Dosje javnega naročila 005910/2018
Naročnik: Geološki zavod Slovenije, Dimičeva ulica 14, 1000 Ljubljana
Storitve: Izdelava študije o zaščiti pred potresi in aktivnostmi za obnovo po potresu
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 248.148,00 EUR

JN005910/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 28.08.2018
JN005910/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.09.2018
JN005910/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 26.09.2018
JN005910/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 26.09.2018
Zahtevek za revizijo

    JN005910/2018-X01 Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
Geološki zavod Slovenije
Dimičeva ulica 14
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
dr. Bogomir Celarc
bogomir.celarc@geo-zs.si
+386 031638427
+386 12809753

Internetni naslovi
http://www.geo-zs.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Javni zavod
I.5 Glavna področja dejavnosti
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izdelava študije o zaščiti pred potresi in aktivnostmi za obnovo po potresu
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
73000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je izdelava študije o zaščiti pred potresi in aktivnostmi za obnovo po potresu.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 203.400,00 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
73110000
73210000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Usposobljenost in izkušenost kadra za izvedbo javnega naročila dodatne reference nominiranih strokovnjakov10

Merilo stroškov:
imeponder
Najnižja ponudbena cena za celoten obseg javnega naročila v EUR brez DDV90

II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN005910/2018-W01
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 27.08.2018


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
25.09.2018
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
GRADBENI INŠTITUT ZRMK d.o.o.
Dimičeva ulica 12
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 201.000,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 203.400,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
26.09.2018