Dosje javnega naročila 007622/2018
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
Storitve: Sistemi za integracijo upravljanja prometa v NCUP (javno naročilo v treh sklopih)
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 4.095.928,45 EUR

JN007622/2018-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 31.10.2018
JN007622/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 07.11.2018
JN007622/2018-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 08.11.2018
JN007622/2018-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 08.11.2018
JN007622/2018-K04 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 26.11.2018
JN007622/2018-K05 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 27.11.2018
JN007622/2018-K06 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 18.12.2018
JN007622/2018-K07 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 24.01.2019
JN007622/2018-K08 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 08.02.2019
JN007622/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.06.2019
JN007622/2018-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 26.08.2019
JN007622/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 27.08.2019
JN007622/2018-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 27.08.2019
JN007622/2018-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 27.08.2019
Zahtevek za revizijo

    JN007622/2018-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2018/S 211-482522
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO
Langusova ulica 4
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
mzi.jn@gov.si
mzi.jn@gov.si
+386 14788000
+386 14788170

Internetni naslovi
http://www.mzi.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/276290/objava.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=5087
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sistemi za integracijo upravljanja prometa v NCUP (javno naročilo v treh sklopih)
Referenčna številka dokumenta: 430-48/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
63712700
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je:
- razvoj rešitve za integracijo upravljanja prometa,
- zagotavljanje izvornih podatkov sledi vozil in
- dobava in instalacija inf. infrastrukture.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Razvoj rešitve za integracijo upravljanja prometa
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
48810000
72212000
72240000
72267000
72320000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Razvoj rešitve za integracijo upravljanja prometa obsega:
- vzpostavitev podatkovnega skladišča,
- povezavo z drugimi deli in projekti vzpostavitve NCUP,
- platformo za upravljanje masovnih podatkov gibanja vozil v realnem času in
- enotno nacionalno točko dostopa.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 46
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Ponudnik mora projekt izvesti skladno z mejniki, navedenimi v specifikacijah, ob predpostavki, da je pogodba T0 podpisana do 1.2.2019, sicer se morata naročnik in ponudnik dodatno uskladiti glede sorazmerne izvedbe rokov.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Operacija je sofinancirana s strani IPE - Instrumenta za povezovanje Evrope (številka: 2015-SI-TM-0303-W).
II.2.14 Dodatne informacije
Priloge iz poglavja 6 (str. 165) bodo objavljene v obliki dodatnih informacij, iz razloga velikosti datotek, ki so prevelike za objavo skupaj z razpisno dokumentacijo.

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Zagotavljanje izvornih podatkov sledi vozil
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72310000
72313000
72314000
72321000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
V okviru sklopa se izvaja storitev nudenja anonimiziranih izvornih podatkov sledi vozil (izvorni FCD podatki / FCD Floating Car Data) v zahtevanem formatu in časovnem intervalu v obdobju razvoja rešitve (vzpostavitev produkcijskega sistema) in v obdobju kasnejšega 36 mesečnega obdobja vzdrževanja produkcijskega sistema.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 46
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Ponudnik mora projekt izvesti skladno z mejniki, navedenimi v specifikacijah, ob predpostavki, da je pogodba T0 podpisana do 1.2.2019, sicer se morata naročnik in ponudnik dodatno uskladiti glede sorazmerne izvedbe rokov.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Dobava in instalacija informacijske infrastrukture s sistemskim upravljanjem in podporo v času razvoja rešitve in v produkcijskem obdobju.
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30210000
48820000
72590000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava in instalacija informacijske infrastrukture s sistemskim upravljanjem in podporo v času razvoja rešitve in v produkcijskem obdobju.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 46
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Ponudnik mora projekt izvesti skladno z mejniki, navedenimi v specifikacijah, ob predpostavki, da je pogodba T0 podpisana do 1.2.2019, sicer se morata naročnik in ponudnik dodatno uskladiti glede sorazmerne izvedbe rokov.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Operacija je sofinancirana s strani IPE - Instrumenta za povezovanje Evrope (številka: 2015-SI-TM-0303-W).
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Natančni pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
Udeležba je omejena na določeno stroko:
Sklic na ustrezen zakon ali druge predpise:
Natančni pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji.

III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Natančni pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
04.12.2018   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 04.12.2018   10:05
Kraj: Ponudbe bodo odprte elektronsko.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Da


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 21.11.2018   12:00

Dodatne informacije:
Vse zahteve za dodatne informacije v zvezi s postopkom se posredujejo na portal www.enarocanje.si.
Vse dodatne informacije so objavljene izključno na omenjenem portalu in jih naročnik ne bo posebej posredoval.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO
Langusova ulica 4
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
29.10.2018   Dodatna pojasnila
Datum objave: 06.11.2018   11:48
VPRAŠANJE
Glede na to, da je naročnik v objavi na PJN zapisal, da bodo priloge iz poglavja 6 (str. 165) objavljene v obliki dodatnih informacij (iz razloga velikosti datotek, ki so prevelike za objavo skupaj z razpisno dokumentacijo), nas zanima, kdaj namerava te priloge objaviti in na kakšen način.

ODGOVOR št. 1

Spoštovani,

priloge smo v objavo posredovali včeraj. Na samo objavo prilog na portalu pa naročnik nima vpliva.

Lep pozdrav, SJN MZI
Datum objave: 08.11.2018   10:42
VPRAŠANJE
Na str. 5 razpisne dokumentacije je naročnik objavil naslednje:

OPOZORILO za vse sklope:
Izvajalec posameznega sklopa se posebej zavezuje, da bo svoje delo usklajeval z izvajalci, izbranimi v preostalih sklopih, z namenom pravočasne in ustrezne realizacije projekta. V okviru tega bo, ob koordinaciji naročnika, svoje naloge in rešitve usklajeval s preostalimi izvajalci tega javnega naročila, za namenom izvedbe celotnega projekta.

Ugotavljamo, da je navedena zahteva naročnika nezakonita.

Z navedeno zahtevo poskuša naročnik prenesti lastno odgovornost za javno naročilo kolt celoto na ponudnike. Za pravno razmerje med dvema subjektoma odgovarjata ta dva subjekta, ne pa neka tretja oseba izven njunega razmerja, to je osnova in bistvo vseh obligacijsko pravnih razmerij. Za pravno razmerje med dvema subjektoma odgovarjata ta dva subjekta, ne pa neka tretja oseba izven njunega razmerja.

Z navedeno zahtevo naročnik krši 5. člen (načelo vestnosti in poštenja), 6. člen (načelo skrbnosti dobrega gospodarja), 7. člen (prepoved zlorabe pravic), 8. člen (načelo ekvivalence) in 9. člen (pacta sunt servanda) Obligacijskega zakonika.

Z vidika postopkov javnega naročanja gre še za kršitev 7. člena (načelo enakopravne obravnave ponudnikov) in 9. člena (načelo sorazmernosti) ZJN-3.

Navedena zahteva bi lahko veljala le v primeru, da bi ponudniki sklenili za izvedbo vseh sklopov joint venture razmerje s solidarno odgovornostjo za izvedbo. Načeloma pa velja za vsak sklop ločeno pravno razmerje, vsak ponudnik, ki se prijavi za določen sklop, odgovarja izključno le za ta sklop in sicer, da bo izveden v skladu z razpisanimi specifikacijami.

Predlagamo naročniku, da nezakonito zahtevo odstrani iz besedila razpisne dokumentacije, ker bomo v nasprotnem primeru prisiljeni uveljavljati svoje zakonite pravice z vložitvijo revizijskega zahtevka.ODGOVOR št. 2:

Naročnik je tisti, ki bo skozi celotno obdobje izvajanja projekta koordiniral, spremljal in usklajeval aktivnosti med posameznimi izvajalci. Za vsak sklop izbrani ponudnik seveda prevzema odgovornost za izvedbo svojih del. Zahteva naročnika pa je, da se izvajalci posameznih rešitev/sklopov med seboj usklajujejo (po potrebi). Takšna zahteva je tudi logična posledica razdelitve naročila na sklope, ki ste jo zahtevali ponudniki.

Naročnik v tem delu razpisne dokumentacije ne bo spreminjal.

Vložitev revizijskega zahtevka je vaša pravica.

Lep pozdrav, SJN MZI
Datum objave: 08.11.2018   11:20
VPRAŠANJE
Nedvomno gre pri predmetnem naročilu za zelo kompleksen projekt, ki zahteva velike napore in čas za medsebojno dogovarjanje med potencialnimi deležniki, ki bodo pripravljeni sodelovati v pripravi kakovostne ponudbe v tem zahtevnem naročilu. Vendar nam je kot potencialnemu ponudniku nemogoče sploh pričeti z resnimi poslovnimi pogovori s potencialnimi deležniki, če sploh še ni objavljena vsa razpisna dokumentacija. Ker nameravamo sodelovati tudi s tujimi partnerji, potrebujemo dodatni čas še za ustrezne prevode dokumentacije v tuj jezik. Čas pa teče...

Kot sami zatrjujete, na roke dejanskih objav na PJN nimate vpliva, vendar pa medtem čas za pripravo ponudb neusmiljeno teče »v prazno«: od vašega pošiljanja objave na PJN je preteklo že 9 dni, ki so bili praktično povsem »neaktivni« za pripravo naše ponudbe, ker zaradi nepopolne dokumentacije sploh ne moremo voditi poslovno tehničnih pogovorov med potencialnimi deležniki!!

Glede na povedano predlagamo, da naročnik podaljša roke za postavljanje vprašanj in za prejem ponudb vsaj za dodatnih 10 dni. Hvala za razumevanje.

ODGOVOR št. 3

Naročnik je v razpisni dokumentaciji (glej str. 165) že navedel vse nazive datotek (priloge), kjer je razvidno:

- da gre za dokumentacijo, ki potencialnega ponudnika ne omejuje s pričetkom aktivnosti (kot navajate npr. »s poslovnimi pogovori s potencialnimi deležniki«), saj so bile v okviru prvotne objave objavljene tehnične specifikacije ter merila in pogoji, ki pa so bistveni za pričetek aktivnosti

ter

- da se priloge se od predhodnega javnega naročila (ki so še vedno objavljene) niso spreminjale.

Naročnik roka za postavljanje vprašanj in za prejem ponudb tako ne bo podaljšal.

Lep pozdrav, SJN MZI
Datum objave: 08.11.2018   12:21
VPRAŠANJE
Naročnika pozivamo, naj utemelji, kateri člen zakona določa, da po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila, če izbrani ponudnik zavrne podaljšanje roka veljavnosti zavarovanja, ima naročnik pravico unovčiti bančno garancijo. Če je veljavnost zavarovanja vezana na veljavnost ponudbe, ga ponudba ne veže več, lahko pa po pozivu naročnika rok za zavarovanje (in ponudbo) podaljša. Po preteku veljavnosti ponudbe ni posledic za izbranega ponudnika, če zavarovanja ne podaljša, ker odgovornost ni na njegovi strani.


VPRAŠANJE
V tč. »2.3.8 Zahtevano zavarovanje za resnost ponudbe« razpisne dokumentacije je naročnik zapisal: »V kolikor zaradi objektivnih okoliščin v roku veljavnosti zavarovanja za resnost ponudbe ne pride do podpisa pogodbe po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila, lahko naročnik zahteva od izbranega ponudnika podaljšanje veljavnosti zavarovanja. V kolikor v tem primeru zavarovanje ne bo podaljšano, je to razlog za unovčenje še veljavnega zavarovanja.«

Navedena zahteva naročnika je nezakonita.

Obligacijski zakonik določa prvem odstavku 26. člena, da ponudba, v kateri je določen rok, do katerega mora biti sprejeta, veže ponudnika do izteka tega roka. Dalje tretji odstavek 29. člena določa, da če se dopolnitve ali spremembe ponudbe nanašajo na ceno, plačilo, kakovost ali količino blaga, kraj in čas dobave, obseg odgovornosti ene stranke v primerjavi z drugo ali na reševanje sporov, se šteje, da bistveno spreminjajo ponudbo. Z navedeno nezakonito zahtevo se dejansko spreminja obseg odgovornosti ponudnika. Poleg tega naročnik kot razlog spremembe ponudbe navaja nedoločljiv pojem »objektivnih okoliščin« o katerih, predvidevamo, seveda lahko odloča popolnoma enostransko le on, s čimer krši načelo zakonitosti in ekvivalence v pravnih razmerjih.

Če pride do okoliščin (kakršnihkoli!), zaradi katerih naj bi bil rok veljavnosti ponudbe podaljšan, mora naročnik v skladu s 7. členom ZJN-3 (načelo enakopravne obravnave ponudnikov) in 6. členom ZJN-3 (načelo transparentnosti javnega naročanja) še pred iztekom veljavnosti pozvati vse ponudnike, ki so oddali ponudbe, da podaljšajo rok veljavnosti svojih ponudb. Ob upoštevanju 26. člena OZ veže ponudba ponudnika do izteka roka veljavnosti ponudbe. Vsak ponudnik se svobodno odloča, ali bo po tem roku njegova ponudba še veljala ali ne. Neposreden razlog za tako ureditev je v spoštovanju pravne varnosti in zakonitosti. V zvezi z veljavno ponudbo stopa ponudnik v različna pravno poslovna razmerja z različnimi pravnimi subjekti do katerih ga vežejo različne pravne zaveze in odgovornosti, na drugi strani pa so različni pravni subjekti njemu podali določene pravne zaveze, vezane na rok, zato ne naročnik in ne ponudnik takih zavez ne more in ne sme enostransko spreminjati, ker bi s tem nedovoljeno posegal v pravice tretjih.

Smisel postavljanja določenega roka veljavnosti ponudbe je, da je ponudnik dolžan ta rok spoštovati in za ponudbo do izteka tega roka odgovarja. Po izteku tega roka te odgovornosti ni več. Ureditev, kot jo predlaga naročnik, da bi ponudnika, ki ne bi bil pripravljen podaljšati roka veljavnosti ponudbe, sankcioniral z unovčenjem bančne garancije je nezakonit, ker posega v neodtujljive pravice ponudnika kot suverenega pravnega subjekta.

Edina posledica nepodaljšanja roka ponudbe je ugotovitev, da je rok veljavnosti z iztekom prešel in da ta ponudba ne velja več. In to je vse.

Pozivamo naročnika, da opisano nezakonito zahtevo izloči iz razpisne dokumentacije.


ODGOVOR št. 4

Navedena zahteva pomeni primer, ko je naročnik ponudnikovo ponudbo že sprejel z odločitvijo o izbiri in je ta odločitev že pravnomočna. Zavarovanje za resnost ponudbe mora veljati do trenutka, ko naročnik podpisuje pogodbo oziroma celo do takrat ko nastane obveznost predložitve zavarovanja za dobro izvedbo. Ponudba kot taka je torej že sprejeta s strani naročnika. S tem se naročnik zavaruje predvsem za primer, da izbrani ponudnik pogodbe ne bi hotel podpisati oziroma da ne bi hotel dostaviti zavarovanja za dobro izvedbo. To sta razloga za unovčenje zavarovanja in za to naročnik vsekakor rabi veljavno finančno zavarovanje. S tem naročnik ravna kot dober gospodar.

Poudarjamo, da je naročniku v interesu čim prejšnji podpis pogodbe, in da se je s to določbo naročnik zavaroval za morebiten izjemen primer.

Tega, da bodo zahtevali podaljšanje veljavnosti zavarovanja za resnost ponudbe, naročniki v razpisnih dokumentacijah ponavadi niti posebej ne napovejo, kljub temu pa podaljšanje potem zahtevajo. To pa ne pomeni, da s tem naročnik zahteva neomejeno veljavnost zavarovanja, ker je veljavnost zavarovanja za resnost ponudbe neposredno povezana s samim postopkom oddaje javnega naročila, ki pa se skladno z zakonodajo mora zaključiti, ali s podpisom pogodbe ali pa z odstopom od izvedbe naročila.

Lep pozdrav, SJN MZIDatum objave: 08.11.2018   12:34
VPRAŠANJE
Pozivamo naročnika, naj jasno dokaže in utemelji, da bo tista ponudba, v kateri bo ponudnik ponudil več dodatnih strokovnih kadrov nedvomno zagotovila boljšo izvedbo posameznega sklopa oziroma ponudbe kot celote.

Menimo, da ni dokazljive vzročne zveze med npr. merilom Dodatne reference za kader (TREF) - več referenc, več točk, bolje ocenjena ponudba - in dejansko kakovostjo izvedbe.

To merilo sploh ni povezano oziroma sorazmerno s kakovostjo vsebine izvedbe naročila. Referenca pomeni, da je nekdo sposoben izvesti podobno storitev, kot je referenčna storitev. Ni možno dokazati, da bo nekdo, ki ima tri dodatne take reference bolje izvedel zahtevano storitev od tistega, ki ima le eno tako referenco (ki je itak že pogoj). Zakaj bi bil tisti, ki ima le eno referenco, dokazano slabši v izvedbi? Če naročnik meni, da trditev ne drži, naj to dokaže.

