Dosje javnega naročila 006837/2018
Naročnik: Slovenski državni gozdovi, d. o. o., Rožna ulica 39, 1330 Kočevje
Storitve: JAVNO NAROČILO "IZDELAVA, VZDRŽEVANJE IN NADGRADNJE INFORMACIJSKEGA SISTEMA« Z OZNAKO GOZD-PDJ"
ZJN-3: Odprti postopek

JN006837/2018-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 02.10.2018
JN006837/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 16.10.2018
JN006837/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.11.2018
JN006837/2018-ODL01P1 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.12.2018
JN006837/2018-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 14.02.2019
Zahtevek za revizijo

    JN006837/2018-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2018/S 190-429965
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
Slovenski državni gozdovi, d. o. o.
Rožna ulica 39
1330
SI037
Kočevje
Slovenija
Darija Prudič
darija.prudic@sidg.si
+386 82007100

Internetni naslovi
https://www.sidg.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.sidg.si/index.php/javna-narocila-in-razpisi/za-izvajalce/aktualna-javna-narocila

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=4270
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
druga oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
gozdarstvo


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: JAVNO NAROČILO "IZDELAVA, VZDRŽEVANJE IN NADGRADNJE INFORMACIJSKEGA SISTEMA« Z OZNAKO GOZD-PDJ"
Referenčna številka dokumenta: GOZD PDJ
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
48900000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izdelava, vzdrževanje in nadgradnje informacijskega sistema za upravljanje s prostorom, gozdom, voznim parkom, dokumenti, javnimi naročili in javnimi dražbami z imenom »GOZD-PDJ«.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
48900000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Slovenija
II.2.4 Opis javnega naročila
Opis javnega naročila je opredeljen v razpisni dokumentaciji
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 84
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Opredeljeni v razpisni dokumentaciji
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Opredeljeni v razpisni dokumentaciji

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
30.10.2018   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.03.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 30.10.2018   09:10
Kraj: https://ejn.gov.si/eJN2


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 17.10.2018   08:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Slovenski državni gozdovi, d. o. o.
Rožna ulica 39
1330
Kočevje
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
28.09.2018   Dodatna pojasnila
Datum objave: 03.10.2018   07:59
VPRAŠANJE
Na spletnem naslovu:
URL: http://www.sidg.si/index.php/javna-narocila-in-razpisi/za-izvajalce/aktualna-javna-narocila
ni objavljene razpisne dokumentacije.

ODGOVOR


Spoštovani,
naročnik odpravlja tehnične težave, dokumentacija bo objavljena tekom dopoldneva. V primeru, da se težava ne odpravi, bomo podaljšali rok za oddajo ponudb. Hvala za razumevanje.


Datum objave: 04.10.2018   08:02
VPRAŠANJE
Spoštovani

Prosil bi, če jasneje specificirate funkcionalnosti in procese, ki jih je potrebno implementirati v okviru modula PPI.

V dokumentu ste na strani 5 zapisali "V okviru specifikacije zahtev smo se potrudili izpolniti osnovne predpogoje, ki izhajajo iz dosedanjega delovanja države v dejavnostih povezanih z nepremičninami, prostorom in geoinformatiko. Idej za vzpostavitev in razvoj PPI SiDG je še veliko, njihovo uresničevanje bo postopno in je povezano z nadaljnjimi fazami razvoja PIS SiDG"

Sedaj iz nadaljevanja dokumenta ni jasno, kaj točno se zahteva v okviru trenutnega razpisa in kaj ne.
Prosim zapišite katere poglavja tega dokumenta je potrebno implementirati v okviru javnega naročila in katere procese je potrebno izvajati.


ODGOVOR:


