Dosje javnega naročila 006558/2018
Naročnik: SLOVENSKE ŽELEZNICE, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana
Gradnje: Izdelava projektne dokumentacije (projekt za izvedbo PZI) in izvedba del za »Ureditev infrastrukture na KT Ljubljana calcit, cement«
ZJN-3: Odprti postopek

JN006558/2018-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 21.09.2018
JN006558/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 04.10.2018
JN006558/2018-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 08.10.2018
JN006558/2018-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 24.10.2018
JN006558/2018-K04 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 05.11.2018
JN006558/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.12.2018

    JN006558/2018-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
SLOVENSKE ŽELEZNICE, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mojca Tomšič
mojca.tomsic@slo-zeleznice.si
+386 12914635
+386 12914833

Internetni naslovi
http://www.slo-zeleznice.si/sl/skupina-slovenske-zeleznice
http://www.slo-zeleznice.si/sl/skupina-slovenske-zeleznice
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/275042/Objava_PZI_in_ureditev_infrastrukture_na_KT_Ljubljana.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=3990
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
železnice


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izdelava projektne dokumentacije (projekt za izvedbo PZI) in izvedba del za »Ureditev infrastrukture na KT Ljubljana calcit, cement«
Referenčna številka dokumenta: 115/2018/08
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45234100
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Izdelava projektne dokumentacije za izvedbo gradnje - Projekt za izvedbo (PZI) in izvedba del za ureditev infrastrukture, ki je nujno potrebna za izvajanje dejavnosti zaradi selitve dejavnosti.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45234100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kontejnerski terminal Ljubljana, Letališka 14
II.2.4 Opis javnega naročila
Izdelava projektne dokumentacije za izvedbo gradnje - Projekt za izvedbo (PZI) in izvedba del za ureditev infrastrukture, ki je nujno potrebna za izvajanje dejavnosti zaradi selitve dejavnosti tovornega prometa iz lokacije TP Kajuhova 51 na novo lokacijo območja Kontejnerskega terminala Ljubljana Moste.

Gradbena dela, ki so pogoj za ureditev infrastrukture na novi lokaciji so:
- gradnja nove tirne tehtnice v tiru št. 2,
- podaljšanje tira št. 1 ter preselitev obstoječe pralnice vagonov,
- gradnja treh novih tirov za potrebe dejavnosti podjetja Calcit,
- prestavitev cementnega terminala (dva silosa, kompresor in cestna tehtnica) ob obstoječ tir
št. 11,
- zagotovitev ustreznih cestnih infrastruktur za dovoz, odvoz in obračanje tovornih vozil.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 7
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Kot je zapisano v razpisni dokumentaciji.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Kot je zapisano v razpisni dokumentaciji.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
05.11.2018   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 05.11.2018   10:05
Kraj: Avtomatsko v sistemu e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 24.10.2018   11:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
SLOVENSKE ŽELEZNICE, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
21.09.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 04.10.2018   08:53
VPRAŠANJE
V obrazcu 12: Vzorec menične izjave za resnost ponudbe je namen unovčenja zavarovanja za resnost ponudbe neskladen z namenom zavarovanja in določili, navedenimi v tč. 5.2.4 razpisne dokumentacije. Prosimo za pojasnilo, če lahko sami navedemo pravilen namen ali boste objavili nov obrazec.

ODGOVOR

Spoštovani!

Objavljen bo nov obrazec 12.

Lep pozdrav!


Datum objave: 08.10.2018   11:30
VPRAŠANJE
V obrazcu 15: REFERENCE PONUDNIKA je tekst samo za reference za izdelavo projekta, ne pa tudi za izvedbo del. Vnesemo v nov obrazec tekst iz 2. odstavka tč. 6.1.4.1 RD ali boste objavili še en obrazec?

ODGOVOR

Spoštovani!

Naročnik bo objavil nov obrazec.

Lep pozdrav!Datum objave: 24.10.2018   12:42
VPRAŠANJE
1. V ponudbenem predračunu je predvidena vgradnja izgrajenih starorabnih kretnic medtem, ko v razpisni dokumentaciji str.6 navajate vgradnjo novih. Kaj upoštevamo pri ponudbi?

