Dosje javnega naročila 006252/2018
Naročnik: OBČINA KOMENDA, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda
Gradnje: IZGRADNJA FEKALNEGA KANALA P1 S ČRPALIŠČEM V NASELJU POTOK IN UREDITEV OSTALE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA TRASI KANALA P1
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN006252/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 11.09.2018
JN006252/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 12.09.2018
JN006252/2018-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 14.09.2018
JN006252/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.10.2018
JN006252/2018-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.10.2018
JN006252/2018-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.10.2018
JN006252/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 14.01.2019

    JN006252/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA KOMENDA
Zajčeva cesta 23
1218
SI
Komenda
Slovenija
Majda Ravnikar, Majda Ravnikar
majda.ravnikar@komenda.si
+386 17247407
+386 18341323

Internetni naslovi
http://www.komenda.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/273897/3_RD_KANALIZACIJA_POTOK.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=3856
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: IZGRADNJA FEKALNEGA KANALA P1 S ČRPALIŠČEM V NASELJU POTOK IN UREDITEV OSTALE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA TRASI KANALA P1
Referenčna številka dokumenta: 430-0027/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je izgradnja kanala P1 v naselju Potok z dograditvijo in strojnim opremljanjem črpališča ter izgradnja druge komunalne infrastrukture na območju projekta.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: območje občine Komenda
II.2.4 Opis javnega naročila
45230000
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 2
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno s pogodbenimi določili.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
25.09.2018   11:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 24.12.2018
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 25.09.2018   11:15
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 20.09.2018   11:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
11.09.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 11.09.2018   12:19
VPRAŠANJE
A lahko kot dokazilo referenc priložimo v preteklosti že potrjene reference naročnikov-investitorjev, da ne bi ponovno po nepotrebnem obremenjevali naročnikov'
Hvala za odgovor.

ODGOVOR
Da, pri čemer naj bo iz referenčnih potrdil razvidno izpolnjevanje zahtevanega pogoja.
_________Datum objave: 12.09.2018   05:30
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Kako zavarovanje za resnost ponudbe želite.

LP

ODGOVOR
Naročnik ne zahteva nobene oblike zavarovanja za resnost ponudbe.
_________________Datum objave: 13.09.2018   04:33
VPRAŠANJE
Spoštovani,
naročnika prosimo (da vsaj eno od dveh) referenc prizna tudi obnovo fekalne kanalizacije in obnovo črpališča, ne le izgradnje. Izvajalec, ki je izvedel eno izgradnjo fekalne kanalizacije in eno obnovo fekalne kanalizacije in obnovo črpališča, bo zagotovo sposoben izvesti predmetno javno naročilo strokovno in korektno. Hvala.

ODGOVOR
Naročnik je objavil popravljen pogoj vezan na kadrovsko in tehnično sposobnost.
__________________Datum objave: 13.09.2018   04:34
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo, da objavi popravljen obrazec za potrditev referenc, saj obrazec, ki ga je objavil, v ničemer ne obravnava referenčnih del, kot jih naročnik zahteva v razpisni dokumentaciji. Naročnik je navedel, da se priporoča, da ponudniki oddajo tudi obrazce, ki sicer niso obvezni, zato predvidevamo, da je tudi v njegovem interesu, da čimprej objavi popravljen obrazec za referenčna dela, da ga bodo ponudniki potrjenega lahko že v tej fazi priložili k ponudbi.

ODGOVOR
Popravljen obrazec je objavljen na spletni strani https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/274076/4_Popravek_št._1.zip.
____________________--Datum objave: 13.09.2018   04:34
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo, da objavi obrazec referenčnega potrdila, ki bo ustrezal zahtevam po referenčnih delih, kot jih je navedel v razpisni dokumentaciji.

