Dosje javnega naročila 006429/2018
Naročnik: Slovenske železnice - Tovorni promet, družba za opravljanje prevoza blaga v notranjem in mednarodnem železniškem prometu, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana
Blago: Nabava terminalnega traktorja za odvoz / dovoz prikolic znotraj območja KT Ljubljana in servisiranje za obdobje 3 let
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN006429/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 17.09.2018
JN006429/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.11.2018

    JN006429/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
Slovenske železnice - Tovorni promet, družba za opravljanje prevoza blaga v notranjem in mednarodnem železniškem prometu, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mojca Tomšič
mojca.tomsic@slo-zeleznice.si
+386 12914635
+386 12914833

Internetni naslovi
http://www.slo-zeleznice.si/sl/skupina-slovenske-zeleznice
http://www.slo-zeleznice.si/sl/tovorni-promet
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/274348/Objava.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/274348/espd/Narocnik_ESPD_traktor_(7).zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=3944
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Železniški promet


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nabava terminalnega traktorja za odvoz / dovoz prikolic znotraj območja KT Ljubljana in servisiranje za obdobje 3 let
Referenčna številka dokumenta: 118/2018/08
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34138000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
»Nabava terminalnega traktorja za odvoz / dovoz prikolic znotraj območja KT Ljubljana in servisiranje za obdobje 3 let«. V ponudbi morajo biti zajeti vsi stroški v zvezi z dobavo in servisiranjem.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34138000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana, Letališka ulica 14, Slovenija.
II.2.4 Opis javnega naročila
»Nabava terminalnega traktorja za odvoz / dovoz prikolic znotraj območja KT Ljubljana in servisiranje za obdobje 3 let«. V ponudbi morajo biti zajeti vsi stroški v zvezi z dobavo in servisiranjem za obdobje 3 let, (tudi npr. prevozni stroški, nakladanje, razkladanje, carine,) predmeta javnega naročila na lokacijo kupca. Terminalni traktor, ki je predmet javnega naročanja, mora ustrezati vsem zahtevam naročnika zapisanim v Tehničnih zahtevah (Obrazec 17).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 5
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Kot je zapisano v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
17.10.2018   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 17.10.2018   10:05
Kraj: Avtomatsko odpiranje ponudb v sistemu eJN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 09.10.2018   09:00

Dodatne informacije:
Vsa komunikacija med potencialnimi ponudniki in naročnikom poteka preko portala e-naročanje.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
17.09.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 03.10.2018   14:00
Spoštovani!

Ad1) Ne.
Ad2) Gospodarska družba, ki bo opravila storitev vzdrževanja lahko nastopa kot partner v skupnem nastopu ali kot podizvajalec.


Lep pozdrav!


Datum objave: 03.10.2018   14:01
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Ali lahko izbrani ponudnik javnega naročila po zaključenem postopku pooblasti gospodarsko družbo za opravljanje storitev vzdrževanja? Ali je potrebno, da gospodarska družba, ki bo opravila storitev vzdrževanja nastopa kot skupni ponudnik ali podizvajalec javnega naročila?


ODGOVOR

Spoštovani!

Ad1) Ne.
Ad2) Gospodarska družba, ki bo opravila storitev vzdrževanja lahko nastopa kot partner v skupnem nastopu ali kot podizvajalec.


Lep pozdrav!Datum objave: 04.10.2018   14:07
VPRAŠANJE
Spoštovani,
V razpisnem obrazcu št. 16 se pod tehnične zahteve navaja zahteva po zapori diferenciala in dimenzija koles 315/60/22,5. Ali je sprejemljiva dimenzija koles 310/80/22,5?


ODGOVOR

Spoštovani!

Za naročnika je sprejemljiva dimenzija koles 310/80/22,5.

Lep pozdrav!