2. Neasfaltirana cestna površina - Kakšna poglobitev in odstranitev raščenega materiala je predvidena ? Kakšna je sestava nove površine in kaj upoštevamo v ponudbi?

3. Asfaltirana cesta - Kakšna je predvidena sestava, specifikacija, debelina slojev?

4. Izvedba zunanje razsvetljave in komunalnih vodov - Kakšna je predvidena dolžina posameznih vodov, kakšni so priklopi, specifikacija materiala? Kako naj upoštevamo vsa predvidena dela, če še ni znanih ustreznih projektnih pogojev in mnenj?

5. Transformatorska postaja - ali se upošteva dobava in vgradnje nove glede na dodatne priklope in če ne prosimo za specifikacijo pri zamenjavi obstoječe VN in NN stikalne opreme v transformatorski postaji.

6. Polaganje tira - Ali je predvidena zamenjava obstoječega spodnjega ustroja ali se spodnji ustroj ohrani in izvede le vgradnja tirne grede?ODGOVOR

Spoštovani!

Ad1) Glej odgovor na vprašanje št. 8, z dne 18.10.2018.
Ad2) Pri izdelavi projektne dokumentacije za izvedbo del mora ponudnik predvideti izdelavo ustreznih projektnih rešitev za ureditev neasfaltirane cestne površine kot tudi manipulativnih površin za vožnjo tovornih vozil do največje skupne dovoljene mase 40 ton in osnega pritiska 8 ton/os.
Ad3) Pri izdelavi projektne dokumentacije za izvedbo del mora ponudnik predvideti izdelavo ustreznih projektnih rešitev za ureditev asfaltirane cestne površine za vožnjo tovornih vozil do največje skupne dovoljene mase 40 ton in osnega pritiska 8 ton/os.
Ad4) V zvezi z pridobitvijo pogojev, mnenj in soglasij je odgovor podan na vprašanje z dne 22.10.2018.
Priključitev novih komunalnih vodov je predvidena na interne vode.
V ponudbenem predračunu je predvidena ocena stroškov za izvedbo ostalih del po vpisu v gradbeni dnevnik v vrednosti 10% od vsote del A in B (pridobitev pogojev, mnenj oz. soglasij, izvedba del in poravnava stroškov za ureditev priklopov na komunalne vode skladno s potrjenimi projektnimi rešitvami in pridobljenimi soglasji ter druga ostala dela)
Ad5) V obstoječi transformatorski postaji bo zaradi priklopa obravnavanih naprav (cementni terminal, pralnica, skladišče, zunanja razsvetljava) potrebno zagotoviti cca. 400 kW dodatne električne moči.
Obstoječa transformatorska postaja ima dva 400 kW transformatorja (eden je predviden za portalno dvigalo, drugi za ostale porabnike). Trenutna zakupna moč TP je 300 kW, kar pomeni, da bo potrebno soglasje za povečan odjem moči.
Pred priklopom novih uporabnikov bo predvidoma potrebno zamenjati VN in NN stikalno opremo v transformatorski postaji, kar je navedeno tudi v STP in PTP navedene razpisne dokumentacije. V kolikor ne bo eksplicitna zahteva v projektnih pogojih Elektra Ljubljana, je obvezna obnova samo NN del TP.
V projektni dokumentaciji PZI je potrebno izdelati ustrezne projektne rešitve. V prilogi 1 je priložena specifikacija identične TP Sheme NN, ki je lahko vhodni podatek za pripravo ponudbe.
Ad6) Predvidena je ustrezna ureditev spodnjega in zgornjega ustroja za zagotovitev kategorije proge D4 in svetlega profila DE3 na vseh tirih, ki so predmet razpisa.
Predvideno je polaganje tira in kretnic na novo tirno gredo minimalne debelilne 25 cm pod pragom, vključno z vgradnjo tampona debeline 50 cm.

