Dosje javnega naročila 006370/2018
Naročnik: STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, javni sklad, Poljanska cesta 31, 1000 Ljubljana
Gradnje: Izvedba sanacijskih del zunanjih hodnikov, Ježkova 1-3-5 (objekt F3), Brdo, Ljubljana
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 37.610,02 EUR

JN006370/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 14.09.2018
JN006370/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.09.2018
JN006370/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 19.10.2018
JN006370/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 19.10.2018
Zahtevek za revizijo

    JN006370/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, javni sklad
Poljanska cesta 31
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Jerneja Zorko
jerneja.zorko@ssrs.si
+386 14710500
+386 14710503

Internetni naslovi
http://www.stanovanjskisklad-rs.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://eponudbe.si/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://eponudbe.si/
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Stanovanjske zadeve in prostorsko načrtovanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvedba sanacijskih del zunanjih hodnikov, Ježkova 1-3-5 (objekt F3), Brdo, Ljubljana
Referenčna številka dokumenta: JN 10/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45211340
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila so sanacijska dela na skupnih delih objekta Ježkova 1-3-5 v sklopu odprave reklamacij.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45211340
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ježkova 1-3-5 (objekt F3), Brdo, Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila so sanacijska dela na skupnih delih objekta Ježkova 1-3-5 v sklopu odprave reklamacij, in sicer izvedba sanacijskih del na zunanjih hodnikih 3. nadstropja ter hodnika pred vrtcem (sanacija naleganja montažnih betonskih plošč, sanacija betonskih plošč zaradi neustreznih padcev in konkavnih površin).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 30
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Razvidno iz razpisne dokumentacije.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
24.09.2018   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 24.09.2018   10:00
Kraj: www.eponudbe.si pri objavi tega javnega naročila


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Uporabljeno bo elektronsko naročanje.
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 20.09.2018   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
14.09.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 19.09.2018   14:57
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali bo naročnik upošteval tudi reference pri sanaciji ploščadi poslovnih objektov?

Hvala za odgovor.

ODGOVOR

Naročnik postavljenega pogoja ne spreminja. Reference veljajo samo za večstanovanjski objekt; reference za poslovni objekt se ne upošteva.