Dosje javnega naročila 006698/2018
Naročnik: OBČINA ILIRSKA BISTRICA, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica
Gradnje: Komunalno opremljanje industrijske cone Ilirska Bistrica - TRNOVO
ZJN-3: Odprti postopek

JN006698/2018-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 27.09.2018
JN006698/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.12.2018
Zahtevek za revizijo

    JN006698/2018-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA ILIRSKA BISTRICA
Bazoviška cesta 14
6250
SI
Ilirska Bistrica
Slovenija
Mitja Božič
mitja.bozic@ilirska-bistrica.si
+386 57141361
+386 57141284

Internetni naslovi
http://www.ilirska-bistrica.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.ilirska-bistrica.si

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=4281
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Komunalno opremljanje industrijske cone Ilirska Bistrica - TRNOVO
Referenčna številka dokumenta: 430-47/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Komunalno opremljanje industrijske cone v I.B. - TRNOVO.
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 880.000,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ilirska Bistrica
II.2.4 Opis javnega naročila
Komunalno opremljanje industrijske cone v I.B. - TRNOVO.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 880.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 150
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V skladu z razpisno dokumentacijo.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
V skladu z razpisno dokumentacijo.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
V skladu z razpisno dokumentacijo.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
12.11.2018   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 12.11.2018   13:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 05.11.2018   09:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA ILIRSKA BISTRICA
Bazoviška cesta 14
6250
Ilirska Bistrica
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
27.09.2018   Dodatna pojasnila
Datum objave: 04.10.2018   11:54
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

naročnika prosimo za vzorec bančne garancije za resnost ponudbe.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Naročnik nima vzorca bančne garancije.Datum objave: 04.10.2018   11:55
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

glede na to, da je elektronska oddaja ponudbe nas zanima ali je potrebno fizično podpisovati dokumentacijo oz. ponudbo?

Lep pozdrav.

ODGOVOR

Da.


Datum objave: 18.10.2018   12:01
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ali je potrebno dostaviti bančno garancijo v fizični obliki na naslov naročnika?
Prosimo za odgovor.

Lep pozdrav.

ODGOVOR

Ni potrebno, Ponudnik mora predložiti bančno garancijo v skladu z Enotnimi pravili za garancije na poziv (EPGP), stališče Ministrstva za javno upravo, Direktorata za javno naročanje.


Datum objave: 18.10.2018   12:02
VPRAŠANJE
Prosim, za količine posameznih elementov v priključno merilni omari PMO in R-JR.

Hvala, lep dan

ODGOVOR
Urejeno, v popisih so dodane količine.Datum objave: 18.10.2018   12:03
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo, da natančno opredeli kako naj ponudniki posredujejo bančno garancijo za resnost ponudbe: original po pošti na naslov naročnika ali v PDF obliki oddano na portal? Hvala.

ODGOVOR
V PDF obliki oddano na portal - ponudnik mora predložiti bančno garancijo v skladu z Enotnimi pravili za garancije na poziv (EPGP), stališče Ministrstva za javno upravo, Direktorata za javno naročanje.
Datum objave: 18.10.2018   12:57
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo, da navede veljavnost pridobljenih obveznih potrdil bank in S.BON-1/P. Lp

ODGOVOR
19. Rok veljavnosti prijav:

Prijave morajo biti veljavne 90 dni od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
Datum objave: 18.10.2018   13:22
VPRAŠANJE
Ali lahko ponudnik priloži že pridobljene reference na drugem obrazcu (za podjetje in kader), ki pa po vsebini zajemajo vse zahteve iz predmetnega javnega naročil? Lp

ODGOVOR
Naročnik nima predpisanega obrazca, ponudnik mora priložiti referenco v skladu z razpisno dokumentacijo

Dve (2) referenčni deli, delo mora zajemati: gradnjo javne komunalne infrastrukture v vrednosti najmanj 400.000,00 evrov brez ddv-ja, v obdobju zadnjih petih (5) letih od datuma objave javnega naročila. Referenca mora biti potrjena s strani naročnika.