V projektni dokumentaciji PZI je potrebno izdelati ustrezne projektne rešitve za ureditev tirov.

Lep pozdrav!

Datum objave: 24.10.2018   12:46
VPRAŠANJE
K izjavi TEHNIČNE ZAHTEVE (Obrazec 19) želite, da v ponudbi priložimo natisnjen del vaše dokumentacije. Prosim preverite, če je zahteva res smotrna v postopku oddaje javnega naročila.

ODGOVOR

Spoštovani!

Naročnik ne bo spreminjal zahtev.

Lep pozdrav!
Datum objave: 24.10.2018   12:50
VPRAŠANJE
Prosimo naročnika za podaljšanje roka.

ODGOVOR
Spoštovani!
Naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudb do 19.11.2018 ter rok za izvedbo:
- Projekt za izvedbo (PZI) mora biti predan naročniku v pregled in pripombe v roku 90 dni po uvedbi v posel, ki mora biti najkasneje 10 dni po podpisu pogodbe. Naročnik ima 15 dni časa za pregled in pripombe. Izbrani ponudnik mora nato v 15 dneh od prejema pripomb le te upoštevati in naročniku izročiti čistopis ter
- 5 mesecev po potrditvi PZI morajo biti dokončana dela za ureditev infrastrukture na KT Ljubljana.

Lep pozdrav!Datum objave: 24.10.2018   13:00
VPRAŠANJE
1. Po preučitvi dokumentacije ponudnika zanimajo glede tirne tehtnice naslednje zadeve:
Razpisana je stična tehtnica dolžine 30m (Običajno so statične tirne tehtnice dolge med 20 do 22m, če se tehta vsak vagon posebej so eno-mostne, če se tehta vagon povezan v kompozicijo so tirne tehtnice dvo-mostne).
V razpisni dokumentaciji je v naslednjem odstavku zahteva po masi posamezne osi, pa tudi posamezni teži kolesa. Te zahteve izhajajo iz osnega tehtanja, ki je povsem različno od statičnega.
Ali investitor zaradi te zahteve pričakuje poleg statične tehtnice še osno tehtnico za merjenje osnih pritiskov v gibanju?
Zahteve iz popisa nakazujejo, da investitor poleg statične tehtnice želi tudi osno. Prosim za podrobno pojasnilo, kaj želi investitor.

2. Po detajlni preučitvi dokumentacije smo ugotovili, da predvidena dela ni zmožno izvesti v predvidenem roku. Prosimo naročnika za podaljšanje roka za oddajo ponudbe vsaj za 14 dni ter tudi podaljšanje roka za izvedbo del vsaj za 3 mesece.

3. Kaj je predvideno, da ponudnik upošteva v ponudbi za morebitno novo transformatorsko postajo? Vse predvidene priklope na javno omrežje ali samo predvidene priklope od transformatorske postaje do internih odjemalcev - pralnica, silosi,...?

4. Ali ponudnik pravilno razume, da je potrebno odstraniti tire št.31,32,33,34,35,36,132,232 z vključno tirno gredo in da je potrebno upoštevati odvoz trhline na ustrezno deponijo? Ali je predvidena kakšna izravnava terena po odstranitvi ? Kakšen je predviden delež uničene trhline? Ali je tudi v sklopu pri kretnic predviden odvoz trhline in če da ali ne naj upoštevamo pri ponudbi nove pragove?

5. Ali ponudnik pravilno razume, da mora v m2 neasfaltirane cestne površine upoštevati, zgolj vgradnjo ustreznega material in da ni predvideno odvodnjavanje, ni robnikov ? Kakšna je predvidena globina in sestava glede na to, da se bo v prihodnje omenjene cestne površine asfaltiralo? Po IDZ opažamo, da je površina neasfaltirane večja od količine v ponudbenem predračunu? Kaj upoštevamo?

