Dosje javnega naročila 006916/2018
Naročnik: MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
Blago: Dobava in montaža pomičnih arhivskih regalov za Upravno enoto Ilirska Bistrica, v objektu Doma na Vidmu
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN006916/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 05.10.2018
JN006916/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.10.2018
JN006916/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 12.11.2018
Zahtevek za revizijo

    JN006916/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Tajništvo Direktorata za javno naročanje
gp.mju@gov.si
+386 14781880
+386 14788331

Internetni naslovi
http://www.mju.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://djn.mju.gov.si/javna-narocila
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=4251
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava in montaža pomičnih arhivskih regalov za Upravno enoto Ilirska Bistrica, v objektu Doma na Vidmu
Referenčna številka dokumenta: 4300-108/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39132000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava in montaža pomičnih arhivskih regalov za Upravno enoto Ilirska Bistrica, v objektu Doma na Vidmu
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39132000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI04 - Zahodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Gregorčičeva cesta 2, Ilirska Bistrica
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava in montaža pomičnih kovinskih arhivskih regalov za Upravno enoto Ilirska Bistrica, v objektu Doma na Vidmu, skladno s tehničnimi specifikacijami.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 90
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Pogoji za udeležbo so določeni v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
19.10.2018   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.05.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 19.10.2018   10:01
Kraj: https://ejn.gov.si/eJN2


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Uporabljeno bo elektronsko naročanje.
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 16.10.2018   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
05.10.2018   Dodatna pojasnila
Datum objave: 11.10.2018   12:48
»Naročnik zahtev ne bo spreminjal. Globina police regala mora biti najmanj 37,5 cm.«

Datum objave: 15.10.2018   11:04
»Zaradi predvidenega načina zlaganja arhivskega gradiva naročnik ne dopušča polic, ožjih od 37,5 cm, vendar je kot ustrezna dovoljena tudi postavitev regalov, kjer je razmik med policami, za dve polici, najmanj 20 cm (namesto svetle višine med policami 30 cm), če to pomeni, da ima posamezni regal zaradi tega eno polico več. Manjša višinska razlika med policami je lahko samo na dveh policah v posameznem regalu (prostorih med policami), vse druge police morajo imeti svetlo višino najmanj 30 cm. To pomeni, da ima vsak regal (enostranski ali obojestranski) na vsaki strani lahko po dve polici, ki imata v celotni dolžini svetlo višino najmanj 20 cm in vse druge police najmanj 30 cm.«

»Dolžine postavitve regalov ni mogoče spremeniti, ker je prostor na eni strani omejen z napravo za prezračevanje (predviden odmik skrajne točke regalov od naprave je 10 cm) in na drugi strani s stopnico (višja kota tlaka).«


Datum objave: 18.10.2018   11:25
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Glede na to, da bo v pomičnih arhivskih regalih shranjeno dokumentarno gradivo standardne oblike (A4), ali res potrebujete police globine vsaj 37,5 cm?

Ali lahko ponudimo police globine 30cm oz. 35cm?

Hvala v naprej za vaš odgovor.ODGOVOR

»Naročnik zahtev ne bo spreminjal. Globina police regala mora biti najmanj 37,5 cm.«Datum objave: 18.10.2018   11:26
VPRAŠANJE
Če upoštevate globino polic najmanj 37,5 cm, višino regalov, razdaljo med posameznimi premičnimi regali ter dimenzije prostora za postavitev: dolžina 11,30 m, širina 3,54 m in višina od 2,54 m do 2,85 m, se ne more zagotoviti hramba 680 m dokumentarnega gradiva standardne oblike (A4). Ali lahko v tem primeru dolžino postavitve premičnih regalov zvečamo, glede na to, da je v načrtu prostora, kjer naj bi bili premični regali montirani, še kar nekaj praznine.

Hvala za odgovor in lep pozdravODGOVOR

»Zaradi predvidenega načina zlaganja arhivskega gradiva naročnik ne dopušča polic, ožjih od 37,5 cm, vendar je kot ustrezna dovoljena tudi postavitev regalov, kjer je razmik med policami, za dve polici, najmanj 20 cm (namesto svetle višine med policami 30 cm), če to pomeni, da ima posamezni regal zaradi tega eno polico več. Manjša višinska razlika med policami je lahko samo na dveh policah v posameznem regalu (prostorih med policami), vse druge police morajo imeti svetlo višino najmanj 30 cm. To pomeni, da ima vsak regal (enostranski ali obojestranski) na vsaki strani lahko po dve polici, ki imata v celotni dolžini svetlo višino najmanj 20 cm in vse druge police najmanj 30 cm.«

»Dolžine postavitve regalov ni mogoče spremeniti, ker je prostor na eni strani omejen z napravo za prezračevanje (predviden odmik skrajne točke regalov od naprave je 10 cm) in na drugi strani s stopnico (višja kota tlaka).«