Gre torej za merilo, ki ne more izmeriti dejanske kakovosti ponudbe, zato predlagamo naročniku, da merila preoblikuje in spremeni na tak način, da bodo dejansko merila kakovost ponudbe.

ODGOVOR št. 5:

Pogoje za ugotavljanje sposobnosti mora izpolnjevati vsak ponudnik, in so tako pogoj za dopustno ponudbo.

Merila so nekaj, kar naročnik dodatno točkuje, in kot taka niso pogoj za dopustno ponudbo, predstavljajo samo neko dodano vrednost pri razvrščanju ponudb. Merila odražajo zahtevano usposobljenost in izkušenost ponudnikov in njihovega osebja, ki bo javno naročilo izvajalo in s tako postavljenimi merili se povečujejo možnosti profesionalne izpolnitve naročila v postavljenem roku, kar je primarni cilj naročnika, pri tem pa se bistveno ne posega v konkurenčnost ponudnikov oziroma se konkurenčnost odvija med kompetentnimi ponudniki z več izkušnjami.

Reference in merila so skladni z vsebino in obsegom javnega naročila ter kompleksnostjo posameznih nalog. Ponder je je sorazmeren s kratkim rokom za izvedbo javnega naročila, pri čemer imajo prednost ponudniki z več izkušnjami. Merila odražajo usposobljenost in izkušenost osebja, ki bo javno naročilo izvajalo. Za oddajo javnega naročila storitve izdelave računalniških programov in inženirskih storitev zakon specificira, da naročnik ne sme uporabiti zgolj cene kot edinega merila za oddajo javnega naročila, pri tem določa merila za stroškovno učinkovitost (kakovost, tehnične prednosti, usposobljenost in izkušenost osebja, poprodajne storitve, tehnično pomoč in pogoje dobave, kot so datum dobave ali dokončanja del, postopek dobave ali izvedbe in trajanje dobav ali del). Torej za merilo štejejo dodatne reference, ki jih mora ponudnik izkazati in so merilo njegove usposobljenosti, izkušenosti in uspešnosti na trgu in takšnim ponudnikom z več izkušnjami naročnik daje prednost glede na izkazane dodatne reference.

V tem delu tako ostaja razpisna dokumentacija nespremenjena.

Lep pozdrav, SJN MZI


Datum objave: 09.11.2018   13:17
VPRAŠANJE

Ne strinjamo se z utemeljevanjem naročnika v ODGOVORU št. 5. Naj najprej razjasnimo nekaj osnovnih pojmov glede postopkov javnega naročanja:

Kot prvo je treba razlikovati med ugotavljanjem sposobnosti PONUDNIKA in merili za izbiro PONUDBE. Glede ugotavljanja sposobnosti PONUDNIKA obstajata le dve stanji: ali je sposobost dokazana ali pa ta sposobnost ni dokazana.

V postopku javnega naročanja se vedno izbira najugodnejša PONUDBA in ne PONUDNIK (v nekaterih postopkih bi lahko isti PONUDNIK v različnih organizacijskih oblikah deležnikov ponudnil različne PONUDBE - variantne ponudbe, zato naročnik vedno izbira PONUDBO (ki jo seveda ponuja določen PONUDNIK).

Ko je naročnik sprejel pozitivno ugotovitev glede sposobnosti PONUDNIKA, ocenjuje njegovo PONUDBO na podlagi vnaprej določenih meril. V odgovoru pa naročnik zatrjuje: »Merila odražajo usposobljenost in izkušenost osebja, ki bo javno naročilo izvajalo.« in »Merila odražajo zahtevano usposobljenost in izkušenost ponudnikov in njihovega osebja, ki bo javno naročilo izvajalo in s tako postavljenimi merili se povečujejo možnosti profesionalne izpolnitve naročila v postavljenem roku..« Glede te trditve ugovarjamo, da na podlagi navedenih spornih meril NI možno dokazati verjetnosti, da bo bolje ocenjeni PONUDNIK bolj profesionalno in v postavljenem roku izvedel naročilo. NI dokazljivo, da bi PONUDNIK; ki ima le eno refereco, bil v izvedbi razpisanega naročila slabši od PONUDNIKA, ki ima tri take reference. Merila ne smejo biti določena tako, da bi se ponovno ocenjevalo sposobnost PONUDNIKA, ker je ta test že prestal, torej je sposoben, z merili se ocenujuje PONUDBA in sicer se primerja, meri med različnimi PONUDBAMI, glede na vnaprej določena merila, katera PONUDBA je najugodnejša. Merila se morajo nanašati na vsebino naročila, na PONUDNBO in ne na PONUDNIKA in morajo biti tako izbrana, da je z njimi možno dokazati, da je določena PONUDBA (ekonomsko) najugodnejša.

Glede na povedano pozivamo naročnika, naj postavi taka merila za ocenjevanje PONUDBE, ki se bodo nanašala na predmet naročila (vsebino PONUDBE) in naj ne ocenuje PONUDNIKA, ker je ta test sposobnosti že prestal.


ODGOVOR št. 6

Spoštovani,

naročnik razpisne dokumentacije v tem delu ne bo spreminjal.

Lep pozdrav, SJN MZI
Datum objave: 09.11.2018   13:19
VPRAŠANJE

V zvezi z VPRAŠANJEM, ki ga je postavil eden od potencialnih ponudnikov (Datum objave: 08.11.2018 12:21), v katerem je pozval naročnika, »naj utemelji, kateri člen zakona določa, da po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila, če izbrani ponudnik zavrne podaljšanje roka veljavnosti zavarovanja, ima naročnik pravico unovčiti bančno garancijo«, ugotavljamo, da naročnik v svojem odgovoru tega poziva sploh ni navedel člena zakona, na katerem temelji njegovo ravnanje.

Tudi mi se pridružujemo ugotovitvi, da gre za nezakonito ravnanje naročnika. Naročnik nima prav nobenega pravnega temelja, da bi v opisanem primeru lahko sankcioniral izbranega ponudnika z unovčenjem bančne garancije v primeru nepodaljšanja zavarovanja, če naročnik temu ponudniku ne more dokazati odgovornosti za nastalo stanje. To, da naročnik izvršuje javna pooblastila kot dober gospodar, mu ne daje prav nobenih pravic, da samovoljno krši pravni red na opisani način.

Tudi mi predlagamo, naj naročnik uskladi razpisno dokumentacijo tako, da črta navedena nezakonita določila.

Lep pozdrav.


ODGOVOR št. 7

Spoštovani,

naročnik razpisne dokumentacije v tem delu ne bo spreminjal. Gre za enega izmed pogojev javnega naročila. Pogoje postavlja naročnik, ki mu teh pogojev ni potrebno posebej utemeljevati, še posebej pogojev, ki so običajna praksa v javnem naročanju.

Lep pozdrav, SJN MZI
Datum objave: 12.11.2018   12:35
VPRAŠANJE
V razpisni dokumentaciji je naročnik določil, da bo ponudba, ki bi presegla limitirano vrednost za posamezni sklop naročila, ocenjena kot nedopustna in izločena iz nadaljnjega postopka. Ali to pomeni, da bo ta ponudba nedopustna iz razloga, ker bi taka ponudba presegala zagotovljena sredstva naročnika?

ODGOVOR št. 8

Spoštovani,

naročnik je v razpisni dokumentaciji podal pogoje glede dovoljene maksimalne ponujene vrednosti s strani ponudnikov za posamezen sklop. Vsako odstopanje ponudbenih vrednosti od limitirane vrednosti navzgor, bo naročnik ocenil kot nedopustno in bo ponudbo izločil iz nadaljnjega postopka.

Torej bo ponudba nedopustna, ker ponudnik ni upošteval naročnikovih pogojev (limitirane vrednosti posameznih sklopov).

V naročnikovi domeni je, da lahko zapiše, kakšen znesek je pripravljen plačati za posamezen sklop, naročnik pa je zgornje zneske vrednosti, ki jih je pripravljen plačati za določen sklop (in to so posledično sredstva, ki jih je za posamezen sklop pripravljen zagotoviti), podal vnaprej, to pa ne predstavlja kakršnekoli kršitve veljavne zakonodaje.

Lep pozdrav, SJN MZI

Datum objave: 21.11.2018   08:42
VPRAŠANJE
Spoštovani,
1.) Prosimo pojasnilo zakaj je naročnik zahteval dodatno referenco RP-14, glede na to da pri prejšnjem razpisu s povsem identičnimi zahtevami za infrastrukturni del, ni bila zahtevana.

2.) Glede na to, da namerava proizvajalec diskovnih sistemov preverjeno NetApp podeliti zahtevano MAF izjavo izključno enemu gospodarskemu subjektu, ki je na prejšnjem razpisu že sodeloval, po analizi tehničnih specifikacij pa menimo, da drugi proizvajalci zahtev ne izpolnjujejo, prosimo naročnika za specifikacijo vsaj še treh proizvajalcev in modelov diskovnih polj (prosimo za part number opreme), ki izpolnjujejo vse razpisne zahteve in jih bo naročnik obravnaval kot tehnično ustrezne.

3.) Naročnika prosimo, da omogoči enakopravno obravnavo vseh ponudnikov in umakne dodatne pod-pogoje pri RP-5 v primerjavi s prejšnjim razpisom, saj za spremembo referenčnih pogojev pri nespremenjenih funkcionalnih zahtevah ni nobenih potreb niti logične razlage.

4.) Prosimo, da naročnik dopusti kumulativno izpolnjevanje pogoja za referenčni projekt, naveden v točki 3.2.3.1. A, in dovoli, da lahko ima na dan oddaje ponudbe pri principalu Microsoft veljaven status Microsoft Gold Application Developement partner eden izmed gospodarskih subjektov, ki nastopajo v skupini ponudnikov, oziroma podizvajalec ponudnika, in sicer brez dodatnega pogoja, da je ta gospodarski subjekt tudi predložil referenčno izjavo.

5.) S ciljem poštene in enakopravne obravnave vseh zainteresiranih ponudnikov, ki so sposobni zadostiti pogojem, ki bi bili smiselni za tovrstni projekt, prosimo vodstvo naročnika, da predmetni razpis razveljavi ter objavi novega, pri tem pa naj nemudoma zamenja delovno skupino, ki se z razpisom ukvarja, saj zgoraj navedena dejstva nakazujejo na sum korupcije in nepoštene obravnave vseh ponudnikov.


Hvala in lep pozdrav. Kandidat


ODGOVOR št. 9

Spoštovani,

v zvezi s povzetkom dosedanjih postopkov zastavljalec vprašanja ni zastavil nobenega vprašanja, relevantnega za pripravo ponudbe, zaradi česar lahko naročnik ugotavlja zgolj, da je dosedanje postopke v celoti izvedel v okviru možnosti, ki mu jih nudi veljavna zakonodaja.

Glede konkretnih vprašanj tako naročnik podaja naslednja pojasnila:
1.) Prosimo pojasnilo zakaj je naročnik zahteval dodatno referenco RP-14, glede na to da pri prejšnjem razpisu s povsem identičnimi zahtevami za infrastrukturni del, ni bila zahtevana.
Ad 1) Dodatna referenca RP-14 je delno nadomestilo za točkovanje dodatnih referenc, ki jih je v tem naročilu za Sklop 3 naročnik opustil. Za pogoj štejejo reference, ki jih mora ponudnik izkazati in so izkaz njegove usposobljenosti, izkušenosti in sposobnosti izvedbe javnega naročila v tem sklopu, naročnik pa pri pripravi javnega naročila ni vezan na pretekle neuspešne postopke ter je avtonomen pri pripravi meril in pogojev. Referenčni pogoj RP-14 zato ostaja nespremenjen, saj je njegova referenčna zahteva (1) povezana s predmetom javnega naročila v sklopu 3 in (2) sorazmerna s predmetom javnega naročila. Naročnik pri tem še pripominja, da je na trgu sicer zasledil več ponudnikov, ki navedeni referenčni pogoj izpolnjujejo, tako da ni mogoče reči, da ga je prilagodil določemenu ponudniku.

2.) Glede na to, da namerava proizvajalec diskovnih sistemov preverjeno NetApp podeliti zahtevano MAF izjavo izključno enemu gospodarskemu subjektu, ki je na prejšnjem razpisu že sodeloval, po analizi tehničnih specifikacij pa menimo, da drugi proizvajalci zahtev ne izpolnjujejo, prosimo naročnika za specifikacijo vsaj še treh proizvajalcev in modelov diskovnih polj (prosimo za part number opreme), ki izpolnjujejo vse razpisne zahteve in jih bo naročnik obravnaval kot tehnično ustrezne.
Ad 2) Glede konkretne tehnologije naročnik ne more dati pojasnila, saj na relacije med ponudniki in principali ne more vplivati (domneva pa, da imajo različni ponudniki glede na statuse različne pogoje in cene, vendar naročnik ne more prisiliti posameznega principala, da bi ta vsakomur dal enake pogoje, saj je to stvar njihovih lastnih poslovnih razmerij); naročnik pa je prepričan, da citirana tehnologija ni edina, ki ustreza zahtevam naročnika (po informacijah naročnika so to najmanj DELL EMC, HITACHI, HPE, HUAWEI, IBM, LENOVO, NETApp), zaradi česar naročnik ni vezal tehničnih zahtev na točno določeno tehnologijo, temveč je na trgu več tehnologij, ki ustrezajo njegovim zahtevam, ravno zmožnost oddaje več različnih proizvajalcev opreme pa vzpostavlja cenovno konkurenco tudi med različnimi proizvajalci opreme.

Naročnik si je z zahtevano izjavo principalov o podpiranju ponudnika pri izvajanju vzdrževanja in podpore za ponujeno strojno in sistemsko programsko opremo priloženo strojni opremi (Manufacturer's Authorization Form) za ponujeno opremo (strežniško opremo, diskovne sisteme, omrežno opremo in delilnike bremen) želel zagotoviti varnost v legitimni storitveni verigi od principala do ponudnika in se (po nasvetu in izkušnjah drugih naročnikov) izogniti morebitnim manipulacijam ponudnikov ali zgolj preprodajalcev, ki ne zagotavljajo ustrezne (ali sploh ne) poprodajne podpore. Posledično je njegova zahteva uporavičena, povezana s predmetom javnega naročila, ter sorazmerna, hkrati pa v ničemer ne omejuje, da ponudnikine bi mogli ponuditi izdelkov različnih proizvajalcev. Zahteva naročnika zato v tem delu ostaja nespremenjena.

3.) Naročnika prosimo, da omogoči enakopravno obravnavo vseh ponudnikov in umakne dodatne pod-pogoje pri RP-5 v primerjavi s prejšnjim razpisom, saj za spremembo referenčnih pogojev pri nespremenjenih funkcionalnih zahtevah ni nobenih potreb niti logične razlage.
Ad 3) Naročnik je dolžan po zakonu enakopravno obravnati vse ponudnike, ki bodo izpolnjevali pogoje. Zahteva za umik dodatnih pod-pogojev pri RP-5 v primerjavi s prejšnjim razpisom je posledica napačnega razumevanja pogojev s strani zastavljalca, zato naročnik predlaga, da jo zastavljalec ponovno pozorno prebere in utemelji s pravo logično razlago. Naročnik je referenčni pogoj glede na predhodni razpis razširil, da bi omogočil več ponudnikom sodelovanje pri javnem naročilu in ne namerava reference omejevati, kot zahteva zastavljalec, saj je pri pripravi pogojev avtonomen (lahko postavi referenčni pogoj, lahko postavi blažjega, ali pa ga sploh ne postavi). V konkretnem primeru je naročnik z razširitvijo pogoja želel pridobiti večje število ponudikov.

V uvodnem besedilu sicer zastavljalec navaja, da ima referenco, ki jo zahteva naročnik, le en ponudnik, naročnik pa ima podatek, da sta takšno referenco v predhodnih postopkih oddala dva različna ponudnika naročnik sicer preveritve tega dela ponudb v predhodnih postopkih ni izvedel (možni pa sta samo dve razlagi: ali je z najmanj eno oddano referenco nekaj narobe, ali pa trditev o samo enem možnem ponundiku ne drži). Ne glede na to pa razširitev reference omogoča prijavo celo večjemu številu ponudnikov, zato naročnik kršitve tu ne vidi in vztraja pri napisanem pogoju RP-5.

