Dosje javnega naročila 007083/2018
Naročnik: Javno podjetje KRAŠKI VODOVOD SEŽANA d.o.o., Bazoviška cesta 6, 6210 Sežana
Blago: Nabava novega tovornega vozila.
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 100.040,00 EUR

JN007083/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 12.10.2018
JN007083/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.11.2018
JN007083/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 07.12.2018
JN007083/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 07.12.2018
Zahtevek za revizijo

    JN007083/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
Javno podjetje KRAŠKI VODOVOD SEŽANA d.o.o.
Bazoviška cesta 6
6210
SI
Sežana
Slovenija
Kristina Terčon Fakin
Kristina.tercon@kraski-vodovod.si
+386 57311660
+386 57311650

Internetni naslovi
http://kraski-vodovod.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/276468/RAZPISNA_DOKUMENTACIJA.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=4550
I.6 Glavna področja dejavnosti
Voda


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nabava novega tovornega vozila.
Referenčna številka dokumenta: JN MV 02/18
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34142000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročanja je nabava novega tovornega vozila.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34142000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Sežana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročanja je zamenjava obstoječega tovornega vozila s prekucnikom in dvigalom z novim, ki bo omogočilo delo na vsakem terenu in na katerega bi prestavili dvigalo z obstoječega vozila.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 180
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Posredovanje zavarovanja za resnost ponudbe na sedež podjetja (Bazoviška cesta 6, Sežana) do roka za oddajo ponudb z oznako JN MV 02/18.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
12.11.2018   11:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 12.11.2018   11:01
Kraj: e-JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 02.11.2018   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
12.10.2018   Dodatna pojasnila
Datum objave: 16.10.2018   13:01
Spoštovani!

Ponudnike obveščamo, da v 1. delu razpisne dokumentacije, Poglavje 1.2 Pravila za oddajo javnega naročila, pod poglavje 1.2.5 Merilo za oddajo javnega naročila pod 1. točko Podvozje se v drugi alineji "poraba energenta, izražena v l/km ali kWh/km" pri oceni stroškov v življenjski dobi vozila za izračun te postavke upoštevala vrednost 0.

Prav tako v Obrazcu št. 1 Ponudba se bo pri točki IX. Podatki za izračun stroškov energenta in zunanji okoljski stroški ter v Predračunu, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb se pri prvi postavki "poraba energenta, izražena v l/km ali kWh/km" upoštevala vrednost 0.