6. Ali je na območju gradnje asfaltirane ceste predvidena izvedba odvodnjavanja in robnikov?

7. Kako veliko območje je predvideno za razsvetljavo in kakšen sistem se upošteva v ponudbi - stolpi , reflektorji?

8. Naročnika prosimo, da pojasni zadevo glede kretnic saj je v projektni dokumentaciji IDZ predvidena vgradnja novih kretnic 200-7,5 oz. 200-6 ter križiščne kretnice 215-6 v ponudbenem predračunu pa uporaba starorabnih kretnic 180-7 ter vgradnja nove križiščne kretnice 180-7. Ali bodo izgrajene kretnice uporabne na novi lokaciji in kaj upoštevati pri izdelavi ponudbe ?

8. Ali ponudnik pravilno razume, da v ponudbeni ceni za komunalne vode upošteva in predvidi vse interne vode, ki so vpisani v GJI?

9. Kam je predviden odvoz izkopanega materiala iz novega območja na kontejnerskem terminalu?

10. Naročnika opozarjamo, da je predviden nov GRT višji od obstoječega terena vsaj za 0,5m? Če prav razumemo je potrebno v ponudbi upoštevati pri ureditvi spodnjega ustroja vsaj 1 m novega vgradnega materiala?

ODGOVOR
Ad1) Investitor zahteva izvedbo statične tirne tehtnice dolžine najmanj 30 m', ki omogoča tehtanje vagonov povezanih v kompozicijo.
Naročnik ne potrebuje podatkov o tehtanju mase posamezne osi in ne potrebuje podatkov o teži posameznega kolesa. Prav tako naročnik ne potrebuje podatkov o merjenju osnih pritiskov v gibanju.
Ad2) Rok za oddajo ponudbe je 19.11.2018.
Rok za izvedbo:
- Projekt za izvedbo (PZI) mora biti predan naročniku v pregled in pripombe v roku 90 dni po uvedbi v posel, ki mora biti najkasneje 10 dni po podpisu pogodbe. Naročnik ima 15 dni časa za pregled in pripombe. Izbrani ponudnik mora nato v 15 dneh od prejema pripomb le te upoštevati in naročniku izročiti čistopis ter
- 5 mesecev po potrditvi PZI morajo biti dokončana dela za ureditev infrastrukture na KT Ljubljana.
Ad3) Vse priklope od internih odjemalcev do TP in preureditev same TP (razširitev obstoječe ali nova TP zaradi novih priklopov) je potrebno upoštevati skladno s STP in PTP razpisne dokumentacije. Priklop oz. povezava TP na javno omrežje je obstoječ - v primeru potrebnih posegov le-ti niso predmet ponudbe.
Ad4) Skladno z zahtevami je potrebno poleg navedenih tirov št. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 132, 232 odstraniti še tire št. 37, 106 (delno), 21, 22, 23, 24, 25 in 26 in to vključno s tirno gredo in je potrebno upoštevati odvoz trhline na ustrezno deponijo ter uničevanje trhline.
Predviden delež trhline je do 70 %.
Predvidena je tudi izravnava terena po odstranitvi tirov in tirnih naprav.
V postavkah 3, 4, 5, 6 in 7 v ponudbenem predračunu so razvidne količine za tire in kretnice, vključno z vrsto pragov, ki naj jih upošteva ponudnik pri izdelavi ponudbe. V navedenih postavkah je tudi razvidno kateri starorabni g. material se izgradi z območja s katerega se izvaja selitev dejavnosti TP in kateri g. g. material v celoti dobavi izvajalec del.
V razpisni dokumentaciji, Priloga A Splošni in posebni tehnični pogoji, v tč. j, v poglavju 4.0 Splošne in posebne zahteve za izdelavo projekta za izvedbo (PZI) je navedeno, da je v projektni dokumentaciji PZI je potrebno izdelati projektne rešitve, ki upoštevajo, da se bodo na območju s katerega se izvaja selitev dejavnosti Tovornega prometa izgradili tiri in tirne naprave in da se bo ponovno vgradil še uporaben gornje gradbeni material, kot sledi: pet (5) kretnic 49E1-180-7st. (vključno s pragi in DTM »K«), 3000 m' tirnic 49E1, 2167 kosov pragov z DTM »K« (za 1300 m' tira). Navedeni material se bo vgradil na novi lokaciji. Projektant izdela projektne rešitve za vgradnjo nove križiščne kretnice 49E1-180-7st, ki se dobavi z novimi pragi in DTM »K«.
Ad5) Ponudnik naj upošteva izvedbo neasfaltirane cestne površine brez robnikov in naj predvidi ustrezno odvodnjavanje z odprtimi jarki ter utrjeno bankino.
