Dosje javnega naročila 007253/2018
Naročnik: Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje, Podpeška cesta 380, 1357 Notranje Gorice
Storitve: ODSTRANJEVANJE LESNE ZARASTI IZ POVRŠIN, VKLJUČENIH V PROJEKT »OBNOVITEV IN OHRANJANJE MOKROTNIH HABITATOV NA OBMOČJU LJUBLJANSKEGA BARJA« - AKRONIM PoLJUBA
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 165.560,80 EUR

JN007253/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 18.10.2018
JN007253/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.12.2018
JN007253/2018-ODL01P1 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.12.2018
JN007253/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 05.02.2019
JN007253/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 07.02.2019
Zahtevek za revizijo

    JN007253/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje
Podpeška cesta 380
1357
SI
Notranje Gorice
Slovenija
Anja Oven
anja.oven@ljubljanskobarje.si
+386 82052350

Internetni naslovi
https://www.ljubljanskobarje.si

ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO NARAVE
Tobačna ulica 5
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
zrsvn.oe@zrsvn.si
+386 12309500

Internetni naslovi
http://www.zrsvn.si/sl/

DRUŠTVO ZA OPAZOVANJE IN PROUČEVANJE PTIC SLOVENIJE
Tržaška cesta 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
dopps@dopps.si
+386 14265875

Internetni naslovi
http://ptice.si/

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/276776/3_RD_SEČNJA.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=4644
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: ODSTRANJEVANJE LESNE ZARASTI IZ POVRŠIN, VKLJUČENIH V PROJEKT »OBNOVITEV IN OHRANJANJE MOKROTNIH HABITATOV NA OBMOČJU LJUBLJANSKEGA BARJA« - AKRONIM PoLJUBA
Referenčna številka dokumenta: 430-163/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
77200000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je odstranjevanje lesne zarasti v sklopu projekta »OBNOVITEV IN OHRANJANJE MOKROTNIH HABITATOV NA OBMOČJU LJUBLJANSKEGA BARJA« - AKRONIM PoLJUBA.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
Največje število sklopov, ki so lahko oddani enemu ponudniku: 3
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 1: Odstranjevanje lesne zarasti, vključeno v aktivnost A2 na projektu PoLJUBA (HT 6510, varstveni cilj 4.1.2)
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
77100000
77200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: območje Ljubljanskega barja
II.2.4 Opis javnega naročila
Odstranjevanje lesne zarasti, vključeno v aktivnost A2 na projektu PoLJUBA (HT 6510, varstveni cilj 4.1.2)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.12.2018
Konec: 30.06.2021
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno s pogodbenimi določili.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 2: Odstranjevanje lesne zarasti, vključeno v aktivnost A6 na projektu PoLJUBA (strašničin mravljiščar -varstveni cilj 4.1.6)
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
77100000
77200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: območje Ljubljanskega barja
II.2.4 Opis javnega naročila
Odstranjevanje lesne zarasti, vključeno v aktivnost A6 na projektu PoLJUBA (strašničin mravljiščar -varstveni cilj 4.1.6)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.12.2018
Konec: 31.07.2021
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno s pogodbenimi določili.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 3: Odstranjevanje lesne zarasti, vključeno v aktivnost A5 na projektu PoLJUBA (IŠKI MOROST kosec, varstveni cilj 4.1.5)
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
77100000
77200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: območje Ljubljanskega barja
II.2.4 Opis javnega naročila
Odstranjevanje lesne zarasti, vključeno v aktivnost A5 na projektu PoLJUBA (IŠKI MOROST kosec, varstveni cilj 4.1.5)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.12.2018
Konec: 30.06.2019
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno s pogodbenimi določili.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
08.11.2018   11:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 07.02.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 08.11.2018   11:15
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 05.11.2018   11:00

Dodatne informacije:
Naročnik si pridržuje pravico, da lahko odda javno naročilo na podlagi prvih ponudb brez pogajanj.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
18.10.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.