ODGOVOR
Popravljen obrazec je objavljen na spletni strani https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/274076/4_Popravek_št._1.zip.
____________________Datum objave: 13.09.2018   16:38
VPRAŠANJE
Menimo, da je prišlo pri spremembi referenčnih pogojev do pomote. Naročnik zahteva, da ponudnik dokazuje, da je v zadnjih 5 letih izvedel vsaj 1 projekt GOI del OBNOVE fekalne kanalizacije dolžine vsaj 600m.
Iz popisa del in razpisne dokumentacije ni nikjer razvidno, da gre za izvedbo OBNOVE fekalne kanalizacije objekta"Izgradnja fekalnega kanala P1 s črpališčem v naselju Potok in ureditev ostale komunalne infrastrukture na trasi kanala P1.
Ločeni sistemi (meteorni in fekalni kanal) se izvajajo šele zadnjih 20 let-mogoče ali pa še krajše obdobje.
Ne poznam pametnega in preudarnega gospodarja, ki po 20 letih ali še manj, dela obnovo fekalne kanalizacije, saj so zahteve naročnikov po garancijskih dobah zelo dolge.
Prosimo, da ponovno razmislite o referenčnih pogojih, ki bodo realni in v skladu z načrtovano izvedbo razpisanega objekta.
Hvala in lepo pozdravljeni.

VPRAŠANJE
Naročnik spreminja referenčne pogoje in sicer tako, da naj bi svoje reference dokazovali z OBNOVO fekalne kanalizacije v dolžini 600m.
Naslov objekta se glasi: IZGRADNJA FEKALNEGA KANALA P1 S ČRPALIŠČEM V NASELJU POTOK IN UREDITEV OSTALE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA TRASI KANALA P1, tudi v popisu del ni zaslediti, da se izvaja obnova fekalne kanalizacije.
Naročnika naprošamo za jasno obrazložitev, zakaj je spremenil referenčni pogoj.
Hvala za odgovor.

ODGOVOR
Naročnik meni, da je dovolj usposobljen tudi potencialni ponudnik, ki je izvajal tudi obnovo in ne samo novogradnjo fekalnega kanala.
Zato bo kot tehnično in kadrovsko sposobnost priznal ponudniku, ki se bo z enim od dveh zahtevanih referenčnih projektov izkazal z izvedbo obnove. Ponudniki lahko izkazovanje pogoja dokazujejo tudi z dvema referenčnima projektoma z novogradnje fekalne ali meteorne kanalizacije. Popravljene strani dokumentacije so objavljene na spletni strani https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/274343/5_Popravek_št._2.zip
__________________
Datum objave: 13.09.2018   16:38
VPRAŠANJE
Naročnik je dne 12.09.2018 objavil spremembe razpisne dokumentacije in sicer: Naročnik spreminja zahtevan pogoj glede tehnične in kadrovske sposobnosti.
Kakšne pa so spremembe kadrovske sposobnosti?
Prosimo za pojasnilo.

ODGOVOR
Pogoj, ki ga je naročnik spreminjal izhaja iz tabele »POGOJI ZA SODELOVANJE - tehnična in strokovna sposobnost, zato je tudi pri objavi popravka obvestila uporabil ta izraz.
__________________Datum objave: 13.09.2018   16:39
VPRAŠANJE
Ali lahko obnovo črpališča kot referenco priložimo v ločenem poslu, ki ni hkrati vključeval tudi obnove kanalizacije? Obnovo kanalizacije in izgradnjo kanalizacije pa v drugih dveh ločenih poslih?

ODGOVOR
Kot izhaja iz zahtevanega pogoja, mora eden izmed referenčnih projektov vključevati tudi izgradnjo/obnovo črpališča.
_________________Datum objave: 13.09.2018   16:40
VPRAŠANJE
Spoštovani,

iz odločitve DKOM 018-094/2018 izhaja, da navedba spodaj sporna (%):
v primeru, če se ponudnik za izpolnjevanje pogoja sklicuje na partnerje, podizvajalce ali druge gospodarske subjekte, morajo navedeni subjekti v okviru konkretnega posla biti nominirani za opravljanje navedenih del najmanj v višini 60% vrednosti del, za katere so podali reference.

Iz RD tudi ne izhaja jasno ali je izključitveni razlog, določen v a) točki šestega odstavka 75. člena ZJN-3, vključen v dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

Prosimo za pojasnila oz. uskladitev RD z ZJN.

