Dosje javnega naročila 006823/2018
Naročnik: UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO, Jadranska ulica 19, 1000 Ljubljana
Gradnje: Namestitev in vzdrževanje aktivne požarne zaščite
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 187.192,26 EUR

JN006823/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 02.10.2018
JN006823/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 02.10.2018
JN006823/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.10.2018
JN006823/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 19.11.2018
JN006823/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 27.11.2018
JN006823/2018-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 21.05.2019
Zahtevek za revizijo

    JN006823/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO
Jadranska ulica 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Peter Košir
peter.kosir@fmf.uni-lj.si
+386 14766508
+386 12517281

Internetni naslovi
http://www.fmf.uni-lj.si

Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko
Jadranska ulica 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
imfm@imfm.si
+386 14766571

Internetni naslovi
http://www.imfm.si/

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/276212/Razpisna_dokumentacija.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=4348
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Namestitev in vzdrževanje aktivne požarne zaščite
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45312100
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je namestitev sistema avtomatskega javljanja požara na Univerzi v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45312100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je namestitev sistema avtomatskega javljanja požara na treh lokacijah v Ljubljani: Jadranska 19, Jadranska 21 ter Jadranska 26 in 4-letno servisno vzdrževanje vgrajenega sistema, ki zajema redno vzdrževanje in stalni tehnični nadzor vgrajenega sistema v skladu s tehničnimi predpisi in navodili proizvajalca, na način, kot to določa Pravilnik o pregledovanju in preizkušanju vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite (Uradni list RS, št. 45/07 in 102/09) ter servisno službo z dosegljivostjo 24 ur na dan in z odzivnim časom na prijavo napake 24 ur.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 02.11.2018
Konec: 31.12.2019
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
15.10.2018   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 15.10.2018   09:15


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 08.10.2018   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
02.10.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 05.10.2018   19:57
VPRAŠANJE
Spoštovani,

zakaj so celice v popisih pod zavihkom FMF_Jadranska21_2 zaklenjene in vpis cene ni možen?

Prosimo za pojasnilo na kakšen način boste izvedli ustreznost ponudb glede tehničnih karakteristik - projektant je v delu popisov s tehničnimi karakteristikami opisal le en možen in dobavljiv produkt, ki v celoti ustreza tem opisom. V skladu z določili zakona o javnem naročanju je potrebno zagotoviti transparentnost postopkov in možnost ponudbe različnih izvajalcev z različnimi produkti. V skladu z ZJN je možno ponuditi enake ali boljše v vašem primeru javnega naročila pa to ni mogoče, saj so določene karakteristike opreme napisane tako, da ni drugih produktov na trgu. Ker je periferna oprema kompatibilna le z določeno centralo in 10'' toch screen prikazovalnikom ni možnosti ponuditi drug boljši produkt.

Pozivamo vas da ponovne pregledate popise v določenih postavkah in jih dopolnite oziroma popravite, da boste lahko dobili enakovredne oz. boljše produkte, ne pa točno določenega za višjo ceno.

Postavke so sledeče
- 4 naslovljive linije z najmanj 4x127 adresami za priključitev avtomatskih javljalnikov požara - v večini primerom imajo požarne centrale 126 adres na naslovljivi liniji
- Oddaljeni prikazovalnik stanja z zaslonom na dotik, velikost vsaj 10'', z možnostjo vnosa tlotisov za vse obkete iz popisa; Možnost upravljanja z vsemi centralami povezanimi v sistem - tehnično gledano - kaj pa bo operater videl na 10'' zaslonu za 3 objekte?
- Zakaj projektant ni predvidel naprednejšega in zanesljivejšega sistema z izolatorji v vsakem elementu?

Iz celotne razpisne dokumentacije je jasno razvidno, da ste javno naročili priredili za točno določenega ponudnika, kar je v nasprotju z zakonodajo.

Glede izvedbe imate točno določen rok končanja pogodbenih del zato nas zanima kdaj bo sklenjena pogodba o izvedbi - kaj bo v primeru pritožb?

