Dosje javnega naročila 007339/2018
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Gradnje: D-139/18; Krožišče Strunjan v križišču G2-111/1509 Jagodje-Valeta, LC312151 Strunjan-Vila Tartini in JP40571 Strunjan-Kavarije
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 560.808,02 EUR

JN007339/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 22.10.2018
JN007339/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 30.10.2018
JN007339/2018-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 09.11.2018
JN007339/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.12.2018
JN007339/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 09.01.2019
JN007339/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 10.01.2019
JN007339/2018-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 26.03.2019
Zahtevek za revizijo

    JN007339/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI0
Ljubljana
Slovenija
Zvonka Planinec
jn.drsi@gov.si
+386 14788337

Internetni naslovi
http://portal.drsc.si/dcjn/kazalo.html

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://portal.drsc.si/dcjn/kazalo.html
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=4893
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: D-139/18; Krožišče Strunjan v križišču G2-111/1509 Jagodje-Valeta, LC312151 Strunjan-Vila Tartini in JP40571 Strunjan-Kavarije
Referenčna številka dokumenta: 43001-157/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Krožišče Strunjan v križišču G2-111/1509 Jagodje-Valeta, LC312151 Strunjan-Vila Tartini in JP40571 Strunjan-Kavarije
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Krožišče Strunjan v križišču G2-111/1509 Jagodje-Valeta, LC312151 Strunjan-Vila Tartini in JP40571 Strunjan-Kavarije
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 100
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pogodbeni rok za izvedbo naročila se lahko podaljša zaradi nepredvidenih okoliščin, ki ob oddaji naročila niso bile poznane.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
12.11.2018   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 12.11.2018   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 06.11.2018   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
22.10.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 25.10.2018   08:22
VPRAŠANJE
zdravo,
v postavki z oznako S 31 213 - Izdelava s cementom vezane (stabilizirane) nosilne plasti gramoza v debelini 20 cm M2 500,00

Koliko cementa na m3 naj upoštevamo?

LPODGOVOR

Izdelava s cementom vezane nosilne plasti mora biti skladna s TSC: Vezane spodnje nosilne plasti s hidravličnimi vezivi. Sestava mešanice je odvisna od uporabljenih osnovnih materialov, zato mora izvajalec s tehno-ekonomskim elaboratom zagotoviti predhodno laboratorijsko sestavo stabilizacijske mešanice iz zmesi kamnitih zrn, hidravličnega veziva in vode za vezano nosilno plast.
S predhodno sestavo stabilizacijske mešanice je potrebno določiti:
Vrsto in sestavo zmesi kamnitih zrn
Laboratorijsko sestavo mešanice
Optimalno vlažnost in največjo prostorsko maso mešanice
Enoosno tlačno trdnost mešanice po 7. dneh
Odpornost mešanice proti zmrzovanju in tajanju
Optimoalno količino in vrsto hidravličnega veziva.
Datum objave: 25.10.2018   08:23
VPRAŠANJE
Kateri togostni razred upoštevamo pri kanalizacijskih ceveh, SN8 ali SN4?


LP
ODGOVOR


Togostni razred cevi mora biti SN8.

Datum objave: 29.10.2018   14:15
VPRAŠANJE
Presaditev borovca 2 kos:
- kakšen je fi debla?
- višina borovcev?
- ali so drevesa zaščitena?

LP

ODGOVOR

Premer debla je približno 25 cm, višina pa je ocenjena nekje okoli 5 m. Drevesi, ki sta predvideni za presaditev, sta locirani na SZ delu krožišča in nista zaščiteni, medtem ko je obojestranski drevored vzhodno od krožišča zaščiten.
Datum objave: 29.10.2018   14:16
VPRAŠANJE
Demontaža in hramba za kasnejšo uporabo polportala iz jekla. KOS 1,00

Koliko kg jekla je v polportalu? Količina je ponavadi na kg.
Ali lahko vsaj sliko in dimezije polportala?

LP


ODGOVOR


Podatkov o masi jekla v polportalu ni, ker gre za demontažo, hrambo in kasnejšo ponovno montažo je postavka ovrednotena po številu kosov.
Na naročnikovi spletni strani so objavljene 2 fotografiji, za pomoč pa je možno uporabiti tudi google map street view.Datum objave: 30.10.2018   08:58
VPRAŠANJE

Prosimo naročnika, da popravi enoto mere spodnje postavke, saj je nemogoče oceniti koliko odpadkov bo nastalo.
Obračun izvedenih del ni po sistemu ''ključ v roke'' ampak bo obračun po dejanskih izvedenih količinah, zato prosimo, da se enota mere postavke spremeni v TONE (t) ali KUBIKE (m3).


N 1 1 104 Nakladanje. odvoz in odlaganje ostalega odpadnega materiala na komunalno deponijo ali predaja pooblaščenemu predelovalcu gradbenih odpadkov, vključno s plačilom vseh taks KPL 1,00


LP
ODGOVOR


Postavki z oznako N 1 1 104 se ukineta, ker je že pri vseh postavkah, kjer bodo nastali odpadki naveden pojem »odstranitev«. Odstranitev pomeni nakladanje, odvoz in odlaganje ostalega odpadnega materiala na komunalno deponijo ali predaja pooblaščenemu predelovalcu gradbenih odpadkov, vključno s plačilom vseh taks.
Postavko z oznako S 1 2 231 se zaradi zgoraj navedenega spremeni v:
0023 S 1 2 231 Demontaža in odstranitev jeklene varnostne ograje M1 15,00

Glej Sprememba razpisne dokumentacije-01.

Datum objave: 09.11.2018   12:23
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo, da objavi detajl oziroma načrt temelja za portal iz postavke S61177.
Ali je enota mere prava?

Hvala.
LP

ODGOVOR

Načrt temelja je v prilogi. Enota mere je kos!
Datum objave: 09.11.2018   12:24
VPRAŠANJE
Pri postavki S 61 931 je potreben kakšen podatek več, za pravilen izračun cene.
Prosimo za objavo detajla temelja in nove predkrižiščne table.

Lep pozdrav.

ODGOVOR

Detajl temelja polportala in skica table sta priložena. Natančne dimenzije table mora določiti proizvajalec table na delavniškem načrtu!
Datum objave: 14.11.2018   09:09
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.
Prosimo za odgovor ali lahko garancija ostane na prvi rok oddaje ponudbe.
lp


ODGOVOR
DA, garancija je lahko na prvoten rok oddaje naročila