4.) Prosimo, da naročnik dopusti kumulativno izpolnjevanje pogoja za referenčni projekt, naveden v točki 3.2.3.1. A, in dovoli, da lahko ima na dan oddaje ponudbe pri principalu Microsoft veljaven status Microsoft Gold Application Developement partner eden izmed gospodarskih subjektov, ki nastopajo v skupini ponudnikov, oziroma podizvajalec ponudnika, in sicer brez dodatnega pogoja, da je ta gospodarski subjekt tudi predložil referenčno izjavo.
Ad 4) Pogoj statusa Microsoft Gold Application Developement partner mora izpolnjevati gospodarski subjekt, ki ima s področja, ki ga pokriva, tudi ustrezno referenco. Nesmiselno je namreč, da referenčni pogoj relevantnega znanja izpolnjuje en subjekt, drugi pa ima ustrezen partnerski status logično je, da partnerski status izkazuje tisti, ki ima ustrezno referenco, saj na eni strani izkazuje znanje s področja reference, na drugi strani pa poznavanje principalove tehnologije z ustreznim certifikatom. Ker bo ravno ta izvajalec zadolžen za integracijo Microsoft rešitve, mora imeti tako ustrezen status za dostop do principalove tehnologije kot tudi referenčna znanja s tega področja izpolnjevanje teh zahtev s strani različnih subjektov bi pomenilo, da bo dela, za katera so zahtevane refernece in status izvajal subjekt, ki ali nima dostopa do principala, ali pa ne ustreznih referenčnih znanj, zaradi česar je zahteva sorazmerna in povezana s predmetom javnega naročila.

5.) S ciljem poštene in enakopravne obravnave vseh zainteresiranih ponudnikov, ki so sposobni zadostiti pogojem, ki bi bili smiselni za tovrstni projekt, prosimo vodstvo naročnika, da predmetni razpis razveljavi ter objavi novega, pri tem pa naj nemudoma zamenja delovno skupino, ki se z razpisom ukvarja, saj zgoraj navedena dejstva nakazujejo na sum korupcije in nepoštene obravnave vseh ponudnikov.
Ad 5) Naročnik je dolžan zagotoviti zakonito izvedbo postopka, ter je sam odgovoren za zakonito izvedbo. V okviru tega zagotavlja zakonske okvire za izvedbo postopka, razloga za razveljavitev javnega naročila na podlagi pavšalnih navedb pa ne vidi.

Lep pozdrav, SJN MZI


Datum objave: 21.11.2018   08:59
VPRAŠANJE
Spoštovani,

pri izpolnjevanju meril za sodelovanje na razpisu, je v zvezi z izpolnjevanjem pogojev za sklope 1, 2 in 3 navedeno "Tisti gospodarski subjekt, ki referenco iz določenega področja izkaže, mora dela s tega področja tudi prevzeti v izvajanje, in sicer na naslednji način ...".

Dodatna zahteva za SKLOP 1 pa je: "PONUDNIK, ki v ponudbi predloži referenco za referenčni projekt, naveden v točki 3.2.3.1. A mora imeti pri proizvajalcu na dan oddaje ponudbe Microsoft veljavni status Microsoft Gold Application Developement partner.".

Zanima nas ali je pri dodatni zahtevi za SKLOP 1 dopuščeno komulativno izpolnjevanje zahteve in se pod pojmom "PONUDNIK" upošteva tudi skupina ponudnikov (konzorcij, oziroma izopolnjevanje pogoja s podizvajalci), oziroma je tudi za dodatni pogoj za slop 1 zahtevano, da veljavni status Microsoft Gold Application Developement partner poseduje tisti gospodarski subjekt v skupini ponudnikov, ki bo predložil potrjeno referencoiz tega področja?

Vse dobro, kandidat


ODGOVOR št. 10

Spoštovani,

ne. V primeru skupne ponudbe mora tisti gospodarski subjekt, ki predloži referenco pod točko A in prevzame v izvajanje najmanj 60% aktivnosti za dosego navedenih mejnikov, izpolniti tudi dodatni pogoj za sklop 1.

Lep pozdrav, SJN MZI
Datum objave: 22.11.2018   13:01
VPRAŠANJE
Pri reference RP-1 in RP-6 je zahteva, da mora biti sistem nameščen on-premis pri naročniku. Prijaviti se nameravamo s tujim partnerjem in sistemom, ki ga je možno namestiti on-premis, v oblaku ali v kombinaciji obojega. Zaradi optimizacije resursov se večina kupcev odloča za izvedbo v kombinaciji on-premis in oblaka. Glede na to, da zahteva ni povsem jasna nas zanima ali lahko predložimo referenco za sistem, ki je kombinacija on-premis in oblačnih tehnologij pri čemer pa ga je možno izvesti tudi na naročnikovi strojni in sistemski programski opremi na naročnikovi lokaciji.

ODGOVOR št. 11

Spoštovani,

zahteva naročnika JE jasna in zapisana v točki 1.11 Tehnološke zahteve (Sklop 1 in Sklop 3), kjer je navedeno, da mora biti celotna rešitev predana in nameščena lokalno pri naročniku. Naročnik zahteva, da se predložene reference RP-1 in RP-6 nanašajo na sisteme, ki omogočajo izvedbo na naročnikovi strojni in sistemski programski opremi na naročnikovi lokaciji in da ne temeljijo izključno na oblačni tehnologiji ali SAAS (software as a service) tehnologijah.
Prav tako je jasno navedeno v Obrazcu 2: IZJAVA PONUDNIKA O IZPOLNJEVANJU REFERENČNIH ZAHTEV / SKLOP 1 / Referenčni projekt RP-1 in RP-6. V polju "Referenčni projekt izpolnjuje sledeče zahteve, točka c) »je izvedeno na naročnikovi strojni in sistemski programski opremi na naročnikovi lokaciji (on- premise)".

Lep pozdrav, SJN MZIDatum objave: 22.11.2018   13:07
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v zvezi z zahtevami razpisne dokumentacije glede izvedbe prototipov A, B, in C, smo mnenja, da rok, ki je določen za izvedbo in dostavo prototipov (5 delovnih dni) ni primeren glede na zahtevnost predmeta javnega naročila.

Naročniku predlagamo, da podaljša omenjeni rok na način, da bodo imeli ponudniki vsaj 15 delovnih dni za izvedbo in dostavo prototipov.

V zvezi z izvedbo prototipov prav tako prosimo za odgovor, kdaj (v kakšnem časovnem obdobju) bo izvajalec ponudniku posredoval vabilo za izvedbo in dostavo prototipov?

Lepo pozdravljeni.

ODGOVOR št. 12

Spoštovani,

naročnik ne bo podaljšal roka za izvedbo in dostavo prototipov, ki je 5 delovnih dni.

Naročnik bo po opravljenem pregledu najugodnejše ponudbe, v kolikor bo le ta izpolnjevala vse ostale pogoje, pred izbiro v okviru preverjanja ustreznosti ponujenih rešitev zahteval od najugodnejšega ponudnika, da izkaže ustreznost ponujenih rešitev z izvedbo ali s predložitvijo prototipov.

Lep pozdrav, SJN MZI
Datum objave: 22.11.2018   13:09
VPRAŠANJE
Spoštovani,

razpisna dokumentacija določa dodatni pogoj za Sklop 1 glede Microsoft veljavnega statusa »Microsoft Gold Application Developement partner«.

Glede na razpisno dokumentacijo očitno ne zadostuje, da ima ponudnik ta status, temveč naročnik ta pogoj dodatno zaostri z zahtevo, da mora imeti ta status prav tisti ponudnik, ki v ponudbi predloži referenco za referenčni projekt, naveden v točki 3.2.3.1. A in ki mora biti hkrati subjekt, ki bo v pretežnem delu prevzel v izvajanje aktivnosti za dosego mejnikov S1M3, S1M7, S1M8, S1M9, S1M10, S1M13 ponudbenega predračuna.

Čeprav sami izpolnjujemo vse navedene (stroge) zahteve, v izogib morebitnemu izpodbijanju odločitve o oddaji naročila iz razlogov kršitve 7. in 8. člena ZJN-3, naročniku predlagamo, da spremeni razpisno dokumentacijo na način, da bodo zahteve v njej sorazmerne glede na predmet javnega naročila (Sklopa 1) in nediskriminatorne za vse potencialne ponudnike, oziroma ga pozivamo da pojasni razloge za vključitev take zahteve v razpisno dokumentacijo.

Zahvaljujemo se vam za odgovor in vas lepo pozdravljamo.

ODGOVOR št. 13

Spoštovani,

pojasnilo je naročnik podal v ODGOVORU št. 9 (objavljeno dne 21.11.2018) v točki Ad4).

Lep pozdrav, SJN MZI
Datum objave: 22.11.2018   13:45
VPRAŠANJE
Ali sme ponudbo elektronsko oddati pooblaščenec (odvetnik) ponudnika?

V primeru, da je odgovor na prvo vprašanje pozitiven, ali je potrebno kot prilogo ponudbe elektronsko vložiti tudi pooblastilo, dano pooblaščencu, ki bo izvedel elektronsko vložitev?


ODGOVOR št. 14

Spoštovani,

da, ponudbo lahko odda tudi pooblaščenec ponudnika, vendar morata biti tako pooblaščenec kot ponudnik registrirana v sistemu e-JN. Več informacij (predvsem informacije o registraciji podjetja s sedežem izven RS) najdete v Navodilih za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: Ponudniki (avgust 2018). Za več informacij se obrnite na skrbnika informacijskega sistema, to je Ministrstvo za javno upravo.

Lep pozdrav, SJN MZI
Datum objave: 23.11.2018   08:43
VPRAŠANJE
Ali sme ponudbo elektronsko oddati pooblaščenec (odvetnik) ponudnika?

V primeru, da je odgovor na zgornje vprašanje pozitiven, ali je potrebno kot prilogo ponudbe elektronsko vložiti tudi pooblastilo, dano pooblaščencu, ki bo izvedel elektronsko vložitev?


ODGOVOR št. 15:

na to vprašanje smo že odgovorili. Dodajamo pa, da mora biti pooblastilo dejansko tudi del skenirane ponudbe.

Lep pozdrav, SJN MZI
Datum objave: 23.11.2018   08:51
VPRAŠANJE
1. Naročnika pozivamo, da ponovno prouči merilo, ki se nanaša na reference kadra in ga umakne, saj je nesorazmerno in nezakonito, očitno pa je namen favorizirati točno konzorcij XY s partnerji in podizvajalci po tem, ko si je naročnik v preteklih dveh postopkih javnih naročil ogledal reference konkurenčnih podjetij.

2. Prosimo naročnika, da potrdi, da bo kot ustrezno sprejel tudi kavcijsko zavarovanje zavarovalnice, ki bo izdano in v celoti identično vzorcu iz razpisne dokumentacije. Menimo, da je zahteva v nasprotju s temeljnimi načeli javnega naročanja, saj gre za dva enakovredna instituta in da naročnik ne tvega ničesar, če zahtevi ugodi, ponudnikom pa prihrani precej časa in stroškov.

3. Naročnik na več mestih, kot tudi v referenčnih pogojih, navaja blagovne znamke (Microsoft, NetApp, VMware), kar po našem mnenju ni skladno z veljavno zakonodajo. Naročnika pozivamo, da zahteve po točno določeni tehnologiji in točno določenih referencah črta iz postopka javnega naročila.

4. Naročnika prav tako pozivamo, da umakne zahtevo po GOLD statusu, saj brez smisla izrazito omejujejo konkurenco in tako niso skladni z veljavno zakonodajo, niti niso sorazmerni in povezani s predmetom javnega naročila.

5. Naročnika pozivamo, da na vseh mestih dokumentacije, na katerih zahteva reference oz. poznavanje INSPIRE WFS, omogoči tudi izpolnitev z INSPIRE WMS. Omejevanje že tako ozke konkurence samo na WFS je popolnoma neupravičena in ponovno podana z izključnim namenom konzorcij XY s partnerji in podizvajalci po tem, ko si je naročnik v preteklih dveh postopkih javnih naročil ogledal reference konkurenčnih podjetij. Poznavanje INSPIRE WMS je vsaj enakovredno ali kvečjemu še bolj natančno od INSPIRE WFS, zaradi česar je zahteva naročnika neutemeljena.

6. Naročnika tudi pozivamo, da umakne zahtevo po preveritvi ponujenih rešitev s pomočjo pilotskega projekta (POC/prototipi) iz točke 2.3.11, saj na način, kot je opredeljena, krši načelo enakopravne obravnave ponudnikov in evidentno preferira konzorcij XY s partnerji in podizvajalci.


ODGOVOR št. 16

Spoštovani,

pod 1) Naročnik meril za izbiro ponudbe ne bo spreminjal.

pod 2) Naročnik zavrača očitek, da je zahteva po predložitvi bančne garancije (ne pa tudi kavcijskega zavarovanja) v nasprotju s temeljnimi načeli javnega naročanja. Naročnik je tisti, ki v posameznem postopku oddaje javnega naročila postavlja zahteve po vrsti finančnih zavarovanj, ki jih bo smatral kot ustrezne. To je odvisno tudi od vsakega konkretnega postopka javnega naročila oziroma od predmeta javnega naročila. V konkretnem javnem naročilu je naročnik presodil, da je glede na kompleksnost in pomembnost predmeta javnega naročila (od katerega bo odvisna tudi prometna varnost), glede na čas trajanja izvedbe naročila in glede na vrednost naročila, upravičeno zahtevati bančno garancijo. Bančna garancija in kavcijsko zavarovanje namreč nista enakovredna instrumenta finančnega zavarovanja. Kavcijsko zavarovanje je običajno akcesorno (nesamostojno) in odvisno od osnovnega pogodbenega razmerja, kar pomeni, da zavarovalnica solidarno jamči za izpolnitev osnovne obveznosti naročnika garancije (oz. ponudnika/pogodbenika) in je po pravni naravi podobno poroštvu. Gre torej za pogojno jamstvo, kjer mora zaradi odvisnosti od osnovne pogodbe, izdajatelj ugotavljati kršitev oziroma nastalo škodo. Upravičenec mora v primeru zahteve za plačilo po kavcijskem zavarovanju dokazati kršitev pogodbenih obveznosti naročnika garancije (oz. ponudnika/pogodbenika). Kavcijska zavarovanja imajo bolj t.i. reparacijsko funkcijo medtem ko bančna garancija zagotavlja plačilo upravičencu brez ugotavljanja kršitve. Bančna garancija pa je neakcesorna, t.j. neodvisna od osnovnega posla (to na primer pomeni, da kljub zastaranju obveznosti iz osnovnega posla bančna garancija velja do roka zapadlosti le-te) in zagotavlja upravičencu plačilo po garanciji na podlagi predložitve zahteve za plačilo, ki ustreza pogojem navedenim v garanciji. Banka se ne spušča v osnovni posel in pri presoji ustreznosti zahteve za plačilo po garanciji upošteva le pogoje, ki so navedeni v sami garanciji. Običajno je to zahteva za plačilo po garanciji in izjava o kršitvi pogodbenih obveznosti (brez dokazovanja kršitve).

Naročnik v tem delu razpisne dokumentacije ne bo spreminjal.

pod 3) Naročnik je vezano na to tematiko podal pojasnilo ODGOVORU št. 9 (objavljeno dne 21.11.2018) v točki Ad2) in sicer "naročnik je prepričan, da citirana tehnologija ni edina, ki ustreza zahtevam naročnika (po informacijah naročnika so to najmanj DELL EMC, HITACHI, HPE, HUAWEI, IBM, LENOVO, NETApp), zaradi česar naročnik ni vezal tehničnih zahtev na točno določeno tehnologijo, temveč je na trgu več tehnologij, ki ustrezajo njegovim zahtevam, ravno zmožnost oddaje več različnih proizvajalcev opreme pa vzpostavlja cenovno konkurenco tudi med različnimi proizvajalci opreme".

pod 4) V tem delu ostaja razpisna dokumentacija nespremenjena. Pojasnilo je naročnik podal v ODGOVORU št. 9 (objavljeno dne 21.11.2018) v točki Ad4).

pod 5) WFS storitev vrača celotno plast (z vsebino) in ne samo njen render (ki je samo slika, oz. prezentacija plasti), kot to velja za WMS. WFS servisi/storitve omogočajo direkten dostop do podatkov, poljubno prezentacijo vsebine (oblike, atributi, opcije) ter celo analitične funkcije nad vsebino in kar je interes naročnika in WFS servisi bodo osnova za izmenjavo podatkov med deležniki v nacionalnem in mednarodnem obsegu. Naročnik je referenco že razširil na INSPIRE WFS, TN-ITS in OpenLR standarde in je ne bo dodatno spreminjal.

pod 6) V tem delu ostaja razpisna dokumentacija nespremenjena.

