilnika o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo osebe javnega sektorja (Ur.l. RS št. 1/2004). Povišanje lahko znaša največ 80% povišanja indeksa. Valorizacija se prizna na predlog prodajalca."ODGOVOR

Spoštovani,

Odgovor 1:
Naročnik bo spremenil vsebino 8. člena pogodbe, ki se po novem glasi:
»Prodajalec se zavezuje, da na zahtevo kupca omogoči v tovarni proizvajalca kakovostni prevzem blaga v skladu z razpisno dokumentacijo. V tem primeru vsaka stranka nosi svoje stroške kakovostnega prevzema. Pri prevzemu mora biti napisan tehnično prevzemni zapisnik. Če se pri prevzemu ugotovi odstopanje med zahtevano in dejansko kvaliteto materiala, se prevzem ne opravi.«


Odgovor 2:
Naročnik določbe 9. člena, a) točke ne bo spreminjal.


Odgovor 3:
Naročnik bo spremenil vsebino 2. odstavka 11. člena pogodbe, ki se po novem glasi:
Pošiljki morajo biti priložene naslednje listine: dobavnica, pack lista in tehnični list blaga proizvajalca.


Odgovor 4:
Naročnik bo spremenil vsebino 15. člena pogodbe, ki se po novem glasi:
V primeru zamude dobavnega roka ima kupec pravico do pogodbene kazni, in sicer 5 (pet promilov) za vsak dopolnjeni teden zamude od vrednosti blaga, z dobavo katerega je prodajalec v zamudi, vendar največ do 10% vrednosti blaga, z dobavo katerega je prodajalec v zamudi.


Odgovor 5:
Naročnik novega člena z navedeno vsebino v pogodbo ne bo dodajal.

Odgovor 6:
Naročnik navedene vsebine 2. člena pogodbe ne bo spreminjal.


Lep pozdrav.


Datum objave: 26.10.2018   13:27
VPRAŠANJE
Spoštovani,
V razpisni dokumentaciji Obrazci in vzorec pogodbe so v obrazcu št.13 podane količine razpisanih rezervni delov s podanimi skrajnimi roki dobave.

Glede na razpisane količine lahko določene pozicije nudimo samo v minimalnih količinah za naročilo in njihovem mnogokratniku, kar pa se vedno ne izzide z razpisanimi količinami.
Pri določenih pozicijah so skrajni dobavni roki prekratki glede na dejansko možne dobave roke opreme.

Prosimo, da ponovno proučite razpisane količine in dobavne pogoje in objavite nov obrazec št.13.


ODGOVOR

Spoštovani,

naročnik razpisanih količin rezervnih delov kot tudi dobavnih rokov ne bo spreminjal.

Lep pozdravDatum objave: 26.10.2018   13:41
VPRAŠANJE
Vprašanje št. 1:

Spoštovani,

razpisna dokumentacija na straneh 9, 10 in 11 v točki 10. 1. določa, da mora ponudnik, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji, predložiti potrdilo iz kazenske evidence za vse člane upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa. Ponudnik, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji, ima 9 članov nadzornega sveta, postopek pridobitve pa je dolgotrajen, saj mora vsak posameznik sam osebno zaprositi za izdajo potrdila. Posledično tuji ponudnik pred rokom za oddajo ponudbe ne bo mogel pridobiti potrdil iz kazenskih evidenc za člane nadzornega sveta. Na drugi strani ponudnik registriran v Sloveniji lahko predloži le ustrezno pooblastilo, na podlagi katerega naročnik sam pridobi podatke. Glede na navedeno prosimo, da naročnik potrdi, da za člane nadzornega sveta ponudniku ni potrebno predložiti potrdil iz kazenske evidence. V primeru, da naročnik pri tej zahtevi vztraja, prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudbe za vsaj 1 mesec.