ODGOVOR
Naročnik spreminja zahtevo glede % izvedenih del na način, da mora gospodarski subjekt, ki se izkazuje z referenčnim projektom, dela, za katere je podal reference tudi izvesti.
Naročnik je pod zaporedno številko 5 RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV poglavja XXII. RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV IN POGOJI ZA PRIZNANJE SPOSOBNOSTI navedel: »če lahko naročnik na kakršen koli način izkaže gospodarskemu subjektu kršitev izpolnjevanja veljavne obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava, ki so določene v pravu Evropske unije, predpisih, ki veljajo v Republiki Sloveniji, kolektivnih pogodbah ali predpisih mednarodnega okoljskega, socialnega in delovnega prava. Seznam mednarodnih socialnih in okoljskih konvencij določata Priloga X Direktive 2014/24/EU in Priloga XIV Direktive 2014/25/EU.«. Iz dokumentacije torej jasno izhaja, da naročnik izključitveni razlog, določen v a) točki šestega odstavka 75. člena ZJN-3, vključil v dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.
___________________Datum objave: 13.09.2018   16:40
VPRAŠANJE
Kako naj si razlagamo izključitev:

Če lahko naročnik na kakršen koli način izkaže gospodarskemu subjektu kršitev izpolnjevanja veljavne obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava, ki so določene v pravu Evropske unije, predpisih, ki veljajo v Republiki Sloveniji, kolektivnih pogodbah ali predpisih mednarodnega okoljskega, socialnega in delovnega prava. Seznam mednarodnih socialnih in okoljskih konvencij določata Priloga X Direktive 2014/24/EU in Priloga XIV Direktive 2014/25/EU.

Ali to pomeni, da nam dvakrat ne sme biti izrečena globa? Za katero časovno obdobje?

ODGOVOR
Skladno z 11. odstavkom 75. člena ZJN-3 naročnik izloči gospodarski subjekt iz postopka javnega naročanja iz razloga iz šestega odstavka ZJN-3, če od datuma dejanja ali dogodka iz šestega odstavka tega člena še ni preteklo tri leta in naročnik oceni, da ukrepi, ki jih je gospodarski subjekt sprejel v skladu z devetim odstavkom tega člena, niso zadostni.
Skladno s prakso DKOM izrečena globa tudi pomeni kršitev izpolnjevanje veljavne obveznosti.
Eden izmed izločitvenih pogojev, ki jih določa 75. člen ZJN-3 je tudi bočka b) 4. odstavka ZJN-3. (dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo)
___________________Datum objave: 13.09.2018   16:42
VPRAŠANJE
Spoštovani,

naročnika prosimo, da zniža zahtevo po bonitetni oceni iz SB6 na SB7.

ODGOVOR
Naročnik poudarja, da je celovito preverjanje pogojev ekonomske usposobljenosti v konkretnem primeru bistveno, pri čemer zahtevana stopnja bonitetne ocene predstavlja sorazmeren pogoj. Pri odločitvi o višini bonitetne ocene je naročnik upošteval vrednost naročila glede na velikost izvajalca, trajanje izvedbe in pogojev plačila. Zahtevan pogoj je oblikovan na način, da bodo v največji možni meri zmanjšana tveganja podpovprečne sposobnosti gospodarskih subjektov.
Razlika med bonitetno oceno SB6 in bonitetno oceno SB7 je bistvena, saj ocena SB7 predstavlja verjetnosti neplačila. Po bonitetnih razredih je približno 75-im odstotkom vseh slovenskih gospodarskih družb pripisana višja bonitetna ocena od SB7, medtem ko je ta odstotek pri SB6 60 odstotkov. Povprečna verjetnost neplačila nastopi šele pri oceni SB7. Gre torej za bistveno slabšo bonitetno oceno, ki izkazuje za naročnika povečano tveganje zmanjšanje finančne sposobnosti od ponudnikov z bonitetno oceno SB6. Naročnik se želi z bonitetno zahtevo zavarovati za primere, ko izbrani ponudnik ne bi mogel več izpolnjevati svojih obveznosti, kar bi vplivalo na gradnjo, naročnik pa bi moral iskati novega izvajalca.
Glede na navedeno naročnik ne bo spremenil svoje zahteve glede bonitetne ocene.
__________________Datum objave: 13.09.2018   16:42
VPRAŠANJE
Navedba je sporna: v primeru, če se ponudnik za izpolnjevanje pogoja sklicuje na partnerje, podizvajalce ali druge gospodarske subjekte, morajo navedeni subjekti v okviru konkretnega posla biti nominirani za opravljanje navedenih del najmanj v višini 60% vrednosti del, za katere so podali reference.

