Dosje javnega naročila 006595/2018
Naročnik: Slovenski državni gozdovi, d. o. o., Rožna ulica 39, 1330 Kočevje
Blago: DOBAVA LAHKIH GOSPODARSKIH VOZIL S ŠTIRIKOLESNIM POGONOM
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.121.121,68 EUR

JN006595/2018-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 21.09.2018
JN006595/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.10.2018
JN006595/2018-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 08.11.2018
JN006595/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 09.11.2018
JN006595/2018-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 22.02.2019
JN006595/2018-Q02 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 24.09.2019
Zahtevek za revizijo

    JN006595/2018-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2018/S 183-413607
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
Slovenski državni gozdovi, d. o. o.
Rožna ulica 39
1330
SI037
Kočevje
Slovenija
Darija Prudič
darija.prudic@sidg.si
+386 82007106

Internetni naslovi
http://www.sidg.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.sidg.si/index.php/javna-narocila-in-razpisi/za-izvajalce/aktualna-javna-narocila

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=4038
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
druga oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
gozdarstvo


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: DOBAVA LAHKIH GOSPODARSKIH VOZIL S ŠTIRIKOLESNIM POGONOM
Referenčna številka dokumenta: AVT_1 2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34100000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet: DOBAVA LAHKIH GOSPODARSKIH VOZIL S ŠTIRIKOLESNIM POGONOM
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
60 enakih novih terenskih vozil s štirikolesnim pogonom, homologirana kot lahka gospodarska vozila
(45 po podpisu pogodbe, 15 v letu 2019, če bo imel naročnik zagotovljena sredstva9
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 15
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Ponudnik mora biti zastopnik (generalni uvoznik ali pooblaščeni prodajalec) blagovne znamke vozila, ki jih ponuja.Ponudnik mora imeti veljavno registracijo za dejavnost, ki je predmet javnega naročila.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
19.10.2018   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.12.2018
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 19.10.2018   09:10


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 10.10.2018   08:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Slovenski državni gozdovi, d. o. o.
Rožna ulica 39
1330
Kočevje
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
18.09.2018   Dodatna pojasnila
Datum objave: 02.10.2018   14:45
VPRAŠANJE
Naročnik v točki 10. PONUDBENA DOKUMENTACIJA navaja obrazec REFERENČNO POTRDILO, kater ni priložen.

Ker naročnik navaja, da je potrebno vse obrazce priložiti, ali je potrebno priložiti tudi referenčno potrdilo?

ODGOVOR

Spoštovani,

hvala za vprašanje. Referenčna potrdila niso pogoj za izkazovanje usposobljenosti ponudnika in jih naročnik ne zahteva, tako da jih ponudniku ni potrebno priložiti.
V navodilih v točki 10.PONUDBENA DOKUMENTACIJA je pod zaporedno št. 3, kjer se navaja, da je referenčno potrdilo potrebno priložiti ponudbeni dokumentaciji, prišlo do napake.

Datum objave: 09.10.2018   07:51
VPRAŠANJE
Naročnik zahteva omejitev izpusta 125g CO2. Ali je dovoljeno odstopanje na 126g CO2

ODGOVOR

Spoštovani,

Naročnik spreminja Tehnične specifikacije in sicer: Izpust CO2 pri kombinirani vožnji: do vključno 130 g/km.