Najlepša hvala in lep pozdrav

Vprašanje št. 2:

Spoštovani,

razpisna dokumentacija na strani 11, točka II določa, da mora ponudnik iz tujine predložiti potrdilo, da ima plačane davke in prispevke. Skladno z razpisno dokumentacijo se šteje, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih 5 let do dne oddaje ponudbe. Pristojni organ v državi ponudnika izda potrdilo, v katerem zgolj navede, da »trenutno zoper družbo ni nobenih neplačanih terjatev iz naslova davkov«.
Tudi druga potrdila, ki jih pristojni organi izdajajo (npr. glede prekrška v zvezi s plačilom za delo) takšnega podatka (za obdobje v preteklosti), ne vsebujejo. Dodatno vezano na dokazilo o prekršku v zvezi s plačilom za delo, pristojni organ izda le potrdilo, da ponudnik »ni pomembno kaznovan« skladno z Zakonom o tujcih, ni pa izrecno navedeno v potrdilu, da to velja tudi za »domače« zaposlene, čeprav to drži.
Ponudnika zanima, ali bo naročnik štel za ustrezna takšna dokazila oziroma ali bi naročnik sprejel kot ustrezno dokazilo, če poleg potrdil, ki so omenjena v prejšnjih odstavkih, ponudnik predloži še lastno pojasnilno (in neoverjeno) izjavo, s katero pojasni, da drugačnega potrdila ni mogoče pridobiti.

Najlepša hvala in lep pozdrav


Vprašanje št. 3:

Spoštovani,

poskušali smo uvoziti ESPD obrazec v angleškem jeziku na portalu e-naročanje in nam je javilo napako pri nalaganju datoteke. Lahko prosim preverite in ustrezno popravite ESPD obrazec v angleškem jeziku, da bo deloval.

Najlepša hvala in lep pozdrav


Vprašanje št. 4:

Spoštovani,

Člen 2 vzorca pogodbe določa, da so v ponudbeno ceno vključeni vsi stroški, ki bodo nastali z izvedbo predmetnega naročila, vključno z dostavo na lokacijo kupca pariteta DDP SŽ Vleka in tehnika, d.o.o., Center Ljubljana (Incoterms 2010). Dodatno je določeno, da morajo biti v pariteto DDP vključeni vsi stroški prevoza, carinjenja, stroški finančnega zavarovanja. Predlagamo, da se navedena določba spremeni, na način, da se namesto pariteta DDP SŽ Vleka in tehnika, d.o.o., Center Ljubljana (Incoterms 2010) dogovori pariteta EXW SŽ Vleka in tehnika, d.o.o., Center Ljubljana (Incoterms 2010).

Najlepša hvala in lep pozdrav


ODGOVOR

Spoštovani,

Odgovor št. 1
Naročnik je zahteve postavil v skladu s pravom veljavnim v Republiki Sloveniji. V skladu s 76. členom ZJN-3 bo naročnik ob prejemu prijave, namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe sprejel ESPD obrazec, ki vključuje posodobljeno lastno izjavo, kot predhodni dokaz. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev in pogojev za sodelovanje (stran 16 razpisne dokumentacije).
Naročnik bo podaljšal rok za oddajo ponudb za 14 dni.

Odgovor št. 2
Naročnik bo v skladu s 76. členom ZJN-3, ob prejemu prijave, namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe sprejel ESPD obrazec, ki vključuje posodobljeno lastno izjavo, kot predhodni dokaz. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev in pogojev za sodelovanje (stran 16 razpisne dokumentacije). V skladu z navedbami v razpisni dokumentaciji in ne glede na to v kateri državi imajo gospodarski subjekti (ponudniki, partnerji v skupini, podizvajalci) svoj sedež morajo na zahtevo naročnika predložiti dokazila. Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz točke a) četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima gospodarski subjekt sedež.

Odgovor št. 3
V skladu s 36. členom ZJN-3 in navedbo na strani 20 razpisne dokumentacije, poteka postopek javnega naročila v slovenskem jeziku. Javno naročilo je objavljeno tudi v uradnem listu EU zato gospodarski subjekt lahko izpolni obrazec ESPD na spletni povezavi https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=sl v svojem jeziku.

Odgovor št. 4
Naročnik bo v razpisni dokumentaciji ter vzorcu pogodbe, določbo paritete dobave DDP SŽ Vleka in tehnika, d.o.o., Center Ljubljana (Incoterms 2010), spremenil v EXW sedež izbranega ponudnika / prodajalca (Incoterms 2010).