Lep pozdrav, SJN MZI

Datum objave: 23.11.2018   14:00
VPRAŠANJE
Javno naročilo je bilo poslano v objavo dne 29.10.2018, medtem ko so bile priloge, ki so ključni deli razpisne dokumentacije objavljeni 07.11.2018 oz. 8.11.2018. Skladno z drugim odstavkom 40. člena ZJN-3 je minimalni rok za prejem ponudb 35 dni od datuma, ko je bilo poslano v objavo obvestilo o javnem naročilu, pri čemer lahko skladno s petim odstavkom istega člena naročnik za pet dni skrajša rok za prejem ponudb, če se ponudbe lahko oddajo z elektronskimi sredstvi. Glede na navedeno ocenjujemo, da je minimalen zakonski rok za oddajo ponudb 10.12.2018, saj lahko rok teče le od dneva, ko je objavljena razpisna dokumentacija, ne pa od dneva, ko je najavljena. Predmetno javno naročilo presega vrednost za objave v EU, zato gre za kršitev Direktive o javnem naročanju. Naročnik naj navedeno protipravnost odpravi in zagotovi dovolj dolg rok za oddajo ponudb, saj v postavljenem roku ponudbe ni mogoče pripraviti in oddati v dopustni obliki.

ODGOVOR št. 17

Spoštovani,

podaljšanje roka za oddajo ponudb je bilo v objavo posredovano že 22.11.2018 in to ne iz razlogov, navedenih v vašem vprašanju. Še vedno sicer menimo, da je bil prvotno določen rok primeren rok za pripravo ponudbe.

Spremljajte objave na portalu.

Ponudnike tudi obveščamo, da bo zahtevano tudi podaljšanje veljavnosti garancije za resnost ponudbe.

Lep pozdrav, SJN MZI
Datum objave: 26.11.2018   09:48
Spoštovani!

Informacija za ponudnike: glede na to, da smo v objavo posredovali podaljšanje roka za oddajo ponudb vas obveščamo, da bo naročnik v objavo posredoval podaljšanje veljavnosti zavarovanja za resnost ponudbe. Zavarovanje za resnost ponudbe mora biti v veljavi do 7.5.2019.

Spremljajte objave na portalu.

Lep pozdrav, Služba za JN MZI


Datum objave: 26.11.2018   13:00
VPRAŠANJE

Ad1) Naročnik v točki d) podtočke B na strani 18 razpisne dokumentacije zahteva v zadnjih 5 letih vsaj en referenčni projekt, ki je vključeval uporabo TN-ITS ali OpenLR standardov ali INSPIRE skladnih omrežnih storitev tipa prenos (WFS) za INSPIRE tematiko iz priloge INSPIRE tema I., 7. Prometna omrežja. Zahteva naročnika je diskriminatorna in nesorazmerna, kar bomo dokazali s primerjavo glede na prejšnje javne razpise in podana pojasnila ter predmet javnega naročila, v kolikor naročnik zahteve ne bo umaknil. Na podlagi te zahteve naročnik dodatno onemogoča oddajo dopustne ponudbe za sklop1 in onemogoča kakršnokoli konkurenco ne le znotraj Slovenije, ampak tudi na nivoju EU.

Ad2) Zahteva naročnika po Microsoft Gold partnership: stran 21 točka F je nezakonita ter sorazmerna. Iz spreminjanja tega pogoja glede na pretekle javne razpise je evidentno, da je naročnik predmetno zahtevo spremenil izključno z enim ciljem, da se javno naročilo oblikuje na način, da lahko ponudbo odda točno določen ponudnik, ki lahko zagotovi certifikat in referenco iz točke 3.2.3.1 A. Naročnika zato pozivamo, da pojasni, zakaj je glede na pretekla javna naročila, ki so bila izvedena za ta predmet javnega naročila, spremenil navedeno zahtevo razpisne dokumentacije ter iz kakšnega razloga je ta nujno potrebna za izvedbo predmeta javnega naročila.

Ad3) Ali lahko naročnik pojasni zvezo med limitirano vrednostjo javnega naročila, ki je razdeljena na dve postovka za posamezen sklop in oblikovanimi merili za oceno ponudb? Ali je med navedenim kakšna povezava? Na kakšen način je naročnik določil ponderje za oblikovanje meril? Naročnika pozivamo, da objavi investicijsko dokumentacijo pripravljena za predmetno javno naročilo oz. da vsaj odgovori na vprašanje katera investicijska dokumentacija je bila pripravljena in kdo je pripravljalec?

Ad4) Prosimo za pojasnilo naslednje določbe: »OPOZORILO za vse sklope:
Izvajalec posameznega sklopa se posebej zavezuje, da bo svoje delo usklajeval z izvajalci, izbranimi v preostalih sklopih, z namenom pravočasne in ustrezne realizacije projekta. V okviru tega bo, ob koordinaciji naročnika, svoje naloge in rešitve usklajeval s preostalimi izvajalci tega javnega naročila, za namenom izvedbe celotnega projekta.»
Na kakšen način bo naročnik preverjal izpolnjevanje navedene zahteve, kako se bo koordinacija financirala, kako so določene meje odgovornosti med izvajalci? Navedeno pojasnilo nujno potrebujemo za oblikovanje ponudbene cene?

Ad5) Ali je dopustno spremeniti rok izvedbe naročila v fazi izvajanja pogodbe?

Ad6) Ali je dopustno zamenjati podizvajalca v fazi izvajanja pogodbe?

Ad7) Na kakšen način je zagotovljena transparentnost javnega odpiranja ponudb? Glede na pretekla ravnanja naročnika namreč upravičeno dvomimo v nepristranskost naročnika, zato želimo vnaprej zagotovilo glede popolne revizijske sledi vseh ravnanj naročnika od javnega odpiranja ponudb, do pregleda ponudb, ki se izvaja v elektronski obliki. Naročnik naj pojasni na kakšen način je navedeno zagotovljeno in s tem posledično enakopravnost ponudnikov.

Ad8) Prosimo za pojasnilo, zakaj je veljavnost zavarovanja za resnost ponudbe daljša od veljavnosti ponudbe? Kaj je namen te določbe?

Ad9) Naročnik naj umakne nezakonit razlog za unovčenje zavarovanja za resnost ponudbe: »b) če ponudnik na poziv naročnika ni pravočasno (torej v roku, ki ga je določil naročnik) dostavil zahtevanega podaljšanja zavarovanja za resnost ponudbe,«

Ad10) Naročnik naj umakne nezakonito zahtevo:
»Zavarovanje za resnost ponudbe mora biti izdano s strani:
- banke v državi naročnika ali
- tuje banke preko korespondenčne banke v državi naročnika.«


Ad11) Naročnik naj umakne nezakonito zahtevo:
»V kolikor zaradi objektivnih okoliščin v roku veljavnosti zavarovanja za resnost ponudbe ne pride do podpisa pogodbe po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila, lahko naročnik zahteva od izbranega ponudnika podaljšanje veljavnosti zavarovanja. V kolikor v tem primeru zavarovanje ne bo podaljšano, je to razlog za unovčenje še veljavnega zavarovanja.«

Ad12) Naročnik je oblikoval merila za sklop 1, sklop 2 in sklop 3 v nasprotju s pravili ZJN-3. Merila so tudi oblikovana nesorazmerno, zato naj naročnik navedeno določbe razpisne dokumentacije uskladi z veljavnimi predpisi.

Ad13) Naročnikove zahteve v delu, ki se nanašajo na kadre in njihove reference so nesorazmerne in niso v celoti povezane s predmetom javnega naročila, zato naj naročnik zahteve uskladi s pravili javnega naročanja, na način, da ne bo neupravičeno favoriziral določenega ponudnika.

Ad14) Naročnik ni dovolj določno in enoznačno opredelil določb, ki se nanašajo na izvedbo prototipov, zato oddaja dopustne ponudbe ni mogoče. Diskrecijska pravica naročnika je nedefinirana in neomejena ter ne zagotavlja enakopravne obravnave ponudnikov in transparentnega postopka oddaje javnega naročila.

Ad15) Glede izvedbe prototipa je naročnik navedel, da bo rezultate preveri s podporo zunanjih neodvisnih strokovnjakov, ki imajo izkušnje s predmetnih področij (DATEX, lokacijsko referenciranje, ITS) in ne bodo vključeni kot ponudnik ali podizvajalec ter so zadosten garant za neodvisnost in objektivnost. Ugotovitve ocenjevalne komisije so dokončne. Določba razpisne dokumentacije je nezakonita, saj onemogoča ponudnikom uveljavljenje pravnega varstva, prav tako pa bodo ponujene rešitve predstavljale poslovno skrivnost ponudnikov, zato bi njihovo razkritje tretjim (zunanjim strokovnjakom) predstavljajo kaznivo dejanje. Naročnik naj nezakonite določbe razpisne dokumentacije odpravi.

Ad16) Določba 2.3.13 Pravila za sporočanje je nezakonita, saj ne zagotavlja revizijske sledi izvedbe postopka oddaje javnega naročila, posledično je postopek netransparenten. Naročnik naj zagotovi zakonito in transparentno izvedbo postopka oddaje javnega naročila.

Ad17) Prosimo za pojasnilo določbe: »Vsakršno lobiranje v postopkih oddaje javnih naročil je prepovedano.« Ali se navedeno nanaša zgolj na obdobje po objavi javnega naročila ali tudi na obdobje pred objavo? Kako bo naročnik zagotovil in preveril izpolnitev predmetne določbe?

Ad18) Na kakšen način bo naročnik zagotovil spoštovanje odločbe št. 018-170/2018-7 Državne revizijske komisije? Naročnik naj zagotovi pogoje za oddajo dopustne ponudbe.

Ad19) Določbe glede referenčnih pogojev so nesorazmerne in niso povezane s predmetom javnih naročil, kot so oblikovani po sklopih, zato naj jih naročnik popravi na način, da bo omogočena oddaja dopustne ponudbe, več kot enemu ponudniku.

Ad20) Na kakšen način bo naročnik preverjal izpolnjevanje zaveze glede izvajanja aktivnost v obsegu 60% ali več obsega aktivnosti za posamezno postavko iz ponudbenega predračuna?

Ad21) Pojasnite zahtevo »Ponudnik, ki v ponudbi predloži referenco za referenčni projekt, naveden v točki 3.2.3.1. A mora imeti pri proizvajalcu na dan oddaje ponudbe Microsoft veljavni status Microsoft Gold Application Developement partner.« Zakaj je navedena zahteva izključitvene narave glede na predmet javnega naročila, kakšen je njen namen, razen seveda omejevanja konkurence?

Ad22) Določbe glede števila kadrov so za vse sklope nesorazmerne in niso povezane s kvaliteto izvedbe javnega naročila v takšnem obsegu, da bi navedeno opravičevalo tako stroge pogoje. Naročnik naj določbe uskladi z veljavnimi predpisi.

Ad23) Določba razpisne dokumentacije je nezakonita: »Če ponudnik navaja kader, ki je zaposlen pri drugem delodajalcu oziroma nastopa v ponudbi kot fizična oseba, mora ponudnik delodajalca, pri katerem je navedeni kader zaposlen oziroma kader kot fizično osebo, v ponudbi navesti kot podizvajalca oziroma soponudnika.« saj neupravičeno onemogoča oddajo ponudb s sklicevanjem na kapacitete drugih, vključitev upokojencev in delavcev, ki delajo po podjemni pogodbi. Naročnik naj nezakonito določbo odpravi.

Ad24) Ali lahko en ponudnik nastopa v večih ponudbah in sicer v različnih vlogah npr. kot partner?

Ad25) Ali lahko en ponudnik nastopa v večih ponudbah in sicer v različnih vlogah npr. kot podizvajalec?

Ad26) Na kakšen način bo naročnik zagotovil spoštovanje sklepa o določitvi poslovne skrivnosti, ki bo predložen v ponudbi? Ponudnikom namreč z neupravičenim razkritjem podatkov iz ponudbe lahko nastane večja poslovna škoda.

Ad27) Na kakšen način bo naročnik zagotovil varovanje osebnih podatkov zahtevanih v ponudbi?


ODGOVOR št. 18 (27 vprašanj)

Ad1) Naročnik v točki d) podtočke B na strani 18 razpisne dokumentacije zahteva v zadnjih 5 letih vsaj en referenčni projekt, ki je vključeval uporabo TN-ITS ali OpenLR standardov ali INSPIRE skladnih omrežnih storitev tipa prenos (WFS) za INSPIRE tematiko iz priloge INSPIRE tema I., 7. Prometna omrežja. Zahteva naročnika je diskriminatorna in nesorazmerna, kar bomo dokazali s primerjavo glede na prejšnje javne razpise in podana pojasnila ter predmet javnega naročila, v kolikor naročnik zahteve ne bo umaknil. Na podlagi te zahteve naročnik dodatno onemogoča oddajo dopustne ponudbe za sklop1 in onemogoča kakršnokoli konkurenco ne le znotraj Slovenije, ampak tudi na nivoju EU.

Odgovor 1: V tem delu ostaja razpisna dokumentacija nespremenjena. Diskriminatornosti in nesorazmernosti ter nepovezanosti s predmetom javnega naročila niste utemeljili in naročniku znana dejstva so drugačna.

Ad2) Zahteva naročnika po Microsoft Gold partnership: stran 21 točka F je nezakonita ter sorazmerna. Iz spreminjanja tega pogoja glede na pretekle javne razpise je evidentno, da je naročnik predmetno zahtevo spremenil izključno z enim ciljem, da se javno naročilo oblikuje na način, da lahko ponudbo odda točno določen ponudnik, ki lahko zagotovi certifikat in referenco iz točke 3.2.3.1 A. Naročnika zato pozivamo, da pojasni, zakaj je glede na pretekla javna naročila, ki so bila izvedena za ta predmet javnega naročila, spremenil navedeno zahtevo razpisne dokumentacije ter iz kakšnega razloga je ta nujno potrebna za izvedbo predmeta javnega naročila.

Odg. 2: Sklepamo, da gre za kompetenco oz. veljavni status Microsoft Gold Application Developement partner. Zapisovalec nezakonitosti ni z ničemer utemeljil. Strinjamo pa se z vami, da je zahteva sorazmerna predmetu naročila. Dodatni pogoj F je zahtevan v vseh dosedanjih objavah in je vedno vezan na izvedbo naloge A1- Podatkovno skladišče ter A4 - Enotna nacionalna točka dostopa, ki sta vezani na izvedbo v Microsoft-ovih tehnologijah, spreminjale so se edino reference, enkrat na naloge A1 in A4 in drugič na povezane mejnike, kar je redakcijske narave z namenom nedvoumnosti pogojev ter enostavnega izjavljanja in preverjanja količine obsega aktivnosti za posamezno postavko saj je bila vedno zahtevana izvedba v pretežnem delu, kar pa so ponudniki različno interpretirali in/ali niso npr. navajali delež partnerjev v % in področje dela, ki ga bodo izvedli pri skupnih ponudbah, navkljub eksplicitnim zahtevam kar bi komisiji predstavljalo težave pri preverjanju in ocenjevanju ponudb.

Naročnik poleg ostalih kompetenc zahteva kompetenco oz. veljavni status Microsoft Gold Application Developement partner kot zagotovilo usposobljenosti partnerja in zadostnih kadrovskih resursov s področja zahtevanih tehnologij ter dolgoročno usmeritvijo ponudnika za prisotnost na področnem trgu. Zahtevane kompetence so oblikovane po običajnih praksah pri javnem naročanju v sektorju in v skladu s predmetom in obsegom del ter kratkim rokom za izvedbo.

Naročnik določa pogoje. Naročnik teh pogojev ne namerava spreminjati.


Ad3) Ali lahko naročnik pojasni zvezo med limitirano vrednostjo javnega naročila, ki je razdeljena na dve postovka za posamezen sklop in oblikovanimi merili za oceno ponudb? Ali je med navedenim kakšna povezava? Na kakšen način je naročnik določil ponderje za oblikovanje meril? Naročnika pozivamo, da objavi investicijsko dokumentacijo pripravljena za predmetno javno naročilo oz. da vsaj odgovori na vprašanje katera investicijska dokumentacija je bila pripravljena in kdo je pripravljalec?

Odg. 3: Ponder za merilo je določila komisija naročnika. Investicijska dokumentacija ni predmet tega naročila in je ne bomo objavljali. Vprašanja niso relevantna za pripravo ponudbe.

Naročnik si je na osnovi investicijske dokumentacije in predhodnih ponudb ustvaril ustrezno oceno vrednosti, ki jo je korigiral z razširjenimi funkcionalnimi in nefunkcionalnimi zahtevami in jo je tudi limitiral navzgor, da se izogne neobičajno visokim ponudbam. Tudi za vzdrževanje so jasni razredi odstotkov vrednosti na trgu in enako velja za dosežene urne postavke za vzdrževanje tovrstnih rešitev.

