Dosje javnega naročila 006851/2018
Naročnik: VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE, Tavčarjeva ulica 9, 1000 Ljubljana
Storitve: Sodelovanje pri projektu eDražbe
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN006851/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 03.10.2018
JN006851/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.11.2018
JN006851/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 14.11.2018
Zahtevek za revizijo

    JN006851/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE
Tavčarjeva ulica 9
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Anita Mejač
anita.mejac@sodisce.si
+386 13664267
+386 13664300

Internetni naslovi
http://www.sodisce.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/276612/RD_JN-EU-8_eDražbe.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=4374
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sodelovanje pri projektu eDražbe
Referenčna številka dokumenta: JN-EU-8/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79419000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Strokovna pomoč in sodelovanje z naročnikom pri oblikovanju in vrednotenju ustreznih plačilnih modelov informacijskih rešitev elektronskih dražb.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79419000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila so storitve strokovne pomoči in sodelovanja z naročnikom pri:
- oblikovanju in vrednotenju ustreznih plačilnih modelov informacijskih rešitev elektronskih dražb,
- pripravi razpisne dokumentacije za javno naročilo, v katerem bo naročnik izbral najprimernejšo informacijsko rešitev elektronskih dražb, in sicer: (1) izračun ocenjene vrednosti javnega naročila, (2) definiranje posebnih pogojev za sodelovanje v postopku in (3) oblikovanje meril za izbor najugodnejše ponudbe,
- vrednotenju prispelih ponudb z vidika postavljenih meril za plačilne modele ponujenih informacijskih rešitev elektronskih dražb,
- vzpostavitvi izbrane informacijske rešitve elektronskih dražb v naročnikovo poslovno okolje,
- morebitnih odprtih vprašanjih naročnika, ki bi se mu v zvezi z elektronskimi dražbami ali podobnimi vsebinami (npr. plačevanjem sodnih taks) pojavili tekom izvajanja pogodbe.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Naročilo se financira v okviru operacije Učinkovito pravosodje, potrjene s strani Službe Vlade RS za razvoj in evropsko politiko z odločitvijo o podpori, št. 303-21/2016/21 z dne 21.9.2016.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
24.10.2018   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.12.2018
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 24.10.2018   12:05
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 24.10.2018 in se bo začelo ob 12:05 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 18.10.2018   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
03.10.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 17.10.2018   08:53
VPRAŠANJE
Po pregledu razpisne dokumentacije imamo občutek, da si naročnik na vse načine prizadeva, da se na to javno naročilo ne bo prijavil noben ponudnik. Zakaj naročnik združuje vse pogoje in izkušnje dejansko v eni osebi in s tem v bistvu neprimerno zožuje konkurenco? Zakaj se izpostavlja pretiranemu riziku, ko stavi v bistvu le na eno osebo? Veliko bolj primerno bi bilo rizike razpršiti in povečati konkurenco ter omogočiti ponudnikom, da pogoje izpolnijo z več kadri.

ODGOVOR
Pogoj za sodelovanje v tem postopku je le splošna zahteva, da ima ponujena oseba določeno znanje in izkušnje, ki so nujne za izvedbo razpisanih storitev. Naročnik je prepričan, da obstaja kar nekaj strokovnjakov oziroma institucij, ki razpolagajo s tovrstnimi znanji, in imajo zato možnost sodelovanja v postopku. Nepredstavljivo pa je, da se že tako ozko znanje razpršuje med več oseb.

Od ponudnika se ne zahteva, da izpolnjuje tudi vse prednostne kriterije, določene pri merilu Kvalificiranost kadra. S postavitvijo meril, ki predstavljajo (objektivno opravičljivo) prednost pri izboru ekonomsko najugodnejše ponudbe, naročnik sme in mora razlikovati ponudnike in njihove ponudbe.