Datum objave: 18.10.2018   13:40
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, ob pregledu razpisne dokumentacije smo v vzorcu pogodbe (II.točka, 2.člen) zasledili, da predmetno javno naročilo zajema tudi izgradnjo krožišča. Naročnika vljudno prosimo, da natančno opredeli ali je izgradnja krožišča tudi predmet javnega naročila, glede na to, da v popisu in grafični dokumentaciji nismo nikjer zasledili potrebnih podatkov za izračun ponudbenih del. Hvala, lep pozdrav.

ODGOVOR
Krožišče ni predmet pogodbe in ni predmet javnega naročila.Datum objave: 18.10.2018   13:42
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

V popisu Javna razsvetljava - elektro montažna dela smo zasledili postavke, katerim manjkajo količine.

Ali se za postavkam, ki nimajo vpisanih količin, pusti polja za ceno na enoto prazna?

Hvala za odgovor.

ODGOVOR

Količine so popravljene.


Datum objave: 18.10.2018   13:43
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v popisu del JR-elektro montažna dela jugo vzhodna in severna cona v postavka 11, priključno merilna omara -PMO, manjkajo količine. Ali je postavke potrebno ovrednotiti, oziroma ponuditi cene na enoto?

Lep pozdrav.


ODGOVOR

Popis je dopolnjen s količinamiDatum objave: 18.10.2018   13:43
VPRAŠANJE
V popisu elektromontažnih del v postavkah elektro omar PMO in R-JR niso podane količine opreme v omarah.
Prosimo, da dopolnete popis s količinami.

ODGOVOR

Popis je popravljen.


Datum objave: 23.10.2018   13:20
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
Ali lahko namesto potrdil banke podamo BON 2 obrazec?
lp

ODGOVOR
Zahtevana so potrdila banke.Datum objave: 25.10.2018   09:05
VPRAŠANJE
Prosimo vas za obrazce RD v Word obliki.

Hvala
V skladu z razpisno dokumentaciji v PDF obliki.

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Naročnika vljudno prosimo, da objavi obrazce v Word obliki zaradi lažjega in hitrejšega izpolnjevanja. Hvala, Lp

ODGOVOR
V skladu z razpisno dokumentaciji v PDF oblikiDatum objave: 29.10.2018   10:19
VPRAŠANJE
Prosim da umaknete zahtevo po vijaku pri pokrovu, saj favorizirate proizvajalca Livar in njihov pokrov http://livar.si/wp-content/uploads/2017/05/604-A-1.pdf.

ODGOVOR

Naročnik želi, da se vgrajujejo pokrovi, ki ne ropotajo ..... s pokrovi na vijak želimo doseči to.

Datum objave: 29.10.2018   10:19
VPRAŠANJE
Spoštovani, prosim za pojasnilo zakaj zahtevate pokrove z vijakom? Prosim poglejte novo krožišče v Ilirski Bistrici, pri drevoredu. Vsi pokrovi z vijaki, kateri so odpadli, se ne zapirajo več in ropotajo. Sedaj zahtevate enake pokrove, ki so - lahko sami preverite - v naši občini, da so neustrezni.

Prosim za pojasnilo v čemu je funkcija tega vijaka? Iz prakse je razvidno, da je nevarno za udeležence v prometu, saj se vijaki lomijo.

ODGOVOR

Naročnik želi, da se vgrajujejo pokrovi, ki ne ropotajo ..... s pokrovi na vijak želimo doseči to.


Datum objave: 29.10.2018   14:18
VPRAŠANJE
Spoštovani,
V popisu del "Razdelilni vodovod" imate dve poziciji 8 in 9, ki sta premalo definirani za realno oceno stroška oz. izvedbe.
Prosimo definirajte dela bolj precizno oz. če to ni mogoče pa ocenite strošek fiksno s strani upravljalca sistema in bo za vse ponudnike korektno enak.
Če teh pozicij ne boste dovolj jasno definirali, bomo ponudili ceno za kos 1,00 eur in v skladu z novim GZ člen št. 29 projektna dokumentacija kasneje uveljavljali realno dodatno ceno/strošek.
s spoštovanjem