Izdelane morajo biti ustrezne projektne rešitve za cestne površine, ki omogočajo manipulacijo cestnih vozil do 40 ton skupne dovoljene mase in največjega osnega pritiska 8 ton/os.
Pri izdelavi ponudbe je potrebno upoštevati količino iz ponudbenega predračuna.
Ad6) Ponudnik naj upošteva izvedbo asfaltirane cestne površine z ustreznim odvodnjavanjem z odprtimi jarki ter utrjeno bankino.
Ad7) Obdeluje se samo območje ob novih posegih (območje tirov 1, 2 (tirna tehtnica), C1, C2 in C3, območje cementnega terminala, območje cestne infrastrukture za dovoz, odvoz in obračanje cestnih vozil).
Ob novih posegih se izvede tudi novo razsvetljavo - stolpi, led razsvetljava kot npr. Siteco, (min 8 lux, E SR 20 lux).
Ad8) V ponudbenem predračunu v postavki št. 7 - B. Izvedba del, je predvidena dobava in vgradnja ene nove križiščne kretnice z novimi lesenimi pragi. Za ostalih pet kretnic (glej postavko št. 6 B. Izvedba del), je predvideno, da se izgradijo in ponovno vgradijo na novi lokaciji, na starorabnih pragih, ki so izgrajeni na območju s katerega se izvaja selitev dejavnosti TP (Tovornega prometa).
V razpisni dokumentaciji, Priloga A Splošni in posebni tehnični pogoji, na straneh 5/41 in 6/41 je navedeno, da je v izdelani projektni dokumentaciji predvidena vgradnja novih kretnic oblike 200-7.5º oz. 200-6º, ter križiščna kretnica oblike 215-6º. V projektni dokumentaciji PZI je potrebno izdelati ustrezne projektne rešitve za vgradnjo starorabnih navadnih kretnic oblike 49E1 - 180-7 st., ki bodo izgrajene na območju s katerega se izvaja selitev dejavnosti Tovornega prometa ter vgradnjo nove križiščne kretnice oblike 49E1-180-7st. V nadaljevanju je pri izvedbi del potrebno upoštevati projektne rešitve v izdelani projektni dokumentaciji PZI.
V razpisni dokumentaciji, Priloga A Splošni in posebni tehnični pogoji, v tč. j, v poglavju 4.0 Splošne in posebne zahteve za izdelavo projekta za izvedbo (PZI) je navedeno, da je v projektni dokumentaciji PZI je potrebno izdelati projektne rešitve, ki upoštevajo, da se bodo na območju s katerega se izvaja selitev dejavnosti Tovornega prometa izgradili tiri in tirne naprave in da se bo ponovno vgradil še uporaben gornje gradbeni material, kot sledi: pet (5) kretnic 49E1-180-7st. (vključno s pragi in DTM »K«), 3000 m' tirnic 49E1, 2167 kosov pragov z DTM »K« (za 1300 m' tira). Navedeni material se bo vgradil na novi lokaciji. Projektant izdela projektne rešitve za vgradnjo nove križiščne kretnice 49E1-180-7st, ki se dobavi z novimi pragi in DTM »K«.
V nadaljevanju je pri izvedbi del potrebno upoštevati projektne rešitve v izdelani projektni dokumentaciji PZI.
Ad8.1)V ponudbeni ceni mora biti upoštevana izvedba vseh novih potrebnih komunalnih vodov, elektro vodov in TK vodov, ki so potrebni za posamezne nove postavitve in naprave skladno z navedbami v STP in PTP te razpisne dokumentacije.
Glede na posege v obstoječe (komunalne kot tudi ostale vode) zaradi izvedbe predmeta ponudbe pa se upošteva vode, ki so znani in zavedeni v javnih evidencah.
Ad9)Odvoz izkopanega materiala iz novega območja na kontejnerskem terminalu se bo predvidoma izvajal na območje med novim tirom C3 in obstoječim tirom št. 11. Natančne količine izkopanega materiala in lokacija za odvoz izkopanega materiala bodo definirani v projektni dokumentaciji PZI.
Ad10) V ponudbi je potrebno upoštevati ustrezno ureditev spodnjega in zgornjega ustroja za zagotovitev kategorije proge D4 in svetlega profila DE3 na vseh tirih, ki so predmet razpisa. Predvideno je polaganje tira in kretnic na novo tirno gredo minimalne debelilne 25 cm pod pragom, vključno z vgradnjo tampona debeline 50 cm.
V projektni dokumentaciji PZI je potrebno izdelati ustrezne projektne rešitve na podlagi izdelanega geološko-geomehanskega poročila, v skladu za zahtevami razpisne dokumentacije, tč. 8 Elaborati, poglavje 4.0 Splošne in posebne zahteve za izdelavo projekta za izvedbo (PZI).