Spoštovani,

Procesi, katere je potrebno implementirati:
modul PPI: dokument GOZD PDJ modul PPI_v1-0.docx; vse procese, navedene v poglavju 7
modul DAS: dokument GOZD PDJ modul DAS_v1-0.docx; vse procese, navedene v poglavju 3.7
modul JND: dokument GOZD PDJ modul JND_v1-0.docx;vse procese, navedene v poglavjih od vključno 2.2 do vključno 2.7
Datum objave: 04.10.2018   11:26
VPRAŠANJE
Glede na to, da predmetno javno naročilo obsega zelo raznovrstna področja, ki tudi tehnično tehnološko zahtevajo specifična znanja (predmet javnega naročila je informacijska podpora za upravljanje s prostorom, gozdom, voznim parkom, dokumentarnim gradivom, javnimi naročili in javnimi dražbami) predlagamo naročniku, naj spoštuje določila 73. člena ZJN-3 (razdelitev javnega naročila na sklope), ki določa, da če predmet javnega naročila dopušča in če to prispeva k večji gospodarnosti in učinkovitosti izvedbe javnega naročila, mora (!) naročnik javno naročilo oddati po ločenih sklopih ter določiti velikost in predmet takšnih sklopov. Pri tem mora (!) zagotoviti nediskriminatorno obravnavo in s tem večjo dostopnost javnega naročila gospodarskim subjektom.

Ker je naročnik to javno naročilo že sam razdelil na tri vsebinska področja s tremi moduli (modul DAS za dokumentno arhivski sistem, modul JND za informacijsko podporo javnemu naročanju in javnim dražbam, modul PPI za prostorsko podatkovno infrastrukturo) sploh ne razumemo naročnika, zakaj je razpisal enotno naročilo in ga ni v skladu z 73. členom ZJN-3 že sam razdelil na posamezne sklope, če že ne v posamezna vsebinsko ločena naročila.

Predlagamo naročniku, da navedeno enovito naročilo prekliče in spoštuje določila ZJN-3, ker bomo v nasprotnem, primeru prisiljeni vložiti revizijski zahtevek.

ODGOVOR
Spoštovani,
Predmetno javno naročilo obsega zelo raznovrstna področja, ki tudi tehnično tehnološko zahtevajo specifična znanja (predmet javnega naročila je informacijska podpora za upravljanje s prostorom, gozdom, voznim parkom, dokumentarnim gradivom, javnimi naročili in javnimi dražbami). Procesi v vseh treh modulih še niso informacijsko podprti. Za uspeh projekta je ključna vzpostavitev informacijske podpore vsem v posameznih modulih navedenim procesom in vzpostavitev zanesljive ter odzivne povezave med moduli povsod tam, kjer je to potrebno. Zato naročilo oddajamo enovito, ker je za naročnika, ki šele vzpostavlja ta del informacijske podpore, pomembno, da nabavlja enovit IS iz razloga, da bo moral izbrani ponudnik zagotoviti povezavo modulov, biti sposoben povezave izpeljati in zagotavljati prehodnost in migracijo podatkov iz modula v modul. Naročamo zelo kompleksno aplikacijo, pričakujemo dolgoročno sodelovanje in sodimo, da na takšen način zagotovimo gospodarnost in učinkovitost izvedbe.
V okviru javnega naročila smo predvideli, da lahko ponudnik kot podizvajalec nastopa v več ponudbah. Za naročnika je pomembno, da glavni / vodilni ponudnik zagotavlja povezavo modulov, je sposoben povezave izpeljati in zagotavljati prehodnost in migracijo podatkov iz modula v modul.
Ključno je, da naročnik dobi izvajalca, ki je v celoti odgovoren za izvedbo povezav in integracij med vsemi tremi moduli. Moduli logično združujejo posamezne skupine funkcionalnosti, a ponujena rešitev je lahko ena, ki pokriva vse zahtevane funkcionalnosti.Datum objave: 04.10.2018   11:28
VPRAŠANJE
Glede na to, da je naročilo razpisano za nenavadno dolgo obdobje 84 mesecev in sumimo, da je pripravljeno za vnaprej izbranega ponudnika, nas zanima ali je naročnik pri določanju trajanja upošteval vse predpise s področja financ oziroma priporočila dobrih praks s tega področja in področja IKT (Smernice za javno naročanje informacijskih rešitev je pripravilo Ministrstvo za javno upravo (MJU) v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije (GZS), Združenjem nabavnikov Slovenije in Finančno upravo RS). Prosimo naročnika, naj bolj podrobno utemelji trajanje tega naročila za obdobje 84 mesecev.