ODGOVOR
POZOR, v popis del je dodana ocena stroška izvedbe.Datum objave: 29.10.2018   14:21
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
v popisih del vodovoda imate cevovde v poziciji 1 definirane kot SIDRANE npr. Vi.
Nato pri fazonih (obojčnih) poz. 4 te zahteve ni v opisu
In potem pri poz.5 imate sidrna tesnila Vi posebej specificirana za dn in št. kosov.
Vprašanje:
1.) ali pri poziciji 1 cevovodi UPOŠTEVAMO sidrna tesnila v ceni na/m?
2.) ali v poz.4 pri obojčnih fazonih upoštevamo sidranje z sidernimi tesnili: da ali ne?
3.) prosimo za potrditev če je odgovor pod 2.) NE, da so v tem primeru sidrna tesnila pod poz 5 namenjena pri obračunu obojčnih fazonov skladno s številom obojk fazonov (MMK-2x, E kos -1x)
lep pozdrav

ODGOVOR
POZOR, popis del za vodovod je bi osvežen in so bile dodane postavke

1. NE
2. NE
3. DA


Datum objave: 30.10.2018   14:10
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo za objavo celotne PZI dokumentacije: situacijo, prečne profile, vzdolžne profile itd...

Hvala in lep pozdrav,

ODGOVOR

Celotna PZI dokumentacija je na vpogled pri naročniku.


Datum objave: 05.11.2018   13:24
VPRAŠANJE
Dobava in polaganje PVC cevi notranjega fi 188,20 mm SN 8 na pripravljeno betonsko posteljico deb. 10 cm in polno obbetonirane beton C 12/15, vključno s spajanjem elementov ter priključitvijo na jaške, drsnimi spojkami, vse komplet - MK priključki (padec manjši od 0,5 % in večji od 7 %)

Ali so posteljice in obbetoniranja zajate v ceni te h postavk?

ODGOVOR
Da, vse komplet.Datum objave: 05.11.2018   13:24
VPRAŠANJE
Prosimo, da vztrajate pri zahtevi pokrov z vijakom, ker želimo po sami izvedbi videti, kdo bo odgovarjal za ropotanje pokrovov in, boste morali dati dobavitelja ter izvajalca na listo z negativnimi referencami. Pri tem bomo vztrajali in tudi sprožili postopek.

ODGOVOR
V skladu z razpisno dokumentacijo.Datum objave: 05.11.2018   13:24
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, Zahtevate pokrove z vijakom, ker želite doseči, da pokrovi ne bi ropotali. V drugih občinah kjer se ne vgrajujejo Livarjevi pokrovi, ne ropotajo čeprav nimajo vijaka. Prosim, da popravite opis in zahtevate kakovostne pokrove, res je da to niso Livarjevi, so pa od vseh ostalih dobaviteljev v Sloveniji.

ODGOVOR
V skladu z razpisno dokumentacijo.

VPRAŠANJE
Spoštovani, pri pokrovih želite vijak, da preprečite ropot. Priznani proizvajalci nudijo 10-30 letno garancijo proti ropotu. Najdaljšo dajejo proizvajalci kompozitnih pokrovov. Zakaj namesto vijaka, ki ni nikakršna garancija proti ropotu, ne zahtevate npr. 30 letno garancijo proti ropotu, pa boste vi mirno spali, nudeni bodo pa pokrovi, ki bodo izpolnjevali zahtevo, da ne bodo začeli ropotati po več desetletjih?

ODGOVOR
V skladu z razpisno dokumentacijo.

VPRAŠANJE
Spoštovani, vaš odgovor: Naročnik želi, da se vgrajujejo pokrovi, ki ne ropotajo ..... s pokrovi na vijak želimo doseči to.

Ja prosim pojdite pogledat na novo krožišče pri Vojkovem drevoredu, da so vijaki že odpadli, večina pokrovov pa ropota in so rahlo odprti.

Torej ali želite pokrove, ki ne ropotajo, ali želite pokrove z vijakom, ki ropotajo in jih imate vgrajene pred nosom?

Niti eden proizvajalec nima v programu pokrove z vijakom, ki ne ropotajo. Priznani proizvajalci ne potrebujejo vijaka za preprečitev ropotanja. Edino Livar propagira pokrove z vijakom, ki pa žal ropotajo. Sami jih imate vgrajene v občini in jih verjetno ne morete niti sanirati več, pa je krožišče bilo odprto pred nekaj meseci.

Zahtevamo odstranitev zahteve po vijaku ki naj bi preprečeval ropot, ker tega nima v prodajnem programu nihče razen Livarja.

ODGOVOR
V skladu z razpisno dokumentacijo.