Lep pozdrav!


Datum objave: 24.10.2018   13:03
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Glede na predviden obseg dela, ki je predpisan s projektno nalogo, smo mnenja, da je za korektno pripravo ponudbe in kasneje tudi projektne dokumentacije potrebno podaljšanje obeh rokov za oddajo. Predlagamo, da se rok za oddajo ponudbe podaljša za 3 tedne, rok za izdelavo projektne dokumentacije pa za mesec in pol.
Lep pozdrav


ODGOVOR
Spoštovani!
Rok za oddajo ponudb je podaljšan do 19.11.2018.
Rok za izvedbo je:
- Projekt za izvedbo (PZI) mora biti predan naročniku v pregled in pripombe v roku 90 dni po uvedbi v posel, ki mora biti najkasneje 10 dni po podpisu pogodbe. Naročnik ima 15 dni časa za pregled in pripombe. Izbrani ponudnik mora nato v 15 dneh od prejema pripomb le te upoštevati in naročniku izročiti čistopis ter
- 5 mesecev po potrditvi PZI morajo biti dokončana dela za ureditev infrastrukture na KT Ljubljana.

Lep pozdrav!Datum objave: 24.10.2018   13:04
VPRAŠANJE
Spoštovani,
iz projektne naloge ne razberemo katera območja na obravnavani lokaciji je potrebo razsvetliti. Prosimo tudi, da definirate na kakšen način naj se razsvetljava izvede (kakšna osvetljenost,).
Hvala in Lep pozdrav.


ODGOVOR

Spoštovani!
Glej odgovor na vprašanje št. 7 z dne 18. 10. 2018.
Lep pozdrav!

Datum objave: 24.10.2018   13:06
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Na podlagi pregleda podatkov GJI, smo ugotovili, da se na območju obdelave predvidena dela ne bodo križala z obstoječimi komunalnimi vodi. Tudi se ne bo izvajalo novih komunalnih priključkov, razen na električno omrežje. Ali pravilno sklepamo, da nam na podlagi te ugotovitve ni potrebno pridobivati pogojev in mnenj mnenje dajalcev, razen za priklop na električno omrežje?
Lep pozdrav.ODGOVOR

Spoštovani!

V kolikor se pri izdelavi projektne dokumentacije PZI ugotovi, da je to pravilna ugotovitev, se pridobi pogoje, mnenje in soglasje za priključitev za priklop na električno omrežje.

Lep pozdrav!

Datum objave: 24.10.2018   13:06
VPRAŠANJE

Naročnika prosimo, da spremeni razpisno dokumentacijo, saj priključitev transformatorske postaje na električno omrežje ne more biti predmet projekta, kajti obsega del ni možno definirati pred pridobitvijo soglasja Elektro Ljubljana d.d..
Hvala in lp.