Zakaj v razpisni dokumentaciji zahtevate pooblastilo za pregledovanje in preizkušanje vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite?

Iz razpisne dokumentacije in zahtev v njej (število monterjev, število in vrednost referenc) preferirate točno določenega ponudnika. V kolikor ne boste spremenili zahtev razpisne dokumentacije ter popisov del bomo primorani vložiti zahtevek za revizijo že na samo razpisno dokumentacijo ter si zagotoviti pravno varstvo v vseh nadaljnih postopkih.ODGOVOR

Celice v zavihku FMF_Jadranska21_2 so zaklenjene, ker niso del tega razpisa, kar je tudi navedeno v razpisni dokumentaciji. Naročnik bo v prihodnosti postal lastnik tudi tega dela stavbe in takrat bo na sedaj ponujeni sistem avtomatskega javljanja požara priklopil elemente iz tega zavihka. Posledično mora ponujeni sistem avtomatskega javljanja požara omogočati nadgradnjo z elementi v tem zavihku.

Naročnik bo tehnične karakteristike ponujene opreme preveril in ocenil njihovo ustreznost. Ponudnik mora za vsako od postavk (kjer je to zahtevano) navesti proizvajalca in model, tako da naročnik lahko preveri ustreznost z razpisanimi karakteristikami.
Ponudnik lahko ponudi elemente, ki so enakih ali boljših karakteristik od razpisanih, s tem da je pogoj medsebojna kompatibilnost, saj naročnik kupuje sistem avtomatskega javljanja požara kot celoto.

Naročnik je na spletu preveril več podobnih produktov in brez težav našel vsaj 5 različnih sistemov, ki omogočajo priklop do 127 adres na posamezno požarno zanko. Ne glede na to, naročnik po posvetu s projektantom zmanjšuje zahtevo na 126 adres na posamezni požarni zanki, saj le-to nima bistvenega vpliva na izvedbo in delovanje sistema. Število požarnih zank na posameznih objektih se s tem ne spremeni in se upošteva popis.

Naročnik želi imeti pregled nad sistemom in upravljanje na enem mestu. Glede na velikost požarnega sistema je za uporabnika bistveno enostavnejše, če sistem omogoča vizualizacijo sproženih alarmov na grafičnem prikazovalniku na tlorisni podlagi objekta. Naročnik ne potrebuje prikaza vseh elementov sočasno na zaslonu, naročnik zahteva, da se ob sproženem alarmu prikaže posamezna etaža in da se prikaže javljalnik, ki javlja požar. To omogoča hitrejše, predvsem pa zanesljivejše ukrepanje. Naročnik od te zahteve ne odstopa.
Projektant je glede na podane zahteve s strani naročnika (navajamo zgoraj) poiskal ustrezno rešitev in jo vključil v popis. Ponudnik lahko ponudi tudi drugačno rešitev (CNS . centralno nadzorni sistem, SCADA, ali kak drug način grafičnega prikaza), s tem da mora rešitev delovati skladno z zgoraj navedenimi pričakovanji in mora biti skladna točki razpisa, kjer so podane zahteve za grafični prikazovalnik. Skladno z ZJN lahko ponudnik ponudi opremo boljših karakteristik, zato naročnik smatra, da izbire nikakor ne omejuje, saj je 10" minimalna zahteva za grafični prikazovalnik, zgornja meja v razpisu ni omenjena.
Glede na omejitve prostora na recepciji naročnik želi, da v kolikor ponudnik ponudi drugačno rešitev, prikazovalnik (ali računalniški monitor) ne presega velikosti 27".

Projektirana rešitev je skladna z veljavno zakonodajo in standardi, ki urejajo področje javljanja požara. Ponudnik lahko ponudi tudi sistem, kjer vsak element vsebuje izolator požarne zanke.

Naročnik ima planirana sredstva za izvedbo sistema avtomatskega javljanja požara za leto 2018 in želi, da so dela končana v rokih, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji. V primeru pritožb bo naročnik postopal skladno z veljavno zakonodajo.

