Dosje javnega naročila 006419/2018
Naročnik: OBČINA KANAL OB SOČI, Trg svobode 23, 5213 Kanal
Gradnje: Fekalna kanalizacija Avče - sekundarni vod
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN006419/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 17.09.2018
JN006419/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 04.10.2018

    JN006419/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA KANAL OB SOČI
Trg svobode 23
5213
SI
Kanal
Slovenija
obcina.kanal@obcina-kanal.si
+386 53981200
+386 53981223

Internetni naslovi
http://www.obcina-kanal.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/274556/OBJAVA.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=4003
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Fekalna kanalizacija Avče - sekundarni vod
Referenčna številka dokumenta: 430-0008/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet naročila je gradnja sekundarnega voda fekalne kanalizacije v Avčah, na parcelah 1176/18, 1176/2, 547/2 in 547/5, vse k.o. Avče.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI043 - Goriška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Avče
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je gradnja sekundarnega voda fekalne kanalizacije v Avčah, na parcelah 1176/18, 1176/2, 547/2 in 547/5, vse k.o. Avče.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Navedeno v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
04.10.2018   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 20.12.2018
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 04.10.2018   09:05
Kraj: Odpiranje ponudb poteka avtomatično v informacijskem sistemu e-JN, spletni naslov https://ejn.gov.si/eJN2


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 28.09.2018   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
17.09.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.