ODGOVOR

Spoštovani,
Na trgu je več ponudnikov, ki so sposobni podati ponudbo, naročnik s preveritvijo ponudnika z referencami in zagotovljenimi kadri, želi dobiti usposobljenega in kakovostnega ponudnika, s katerim bo lahko v najkrajšem času uspel vzpostaviti in nadgraditi svoj IS.
Naročnik vzpostavlja informacijsko podporo za navedena področja, ki sedaj še niso informacijsko podprta. V produkcijo bo IS prevzel 24 mesecev po podpisu pogodbe, v času vzdrževanj za obdobje 5 let so predvidene tudi nadgradnje in dodelave.


Datum objave: 08.10.2018   13:31
VPRAŠANJE
Spoštovani,
zanima nas:
- s koliko referencami za strokovni kader moramo razpolagati. V razpisnih pogojih na strani 23 - vodja projekta - zahtevana najmanj ena referenca, pri prilogi številka 10 pa sta zahtevani 2 referenci in
- katera bonitetna ocena izdajatelja AJPES potrebujemo (je dovolj samo obrazec BON-2 ali še kakšna dodatna ocena).
Hvala za odgovor

ODGOVOR


Spoštovani,

lahko prosimo natančneje navedete dokumente iz katerih povzemate zgoraj navedene zahteve. Razpisna dokumentacija namreč nima 23 strani, niti nima priloge 23.

Datum objave: 11.10.2018   16:00
VPRAŠANJE
1. Naročnik v okviru referenčnih potrdil zahteva izpolnitev anketnega vprašalnika, ki se v bistvu nanaša na tehnične zahteve ponujene rešitve. Podpisniki referenčnih potrdil ne želijo izpolnjevati navedenih anket, saj se nanašajo tudi na potencialne lastnosti sistema, zato predložitev tovrstnega potrdila ni mogoča. Ali zadostuje, da za dopustnost ponudbe predložimo referenčno potrdilo brez navedenega anketnega dela, medtem ko naveden anketni del z vprašanji DA/NE izpolnimo in podpišemo ponudniki, kot del opisa ponujene rešitve?

2. Ali pravilno razumemo določila razpisne dokumenacije, da je z enim poslom mogoče izpolniti zahteve iz dveh ali več vsebin referenčnih pogojev?

3. V Navodilih je pri Pogoju za sodelovanje glede kadrovske sposobnosti zapisano naslednje:

Vodja projekta in Vodje posameznega modula morajo izkazati, da so v zadnjih treh letih pred objavo tega javnega naročila vodili najmanj vsak po eden primerljiv projekt. Primerljivi projekti so po funkcionalnosti in vsebini primerljivi projekti, kot je predmet tega javnega naročila.

Ali pravilno razumemo citirano določbo, da se zahteva glede primerljivega projekta nanaša na naloge in vsebino nalog posameznega kadra in se veže na naloge, ki jih bo na projektu opravljal posamezen kader in ne na projekt kot celoto?

4. V obrazcu Kadri je naročnik predvidel polje certifikati. Ali lahko pri kadrih, kjer ni nobene vsebinske zaveze po certifikatih navedeno polje pustimo prazno?

5. V točki 8.1.3. Navodil manjka med navedbo dokazil: referenčno potrdilo za e-hrambo. Kako izkažemo izpolnjevanje pogoja?

6. Ali se za kadre iz točke 9. Navodil tudi upošteva 1. bolonjska stopnja in druge zahteve, kot so opredeljene v razpisni dokumentaciji za kadrovski pogoj?

7. Ali lahko ponudnik izpolni specifikacije iz poglavja 2.5 »Arhitektura sistema in izvedbene aktivnosti« dokumenta »Specifikacija zahtev za modul PPI«, dokument »GOZD PDJ modul PPI_v1.0« (Spec. PPI) na smiselno primerljiv oz. enakovreden način

8. Glede referenčnega pogoja, je postavljena zahteva, da se referenčni sistem uporabljajo v produkcijskem okolju vsaj šest (6) mesecev. Ali lahko predložimo tudi novejše reference, kjer se referenčni sistem uporabljajo v produkcijskem okolju vsaj tri (3) mesece?