Lep pozdrav

Datum objave: 26.10.2018   13:48
VPRAŠANJE
Vprašanje št. 1:

Spoštovani,
Poleg člena 2 vzorca pogodbe, ki določa dobavo po načinu pariteta DDP SŽ Vleka in tehnika, d.o.o., Center Ljubljana (Incoterms 2010), je enaka določba navedena tudi na strani 17 razpisne dokumentacije in v obrazcu 1. Predlagamo, da se v vseh dokumentih razpisne dokumentacije način dobave iz DDP spremeni v EXW, tako da se povsod določi dogovori pariteta EXW SŽ Vleka in tehnika, d.o.o., Center Ljubljana (Incoterms 2010).
Najlepša hvala in lep pozdrav


Vprašanje št. 2:

Spoštovani,
razpisna dokumentacija na strani 15, točka 12 določa ponudbeno dokumentacijo. Ponudnika zanima:
- ali je dovolj, da se predloži le parafiran vzorec pogodbe;
- ali je v ponudbi potrebno predložiti parafiran vzorec zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti;
- ali pravilno razume, da skupaj s ponudbo ni potrebno predložiti parafiranega izvoda razpisne dokumentacije.
Najlepša hvala in lep pozdravODGOVOR

Spoštovani,

Odgovor št. 1:
Naročnik bo v razpisni dokumentaciji ter vzorcu pogodbe, določbo paritete dobave DDP SŽ Vleka in tehnika, d.o.o., Center Ljubljana (Incoterms 2010), spremenil v EXW sedež izbranega ponudnika / prodajalca (Incoterms 2010).

Odgovor št. 2:
Gospodarski subjekt mora ponudbi priložiti vso ponudbeno dokumentacijo določeno v točki 12, na strani 15.
Razpisni obrazci, ki jih je potrebno izpolniti morajo biti podpisani, vzorec pogodbe, vzorec zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in tehnične zahteve, pa parafirani. Ponudbeni dokumentaciji ni potrebno priložiti parafiranega izvoda razpisne dokumentacije.

Lep pozdrav

Datum objave: 26.10.2018   13:57
VPRAŠANJE
Vprašanje št. 1:

Spoštovani,

vzorec pogodbe v 15. členu predvideva pogodbeno kazen v višini 5 promilov za vsak dan zamude od celotne pogodbene vrednosti. Glede na to, da je predvidena dobava rezervnih delov, ki je odvisna od potreb naročnika, in ne bo celoten predmet pogodbe dobavljen hkrati, se nam zdi takšna pogodbena kazen nesorazmerna. Ponudnik je v celoti odvisen od rokov dobave in razpoložljivosti materialov proizvajalca v obdobju 36 mesecev in ne more prevzeti takšnega rizika. Naročniku zato predlagamo, da iz vzorca pogodbe črta 15. člen pogodbe, saj v nasprotnem primeru ne bomo mogli sodelovati v tem javnem naročilu, ker je ta določba za nas nesprejemljiva.

Najlepša hvala in lep pozdrav

Vprašanje št. 2:

Spoštovani,

predlagamo naslednje spremembe vzorca pogodbe:

- Člen 13: vzorec pogodbe določa, da prodajalec jamči za kvaliteto dobavljenega blaga. Garancija na vse rezervne dele, ki so predmet javnega naročila, z izjemo blaga iz Sklopa 2 (izjema so le pozicije št. 16 -39) in pozicija št. 6 iz Sklopa 1, traja 12 mesecev in teče od trenutka, ko železniško vozilo z vgrajenimi le-temi deli prične redno obratovati, oziroma 18 mesecev od dobave. Takšnega trajanja garancije ne moremo sprejeti, ker nimamo nobenega vpliva na to, kdaj so rezervni deli vgrajeni v železniško vozilo. Poleg tega je besedilo nejasno z vidika, katero obdobje trajanja garancije pride v poštev v določenih primerih (12 ali 18 mesecev). Glede na navedeno predlagamo, da se besedilo člena 13 pogodbe spremeni, da se glasi:

»Garancija na vse rezervne dele, ki so predmet javnega naročila, z izjemo blaga iz Sklopa 2 (izjema so le pozicije št. 16 -39) in pozicija št. 6 iz Sklopa 1, traja 12 mesecev od dobave posameznega rezervnega dela.«

- Poleg tega lahko podamo garancijo le v obsegu, ki jo dobimo s strani proizvajalca. Glede na navedeno predlagamo, da se v 13. člen doda naslednji stavek:

»Garancija je dana v enakem obsegu, kot jo prodajalcu da proizvajalec rezervnega dela«.