V razpisni dokumentaciji je zahteva za pregled požarnega sistema s strani pooblaščene osebe in izdaja potrdila o brezhibnem delovanju. Skladno s Pravilnikom o pregledovanju in preizkušanju vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite (Uradni list RS, št. 45/07 in 102/09) mora imeti oseba za pregledovanje pooblastila, kar je navedeno v 5 . členu.

Kadrovske zahteve je naročnik oblikoval glede na zahtevnost in velikost projekta, ter na dejstvo, da želimo projekt končati v predvidenih rokih. Naročnik z ničemer ne omejuje ponudnikov, saj omogoča tudi izvedbo s podizvajalci ali skupno ponudbo več ponudnikov.
Vrednost referenc je naročnik ocenil na podlagi ocene investicije, ki jo je podal projektant.
Naročnik od navedenih zahtev ne odstopa.

Datum objave: 05.10.2018   20:03
VPRAŠANJE
Spoštovani,

očitno se res hecate in igrate ter zapravljate davkoplačevalski denar.

Po detaljnem pregledu projektne dokumentacije ugotavljamo, da imate v popisih predvidenih 72 kos krmilnih vmesnikov - zakaj? V projektni dokumentaciji (tlorisi, enopolne sheme) ni vrisan niti en. Verjetno je to rezerva projektanta in že vnaprej določenega izvajalca. Že vnaprej izbrani izvajalec bo dal ceno 0,01 EUR in tukaj pridobil tako razliko, ki ste mu jo naredili da bo z lahkoto zmagal na javnem razpisu. Vi pa boste vse ostale elemente plačali po polnih cenah zato da bo ŽE VNAPREJ IZBRANI IZVAJALEC MASTNO ZASLUŽIL. V popisih imate ravno tako predvidene dodatne napajalnike - seveda tudi teh ni nikjer v projektu????? Zakaj?
Menimo, da je edina rešitev, da vas prijavimo uradnim institucijam v Republiki Sloveniji, ki bodo dokazovala nenamensko porabo denarja, korupcijo, itd. Kje je tukaj odgovornost projektanta? Menimo, da je projektiral glede na zahteve že vnaprej določenega izvajalca in v projektu namensko naredil rezerve.
Pozivamo vas k konkretnim pojasnilom in popravkom projektne dokumentacije ter ustavitvi tega javnega naročila. Ko boste pridobili popravljeno dokumentacijo pa transparentno pripravite novo javno naročilo.

ODGOVOR

Popis je narejen na podlagi dejanskih potreb, tudi ob upoštevanju študije požarne varnosti za objekt Jadranska 19, ki je bila predana projektantu. Število elementov je realno ocenjeno, ob sami izvedbi pa so seveda možna odstopanja, vendar naročnik tega ne pričakuje.
Obračun se bo izvedel glede na dejanske količine. Naročnik ima prakso, da za vse gradbene projekte dodatno izbere zunanjega izvajalca za nadzor, kar bo storjeno tudi v tem primeru, tako da bo projekt voden transparentno in zakonito.
Naročnik dokumentacije ne spreminjal, z izjemo pojasnil podanih v odgovorih.


Datum objave: 05.10.2018   20:06
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

rok za pripravo in oddajo ponudbe je nerealno kratek. Pozivamo naročnika k podaljšanju roka za oddajo ponudbe za vsaj 7 dni. Prav tako je zelo kratek rok za izvedbo, tudi tu bi prosili za daljši rok, tudi glede na dejstvo da se dela izven rednega delovnega časa.


ODGOVOR

Naročnik roka za prijavo na razpis ne bo podaljšal. Naročnik od ponudnikov ne zahteva potrjenih referenčnih potrdil s strani ostalih naročnikov, prav tako v fazi prejema ponudb ne zahteva predložitve S. BON obrazcev, temveč bo slednje zahteval le od ponudnika kateremu se bo odločil oddati javno naročilo. Glede na dejstvo, da gre za naročilo male vrednosti je 14 dnevni rok za prijavo na razpis popolnoma razumen rok.