ODGOVOR
1. Naročnik razume ponudnika in potrjevalce referenčnih potrdil. Na svoji spletni strani bo pripravil in objavil spremenjeno vsebino vseh referenčnih potrdil tako, da bo z vseh obrazcev za referenčna potrdila odstranil celoten razdelek »GLAVNE ZNAČILNOSTI REFERENČNEGA POSLA«.
Naročnik bo istočasno pripravil in objavil dodaten obrazec: Zahtevane ključne lastnosti ponujene rešitve, v katerem bo združil in po modulih (PPI, DAS, JND) razporedil ter smiselno uredil vsebino poglavij »GLAVNE ZNAČILNOSTI REFERENČNEGA POSLA« z vseh referenčnih potrdil. Z izpolnjenim obrazcem bo Ponudnik odgovoril na vse trditve in obrazec potrdil. Ponudnik izpolni pogoj, če na vse trditve odgovori z »DA« in obrazec potrdi Ponudnikova odgovorna oseba.
V Navodilih za oddajo ponudb pod točko 10.1.1. Izpolnjevanje zahtev iz specifikacij zahtev za module "PIS", "DAS" in "JND", se spremeni vsebina DOKAZILA, ki se glasi:
DOKAZILO: Ponudnik opiše ponujeno rešitev v dokumentu Projekta naloga, glede na zgornje navedbe kot samostojno prilogo javnega naročila, vendar mora biti iz opisa razvidno izpolnjevanje gornjih alinej in priloži izpolnjen obrazec Zahtevane ključne lastnosti ponujene rešitve.

2. Z enim poslom je mogoče izpolniti zahteve iz dveh ali več vsebin referenčnih pogojev.

3. Zahteva glede primerljivega projekta se nanaša na naloge in vsebino nalog posameznega kadra in se veže na naloge, ki jih bo na projektu v okviru posameznega modula (PPI, DAS, JND) opravljal posamezen kader in ne na projekt kot celoto.

4. V obrazcu Kadri lahko ponudnik pri kadrih, kjer ni nobene vsebinske zaveze po certifikatih, navedeno polje pusti prazno.

5. V točki 8.1.3 Navodil je pomotoma izpadla alineja za eHrambo, ki bi se morala glasiti » Najmanj dve referenčni potrdili »DAS-eHramba«. Alineje v točki 8.1.3 Navodil se pravilno in celovito glasijo:
»DOKAZILA: Izpolnjeni in potrjeni obrazci:
Najmanj dve Referenčni potrdili »PPI-GIS«
Najmanj eno Referenčno potrdilo »PPI- Promet z zemljišč«
Najmanj eno referenčno potrdilo »PPI-Množični podatki o nepremičninah»
Najmanj eno referenčno potrdilo »PPI-Spremljanje voznega parka«
Najmanj dve referenčni potrdili »DAS-DMS«
Najmanj dve referenčni potrdili »DAS-eHramba«
Najmanj dve referenčni potrdili »DAS-Masovni zajem«
Najmanj dve referenčni potrdili »DAS-Notranja pravila«
Najmanj tri referenčna potrdila »JND««
Med obrazci je priložen obrazec za referenčno potrdilo OBRAZEC DAS-eHramba.

6. Za kadre iz točke 9. Navodil se upošteva 1. bolonjska stopnja in druge zahteve, kot je to navedeno v poglavju 8.1.4. Navodil ponudnikom za pripravo ponudbe.

7. V poglavju 2.4 Naročnik zapiše in pričakuje »Naročnik želi v nadaljevanju opisano ali z opisom primerljivo arhitekturo modula PPI.«. Skladno s tem zapisom Ponudnik lahko izpolni specifikacije iz poglavja 2.5 na smiselno primerljiv oz. enakovredne način.

8. Ponudnik lahko predloži referenčno potrdilo za referenčni sistem, ki se uporabljaj v produkcijskem okolju najmanj tri (3) mesece.
Datum objave: 12.10.2018   15:09
VPRAŠANJE
V popravku razpisne dokumentacije z dne 11.10.2018 najverjetneje manjka obrazec za referenčno potrdilo "PPI-Množični podatki o nepremičninah" glede na to, da je omenjen v točki 8.1.3. Pogoji za sodelovanje glede tehnične sposobnosti. Naročnika prosimo za objavo tega obrazca.