- Člen 19 določa pristojnost sodišča v Ljubljani. Predlagamo, da se dogovori pristojnost sodišča na Dunaju.
Zgoraj predlagane spremembe so izključitveni kriterij - v primeru, da ne bodo sprejete, ne bomo mogli sodelovati na tem javnem naročilu.

Najlepša hvala in lep pozdrav

Vprašanje št. 3:

Spoštovani,

tuji ponudnik je takoj po objavi predmetnega javnega naročila kontaktiral kvalificiranega overitelja in začel s postopkom pridobitve digitalnega potrdila, ki ga potrebuje za oddajo ponudbe, vendar do današnjega dne potrdila še ni pridobil. Ker je ponudnik odvisen od pridobitve potrdila in le z ustreznim potrdilom odda ponudbo, vljudno prosi naročnika za podaljšanje roka za postavljanje vprašanj in oddajo ponudbe še za 14 dni.

Najlepša hvala in lep pozdrav

ODGOVOR

Spoštovani,

Odgovor št. 1:
Naročnik bo spremenil vsebino 15. člena pogodbe, ki se po novem glasi:
V primeru zamude dobavnega roka ima kupec pravico do pogodbene kazni, in sicer 5 (pet promilov) za vsak dopolnjeni teden zamude od vrednosti blaga, z dobavo katerega je prodajalec v zamudi, vendar največ do 10% vrednosti blaga, z dobavo katerega je prodajalec v zamudi.

Odgovor št. 2:
Naročnik bo spremenil navedeno določilo v 13. členu pogodbe, ki se po novem glasi:
Garancija na vse rezervne dele, ki so predmet javnega naročila, z izjemo blaga iz Sklopa 2 (izjema so le pozicije št. 16 -39) in pozicija št. 6 iz Sklopa 1, traja 12 mesecev od dobave.

Predlagane določbe »Garancija je dana v enakem obsegu, kot jo prodajalcu da proizvajalec rezervnega dela«, naročnik v 13. člen pogodbe ne bo dodajal.

Naročnik navedene vsebine 19. člena pogodbe ne bo spreminjal.


Odgovor št. 3:
Naročnik bo podaljšal rok za oddajo prijav za dodatnih 14 dni. Podaljšal bo tudi rok za postavljanje vprašanj.

Lep pozdrav

Datum objave: 26.10.2018   14:01
VPRAŠANJE
Spoštovani, glede na to, da osnutek pogodbe o tem molči, predlagamo, da se zaradi uravnoteženja medsebojnih pravic in obveznosti pogodbenih strank, osnutek pogodbe dopolni tako, da se v pogodbo doda nov člen: »Prodajalec odškodninsko odgovarja Naročniku za pravilno izpolnitev svojih obveznosti po tej pogodbi največ do višine 50.000,00 EUR za vsak škodni primer in največ do 1/3 pogodbene vrednosti na letni ravni ter največ do pogodbene višine za vse škodne primere skupaj.
Prodajalec naročniku ne odgovarja za morebitno refleksno škodo, škodo zaradi zaupanja, nemožnosti uporabe stvari, izgube dobička, izgube podatkov, izpada proizvodnje, izpada prodaje, plačanih pogodbenih kazni in odškodnin ter zagotovitev drugih koristi na podlagi zahtevkov tretjih oseb, oziroma drugih oblik posredne škode. Omejitev odškodninske odgovornosti ne velja, če je Prodajalec škodo povzročil iz hude malomarnosti ali namenoma. «
Za ponudnika je omejitev odškodninske odgovornosti na predvidljivo raven pomembna, saj lahko le na ta način v polnosti ovrednoti in omeji tveganja povezana s pogodbo.