Ad4) Prosimo za pojasnilo naslednje določbe: »OPOZORILO za vse sklope:
Izvajalec posameznega sklopa se posebej zavezuje, da bo svoje delo usklajeval z izvajalci, izbranimi v preostalih sklopih, z namenom pravočasne in ustrezne realizacije projekta. V okviru tega bo, ob koordinaciji naročnika, svoje naloge in rešitve usklajeval s preostalimi izvajalci tega javnega naročila, za namenom izvedbe celotnega projekta.»
Na kakšen način bo naročnik preverjal izpolnjevanje navedene zahteve, kako se bo koordinacija financirala, kako so določene meje odgovornosti med izvajalci? Navedeno pojasnilo nujno potrebujemo za oblikovanje ponudbene cene?

Odg. 4: Vsak izvajalec je najprej odgovoren za svoje aktivnosti, vendar pa bo pri nekaterih aktivnostih moral sodelovati tudi z drugimi izvajalci in to je pogodbena obveznost. To je logična posledica razdelitve naročila na sklope, ki ste ga ves čas zahtevali ponudniki.

Ključna bo koordinacija med izvajalcem vzdrževanja sistemske informacijske infrastrukture in izvajalcem razvoja rešitve za integracijo upravljanja prometa, ki si bosta morala ob vednosti in pod nadzorom naročnika izmenjevati informacije in zahteve ter sodelovati pri zagotavljanju funkcionalnih in nefunkcionalnih zahtev: npr soodvisnosti pri zagotavljanju razpoložljivosti, zanesljivosti in varnosti, pripravi dokumentacije, pripravi in realizaciji varnostnega načrta, .. itd, kot tudi pri nadgradnjah (ali sistema ali rešitve) ter pri morebitnih eskalacijah. Potrebna bodo tudi terminska in ostala prilagajanja, ki bodo odvisna tako od naročnika, kot od izvedbene dinamike posameznih sklopov, jih bo pa potrebno medsebojno usklajevati.

Vse naloge, funkcionalne in nefunkcionalne zahteve, kot tudi obveznosti in jamčevanja so opredeljene v razpisni dokumentaciji in vzorcu pogodbe in to je tudi okvir in meje v katerem se aktivnosti izvajajo in zagotavlja zahteve. V primeru soodvisnosti med izvedbenimi sklopi pa se zahteva proaktivno sodelovanje pri opredelitvah zadev, izmenjavi informacij ter opredelitvi nalog in nosilcev izvedbe za izvedbo rešitve in sicer tako v času razvoja rešitve kot tudi v produkcijskem obdobju. Ker vseh možnih dogodkov in okoliščin, scenarijev, soodvisnosti in eskalacij pri tako kompleksnem projektu ni možno predvideti je naročnik podal tovrstno zahtevo izvajalcu , da se zavezuje, da bo svoje delo usklajeval z izvajalci, izbranimi v preostalih sklopih, z namenom pravočasne in ustrezne realizacije projekta. V okviru tega bo, ob koordinaciji naročnika, svoje naloge in rešitve usklajeval s preostalimi izvajalci tega javnega naročila, za namen izvedbe celotnega projekta.

Vsak izvajalec posameznega sklopa ima opredeljene obveznosti, v primeru, da je zadeva soodvisna, pa imajo soodvisnosti posledice na obveznosti posameznih izvajalcev (tudi in predvsem na pogodbene obveznosti), ki jih je potrebno proaktivno razrešiti in ob koordinaciji z naročnikom in je takšno večstransko razreševanje v medsebojnem interesu vseh vpletenih, predvsem pri konkretni opredelitvi dejanskega problema ter nosilca rešitve in prav pri pravilni opredelitvi soodvisnega problema se določa meje odgovornosti med izvajalci, istočasno pa tudi nakaže rešitev.

Ponudnik naj zagotovi sredstva v okviru rednih aktivnosti v okviru postavk predračuna, ki so vezani na mejnike, tako v rednem obdobju, kot v produkcijskem obdobju


Ad5) Ali je dopustno spremeniti rok izvedbe naročila v fazi izvajanja pogodbe?

Odg. 5: Roki izvedbe so vsekakor povezani s točko T0 in jih naročnik ne bo skrajševal, jih bo pa v primeru kakšnih izrednih okoliščin podaljšal, to je bilo napovedano že v sami objavi naročila.

Ad6) Ali je dopustno zamenjati podizvajalca v fazi izvajanja pogodbe?

Odg. 6: Da, ob izpolnjevanju vseh pogojev iz razpisne dokumentacije.

Ad7) Na kakšen način je zagotovljena transparentnost javnega odpiranja ponudb? Glede na pretekla ravnanja naročnika namreč upravičeno dvomimo v nepristranskost naročnika, zato želimo vnaprej zagotovilo glede popolne revizijske sledi vseh ravnanj naročnika od javnega odpiranja ponudb, do pregleda ponudb, ki se izvaja v elektronski obliki. Naročnik naj pojasni na kakšen način je navedeno zagotovljeno in s tem posledično enakopravnost ponudnikov.

Odg. 7: Oddaja in odpiranje ponudb je v domeni administratorja sistema elektronske oddaje ponudb (MJU) in ne v domeni naročnika. To vprašanje lahko naslovite na njih. Pregled ponudb poteka na način, da se zagotovi revizijska sled (dokumenti se evidentirajo v dokumentarni sistem), celotna dokumentacija je na voljo DKOM v primeru revizije in javna po pravnomočnosti odločitve o oddaji naročila.

Ad8) Prosimo za pojasnilo, zakaj je veljavnost zavarovanja za resnost ponudbe daljša od veljavnosti ponudbe? Kaj je namen te določbe?

Odg. 8: Navedena določba je namenjena temu, da ima naročnik še čas za unovčenje, v kolikor npr. ponudnik tik pred iztekom veljavnosti ponudbe ponudbo umakne.

Ad9) Naročnik naj umakne nezakonit razlog za unovčenje zavarovanja za resnost ponudbe: »b) če ponudnik na poziv naročnika ni pravočasno (torej v roku, ki ga je določil naročnik) dostavil zahtevanega podaljšanja zavarovanja za resnost ponudbe,«

Odg. 9: Na to vprašanje smo že odgovorili.

Ad10) Naročnik naj umakne nezakonito zahtevo:
»Zavarovanje za resnost ponudbe mora biti izdano s strani:
- banke v državi naročnika ali
- tuje banke preko korespondenčne banke v državi naročnika.«

Odg. 10: Naročnik zavrača očitek, da je zahteva naročnika, da mora biti finančno zavarovanje, predloženo v obliki bančne garancije, izdane s strani banke v državi naročnika ali s strani tuje banke preko korespondenčne banke v državi naročnika, diskriminatorna do ponudnikov, ki bi imeli partnerje izven Slovenije in do ponudnikov, ki imajo sedež izven Slovenije. Ponudnik si določbo razlaga na način, »da ta določba kot edino ustrezno šteje bančno garancijo slovenske banke«, kar pa seveda ni res. Naročnik je jasno povedal, da je ustrezna tudi garancija tuje banke, preko korespondenčne banke v državi naročnika. Naročnik tudi ne zahteva, da ima tuja banka podružnico v državi naročnika. Naročnik ni opredelil izdajatelja garancije na »domačo« ali »tujo« banko, temveč je opredelil poslovno okolje izdajatelja (izenačenje s poslovnim okoljem naročnika in izvajalca, glede na to, kje bo predmet naročila izveden). Z naročnikovo opredelitvijo izdajatelja garancije torej ni onemogočena možnost izdaje garancije tujim bankam. Naročnik tudi ne zahteva izvajanja plačilnega prometa preko banke v Sloveniji

Ad11) Naročnik naj umakne nezakonito zahtevo:
»V kolikor zaradi objektivnih okoliščin v roku veljavnosti zavarovanja za resnost ponudbe ne pride do podpisa pogodbe po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila, lahko naročnik zahteva od izbranega ponudnika podaljšanje veljavnosti zavarovanja. V kolikor v tem primeru zavarovanje ne bo podaljšano, je to razlog za unovčenje še veljavnega zavarovanja.«

Odg. 11: V tem delu ostane RD nespremenjena.

Ad12) Naročnik je oblikoval merila za sklop 1, sklop 2 in sklop 3 v nasprotju s pravili ZJN-3. Merila so tudi oblikovana nesorazmerno, zato naj naročnik navedeno določbe razpisne dokumentacije uskladi z veljavnimi predpisi.

Odg. 12: V tem delu ostane RD nespremenjena.

Ad13) Naročnikove zahteve v delu, ki se nanašajo na kadre in njihove reference so nesorazmerne in niso v celoti povezane s predmetom javnega naročila, zato naj naročnik zahteve uskladi s pravili javnega naročanja, na način, da ne bo neupravičeno favoriziral določenega ponudnika.

Odg. 13: V tem delu ostane RD nespremenjena.

Ad14) Naročnik ni dovolj določno in enoznačno opredelil določb, ki se nanašajo na izvedbo prototipov, zato oddaja dopustne ponudbe ni mogoče. Diskrecijska pravica naročnika je nedefinirana in neomejena ter ne zagotavlja enakopravne obravnave ponudnikov in transparentnega postopka oddaje javnega naročila.

Odg: 14: V tem delu ostane RD nespremenjena.

Ad15) Glede izvedbe prototipa je naročnik navedel, da bo rezultate preveri s podporo zunanjih neodvisnih strokovnjakov, ki imajo izkušnje s predmetnih področij (DATEX, lokacijsko referenciranje, ITS) in ne bodo vključeni kot ponudnik ali podizvajalec ter so zadosten garant za neodvisnost in objektivnost. Ugotovitve ocenjevalne komisije so dokončne. Določba razpisne dokumentacije je nezakonita, saj onemogoča ponudnikom uveljavljenje pravnega varstva, prav tako pa bodo ponujene rešitve predstavljale poslovno skrivnost ponudnikov, zato bi njihovo razkritje tretjim (zunanjim strokovnjakom) predstavljajo kaznivo dejanje. Naročnik naj nezakonite določbe razpisne dokumentacije odpravi.

Odg 15: Z dokončnostjo ugotovitev ocenjevalne komisije je mišljeno to, da bo ta komisija neodvisna od komisije, ki je sicer pristojna za izvedbo postopka oddaje naročila. Nikakor pa to ne pomeni, da ponudnik ne bo imel pravnega varstva. Pravno varstvo mu je zagotovljeno pri vsakem ravnanju naročnika.

Ad16) Določba 2.3.13 Pravila za sporočanje je nezakonita, saj ne zagotavlja revizijske sledi izvedbe postopka oddaje javnega naročila, posledično je postopek netransparenten. Naročnik naj zagotovi zakonito in transparentno izvedbo postopka oddaje javnega naročila.

Odg. 16: Zakonodaja določa, da mora biti sporočanje v elektronski obliki (1. odstavek 37. člena ZJN-3). Tudi vsi elektronski dokumenti so evidentirani v dokumentarni sistem in je na ta način vsekakor zagotovljena revizijska sled.

Ad17) Prosimo za pojasnilo določbe: »Vsakršno lobiranje v postopkih oddaje javnih naročil je prepovedano.« Ali se navedeno nanaša zgolj na obdobje po objavi javnega naročila ali tudi na obdobje pred objavo? Kako bo naročnik zagotovil in preveril izpolnitev predmetne določbe?

Odg 17: Glede na 32. točko sistemskega pojasnila Komisije za preprečevanje korupcije z dne 11.7.2011 je pri javnih naročilih lobiranje sicer dovoljeno pred formalnim začetkom (oblikovanjem kriterijev, meril naročila), nejavno vplivanje na izvedbo javnega naročila po oblikovanju kriterijev in meril ni dovoljeno, ker je to v nasprotju s temeljnimi cilji in načeli predpisov o javnem naročanju in upravljanju s sredstvi javnega proračuna.

Naročnik bo vsako nedovoljeno lobiranje, ki ga bo zaznal, prijavil pristojnemu organu.

Ad18) Na kakšen način bo naročnik zagotovil spoštovanje odločbe št. 018-170/2018-7 Državne revizijske komisije? Naročnik naj zagotovi pogoje za oddajo dopustne ponudbe.

Odg 18: Naročnik bo sledil navodilom svoje razpisne dokumentacije in odločitvam DKOM in bo pri tem vse ponudnike obravnaval enakopravno. Naročnik je že v svoji razpisni dokumentaciji določil v katerem presečnem obdobju bo potrdila štel kot primerna, zato situacija ni primerljiva s situacijo iz odločbe, ki jo navajate.

Ad19) Določbe glede referenčnih pogojev so nesorazmerne in niso povezane s predmetom javnih naročil, kot so oblikovani po sklopih, zato naj jih naročnik popravi na način, da bo omogočena oddaja dopustne ponudbe, več kot enemu ponudniku.

Odg. 19: S tem se ne strinjamo in v tem delu ostaja RD nespremenjena.

Ad20) Na kakšen način bo naročnik preverjal izpolnjevanje zaveze glede izvajanja aktivnost v obsegu 60% ali več obsega aktivnosti za posamezno postavko iz ponudbenega predračuna?

Odg. 20: Na način, kot je to določeno v razpisni dokumentaciji (str. 21, navodila v zvezi z izpolnjevanjem pogojev - zadnji odstavek zgoraj navedenega okvirja).

Naročnik je v delu NAVODILA V ZVEZI Z IZPOLNJEVANJEM POGOJEV ZA SKLOPE 1, 2 IN 3 zapisal da mora biti izpolnjevanje zahtev po deležu obsega aktivnosti za posamezno postavko iz ponudbenega predračuna razvidno iz ponudbe:
- pri skupni ponudbi iz izjave o skupnem nastopu (»vsebinska in finančna razdelitev dela med partnerji« po postavkah iz ponudbenega predračuna);
- pri ponudbi s podizvajalci pa navedba v obrazcu 1A, kjer se postavka ponudbenega predračuna, ki jo podizvajalec prevzema v izvajanje, vpiše pod »predmet del«, razvidno pa mora biti tudi, kakšen delež posamezne postavke prevzema).

Iz ponudbe morajo torej izhajati med drugim tudi deleži posamezne postavke ponudbenega predračuna, ki jih posamezni gospodarski subjekti prevzemajo.


Ad21) Pojasnite zahtevo »Ponudnik, ki v ponudbi predloži referenco za referenčni projekt, naveden v točki 3.2.3.1. A mora imeti pri proizvajalcu na dan oddaje ponudbe Microsoft veljavni status Microsoft Gold Application Developement partner.« Zakaj je navedena zahteva izključitvene narave glede na predmet javnega naročila, kakšen je njen namen, razen seveda omejevanja konkurence?

Odg. 21: Na to vprašanje smo že odgovorili. Namen te določbe nikakor ni omejevanje konkurence, ampak ustrezna usposobljenost subjekta, ki bo pri sklopu 1 izvedel za naročnika bistveni del naročila.

Ad22) Določbe glede števila kadrov so za vse sklope nesorazmerne in niso povezane s kvaliteto izvedbe javnega naročila v takšnem obsegu, da bi navedeno opravičevalo tako stroge pogoje. Naročnik naj določbe uskladi z veljavnimi predpisi.

Odg. 22: V tem delu se z vami ne strinjamo in v tem delu ostajajo določbe RD nespremenjene.

Ad23) Določba razpisne dokumentacije je nezakonita: »Če ponudnik navaja kader, ki je zaposlen pri drugem delodajalcu oziroma nastopa v ponudbi kot fizična oseba, mora ponudnik delodajalca, pri katerem je navedeni kader zaposlen oziroma kader kot fizično osebo, v ponudbi navesti kot podizvajalca oziroma soponudnika.« saj neupravičeno onemogoča oddajo ponudb s sklicevanjem na kapacitete drugih, vključitev upokojencev in delavcev, ki delajo po podjemni pogodbi. Naročnik naj nezakonito določbo odpravi.

Odg. 23: Navedena določba ni nezakonita, ampak sledi praksi DKOM. Za naročnika ni bistveno, po kakšni vrsti pogodbe bo nek kader delal, ampak da mora ponudnik delodajalca, pri katerem je navedeni kader zaposlen oziroma kader kot fizično osebo, v ponudbi navesti kot podizvajalca oziroma soponudnika.

Ad24) Ali lahko en ponudnik nastopa v večih ponudbah in sicer v različnih vlogah npr. kot partner?
Odg. 24: Da.

Ad25) Ali lahko en ponudnik nastopa v večih ponudbah in sicer v različnih vlogah npr. kot podizvajalec?
Odg. 25: Da.

Ad26) Na kakšen način bo naročnik zagotovil spoštovanje sklepa o določitvi poslovne skrivnosti, ki bo predložen v ponudbi? Ponudnikom namreč z neupravičenim razkritjem podatkov iz ponudbe lahko nastane večja poslovna škoda.

Odg. 26: Skladno z veljavno zakonodajo s tega področja.

Ad27) Na kakšen način bo naročnik zagotovil varovanje osebnih podatkov zahtevanih v ponudbi?

Odg. 27: Skladno z veljavno zakonodajo s tega področja.


