Dosje javnega naročila 006314/2018
Naročnik: OBČINA DIVAČA, Kolodvorska ulica 3A, 6215 Divača
Gradnje: Urejanje priključnih cest na Kraško cesto v Divači
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 555.081,73 EUR

JN006314/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 12.09.2018
JN006314/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.09.2018
JN006314/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 15.10.2018
JN006314/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 17.10.2018

    JN006314/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA DIVAČA
Kolodvorska ulica 3A
6215
SI044
Divača
Slovenija
Sonja Terčič
sonja.tercic@divaca.si
+386 57310930
+386 57310940

Internetni naslovi
http://www.divaca.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.divaca.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=3919
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Urejanje priključnih cest na Kraško cesto v Divači
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233120
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Javno naročilo zajema urejanje priključnih cest na Kraško cesto v Divači
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233120
II.2.3 Kraj izvedbe
SI044 - Obalno-kraška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Javno naročilo zajema urejanje priključnih cest na Kraško cesto v Divači
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 30.09.2018
Konec: 30.06.2019
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pod pogoji, opredeljenimi v vzorcu pogodbe.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
20.09.2018   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 20.09.2018   09:05
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN (https://ejn.gov.si/eJN2).

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek "Predračun". Javna objava se avtomatično zaključi po preteku 60 minut.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 14.09.2018   15:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
12.09.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 13.09.2018   12:03
VPRAŠANJE
Na internetni strani naročnika ne najdemo razpisne dokumentacije za predmetno javno naročilo.

ODGOVOR
Dokumentacija je objavljena na podstrani:
https://divaca.si/javna_narocila/2018091310490012/urejanje_prikljucnih_cest_na_krasko_cesto_v_divaci/


Datum objave: 13.09.2018   21:05
VPRAŠANJE
Prosimo za korekcijo datuma za oddajo naročila, namesto 20.9.2018 kot piše na portalu enaročanje, na datum 24.9.2018, kot je navedeno v Razpisni dokumentaciji.

ODGOVOR
Skladno z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila se ponudba šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do 20. 9. 2018 do 9.00. Naročnik roka ne namerava spreminjati.