ODGOVOR

Spoštovani,

naročnik določb v vzorcu pogodbe, ki zadevajo odškodninsko odgovornost, ne bo spreminjal.

Lep pozdrav


Datum objave: 26.10.2018   14:06
VPRAŠANJE
Spoštovani, zaradi načela sorazmernosti ponudnik predlaga spremembo 15. člena tako, da se ta glasi: "V primeru zamude dobavnega roka ima naročnik pravico do pogodbene kazni, in sicer 5 (pet promilov) za vsak dopolnjen teden zamude od vrednosti blaga, z dobavo katerega je prodajalec v zamudi, vendar največ do 10% vrednosti posameznega odpoklica."

ODGOVOR
Spoštovani,

Naročnik bo spremenil vsebino 15. člena pogodbe, ki se po novem glasi:
V primeru zamude dobavnega roka ima kupec pravico do pogodbene kazni, in sicer 5 (pet promilov) za vsak dopolnjeni teden zamude od vrednosti blaga, z dobavo katerega je prodajalec v zamudi, vendar največ do 10% vrednosti blaga, z dobavo katerega je prodajalec v zamudi.


Lep pozdravDatum objave: 26.10.2018   14:08
VPRAŠANJE
Spoštovani, glede na predlagani nov člen o omejitvi odškodninske odgovornosti, ponudnik predlaga, da se zadnji odstavek 9. člena, ki se začne:"V vsakem izmed primerov.." briše. Pravico do povrnitve škode ima naročnik namreč tudi v primeru, če je odškodninska odgovornost urejena v posebnem členu, kot ga predlaga ponudnk.

ODGOVOR

Spoštovani,

naročnik določb v vzorcu pogodbe, ki zadevajo odškodninsko odgovornost, ne bo spreminjal.

Lep pozdrav


Datum objave: 14.11.2018   09:31
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V členu 9. vzorca pogodbe je določeno, da ima kupec v vsakem izmed primerov iz tega člena, pravico zahtevati povrnitev nastale škode po splošnih pravilih o odškodninski odgovornosti. Glede na to, da je naročnik že zavrnil možnost omejitve odškodninske odgovornosti, nas zanima ali je slednja v tem primeru omejena in do katere višine?

Najlepša hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR
Spoštovani,

naročnik ne bo spreminjal vsebine člena 9. vzorca pogodbe.

Lep pozdravDatum objave: 14.11.2018   09:37
VPRAŠANJE
Vprašanje številka 1:

Spoštovani,

1. Zanima nas ali bo mogoče v času izvajanja javnega naročila prilagoditi postavke navedene v obrazcu 13 (tehnične zahteve), in sicer na podlagi predhodne najave in s soglasjem naročnika, v primerih, da se znotraj obdobja trajanja javnega naročila pojavijo tehnične spremembe zahtevanega blaga (npr. zastarelost materiala, zamenjava materiala, sprememba številke materiala, itd.)?

Najlepša hvala in lep pozdrav.

Vprašanje št. 2.:

Spoštovani,

Skrajni rok dobave blaga, naveden v obrazcu 13, je po našem mnenju lahko le okviren, glede na to, da so tudi količine blaga okvirne (nezavezujoče) in odvisne od dejanskih potreb kupca, možno pa je tudi odstopanje količinskega obsega. Glede na to, da predvidene količine rezervnih delov vnaprej niso točno količinsko določene nas zanima, ali je mogoče razpisno dokumentacijo spremeniti na način, da se denarna kazen zaradi zamude dobavljenega blaga aktivira samo v primeru, če se bo čas dostave spremenil za več kot 50%, kot je le-to navedeno v obrazcu 13?

Najlepša hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR

Spoštovani,

1. Naročnik pristaja na možnost predlagane prilagoditve v času izvajanja javnega naročila.

2. Izbrani ponudnik mora spoštovati dobavne roke navedene v razpisni dokumentaciji, kot tudi kazen za zamudo z dobavami.

Lep pozdrav