V prihodnje prosimo, da vprašanja zastavljate na način, da posebej oddate vprašanja. Na ta način vam določene odgovore namreč lahko posredujemo hitreje.

Lep pozdrav, SJN MZIDatum objave: 26.11.2018   13:19
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v razpisni dokumentaciji je zahtevano, da so prototipi A, B in C za Sklop 1 izvedeni z uporabo specifičnega jezika in komercialnih razvojnih platform.

Vsi trije prototipi delujejo po evropskih standardih, tako za input kot za output.

Po evropskem standardu je vstop (input) prepoznaven, interpretabilen in raznolik ne glede na jezik, v katerem je zapisana programska oprema.

Prav tako je ustvarjeni izhod (output), skladen z evropskimi standardi, neodvisen od jezika programske opreme in od uporabljene razvojne platforme.

Ni razlogov, zakaj bi bilo zahtevano, da se uporabi specifičen jezik in unikatna komercialna platforma za razvijanje in da ni dovoljena uporaba ostalih komercialnih ali odprtih (kot pogosto predlagano s strani EU) rešitev.

Nadalje, opozarjamo, da komercialni razvojni jeziki in platforme, navedeni v razpisni dokumentaciji, določajo različne verzije od prototipa do prototipa:
- Prototip A: Microsoft .NET 4.0, MS Visual Studio 2013,
- Prototip B: Microsoft .NET 4.0, MS Visual Studio 2017,
- Prototip C: Microsoft .NET 4.0, MS Visual Studio 2017.

Menimo, da je navedena zahteva po uporabi točno določenega komercialnega razvojnega jezika in platform niso potrebni s tehničnega vidika in so preveč restriktivni, da bi bili skladni s pravili (evropskega) javnega naročanja.

Menimo, da navedena zahteva pomeni neutemeljeno neenako obravnavanje ponudnikov, za katero ne obstaja noben razumen razlog. Prav tako smo prepričani, da ta pogoj ni smiselno povezan s predmetom javnega naročanja, ki se ga, kot navedeno, lahko isto uspešno izvede tudi ob uporabi drugega razvojnega jezika in platform.

Glede na navedeno pozivamo naročnika, da razpisno dokumentacijo ustrezno spremeni na način, da zahtevo odstrani, in posledično podaljša rok za oddajo ponudb.

Lepo pozdravljeni.

ODGOVOR št. 19:

Spoštovani,

zahvaljujemo se vam za to vprašanje in odpravljamo nenamerno napako, ki se za vse spodaj navedene prototipe glasi: »Microsoft .NET 4.0, MS Visual Studio 2013 ali višji.V poglavju Specifikacije prototipov od A do D v razpisni dokumentaciji se v točki:

A. Prototip za testiranje vmesnika DATEXII spremeni besedilo:

»Ponudnik mora predati:

MS Visual Studio 2013 ali višji solution in projekt z izvorno kodo, vsemi potrebnimi knjižnicami ter ostalimi potrebnimi viri« (stran 161);


B. Prototip za testiranje lokacijskega referenciranja spremeni besedilo:

»Ponudnik mora predati:

MS Visual Studio 2013 ali višji solution in projekt z izvorno kodo, vsemi potrebnimi knjižnicami ter ostalimi potrebnimi viri« (stran 162);


C. Prototip za distribucijo prometnih sporočil spremeni besedilo:

»Ponudnik mora predati:

MS Visual Studio 2013 ali višji solution in projekt z izvorno kodo, vsemi potrebnimi knjižnicami ter ostalimi potrebnimi viri« (stran 163)


Vsa ostala določila v povezavi s prototipi opisana v razpisni dokumentaciji ostajajo v veljavi.

Lep pozdrav, SJN MZI

Datum objave: 26.11.2018   14:15
VPRAŠANJE
Določba točke 6.2.4 Naročanje dodatnih del (Sklop 1) so nezakonite, saj ni opredeljena na vrednost ne objektivno preverljiv postopek njihovega naročanja, ampak je navedeno prepuščeno fazi izvajanja pogodbe, zato je določba nezakonita, saj ne zagotavlja enakopravne obravnave ponudnikov. Določba je v nasprotju s 95. členom ZJN-3 saj lahko bistveno spremeni ekonomsko ravnovesje pogodbe.

ODGOVOR št. 20:

Spoštovani!

V točki 6.2.3 Dopolnilno vzdrževanje (Sklop 1) so vključene vse nadgradnje funkcionalnosti rešitve na zahtevo naročnika, kjer je določenih do 6.000 ur za izvedbo dodatnih del (to torej niso dodatna dela v smislu 95. člena ZJN-3). Prva alineja tako vsebuje napačno navedbo.

Sprememba v razpisni dokumentaciji:

»V poglavju 6.1 Jamčevanje v garancijskem obdobju (Sklop 1 in Sklop 3) se točka 6.2.4 Naročanje dodatnih del (Sklop 1) v celoti briše iz razpisne dokumentacije.«

Lep pozdrav, SJN MZIDatum objave: 26.11.2018   14:17
VPRAŠANJE
Vsebina zahteve naročnika pod točko 1.12.3.1 Analiza in specifikacija zahtev (Sklop 1 in Sklop 3) predstavlja nedopustno spreminjanja javne pogodbe v fazi njenega izvajanja in naročniku daje neomejeno diskrecijo v fazi izvajanja pogodbe. V odprtem postopku morajo biti tehnične specifikacije jasne in vnaprej v celoti opredeljene sicer ni mogoče zagotoviti enakopravne obravnave ponudnikov. Določba razpisne dokumentacije je nezakonita, saj omogoča nedopustno spreminjanje predmeta javnega naročila po roku za oddajo ponudb.

ODGOVOR št. 21

V osnovi so bile upoštevane Smernice za javno naročanje informacijskih rešitev, ki jih je pripravilo Ministrstvo za javno upravo (MJU) v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije (GZS), Združenjem nabavnikov Slovenije in Finančno upravo RS. Specifikacije sledijo definiranim ciljem, ki izhajajo iz dejanskih potreb. Tehnične podrobnosti za doseganje ciljev so opredeljene kot robni pogoji zaradi potreb povezovanja z drugimi sistemi ali zaradi drugih dejansko upravičenih potreb. Tako se ponudnikom omogoči predlagati optimalne rešitve glede na vire in dejansko problematiko. Prav tako se jim omogoči promovirati svojo inovativnost, ki lahko naročniku prinese dodatne učinke v razvoju in/ali prihrankih. Naročnikova diskrecija v fazi izvajanja pogodbe je omejena z robnimi pogoji oziroma vsebino razpisne dokumentacije in seveda z njegovo odgovornostjo doseganja ciljev, vendar v okviru robnih pogojev in pogodbe, ki zavezuje tako naročnika kot izvajalca. Vsekakor je tako kompleksen projekt izziv za obe strani in za doseganje ciljev predpostavlja konstruktiven dialog. Naročnikove zahteve po uvajanju sprememb specifikacije so neizogibne, vendar robno definirane, zato jih mora izvajalec ustrezno obvladovati, kar si je naročnik skušal zagotoviti z referenčnimi in dodatnimi pogoji. Naročnik bo v fazi izvedbe sledil načelom gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti, ter to preverjal v okviru posameznih mejnikov ter opredeljenih funkcionalnih in nefunkcionalnih zahtev.

Lep pozdrav, SJN MZI
Datum objave: 26.11.2018   14:19
VPRAŠANJE
Prosimo za pojasnilo določbe razpisne dokumentacije:
"Izvajalca Sklopa 1 in Sklopa 2 morata skupaj in v sodelovanju z izvajalcem Sklopa 3 dokumentirati do mejnika S3M2 na osnovi okvira opredeljene minimalne zahtevane konfiguracije za implementacijo informacijskega sistema in v tem okviru specificirati lastne zahteve po virih in kapacitetah za produkcijsko rešitev razvoja sistema za naloge A1, A2, A3P, A4 in A3I ter njegovega vzdrževanja in zagotavljanja izvornih podatkov gibanja vozil (FCD)."

Glede na zasnovo in vsebino javnega naročila navedene zahteve ni mogoče izpolniti.

ODGOVOR št. 22:

Spoštovani!

Izvajalca Sklopa 1 in Sklopa 2 morata do mejnika S3M2 »Končna specifikacija potrebne strojne opreme« definirati število in vrsto produkcijskih in testnih strežnikov (ali Windows ali odprtokodnih, fizičnih ali virtualnih, ) njihove specifične lastnosti, performančne zahteve, potrebe po kapacitetah, vrsto komunikacije in specifične s komunikacijo povezane zahteve, uporabnike, varnost) in to uskladiti z naročnikom in izvajalcem Sklopa 3 ( ki bo moral v sistem povezati še obstoječo opremo) ter infrastrukturo dokumentirati do mejnika S3M2.

Podobno usklajevanje in dokumentiranje sprememb se pričakuje pri vsaki infrastrukturni spremembi do konca razvoja rešitve (ko se doseže celovitost rešitve) in v nadaljnjem vzdrževanju v produkcijskem obdobju.

Naročnik od vseh izvajalcev zahteva proaktivno delovanje in usklajevanje za doseganje ciljev javnega naročila ter odgovorno sprejemanje vloge izvajalcev posameznih sklopov skozi celotno obdobje trajanja pogodbe. Vsak izvajalec posameznega sklopa ima opredeljene obveznosti, v primeru, da je zadeva soodvisna, pa imajo soodvisnosti posledice na obveznosti posameznih izvajalcev (tudi in predvsem na pogodbene obveznosti), ki jih je potrebno proaktivno razrešiti in ob koordinaciji z naročnikom in je takšno večstransko razreševanje v medsebojnem interesu vseh vpletenih, predvsem pri konkretni opredelitvi dejanskega problema ter nosilca rešitve in prav pri pravilni opredelitvi soodvisnega problema se določa meje odgovornosti med izvajalci, istočasno pa tudi nakaže rešitev.

Ponudniki naj zagotovijo sredstva za vse svoje opredeljene aktivnosti vključno s proaktivnim sodelovanjem v okviru rednih aktivnosti v okviru postavk predračuna, ki so vezani na mejnike, tako v rednem obdobju, kot v produkcijskem obdobju.

Lep pozdrav, SJN MZIDatum objave: 26.11.2018   14:22
VPRAŠANJE
Prosimo za pojasnilo zahteve razpisne dokumentacije:

"CELOVITOST REŠITVE

Ponudnik mora povezati obstoječa okolja, dobavljeno opremo in načrtovane produkcijske rešitve skupaj v eno celoto in uspešno prestaviti podatke na novo okolje. Produkcijska rešitev za naloge A1, A2, A3P in A4 ter A3I mora delovati na naročnikovi strojni in sistemski programski opremi na naročnikovi lokaciji. Aplikativna rešitev A1 in A4 mora biti zgrajena na Microsoft okolju, tehnologiji .NET4.0 in podatkovni zbirki MS SQL. Če aplikativna rešitev A3 uporablja druge tehnologije, mora biti povezljjiva z A1 in A4 preko rešitev A2."

Določba onemogoča oddajo dopustne ponudbe,saj je naročilo razdeljeno na sklope.


ODGOVOR št. 23:

Spoštovani!

Povezana obstoječa okolja, dobavljena oprema in načrtovane rešitve v produkciji skupaj z zagotavljanjem vseh funkcionalnih in nefunkcionalnih zahtev tvorijo celovitost rešitve. Produkcijska rešitev za naloge A1, A2, A3P in A4 ter A3I mora delovati na naročnikovi strojni in sistemski programski opremi na naročnikovi lokaciji.

Aplikativna rešitev A1 in A4 mora biti zgrajena na Microsoft okolju, tehnologiji .NET4.0 in podatkovni zbirki MS SQL. Če aplikativna rešitev A3 uporablja druge tehnologije, mora biti povezljiva z A1 in A4 preko rešitev A2. Izbrani izvajalci posameznih sklopov morajo proaktivno sodelovati v soodvisnih zadevah.

Ponudniki naj zagotovijo sredstva za vse svoje opredeljene aktivnosti vključno s proaktivnim sodelovanjem v okviru rednih aktivnosti v okviru postavk predračuna, ki so vezani na mejnike, tako v rednem obdobju, kot v produkcijskem obdobju.

lep pozdrav, SJN MZI
Datum objave: 26.11.2018   14:25
VPRAŠANJE
Prosimo za pojasnilo zahteve razpisne dokumentacije:

"CELOVITOST REŠITVE

Ponudnik mora povezati obstoječa okolja, dobavljeno opremo in načrtovane produkcijske rešitve skupaj v eno celoto in uspešno prestaviti podatke na novo okolje. Produkcijska rešitev za naloge A1, A2, A3P in A4 ter A3I mora delovati na naročnikovi strojni in sistemski programski opremi na naročnikovi lokaciji. Aplikativna rešitev A1 in A4 mora biti zgrajena na Microsoft okolju, tehnologiji .NET4.0 in podatkovni zbirki MS SQL. Če aplikativna rešitev A3 uporablja druge tehnologije, mora biti povezljjiva z A1 in A4 preko rešitev A2."

Določba onemogoča oddajo dopustne ponudbe,saj je naročilo razdeljeno na sklope.


Popravek odgovora št. 23

Opis »CELOVITOST REŠITVE« je v uvodu v poglavje C.) FUNKCIONALNE ZAHTEVE za opredelitvijo prometnih omrežij in razlaga pojem celovitosti sistema, ter ni bil ustrezno ažuriran glede na predhodno verzijo, ki ni bila razdeljena na Sklope.

Razpisna dokumentacije se v poglavju C. FUNKCIONALNE ZAHTEVE v podpoglavju CELOVITOST REŠITVE na strani 118 ustrezno spremeni:

Obstoječe besedilo:
Ponudnik mora povezati obstoječa okolja, dobavljeno opremo in načrtovane produkcijske rešitve skupaj v eno celoto in uspešno prestaviti podatke na novo okolje. Produkcijska rešitev za naloge A1, A2, A3P in A4 ter A3I mora delovati na naročnikovi strojni in sistemski programski opremi na naročnikovi lokaciji. Aplikativna rešitev A1 in A4 mora biti zgrajena na Microsoft okolju, tehnologiji .NET4.0 in podatkovni zbirki MS SQL. Če aplikativna rešitev A3 uporablja druge tehnologije, mora biti povezljjiva z A1 in A4 preko rešitev A2.

Novo besedilo:

Povezana obstoječa okolja, dobavljena oprema in načrtovane rešitve v produkciji skupaj z zagotavljanjem vseh funkcionalnih in nefunkcionalnih zahtev tvorijo celovitost rešitve. Produkcijska rešitev za naloge A1, A2, A3P in A4 ter A3I mora delovati na naročnikovi strojni in sistemski programski opremi na naročnikovi lokaciji.
Aplikativna rešitev A1 in A4 mora biti zgrajena na Microsoft okolju, tehnologiji .NET4.0 in podatkovni zbirki MS SQL. Če aplikativna rešitev A3 uporablja druge tehnologije, mora biti povezljiva z A1 in A4 preko rešitev A2. Izbrani izvajalci posameznih sklopov morajo proaktivno sodelovati v soodvisnih zadevah.
Ponudniki naj zagotovijo sredstva za vse svoje opredeljene aktivnosti vključno s proaktivnim sodelovanjem v okviru rednih aktivnosti v okviru postavk predračuna, ki so vezani na mejnike, tako v rednem obdobju, kot v produkcijskem obdobju

Lep pozdrav, SJN MZIDatum objave: 26.11.2018   14:29
VPRAŠANJE
a) Določba razpisne dokumentacije v delu ki se nanaša na točko 1.12.2 Metodologijo razvoja in terminski načrt (Sklop 1 in Sklop 3) in točko 1.13 Aktivnosti projekta so nejasne in kontradiktorne ter onemogočajo oddajo dopustne ponudbe. Prav tako je nezakonita določba: Predlog terminskega načrta bosta naročnik in izvajalec uskladila v okviru zagonskih aktivnosti projekta. Usklajen in potrjen podroben terminski načrt bo podlaga za izvajanje in spremljanje napredka projekta. Prav tako ni razvidno na kakšen način naj ponudniku vključijo izvajanje aktivnosti po vseh treh ločenih sklopih in kakšna je metodologija usklajevanja med različnimi izvajalci. Določbe razpisne dokumentacije so nekonsistentne. Naročnik naj nezakonitost odpravi in omogoči oddajo dopustnih ponudb. Ocenjujemo, da gre za bistven element javne pogodbe, ki ga v fazi njenega izvajanja ni dopustno spreminjati glede na prakso Sodišča EU in pravila 95. člena ZJN-3

b) Merilo reference kadrov kot je oblikovano v razpisni dokumentaciji je nesorazmerno in nezakonito, saj ni razvidna poveza med koristjo naročnika in merilom. Naročnika pozivamo, da navedeno pojasni oz. merilo umakne iz razpisne dokumentacije.

c) Pri tehničnih specifikacij za diskovna polja naročnik favoriziral točno določenega ponudnika, NetApp. Naročnik naj navedeno protipravnost odpravi na način, da bo omogočil oddajo enakovrednih rešitev drugih proizvajalcev. Naročnik naj opredeli katere tehnične in funkcionalne lastnosti mora izpolnjevati enakovredna oprema.