ODGOVOR
Naročnik spreminja zahtevo glede % izvedenih del na način, da mora gospodarski subjekt, ki se izkazuje z referenčnim projektom, dela, za katere je podal reference tudi izvesti.
_________________Datum objave: 13.09.2018   16:44
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Ali bo investitor tudi priznal reference za izgradnjo mešanega kanalizacijskega sistema?

Hlvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Da. Ponudniki lahko izkazovanje pogoja dokazujejo tudi z dvema referenčnima projektoma z novogradnje fekalne ali meteorne kanalizacije. Popravljene strani dokumentacije so objavljene na spletni strani https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/274343/5_Popravek_št._2.zip
__________________Datum objave: 13.09.2018   16:46
VPRAŠANJE
Kakšno vrednost in dolžino objekta zahtevate?

ODGOVOR
Kot izhaja iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, bo naročnik tehnično sposobnost izkazal ponudniku, ki bo z referencami izkazal, da je v zadnjih petih (5) letih izvedel vsaj dva (2) projekta GOI del izgradnje ali obnove fekalne ali mešane kanalizacije dolžine vsaj 600 m od tega vsaj en (1) projekt GOI del izgradnje fekalne ali mešane kanalizacije dolžine vsaj 600 m. Eden od izvedenih projektov GOI del je moral vsaj eden (1) obsegati tudi izgradnjo in/ali obnovo črpališča.

V primeru, če se ponudnik za izpolnjevanje pogoja sklicuje na partnerje, podizvajalce ali druge gospodarske subjekte, morajo navedeni subjekti v okviru konkretnega posla izvesti tudi dela, za katere so podali reference.
Glede na navedeno je zahtevana dolžina izgrajene ali obnovljene fekalne ali mešane kanalizacije 600 m. Eden od referenčnih projektov mora vsebovati tudi izgradnjo in/ali obnovo črpališča. Vrednostno naročnik referenčnih projektov ni omejil.
__________________
Datum objave: 13.09.2018   16:47
VPRAŠANJE
Ali bo naročnik upošteval ločeno referenco, kjer je šlo samo za obnovo fekalnega črpališča, ne pa hkrati tudi za obnovo fekalne kanalizacije v dolžini 600 m. Tako bi priložili 3 reference, eno za izgradnjo kanalizacije, drugo za obnovo kanalizacije in tretjo za obnovo fekalnega črpališča.

ODGOVOR
Ne. Eden izmed referenčnih projektov mora vključevati tudi izgradnjo ali obnovo črpališča.
_________________Datum objave: 14.09.2018   10:35
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

V popravljenem obrazcu za potrditev referenc ste navedli izgradnjo / obnovo meteorne kanalizacije. Predvidevamo, da ste mislili izgradnjo / obnovo mešane kanalizacije?
V enem od okencev ste napisali tudi "Skupna dolžina rekonstruirane ali obnovljene kanalizacije (v m)", kar pomeni enako. Predvidevamo, da ste mislili zgrajene ali obnovljene?

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Ponudniki naj referenčno potrdilo smiselno popravijo. Referenčno potrdilo je lahko predloženo tudi na drugem obrazcu.
_______________________Datum objave: 17.09.2018   11:12
VPRAŠANJE
Ali za kršitev drugega odstavka 3. člena smatrate 2 x izrečeno globo?

ODGOVOR
Za kršitev drugega odstavka 3. člena naročnik smatra tudi enkratno kršitev.
_________________Datum objave: 17.09.2018   11:26
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Naročnik je priložil 2 Excelovi datoteki, ki sta skoraj povsem enaki, razlikujeta se samo v zavihku "Rekapitulacija".
Ali izpolnimo in priložimo obe datoteki?