ODGOVOR
Spoštovani
Hvala za opozorilo, obrazec smo dodali.
Datum objave: 16.10.2018   13:00
VPRAŠANJE
1.1. Vzpostavitev rešitve za sledenje vozilom in delovnim strojem

Glede na to, da naročnik predvideva faze vzpostavitve rešitve ali se pod personalizacijo sistema z izborom paketa razume, da ponudniki oddamo ponudbo s cenami za osnovni paket, ki pokriva vse zahtevane fukncionalnosti pod točko 1.2.1., medtem ko bodo vse opcijsko zahtevane funkcionalnosti navedene v točkah:
o 1.2.7. Ocenjevanje in analiza načina vožnje osebnih vozil
o 1.4. Dodatne opcijske zahteve
stvar dodatnih aneksov k osnovni pogodbi, kot predvideva 3.člen Predmet pogodbe iz Vzorca pogodbe?

V točkah 1.3.4 do 1.3.6 naročnik zahteva integracijo rešitve spremljanja vozil z ostalimi sistemi. Ker naročnik ni določil tipa vmesnika v razpisni dokumentaciji, nas zanima, ali pravilno razumemo, da lahko tip vmesnika določi ponudnik rešitve?

V točki 1.1 ste predvideli zahtevo Zagotavljanje nadzora nad napravami in sistemom ter tehnično in strokovno podporo v času med 5:00 in 18:00. Ali je tukaj mišljeno, da se v tem času nadzor izvaja tudi na napreden način monitoringa oz. avtomatiziranega načina obveščanja o delovanju Sistema?

1.1.2. Ocena števila vozil
Ali so vozila navedena v seznamu pod točko 1.2.1. lastniška vozila naročnika? V kolikor niso, nas zanima, ali je potrebno ločiti vožnje na službene in zasebne preko fizičnega stikala za preklop?

1.2.3. Vsebina poročil
Ali pravilno razumemo zahtevane funkcionalnosti rešitve za sledenje vozilom in delovnim strojem glede vsebine poročil:
da se ne zahteva posebno poročilo za posamezen podatek, ampak je le ta podatek možno v sistemu pridobiti in ga je mogoče izvoziti, recimo v excel obliki?
da se smatra za začetek in konec dela prva in zadnja pozicija vozila v enem dnevu?
da je z začetnim in končnim stanjem kilometrov mišljen podatek o opravljenih kilometrih dnevno po GPS tehnologiji, ki se uporablja za spremljanje vozil?


VPRAŠANJE: Vzpostavitev rešitve za sledenje vozilom in delovnim strojem
Glede na to, da naročnik predvideva faze vzpostavitve rešitve ali se pod personalizacijo sistema z izborom paketa razume, da ponudniki oddamo ponudbo s cenami za osnovni paket, ki pokriva vse zahtevane fukncionalnosti pod točko 1.2.1., medtem ko bodo vse opcijsko zahtevane funkcionalnosti navedene v točkah:
o 1.2.7. Ocenjevanje in analiza načina vožnje osebnih vozil
o 1.4. Dodatne opcijske zahteve
stvar dodatnih aneksov k osnovni pogodbi, kot predvideva 3.člen Predmet pogodbe iz Vzorca pogodbe?
ODGOVOR: Opcijska je zahteva 8.2.7. Ocenjevanje in analiza načina vožnje osebnih vozil, navedena v dokumentu »GOZD PDJ modul PPI_v1-0.docx«. Pri tem so mišljena vsa vozila in stroji, katere spremljamo in ne izključno osebna vozila.
Opcijske so zahteve v poglavju 8.4 Dodatne opcijske zahteve, navedene v dokumentu »GOZD PDJ modul PPI_v1-0.docx«.
Ponudnik naj v ponudbi navede, da je opcijske zahteve zmožen izpolniti, ko bo Naročnik to zahteval.
Za izpolnitev opcijskih zahtev bo Naročnik z izbranim Ponudnikom sklenil enega ali več aneksov k pogodbi.
Sredstva za plačilo izvedbe opcijskih zahtev bo Naročnik črpal iz postavke 5 » Nadgradnje v obdobju 60 mesecev«.

VPRAŠANJE: V točkah 1.3.4 do 1.3.6 naročnik zahteva integracijo rešitve spremljanja vozil z ostalimi sistemi. Ker naročnik ni določil tipa vmesnika v razpisni dokumentaciji, nas zanima, ali pravilno razumemo, da lahko tip vmesnika določi ponudnik rešitve?
ODGOVOR: Naročnik za zahteve 8.3.4, 8.3.5 in 8.3.6, navedene v dokumentu »GOZD PDJ modul PPI_v1-0.docx« od Ponudnika pričakuje, da bo predlagal optimalen način integracije in tip vmesnika.