ODGOVOR št. 24

Pod a) Določba v zvezi z obveznostjo priprave terminskega načrta ni nezakonita.
Ker se naročilo oddaja po sklopih, bo naročnik prevzel koordinacijo projekta in s posameznimi izvajalci usklajeval posamezne aktivnosti. Posebna metodologija usklajevanja ni določena, ker jo je nemogoče določiti naprej, saj se v fazi oddaje naročila še ne ve, kdaj bo katera izmed pogodb tudi dejansko podpisana in kako bodo izvajalci posamezne aktivnosti zastavili v svojih terminskih planih. Naročnikov interes je, da bodo pogodbe podpisane čim prej. Te določbe so vezane na izvajanje pogodbe, zato ne onemogočajo oddaje dopustnih ponudb. Naročnik navedenih določb v pogodbi, kjer je določena splošna obveznost sodelovanja z izvajalci drugih sklopov, ne bo spreminjal.

Pod b) Naročnik razpisne dokumentacije v tem delu ne bo spreminjal. Pojasnilo smo že podali v odgovoru št. 5 (objava 8.11.2018).

Pod c) V razpisni dokumentaciji je specificirana minimalna konfiguracija diskovnega polja brez reference na konkretnega proizvajalca opreme, ki ji zadosti več ponudnikov.
Glede konkretne tehnologije naročnik ne more dati pojasnila, saj na relacije med ponudniki in principali ne more vplivati (domneva pa, da imajo različni ponudniki glede na statuse različne pogoje in cene, vendar naročnik ne more prisiliti posameznega principala, da bi ta vsakomur dal enake pogoje, saj je to stvar njihovih lastnih poslovnih razmerij); naročnik pa je prepričan, da citirana tehnologija ni edina, ki ustreza zahtevam naročnika (po informacijah naročnika so to najmanj DELL EMC, HITACHI, HPE, HUAWEI, IBM, LENOVO, NETApp), zaradi česar naročnik ni vezal tehničnih zahtev na točno določeno tehnologijo, temveč je na trgu več tehnologij, ki ustrezajo njegovim zahtevam, ravno zmožnost oddaje več različnih proizvajalcev opreme pa vzpostavlja cenovno konkurenco tudi med različnimi proizvajalci opreme.

Glede omenjene navedbe za opremo NetApp so vaši nadaljnji zaključki brezpredmetni že sami po sebi, saj je enaka oprema 1:1 dostopna po vsaj dveh prodajnih kanalih: Lenovo in NetApp, kar lahko preverite tudi na internetu: https://www.lenovo.com/us/en/data-center/empower-transformation in preko slovenske vstopne strani http://www.lenovo.si.

Lep pozdrav, SJN MZI


Datum objave: 27.11.2018   09:04
VPRAŠANJE
Skladno s 36. členom ZJN-3 postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku. Naročnik naj zagotovi, da bo celotna razpisna dokumentacija dostopna v slovenskem jeziku, saj sicer oddaja dopustne in zakonite ponudbe ni mogoča. Naročnik naj ustrezno tudi podaljša rok za oddajo ponudb.

ODGOVOR št. 25

Spoštovani!

Podaljšanje roka za oddajo ponudb je bilo v objavo posredovano že 22.11.2018.

Priloge, ki so na voljo v slovenskem jeziku so priložene v slovenskem jeziku. Žal vsi standardi in specifikacije niso na voljo v slovenskem jeziku (gre namreč za programski jezik).

To tudi ne more biti ovira za ponudnika, da bi pripravil dopustno ponudbo v slovenskem jeziku.

Lep pozdrav, SJN MZI


Datum objave: 27.11.2018   09:12
VPRAŠANJE
1) Naročnik naj roke za oddajo ponudb uskladi z določbami veljavnih predpisov in naj omogoči roke, ki omogočajo oddajo dopustne ponudbe in so minimalno določeno v ZJN-3. Postavljene roke je v konkretni zadevi mogoče šteti šele od posredovanja v objavo celotne razpisne dokumentacije in objave zadnjega popravka, saj je evidentno, da je naročnik s temi dokumenti razpolagal in jih ni želel objaviti z namenom, da nezakonito skrajša čas priprave ponudbe.
2) Prosimo za pojasnilo določbe razpisne dokumentacije, da za subjekte s sedežem izven RS dokazila ne smejo biti starejša od 20 dni pred rokom za oddajo ponudb. Navedena določba je nezakonita saj neupravičeno diskriminira ponudnike s sedežem izven RS.
3) Ali pravilno razumemo zahteve razpisne dokumentacije, da za sklop 2 niso zahtevani nobeni kadri?
4) Zakaj naročnik za sklop 3 redundančno zahteva podvojene kadre in reference in sicer RP-8: enake zahteve kot RP-7, RP-10: enake zahteve kot RP-9, RP-12: enake zahteve kot RP-11, RP-14 enake pogoje kot RP-13?
5) Zakaj je pri sklopu 1 dodana zahteva za RP-5 vzpostavitev in uporaba TN-ITS ali OpenLR standardov ali INSPIRE skladnih omrežnih storitev tipa prenos (WFS), saj naveden zahteve v preteklih razpisih ni bilo?


ODGOVOR št. 26

1)
Podaljšanje roka je bilo v objavo posredovano že 22.11.2018 in to ne iz razlogov, navedenih v vašem vprašanju. Še vedno sicer menimo, da je bil prvotno določen rok primeren rok za pripravo ponudbe.

2)
Navedena določba ni nezakonita in nikogar ne diskriminira, ker enako (glede starosti za dokazila) velja tudi za gospodarske subjekte s sedežem v RS.

3)
Da, pravilno razumete.

4)
Določitev kadrovskih in referenčnih pogojev je v domeni naročnika.

Zahtevana sta vsaj dva referenčna projekta za vsak referenčni sklop, ki sta ustrezno oštevilčena za pripravljene obrazce.

5)
Naročnik je referenčni pogoj glede na predhodni razpis razširil, da bi omogočil več ponudnikom sodelovanje pri javnem naročilu in je pri pripravi pogojev avtonomen (lahko postavi referenčni pogoj, lahko postavi blažjega, ali pa ga sploh ne postavi). V konkretnem primeru je naročnik z razširitvijo pogoja želel pridobiti večje število ponudnikov.

Lep pozdrav, SJN MZIDatum objave: 27.11.2018   09:18
VPRAŠANJE
Spoštovani,

vaš odgovor št. 9 pod AD2, ne drži. Navedli ste namreč, da je z razpisnimi zahtevami po vašem mnenju skladna oprema proizvajalcev DELL EMC, HITACHI, HPE, HUAWEI, IBM, LENOVO, NETApp.

DELL EMC je eden vodilnih proizvajalcev diskovnih kapacitet (zagotovo bi bil primeren tudi za NCUP) in za diskovne sisteme tehnično ne izpolnjuje zahtev vsaj v spodnjih točkah:

AFA:
- Podpirati mora razširitev scale - out (dodajanje novih krmilnikov v gručo) - scale - up (dodajanje dodatni diskovnih kapacitete, zamenjava krmilnika) brez prekinitev delovanja;
- Podpirati mora SAN (iSCSI, FC,FCoE) in NAS protokole (NFS, pNFS, CIFS (SMB 3.0));
- Diskovno polje mora podpirati vključitev v gručo skupaj s »all flash« diskovnimi sistemi ter »hibridnim« diskovnimi sistemi;

HYBRID:
- Diskovno polje mora zagotavljati možnost kreiranja predpomnilnika iz skupine hitrih trdih diskov. Velikost predpomnilnika mora biti razširljiva do vsaj 48 TB;
- Diskovno polje mora omogočati vgradnjo mrežnih kartic do hitrosti 40GbE in FC kartic do hitrosti 32Gb
- Najmanj 8 SAS vhode hitrosti vsaj 12Gb;
- Diskovno polje mora podpirati vključitev v gručo skupaj s »all flash« diskovnimi sistemi ter »hibridnim« diskovnimi sistemi;
- Diskovni sistem mora vsebovati rešitev, ki omogoča ustvarjanje virtualnih kapacitet, upravljanje in premikanje ne glede na fizične kapacitete diskovja;
- Podpirati mora vsaj 250,000 posnetkov stanj na krmilnik, brez vpliva na performance diskovnega sistema
- Podpirati vsaj 12000 LUNov;
- Podpirati mora inline deduplikacijo in inline kompresijo podatkov na vseh protokolih, tipih diskovnih kapacitet(SSD in trdi diski);
- Podpirati mora SAN (iSCSI, FC,FCoE) in NAS protokole (NFS, pNFS, CIFS (SMB3.0));
- Podpirati mora razširitev - scale out (dodanjenje novih krmilnikov) v gručo) - scale up (dodajanje dodatni diskovnih kapacitete, zamenjava krmilnika) brez prekinitev delovanja;
- Najmanj 8 poenotenih vhodov na katera je možno priklopiti ali 1GbE ali 10GbE ali 8Gb FC ali 16Gb FC SPF module;

Prav tako smo naredili podobno analizo za HPE in prav tako ne ustreza.

Prosimo za razlago zakaj ste na portal JN podali zavajajoč odgovor, da ustrezajo diskovne kapacitete proizvajalca DELL EMC?
Prosimo za argumentacijo, zakaj zahtevate ravno zgoraj navedene parametre diskovnih kapacitet, ki so v kombinaciji tipične le za proizvajalca NetApp?
Ali ne bi bilo bolj smiselno definirati le diskovno kapaciteto in hitrost diskovnih polj, nato pa izbor prepustiti ponudniku?

Hvala za odgovor in LP, kandidat

ODGOVOR št. 27

Naročnik je vse podatke pridobival iz javno dostopnih strani in glede na to, da omenjate, da je proizvajalec Dell EMC vodilni proizvajalec, menimo da so zahteve splošne in ne bi smele biti problem. Večina proizvajalcev namreč obljublja razpoložljivost do 99,9999%. Na sistemu bodo aplikacije, katere potrebujejo visoko razpoložljivost, zato menimo, da morajo osnovna opravila kot so dodajanje dodatnih diskovnih kapacitete, zamenjava krmilnika, dodajanje novih krmilnikov v gručo potekati brez prekinitve v delovanju diskovnega polja.

V kolikor lahko ponudnik diskovnega polja doseže maksimalno »raw« kapaciteto z »scale up« principom, razširitev po »scale out« v tem primeru ni potrebna.

Naročnik kot dober gospodar želi zaščiti naložbo v prihodnost, zato mora diskovno polje omogočati vse dostopne SAN in NAS protokole. Na spletni strani proizvajalca EMC je razvidno, da podpira file in block protokole, kar to so.

Naročnik se zaveda da bodo na sistemu različni tipi podatkov, kateri potrebujejo različno hitre dostope do diskovnih kapacitet in kot dober gospodar se zavedamo, da ne moremo vseh podatkov dati na hitra in dražja diskovna polja AFF, ampak tudi na počasnejša Hibridna, kar pa želimo ohraniti pa je medsebojno premikanje podatkov med hitrim diskovnim poljem in počasnejšim, brez prekinitve delovanja.
Diskovna polja EMC omogočajo vgradnjo dodatnih SAS kartic, tako da vam predlagamo, da to rešite na ta način, saj nikjer ne zahtevamo, da morajo biti privzeto vgrajena na diskovnem polju.

Naročnik predvideva, da bo informacijski sistem za varovanje podatkov uporabljal tehnologijo posnetkov stanj, torej je zahteva po številu 250.000 v tem primeru realna in upravičena. Na internetu smo našli informacijo, da jih proizvajalci HP, Hitachi, NetApp, Lenovo omogočajo več kot 1.000.000 na krmilnik za EMC te informacije nismo našli in tudi vi niste navedli nobenega limita, tako da smo predvidevali da ta limit ne obstaja.

Inline deduplikacija in inline kompresija podatkov na vseh protokolih, tipih diskovnih podatkov pripomoreta k večji izkoriščenosti diskovnega polja in sta prisotna pri večini vodilnih proizvajalcev diskovnih kapacitet. Minimalen faktor učinkovitosti je 2:1 lahko pa tudi večji, tako da v kolikor vaša rešitev ne omogoča inline deduplikacije in inline kompresije, želimo da manko v uporabnih kapacitetah nadomestite z podvojenim številom fizičnih diskov.
Zahtevo po najmanj 8 poenotenih vhodov na katera je možno priklopiti ali 1GbE ali 10GbE ali 8Gb FC ali 16Gb FC SPF module lahko rešite z vgradnjo dodatnih kartic.

Z omilitvijo enega pogoja za hibridno diskovno polje, oziroma popravljenim število LUNov na 6000 in upoštevanjem ostalih navedb DELL EMC oprema ustreza tehničnim specifikacijam, seveda pa bo potrebno takšne spremembe/odstopanja od specifikacij podrobno strokovno utemeljiti. Naročnik bo zmanjšal število LUNov in v tej točki ugodil ponudniku.

V podobnem smislu predhodnih navedb ustreza tudi HPE oprema v okviru zahtev specificirane minimalne konfiguracije ali boljše, tako, da naj ponudnik konkretno navede kaj v analizi tehničnih specifikacij ne ustreza.

Tudi vaša trditev, da so parametri v kombinaciji tipični le za proizvajalca NetApp ne držijo na splošno in tudi ne posamično, saj enako opremo kot NetApp ponuja tudi proizvajalec Lenovo.

Specificirana je minimalna konfiguracija diskovnega polja brez reference na konkretnega proizvajalca opreme in podrobnimi tehničnimi specifikacijami, ki ji zadosti več ponudnikov. S tem je zadoščeno pogojem javnega naročanja in ciljem naročnika po visoko razpoložljivem sistemu.

Naročnik torej spreminja pogoj v tehničnih specifikacijah 1.9.3.1 Specifikacija minimalne konfiguracije strojne za Diskovni sistemi Hibridn, ki se glasi:
Podpirati vsaj 6000 LUNov, namesto prej navedenih "podpirati vsaj 12 000 LUNov" (glej stran 140).

Lep pozdrav, SJN MZIDatum objave: 27.11.2018   09:21
VPRAŠANJE
Spoštovani,
opažamo, da pri odgovoru št. 9, objavljenem na portalu JN 21.11.2018 ob 08:42, niste objavili našega celotnega vprašanja, ki je bistveno za razumevanje celotne situacije in prosimo, da ga skladno z načelom transparentnosti objavite v celoti, necenzuriranega, saj je odgovor oz. pojasnilo naročnika mogoče razumeti samo v kontekstu postavljenega vprašanja. Prav tako zahtevamo, da odgovorite na vsa vprašanja, ki so postavljena v vprašanju, se samo za zadnji 5 vprašanj. Naročnik bo samo na ta način omogočil enakopravno obravnavo ponudnikov in transparentno izvedbo postopka oddaje javnega naročila.


ODGOVOR št. 28

Odgovorili smo na vsa zastavljena vprašanja. Vaš enostranski in zavajujoč zgodovinski povzetek ter primerjavo predhodnih s sedanjim javnim naročilom lahko naslovite na pristojne organe oziroma na morebitne zainteresirane. Naročnik v ničemer ni zavezan k ponovitvam naročila s popolnoma enako vsebino in se tudi ni dolžan zagovarjati za spremembe, ki pa so v veliko večini posledica razdelitve naročila na sklope, ki ste jo zahtevali ponudniki in tudi dosegli po končanem revizijskem postopku. Prav tako v ničemer ni zavezan, da v okviru vprašanj in odgovorov na portalu objavi vse navedbe ponudnikov, še posebej ne tiste, ki z naročilom niso neposredno povezane.

Lep pozdrav, SJN MZI

Datum objave: 27.11.2018   09:25
VPRAŠANJE
1) Naročnik naj spremeni razpisno dokumentacijo na način, da bo kot ustrezno zavarovanje za resnost ponudbe štel bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje.

2) Naročnik naj umakne zahtevo oziroma pojasni, zakaj mora ponudnik za kader, ki je zaposlen pri drugemu delodajalcu oziroma nastopa v ponudbi kot fizična oseba, delodajalca navedenega kadra ali kader kot fizično osebo v ponudbi navesti kot podizvajalca ali partnerja. Ali bo naročnik kot nedopustno izločil ponudbo ponudnika, ki bo imel z imenovanim kadrom sklenjeno le podjemno pogodbo?

3) Prosimo za pojasnilo, zakaj naročnik referenčnega posla ne sme biti ponudnik, partner ali podizvajalec v tem naročilu? Naročnik naj navedeno zahtevo umakne.

