Dosje javnega naročila 007957/2018
Naročnik: SREDNJA ŠOLA ČRNOMELJ, Kidričeva ulica 18A, 8340 Črnomelj
Blago: LESNI PELETI
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 126.000,00 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN007957/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 19.11.2018
JN007957/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.12.2018
JN007957/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 20.12.2018
JN007957/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 20.12.2018
Zahtevek za revizijo

    JN007957/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
SREDNJA ŠOLA ČRNOMELJ
Kidričeva ulica 18A
8340
SI
Črnomelj
Slovenija
Stanislav Vrščaj
tatjana.weiss@guest.arnes.si
+386 73051667
+386 73051092

Internetni naslovi
http://www.ss-crnomelj.si/domov/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/274289/LESNI_PELETI.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/274289/espd/Narocnik_ESPD_(11).zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=5483
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: LESNI PELETI
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03413000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je sukcesivna dobava lesnih peletov za SŠ Čnomelj. Ocenjena letna količina je 300 ton. Okvirni sporazum bo z izbranim ponudnikom sklenjen za obdobje 2 let.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03413000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: ČRNOMELJ, KIDRIČEVA ULICA 18A
II.2.4 Opis javnega naročila
DOBAVA LESNIH PELETOV
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
V RAZPISNI DOKUMENTACIJI


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
28.11.2018   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 28.11.2018   12:15


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 22.11.2018   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
19.11.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.