VPRAŠANJE: V točki 1.1 ste predvideli zahtevo Zagotavljanje nadzora nad napravami in sistemom ter tehnično in strokovno podporo v času med 5:00 in 18:00. Ali je tukaj mišljeno, da se v tem času nadzor izvaja tudi na napreden način monitoringa oz. avtomatiziranega načina obveščanja o delovanju Sistema?
ODGOVOR: V okviru zahteve 8.1 o Zagotavljanje nadzora nad napravami in sistemom, tehnične in strokovne podpore v času med 5:00 in 18:00 v dokumentu »GOZD PDJ modul PPI_v1-0.docx« pričakujemo:
napreden način nadzora (monitoringa) naprav in sistema ter avtomatizirani način obveščanja v režimu 7x24 ter
tehnično in strokovno podporo v času med 5:00 in 18:00.

VPRAŠANJE: 1.1.2. Ocena števila vozil
Ali so vozila navedena v seznamu pod točko 1.2.1. lastniška vozila naročnika? V kolikor niso, nas zanima, ali je potrebno ločiti vožnje na službene in zasebne preko fizičnega stikala za preklop?
ODGOVOR: Spremljati želimo lastniška vozila in vozila pogodbenih izvajalcev storitev.
V zahtevi 8.2.1 Sledenje in pozicioniranje vozil v dokumentu »GOZD PDJ modul PPI_v1-0.docx« je navedeno ocenjeno število lastniških vozil.
V obrazcu »Zahtevane ključne lastnosti ponujene rešitve.docx«, ki je bil objavljen v popravku JN006837/2018-B01 POPRAVEK dne 11.101.2018, smo navedli zahtevo »Aplikacija podpira sledenje najmanj 250 vozil in delovnih strojev.«
Število 250 vozil vključuje lastna vozila in vozila izvajalcev pogodbenih storitev.
Od pogodbenih izvajalcev storitev bomo pridobili soglasja za namestitev naprav za spremljanje vozil v njihova vozila.
Pričakujemo, da bo Ponudnik v ponudbi navedel, da ponujena rešitev na primeren način lahko loči službene in zasebne vožnje spremljanih (sledenih) vozil.

VPRAŠANJE: 1.2.3. Vsebina poročil
Ali pravilno razumemo zahtevane funkcionalnosti rešitve za sledenje vozilom in delovnim strojem glede vsebine poročil:
da se ne zahteva posebno poročilo za posamezen podatek, ampak je le ta podatek možno v sistemu pridobiti in ga je mogoče izvoziti, recimo v excel obliki?
da se smatra za začetek in konec dela prva in zadnja pozicija vozila v enem dnevu?
da je z začetnim in končnim stanjem kilometrov mišljen podatek o opravljenih kilometrih dnevno po GPS tehnologiji, ki se uporablja za spremljanje vozil?
ODGOVOR: Zahteva 8.2.3 Vsebina poročil
»Poročila morajo vsebovati najmanj naslednje podatke: prevoženo razdaljo, povprečno hitrost, najvišjo hitrost, čas vožnje, število in lokacije (seznam) postankov, čas postankov, začetek in konec dela, čas dela, začetno stanje kilometrov, končno stanje kilometrov.«, navedena v dokumentu »GOZD PDJ modul PPI_v1-0.docx« navaja, najmanj kateri podatki morajo biti v poročilih vsebovani.
Postavljena zahteva od Ponudnika zahteva, da v okviru ponujene rešitve zagotoviti ustrezna poročila, v katerih so vsebovani najmanj v zahtevi navedeni podatki.
Naročnik ne zahteva posameznih poročil za posamezni podatek. Pričakuje pa, da bo po potrebi takšno poročilo mogoče naknadno pripraviti.
Poročila so lahko v obliki, ki je primerna za vpogled, hrambo, posredovanje po e-pošti in za nadaljnjo obdelavo. Torej tudi v »excel« obliki.
Za začetek in konec dela se razumeta prva in zadnja pozicija vozila v enem dnevu.
Za začetno in končno stanje kilometrov je mišljen podatek o opravljenih kilometrih dnevno po GPS tehnologiji, ki se uporablja za spremljanje vozil.
Datum objave: 18.10.2018   09:54
VPRAŠANJE
V dokumentu GOZD PDJ modul DAS_v1-0 v poglevje 5.2. je omenjeno:
"Vsaka od zaslonskih mask morajo biti opremljene s kratkimi navodili za delo, katera je mogoče priklicati s tipko pomoč {F1}. "
VPRAŠANJE: Brskalniki v osnovi uporabljajo tipko {F1} za priklic pomoči za uporabo brskalnika. Predlagamo, da se ta zahteva odstrani iz razpisne dokumentacije in nadomesti z »Vsaka od zaslonskih mask mora biti opisna v kratkih navodilih za delo.«