ODGOVOR

Spoštovani!


Glej odgovor na vprašanje št. 3 z dne 18.10.2018

Lep pozdrav!

Datum objave: 24.10.2018   13:08
VPRAŠANJE
Glede na predviden obseg del, ter za korektno in kvalitetno izdelavo projektne dokumentacije prosimo naročnika, da v razpisni dokumentaciji PRILOGA A , poglavje 3.5 Terminski plan izvedbe del, spremeni navedbo rokov za aktivnosti, ki so potrebne za izvedbo predmetnega naročila in sicer tako, da bo za izdelavo PZI namenjeno 3,5 mesecev, 15 dni za pregled PZI, 15 dni za dopolnitve in spremembe PZI po pripombah pregledovalcev ter 4 mesece za izvedbo del, torej skupno 8,5 meseca od podpisa pogodbe oz. uvedbe v posel do zaključka del.
Hvala in lep pozdrav.ODGOVOR
Spoštovani!
Rok za izvedbo:
- Projekt za izvedbo (PZI) mora biti predan naročniku v pregled in pripombe v roku 90 dni po uvedbi v posel, ki mora biti najkasneje 10 dni po podpisu pogodbe. Naročnik ima 15 dni časa za pregled in pripombe. Izbrani ponudnik mora nato v 15 dneh od prejema pripomb le te upoštevati in naročniku izročiti čistopis ter
- 5 mesecev po potrditvi PZI morajo biti dokončana dela za ureditev infrastrukture na KT Ljubljana.

Lep pozdrav!


Datum objave: 30.10.2018   14:55
VPRAŠANJE
V dodatnih pojasnilnih, objavljenih dne 24.10.2018 se sklicujete na odgovore, objavljene dne 18.10.2018 (Primer: Ad1) Glej odgovor na vprašanje št. 8, z dne 18.10.2018). Objave z dne 18.10.2018 ni vidne na portalu. Prosimo za pojasnilo.

ODGOVOR
Spoštovani!
Dodatno pojasnilo - glej odgovor na vprašanje št. 8 postavljeno dne 18.10.2018.
To velja tudi za ostale morebitne odgovore.

Lep pozdrav!Datum objave: 05.11.2018   13:07
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo, da dopolni razpisno dokumentacijo v poglavju 6.1.4.2 Pogoji za sodelovanje glede kadrovske sposobnosti, tako, da je lahko vodja projekta hkrati strokovnjak za zgornji ustroj in spodnji ustroj, če izpolnjuje pogoje za pooblaščenega inženirja gradbene stroke in vodjo projekta po ZAID oz. GZ, torej en strokovnjak za vsa tri področja. Dosedanja praksa je namreč, da se vedno oddaja en načrt tirnih naprav, ki vključuje zgornji in spodnji ustroj, za celoten načrt pa je projektant ena oseba.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR


Spoštovani!

Naročnik se strinja, da se razpisna dokumentacija v tč. A) Izdelava projekta za izvedbo (PZI) za ureditev infrastrukture na KT Ljubljana calcit, cement; v poglavju 6.1.4.2 Pogoji za sodelovanje glede kadrovske sposobnosti, dopolni še z naslednjo zahtevo, kot sledi:

Vodja projekta, strokovnjak za zgornji ustroj in strokovnjak za spodnji ustroj je lahko ista oseba, če izpolnjuje pogoje za pooblaščenega inženirja gradbene stroke in vodjo projekta po ZAID oz. GZ, v primeru, če je navedena oseba tudi projektant zgornjega in spodnjega ustroja za celoten načrt PZI (ali Izvedbeni načrt) za obnovo tirov na železniški postaji z vgradnjo najmanj 6 kretnic vsak v zadnjih petih letih.

Navedeno zahtevo je potrebno upoštevati tudi v tč. A) Izdelava projekta za izvedbo, v Prilogi 2 k obrazcu 16 Podatki o strokovnjakih, ki bodo sodelovali pri izvedbi pogodbe) in njihove izkušnje oz. reference v zadnjih petih letih.

Lep pozdrav!