Rok za izvedbo naročnik podaljšuje do 13.12.2018, pod pogojem, da je račun izdan najkasneje 14.12.2018.

Datum objave: 05.10.2018   20:09
VPRAŠANJE
spoštovani,

zakaj so v popisu predvidene sirene z bliskavko? te prakse ne poznamo. ali naročnik to res potrebuje ali je to zavajanje in se to ne bo namestilo?

ODGOVOR

Za objekt Jadranska 19 je zahteva podana v študiji požarne varnosti, št. PV 60-06/16 (Vigit d.o.o., 2016).
Naročnik se je zaradi poenotenja odločil zahtevo prenesti tudi na ostala dva objekta, saj se lahko v objektu zadržujejo tudi osebe s slabšim sluhom.
Naročnik na tej točki ne bo spreminjal zahteve iz razpisa.


Datum objave: 05.10.2018   20:12
VPRAŠANJE
Imamo vprašanje k razpisu in sicer:
razpisana tehnična rešitev z grafičnim prikazovalnikom je zelo specifična in jo ponujajo zgolj redki proizvajalci. Zanima nas ali dopuščate alternativno rešitev, na način da se na določen tabličniračunalnik namesti programska oprema, ki omogoča isto funkcionalnost.
Primer aplikacije:
https://www.lst.at/en/products/remote-access-tool/

ODGOVOR

Naročnik je odgovor podal že v enem od prejšnjih vprašanj. To kar navajate (ponujate) nam je sprejemljivo, v kolikor zagotovite skladnost ostalim zahtevam, navedenim v specifikaciji oddaljenega prikazovalnika. V polje "Ponujena oprema (proizvajalec, tip)" navedite vse produkte, ki bodo nadomestili omenjen oddaljeni prikazovalnik (strojna + programska oprema).
Pri pripravi ponudbe upoštevajte že podan odgovor in navedene zahteve.


Datum objave: 09.10.2018   11:37
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V razpisni dokumentaciji je zahteva za pregled požarnega sistema s strani pooblaščene osebe in izdaja potrdila o brezhibnem delovanju. Skladno s Pravilnikom o pregledovanju in preizkušanju vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite (Uradni list RS, št. 45/07 in 102/09) mora imeti oseba za pregledovanje pooblastila, kar je navedeno v 5 . členu.

Ali je pooblaščeno osebo/podjetje za pregledovanje sistemov aktivne požarne zaščite potrebno prijaviti kot podizvajalca?

Glede na vrednost pregleda celotnega sistema, ki je zelo mala v primerjavi s celotno izvedbo menimo da to ni smiselna zahteva.ODGOVOR


Ponudnik mora ponuditi tako izvedbo sistema kot pridobiti potrdilo o brezhibnem delovanju. Zato naročnik zahteva vse navedene dokumente. Ponudnik mora skladno z ZJN vse podizvajalce prijaviti.
Naročnik dopolnjuje razpisno dokumentacijo v točki K) in sicer lahko ponudnik oz. podizvajalec namesto dokumenta "pooblastilo za pregledovanje in preizkušanje vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite" predloži lastno izjavo (ponudnik ali podizvajalec pripravi sam), da je pooblaščen za izvajanje pregledov s strani Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, v izjavi navede številko odločbe, ki jo je možno preveriti na spletni strani Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje ali priloži kopijo odločbe.

Datum objave: 09.10.2018   11:39
VPRAŠANJE
Spoštovani,

katere licence izdane s strani MNZ zahtevate od ponudnika, saj v razpisni dokumentaciji ni jasno opredeljeno?

Prosimo, da natančno navedete vaše zahteve.

Lep pozdrav

ODGOVOR


Ob upoštevanju 18.točke 5.člena ZZasV-1 se od ponudnika ne zahteva nobena od licenc po tem zakonu, saj bo naročnik za priklop sistema javljanja požara na varnostno službo poskrbel preko izvajalca, ki varovanje na objektu izvaja.