Dosje javnega naročila 005734/2018
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Storitve: C-8/18: Posodobitev podatkovnih baz in programske opreme za preverjanje prometne varnosti na državnih cestah v upravljanju DRSI.
ZJN-3: Postopek s pogajanji brez predhodne objave
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 274.805,00 EUR

JN005734/2018-L01 - Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost (EU 15 - SL), objavljeno dne 21.08.2018
JN005734/2018-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 11.09.2018
JN005734/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 12.09.2018
Zahtevek za revizijo

    JN005734/2018-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL)

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Martina Kokalj
martina.kokalj@gov.si
+386 014788336

Internetni naslovi
http://dc.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: C-8/18: Posodobitev podatkovnih baz in programske opreme za preverjanje prometne varnosti na državnih cestah v upravljanju DRSI.
Referenčna številka dokumenta: 43001-108/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72212600
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Posodobitev podatkovnih baz in programske opreme za preverjanje prometne varnosti na državnih cestah v upravljanju DRSI.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 225.250,00 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72212600
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Republika Slovenija
II.2.4 Opis javnega naročila
Posodobitev podatkovnih baz in programske opreme za preverjanje prometne varnosti na državnih cestah v upravljanju DRSI.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Oddaja javnega naročila brez predhodne objave javnega razpisa v Uradnem listu Evropske unije v primerih, navedenih v nadaljevanju

Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez predhodne objave javnega razpisa v skladu s členom 32 Direktive 2014/24/EU
  • Gradnje, blago ali storitve lahko zagotovi samo določen gospodarski subjekt iz naslednjega razloga: zaščita izključnih pravic, vključno s pravicami intelektualne lastnine

Razlaga:
Cilj naročila je vzdrževanje in posodobitev podatkovnih baz in programske opreme za preverjanje prometne varnosti na državnih cestah v upravljanju drsi. naloga zajema posodobitev podatkovnih baz, povezanih s prometno varnostjo (baza območij križišč, baza prometnih nesreč ter baza mest z visoko stopnjo prometnih nesreč).
Izvajalec naloge mora z zadovoljivo zanesljivostjo pripraviti seznam mest z visoko stopnjo prometnih nesreč na državnih cestah v Republiki Sloveniji za preteklo triletno obdobje, in sicer v letu 2018 za obdobje 2015-2017 in v letu 2019 za obdobje 2016-2018. Rezultati naloge bodo osnova za nadaljnje ukrepanje DRSI za izdelavo prometno varnostnih analiz nevarnih območij s predlogom optimalne ureditve oziroma takojšnjih, kratkoročnih in dolgoročnih ukrepov za odpravo nevarnih območij.
Naročilo se odda po postopku s pogajanji brez predhodne objave skladno s 46. členom ZJN-3, 1. odstavek, točka c.), tretja alineja. posodobitev in nadgradnjo navedene programske opreme lahko izvede le določen gospodarski subjekt (podjetje Omega consult d.o.o.), ker gre za zaščito izključnih pravic oz. poseganje in nadgradnjo programskega orodja, ki je produkt navedenega podjetja. Vzdrževanje programske opreme in posodobitev podatkov sta tehnično neločljivo povezna aktivnosti , ki ju lahko izpolni le določen ponudnik, ki je izdelal programsko opremo.

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN005734/2018-L01
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 21.08.2018
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
05.09.2018
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 0

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
OMEGA CONSULT projektni management, d.o.o., Ljubljana
Gregorčičeva ulica 7
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 217.300,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 225.250,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
11.09.2018