Dosje javnega naročila 006702/2018
Naročnik: VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA d.d., Cesta 25. junija 1B, 5000 Nova Gorica
Gradnje: KOMUNALNA UREDITEV TRGA V RENČAH - VZHODNI DEL
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN006702/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 27.09.2018
JN006702/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 28.09.2018
JN006702/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.11.2018
JN006702/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 26.11.2018

    JN006702/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA d.d.
Cesta 25. junija 1B
5000
SI
Nova Gorica
Slovenija
Darja Nemec
darja.nemec@vik-ng.si
+386 53391106
+386 53391128

Internetni naslovi
http://www.vik-ng.si
http://www.vik-ng.si/javna-naročila/aktualna-javna-narocila
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.vik-ng.si/javna-naročila/aktualna-javna-narocila
ESPD: http://www.vik-ng.si/javna-naročila/aktualna-javna-narocila
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=4287
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Voda


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: KOMUNALNA UREDITEV TRGA V RENČAH - VZHODNI DEL
Referenčna številka dokumenta: JNMV-7G/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45231300
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
ureditev fekalnih kanalov, razbremenilnika in črpališča fekalnih vod na območju Korpa v naselju Branik
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45231300
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: RENČE
II.2.4 Opis javnega naročila
S predmetnim javnim naročilom se komunalno ureja območje Vzhodnega dela trga v Renčah ulico od cerkve, mimo trga, do ožine proti šoli.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 150
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Vzroki za podaljšanje roka:
- zaradi izjemno slabega vremena,
- ukrepi, določeni z akti pristojnih organov.
- druge izredne okoliščine
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
glej razpisno dokumentacijo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
11.10.2018   08:45
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 11.10.2018   09:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 04.10.2018   13:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
27.09.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.