4) Ponudniki dokazovanje tehnične sposobnosti kadra in s tem pogoje za sodelovanje dokazujemo z zahtevanimi referencami kadra, navedenimi v 2. točki točke 3.2.3. Tehnična in strokovna sposobnost. S tem ko naročnik kot merilo za sklop 1 upošteva dodatne reference kadra, ki so vsebinsko enake referenčnim zahtevam kadra za izkazovanje pogojev za sodelovanje, ravna diskriminatorno, saj očitno preferira določenega ponudnika, ki razpolaga z dodatnimi referencami kadra. Poleg tega je merilo za dodatne reference kadra oblikovano nesorazmerno (40%), s čimer naročnik omejuje konkurenco ter preprečuje ponudnikom, da bi oddali konkurenčne ponudbe.

5) Naročnik naj pojasni nesorazmerno visoko merilo za dodatne reference kadra.

6) Ali pravilno razumemo, da lahko ponudniki za izpolnjevanje 1. točke razlogov za izključitev v ponudbi predložimo bodisi potrdila iz Kazenske evidence RS (ki niso starejša od 20 dni pred rokom za oddajo ponudb) bodisi pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske evidence?

ODGOVOR št. 29

1) V tem delu ostane RD nespremenjena.

2) Glede na prakso DKOM mora ponudnik, ki uporablja zmogljivost drugih subjektov glede pogojev v zvezi z izobrazbo in strokovno usposobljenostjo, ta subjekt (torej delodajalca v kolikor uporablja zmogljivost delodajalca oziroma fizično osebo v kolikor uporablja zmogljivost fizične osebe) v ponudbi navesti kot skupnega partnerja ali kot podizvajalca.

Pri tem naročnik opozarja, da je potrebno tudi za ta subjekt predložiti ESPD obrazec.

3) S tem, ko naročnik zahteva, da morajo biti referenčni projekti za gospodarski subjekt in za kadre potrjeni s strani referenčnega naročnika, ki v tem naročilu ni niti ponudnik niti njegov parter, če nastopa s partnerji niti podizvajalec, si zagotovi, da bo »nepovezan« gospodarski subjekt z referenco potrdil, da je gospodarski subjekt oziroma prijavljen kader dejansko izvedel oziroma delal na projektu, ki ustreza referenčnemu pogoju (ali merilu).
Naročnik bo tako priznaval le reference, potrjene s strani tretjega subjekta (tako za gospodarski subjekt kot za kadre kot to jasno izhaja iz razpisne dokumentacije).
Vztrajamo torej pri določbah razpisne dokumentacije.

4) Merila so nediskrimatorna, sorazmerna in povezana s predmetom javnega naročila in jih naročnik ne bo spreminjal.

5) Merilo ni nesorazmerno.

6) Da, pravilno razumete, v kolikor gre za ponudnika s sedežem v RS, ki ga naročnik lahko sam preveri v KE, če ima pooblastilo.

Lep pozdrav, SJN MZI


Datum objave: 27.11.2018   10:15
VPRAŠANJE
Spoštovani,

1. Smernice za razvoj aplikativne programske opreme ministrstva za javno upravo, direktorata za informatiko in smernicami za javno naročanje informacijskih rešitev, predvidevajo tudi uporabo odprtokodne programske opreme.
V poglavju 1.9 Dobava in implementacija informacijskega sistema (naloga A5) zahtevate, da mora biti aplikativna rešitev A1 in A4 zgrajena na Microsoft okolju, tehnologiji .NET4.0 in podatkovni zbirki MS SQL.
V tem oziru vidimo Naročnikove zahteve kot zelo omejujoče glede na Smernice in pozivamo k odpravi omejitev v smislu dopustitve uporabe odprtokodne programske opreme.

2. V poglavju SPECIFIKACIJE PROTOTIPOV OD A DO D, SKLOP 1, razdelku C. Prototip za distribucijo prometnih sporočil, v koraku 3 postopka testiranja zahtevate, da mora ponudnik predati MS Visual Studio 2017 solution projekt z izvorno kodo. Ali to pomeni, da pri razvoju aplikacije eksplicitno zahtevate uporabo MS Visual Studio 2017?

3. V poglavju 3.2.3 Tehnična in strokovna sposobnost zahtevate, da mora imeti ponudnik na dan oddaje ponudbe Microsoft veljavni status Microsoft Gold Application Developement partner. Sklepamo, da ta status za ponudnike rešitve, ki bo izpolnjevala najmanj minimalne zahteve razpisa v vseh točkah in ne uporabljajo Microsoft operacijski sistem, ni obvezujoč. Prosimo za potrditev sklepa.

4. V poglavju 3.2.3 Tehnična in strokovna sposobnost zahtevate da mora ponudnik zagotoviti kadre, od katerih imata vsaj dva izkušnje pri implementaciji podatkovnih zbirk MS SQL. Ali to pomeni da naročnik eksplicitno zahteva uporabo MS SQL proizvajalca Microsoft in ponudnik ne more izbrati podatkovne baze drugega proizvajalca oz. odprto kodne podatkovne baze, ki izpolnjuje vse minimalne zahteve tega projekta in je po mnenju ponudnika bolj ustrezna izbira?

5. V podpoglavju 1.9.2.2 Odprtokodni operacijski sistemi, poglavja 1.9.2 Obstoječa sistemska programska oprema navajate CentOS v7. Prosimo, da obrazložite namen tega sistema.

Lepo pozdravljeni!


ODGOVOR št. 30

1.
Specifičen jezik in unikatna komercialna platforma se uporablja glede na to, da naročnik bazira podatkovno skladišče (A1) in nacionalno točko dostopa (A4) ne tej tehnologiji (vsled dejstva, da je večina tehnoloških rešitev deležnikov v prometnem sektorju izdelana v tej tehnologiji ter zagotavljanja interoperabilnosti podatkov in storitev) in je avtonomna strokovna odločitev naročnika.
Enako sistemsko platformo naročnik preferira za programsko platformo za upravljanje masovnih podatkov gibanja vozil v realnem času (A3P) vendar dopušča tudi možnost odprtokodne rešitve pri tem pa interoperabilnost zagotavlja v okviru povezave z drugimi deli in projekti vzpostavitve NCUP (A2) kjer se zagotavlja tudi strokovna podpora za digitalne mape oz. metode lokacijskega referenciranja.
Naročnik dopušča možnost odprtokodne rešitve za programsko platformo za upravljanje masovnih podatkov gibanja vozil v realnem času (A3P) vsled razmer na trgu, kjer so v okviru tovrstnih rešitev razpoložljive tako komercialne, kot odprtokodne rešitve in tudi mešane, pri tem pa ne želi omejevati samostojnih ponudb ali povezovanja ponudnikov, vendar v predhodno navedenih okvirih.
Odprtokodne rešitve in komercialne rešitve se že uporabljajo v okviru rešitev prometnega modela in jih bo naročnik širil in uporabljal pragmatično po svojih avtonomnih strokovnih odločitvah.

2.
Naročnik je podal spremembe razpisne dokumentacije v odgovoru, objavljenem dne 26.11.2018 ob 13:19.


3.
Ta določba razpisne dokumentacije ostaja nespremenjena.

4.
V poglavju C. FUNKCIONALNE ZAHTEVE je naročnik jasno zapisal da mora biti aplikativna rešitev A1 in A4 zgrajena na Microsoft okolju, tehnologiji .NET4.0 in podatkovni zbirki MS SQL. Če aplikativna rešitev A3 uporablja druge tehnologije, mora biti povezljiva z A1 in A4 preko rešitev A2.

5.
Odprtokodne rešitve se že uporabljajo v okviru obstoječih rešitev prometnega modela, kjer je v uporabi strežnik z operacijskim sistemom CentOS v7. Naročnik zaradi poenotenja upravljanja in vzdrževanja preferira imenovani operacijski sistem tudi za vse nadaljnje odprtokodne rešitve.

Lep pozdrav, SJN MZI

Datum objave: 12.12.2018   08:50
VPRAŠANJE
Spoštovani. V obrazcu 6C se v točki e) zahteva od ponudnika, da ima interno urejene postopke za zbiranje, obdelvao in distribucijo podatkov sledi vozil ter urejena pogodbena razmerja usklajena z določbami aktualnega Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2). Glede na to, da ZVOP-2 še ni uradno sprejet akt, vas prosimo, da sporno sklicevanje na nepotrjeni predlog zakona umaknete iz obrazca.
Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR št. 31

Spoštovani,

Ko je naročnik pripravljal razpisno dokumentacijo je predvideval, da bo ZVOP-2 že stopil v veljavo. Glede na to, da temu ni tako ponudnike prosimo, da pri pripravi ponudbe v točki e) obrazca 6C brišejo navedbo »(ZVOP-2)«.

Lep pozdrav, SJN MZI

Datum objave: 12.12.2018   14:27
Obvestilo ponudnikom!

Zaradi prejetega revizijskega zahtevka zoper določila sklopa 1 razpisne dokumentacije, ki smo ga zavrnili ter posredovali v nadaljnjo obravnavo DKOM, ter zaradi danes prejetega novega revizijskega zahtevka na določila vseh sklopov razpisne dokumentacije, ponudnike obveščamo, da podaljšujemo naslednje roke:

- rok za pridobivanje dodatnih informacij, ki se sedaj glasi: 21.12.2018 do 12.00,
- rok za predložitev ponudb, ki se sedaj glasi: 30.1.2019 do 10.00 in
- rok za odpiranje ponudb, ki se sedaj glasi: 30.1.2019 ob 10.05.

Naročnik zaradi podaljšanja roka za oddajo ponudb spreminja zapis v drugem odstavku točke 2.3.8 razpisne dokumentacije, tako da se pravilno glasi: Zavarovanje za resnost ponudbe mora biti predloženo kot del ponudbe v .pdf datoteki in v veljavi do 9.6.2019.

Ponudniki morajo ustrezno popraviti tudi datum v garanciji.

Spremljajte objave na portalu.

Lep pozdrav, SJN MZI

Datum objave: 18.12.2018   14:42
VPRAŠANJE
Naročnika pozivamo, da spremeni zahtevo iz točke d) Obrazca 6C, da mora ponudnik izvornih podatkov sledi vozil nuditi to storitev več naročnikom oz. uporabnikom kot lastno storitev za namen vključevanja teh storitev v platforme za obdelavo masovnih podatkov v transportu ali za namene analitike v transportu. Z vidika kvalitete podatkov nudenje podatkov več strankam ne zagotavlja višjega nivoja storitve, zato naročnika pozivamo k spremembi, kako naj bi ta pogoj iz izjave vplival na boljšo izbiro s strani naročnika?

Hvala in lep pozdrav, kandidat

ODGOVOR št. 32

Spoštovani,

naročnik je oblikoval referenčne pogoje za Sklop 2 pod točko D. (stran 19) in med njimi je tudi pogoj »d) ponudnik sklopa nudenja izvornih podatkov sledi vozil nudi storitev izvornih podatkov sledi vozil več naročnikom (uporabnikom) teh storitev kot lastno storitev za namen vključevanja teh storitev v platforme za obdelavo masovnih podatkov v transportu ali za namene analitike v transportu;«. Obrazec 6C »Izjava ponudnika izvorni podatki gibanja vozil (FCD)« je namenjen potrjevanju zahtev naročnika s strani ponudnika (stran 71) oz. izjavi ponudnika da te zahteve izpolnjuje, ki pa jih naročnik lahko še dodatno preverja. Predmetni obrazec povzema zahteve naročnika in ga ni možno ločevati od samih zahtev naročnika. Naročnik se ne strinja z vašo navedbo da »z vidika kvalitete podatkov nudenje podatkov več strankam ne zagotavlja višjega nivoja storitve« in meni nasprotno: nudenje izvornih podatkov gibanja vozil več naročnikom izkazuje, da imajo ti podatki na trgu vrednost, kar izkazuje več naročnikov, ki te podatke nadalje obdeluje ali združuje, da so ti podatki (običajno) posredovani v različnih formatih in preko različnih komunikacijskih kanalov, da so lahko različno vzorčeni glede na zahteve/potrebe posameznega naročnika, izkazujejo izvajalca specialista predmetnega področja, izkazujejo izvajalčevo prožnost in zmožnost sodelovanja z več okolji/naročniki, izkazujejo večjo stabilnost na trgu in dolgoročno usmerjenost izvajalca itn. in da so sami po sebi zadovoljive kvalitete, da jih drugi naročniki uporabljajo oz. da jih uporablja več naročnikov. Naročnik meni, da je pogoj dovolj jasen, merilo sorazmerno in povezano s predmetom naročila, ni v nasprotju z ZJN-3 ter tudi dovolj dober (ter tako ne potrebuje »boljše izbire«, kot vlagatelj namiguje na koncu) in ne vidi potrebe po spremembi zahteve iz točke d) Obrazca 6C.

Lep pozdrav, SJN MZI


Datum objave: 19.12.2018   08:51
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v zvezi z oddajo ponudbe v predmetnem postopku javnega naročila, vas vljudno prosimo za odgovore na naslednji vprašanji:

1. Razpisna dokumentacija (točka 2.3.1.) določa naslednje: »Naročnik si pridržuje pravico, da od ponudnika, katerega ponudbo je izbral, naknadno zahteva prevod dokumentov, ki jih je ponudnik dolžan dostaviti v roku, ki ga bo naročnik določil glede na obseg gradiva, ki ga bo treba prevesti v slovenščino. Stroške prevoda nosi ponudnik.«

Ali to pomeni, da sme ponudnik svoji ponudbi predložiti dokumentacijo v tujem jeziku in prevode priložiti le v primeru, da bo izbran in da ga bo k temu pozval naročnik, ali pa mora v vsakem primeru dokumentaciji v tujem jeziku priložiti prevode že ob oddaji ponudbe?

2. Ali morajo biti prevodi, ki jih ponudnik priloži svoji ponudbi oz. dokumentaciji v tujem jeziku, v obliki overjenih prevodov, t.j. prevedeni s strani sodnega tolmača?

Zahvaljujemo se vam za odgovore.


ODGOVOR št. 33

Spoštovani,
podajamo odgovore na vaša vprašanja, in sicer:

1. Ponudba in vsa dokumentacija, ki je priložena ponudbi mora biti napisana v slovenskem jeziku. V kolikor je dokument predložen v tujem jeziku, mu mora biti priložen uraden prevod v slovenski jezik. Tudi vsa dokumentacija, ki jo lahko ponudnik predloži naknadno, torej na poziv naročnika, mora biti bodisi v slovenskem jeziku bodisi v tujem jeziku, ki mu mora biti priložen uraden prevod v slovenski jezik.

Del besedila, ki ga navajate, pa se nanaša na dokumentacijo izbranega ponudnika (npr. izjava o lastništvu).

2. Da, naročnik zahteva, da mora biti ponudbeni dokumentaciji v tujem jeziku priložen sodni prevod v slovenski jezik. Sodno overjen prevod je, v nasprotju z navadnim, uradni prevod, ki je pravno veljaven v tujini in ga lahko naročnik uporabi enako kot izvirnik.

Lep pozdrav, SJN MZIDatum objave: 22.01.2019   13:40
Obvestilo ponudnikom!

Ker odločitve DKOM glede prejetih revizijskih zahtevkov še nismo prejeli, ponudnike obveščamo, da podaljšujemo naslednje roke:

- rok za predložitev ponudb, ki se sedaj glasi: 13.2.2019 do 9.00 in
- rok za odpiranje ponudb, ki se sedaj glasi: 13.2.2019 ob 9.05.

Naročnik zaradi podaljšanja roka za oddajo ponudb spreminja zapis v drugem odstavku točke 2.3.8 razpisne dokumentacije, tako da se pravilno glasi: Zavarovanje za resnost ponudbe mora biti predloženo kot del ponudbe v .pdf datoteki in v veljavi do 23.6.2019.

Ponudniki morajo ustrezno popraviti tudi datum v garanciji.

Spremljajte objave na portalu.

Lep pozdrav, SJN MZI


Datum objave: 06.02.2019   13:05

Obvestilo ponudnikom!

Ponudnike obveščamo, da podaljšujemo naslednje roke:

- rok za predložitev ponudb, ki se sedaj glasi: 27.2.2019 do 9.00 in
- rok za odpiranje ponudb, ki se sedaj glasi: 27.2.2019 ob 9.05.

Naročnik zaradi podaljšanja roka za oddajo ponudb spreminja zapis v drugem odstavku točke 2.3.8 razpisne dokumentacije, tako da se pravilno glasi: Zavarovanje za resnost ponudbe mora biti predloženo kot del ponudbe v .pdf datoteki in v veljavi do 8.7.2019.

Ponudniki morajo ustrezno popraviti tudi datum v garanciji.

Spremljajte objave na portalu.

Lep pozdrav, SJN MZI