ODGOVOR
Naročnik razume in sprejema Ponudnikov predlog. V poglavju 5.2 UPORABNIŠKI VMESNIK dokumenta »GOZD PDJ modul DAS_v1-0.docx« se stavek »Vsaka od zaslonskih mask morajo biti opremljene s kratkimi navodili za delo, katera je mogoče priklicati s tipko pomoč {F1}.« nadomesti s stavkom »Vsaka od zaslonskih mask mora biti opremljena s kratkimi navodili za delo, katera je mogoče priklicati na za uporabnika enostaven in hiter način.«.


Datum objave: 18.10.2018   09:55
VPRAŠANJE
V dokumentu GOZD PDJ modul DAS_v1-0 v poglevje 2.1.4. je omenjeno:
"V primeru elektronskega vročanja priporočenih pošiljk oznaka »R« in priporočenih pošiljk s povratnico oznaka »AR«, mora sistem omogočati integracijo s sistemi za elektronsko vročanje. "
VPRAŠANJE: S katerimi sistemi za e-vročanje je potrebno integritarati ter tehnično na kakšen način?

ODGOVOR
Naročnik sedaj uporablja storitev VEP (vep.si). V okviru uvedbe DAS Naročnik pričakuje integracijo s storitvijo VEP. Naročnik pričakuje, da bo Ponudnik predlagal primerno tehnično rešitev za integracijo s storitvijo VEP.
Datum objave: 18.10.2018   09:56
VPRAŠANJE
V dokumentu GOZD PDJ modul DAS_v1-0, poglavje 2.1.2. je omenjeno:
"Optični čitalnik mora imeti lastnosti: -o ponujen optični čitalnik mora biti akreditiran s strani Arhiva Republike Slovenije......"
VPRAŠANJE: Ali to pomeni, da mora ponudnik dostaviti tudi optični čitalnik? Če DA, potem prosim za informacijo:
število skenerjev, osnovne informacije o delovni postaji, kjer naj bi bil nameščen, ali mora biti v ceni tudi postavitev (zagon) in šolanje za uporabo, garancijska doba ipd

ODGOVOR
Naročnik v okviru ponudbe in ponudbene cene ne želi, da Ponudnik dostavi enega ali več optičnih čitalnikov.
Naročnik pričakuje, da bo Ponudnik predlagal primeren optični čitalnik, ki ustreza zahtevam in navedel informativno ceno, ki vključuje tudi postavitev (zagon), šolanje za uporabo in 24 mesecev garancije. Prav tako naj Ponudnik navede minimalne in optimalne tehnične zahteve za delovno postajo, na kateri bo nameščen optični čitalnik.
Datum objave: 18.10.2018   09:58
VPRAŠANJE
v dokumentu Navodila ponudnikom_GOZD PDJ v poglavju 8.1.4. :
" Imenovani sodelavec mora imeti certifikat Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA): Web Applications certification ali enakovreden certifikat in izkušnje s področja načrtovanja informacijskih sistemov, ki temeljijo na spletni tehnologiji."
VPRAŠANJE: Ali se za enakovreden certifikat šteje tudi : MCSA (Microsoft Certified System Administrator ali pa certifikat. ki ga je izdal proizvajalec programske opreme in dokazuje, da ima kader izkušnje s področja načrtovanja informacijskih sistemov, ki temeljijo na spletni tehnologiji ?

ODGOVOR
Za enakovreden certifikat se štejeta tudi:
MCSA (Microsoft Certified System Administrator) ali
certifikat, ki ga je izdal proizvajalec programske opreme in dokazuje, da ima kader izkušnje s področja načrtovanja informacijskih sistemov, ki temeljijo na spletni tehnologiji.