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
V datoteki "2-2 Povzetek (Ponudbeni predračun) ponudniki izpolnijo samo zavihek rekapitulacija in ga elektronsko podpišejo ter oddajo v rubriki podpisan predračun. Datoteko "2-3 Ponudbeni predračun kanalizacija Potok" ponudniki izpolnijo v celoti in oddajo skladno z navodili.
__________________Datum objave: 18.09.2018   09:10
VPRAŠANJE
Spoštovani, v obrazcu Izjava 2 - IZJAVA PODIZVAJALCA je v opombi navedeno, da mora biti v obrazcu vpisana vrsta del identična vsebini v aktu o skupni izvedbi naročila, ki ga obravnava 4. točka v poglavju XXIII. razpisne dokumentacije. Naročnika sprašujemo, ali gre za pomoto, saj je akt o skupni izvedbi naročila praviloma predviden za primere skupne ponudbe, ki jo podajajo partnerji v ponudbi, ne pa v primeru samostojne ponudbe s podizvajalci. Slednje pravilno loči tudi poglavje II in poglavje III v razpisni dokumentaciji. Tudi navedbe, kaj mora akt o skupni izvedbi naročila vsebovati, temu pritrjujejo, saj je med drugim zahtevano, da tak akt določa, kdo je vodilni ponudnik, neomejeno solidarnost vseh ponudnikov in tako naprej. Podizvajalec pa ni ponudnik. Če bi bil ponudnik, bi imel namreč status partnerja. Zato naročnika prosimo, da potrdi, da v primeru SAMOSTOJNE ponudbe s podizvajalcem ali podizvajalci, ni treba prilagati Akta o skupni izvedbi naročila, temveč se zgolj priloži obrazce (in ESPD) za podizvajalce, ki jih tako ali tako podpišejo podizvajalci. Pri tem opozarjamo na drugo napako v obrazcu Izjava 2 - IZJAVA PODIZVAJALCA, saj je kot podpisnik naveden ponudnik, moralo pa bi pisati podizvajalec, saj podizvajalec podpisuje ta dokument.
Prosimo, da potrdite, da v primeru SAMOSTOJNE ponudbe s podizvalacem ni treba prilagati Akta o skupni izvedbi naročila ter sporočite, ali lahko v obrazcu Izjava 2 - IZJAVA PODIZVAJALCA popravimo pri podpisu PONUDNIKA v PODIZVAJALCA. Hvala za hiter odgovor.

ODGOVOR
V primeru samostojne ponudbe s podizvajalcem ponudnikom ni potrebno prilagati Akta o skupni izvedbi naročila. Ponudniki naj sami v obrazcu Izjava 2 - IZJAVA PODIZVAJALCA pri podpisu PONUDNIKA v PODIZVAJALCA. Ne glede na to, če ponudniki naziva ne bodo sami popravili, naročnik smatra, da se je na Izjavo podizvajalca podpisal zakoniti zastopnik oziroma pooblaščenec podizvajalca, saj to izhaja iz samih navodil.
_______________________________Datum objave: 18.09.2018   09:12
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo, da potrdi, da vzorca pogodbe in vzorcev garacije za dobro izvedbo del in odpravo napak v garancijskem roku, ni treba prilagati k ponudbi.

ODGOVOR
Ponudnikom v svoji ponudbi, kot izhaja iz navodil, ni potrebno oddajati vzorca pogodbe in vzorcev garancije za dobro izvedbo del in odpravo napak v garancijskem roku, saj z oddajo ponudbe potrjujejo, da so z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila seznanjeni.
__________________Datum objave: 18.09.2018   11:01
VPRAŠANJE
Če samostojni ponudnik daje ponudbo s podizvajalcem, kako izpolni prvo tabelo v Obrazcu 1 - OBRAZEC PONUDBE - ali mora izpolniti kvadratek "Področje dela ponudbi skupine ponudnikov" in kvadratek "% udeležbe v ponudbi skupine ponudnikov"? Predvidevamo, da ne, ker ne gre za skupno ponudbo, ampak samostojno, delež podizvajalca in opis njegovih del pa je definiran v obrazcu za podizvajalca in tudi v predmetnem obrazcu v tabeli spodaj. Prosimo, da potrdite, da v tem primeru samostojnemu ponudniku teh dveh (zgoraj omenjenih) kvadratkov ni treba izpolnjevati.

ODGOVOR
V primeru samostojne ponudbe je ponudnik 100% udeležen in odgovoren za vsa dela. Zato lahko bodisi v rubriko % navede 100% ali pa rubriko pusti prazno. Prav tako lahko v rubriko "Področje dela" naveden npr. vsa dela ali pa rubriko pusti prazno.
________________