Dosje javnega naročila 003197/2018
Naročnik: MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
Storitve: Izvajanje poštnih storitev
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 177.924,95 EUR

JN003197/2018-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 18.05.2018
JN003197/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.07.2018
JN003197/2018-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.09.2018
JN003197/2018-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 08.01.2019
JN003197/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 11.01.2019
Zahtevek za revizijo

    JN003197/2018-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) 2019/S 006-010147

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Tajništvo Direktorata za javno naročanje
gp.mju@gov.si
+386 14781880

Internetni naslovi
http://www.mju.gov.si

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA JAVNOPRAVNE EVIDENCE IN STORITVE
Tržaška cesta 16
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
gp.mju@gov.si
+386 14781880

Internetni naslovi
http://www.mju.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
Naročilo odda centralni organ za nabavo
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvajanje poštnih storitev
Referenčna številka dokumenta: 4301-5/2018; ODPOSTA-4/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
64110000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izvajanje poštnih storitev, v desetih sklopih
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 177.924,95 EUR
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 1: Poštne pošiljke na področju Republike Slovenije oziroma v notranjem prometu
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
64110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kot opredeljeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop 1: Poštne pošiljke na področju Republike Slovenije oziroma v notranjem prometu
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 2: Poštne pošiljke v mednarodnem oziroma čezmejnem prometu
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
64110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kot opredeljeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop 2: Poštne pošiljke v mednarodnem oziroma čezmejnem prometu
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 3: Poštne pošiljke z vročitvijo v skladu s posebnimi predpisi, po določilih ZUP, ZPP, ZKP, ZSReg in ZFPPIP na področju Republike Slovenije
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
64110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kot opredeljeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop 3: Poštne pošiljke z vročitvijo v skladu s posebnimi predpisi, po določilih ZUP, ZPP, ZKP, ZSReg in ZFPPIP na področju Republike Slovenije
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 4: Paketi na področju Republike Slovenije oziroma v notranjem prometu
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
64110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop 4: Paketi na področju Republike Slovenije oziroma v notranjem prometu
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 5: Paketi v mednarodnem oziroma čezmejnem prometu
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
64110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kot opredeljeneno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop 5: Paketi v mednarodnem oziroma čezmejnem prometu
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 6: Hitra pošta po Republiki Sloveniji in znotraj mest
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
64110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kot opredeljeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop 6: Hitra pošta po Republiki Sloveniji in znotraj mest
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 7: Hitra pošta v tujino
Številka sklopa: 7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
64110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kot opredeljeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop 7: Hitra pošta v tujino
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 8

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 8: Prenos pisemskih pošiljk (potne listine, osebne izkaznice in vozniška dovoljenja) priporočeno s povratnico
Številka sklopa: 8
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
64110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kot opredeljeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop 8: Prenos pisemskih pošiljk (potne listine, osebne izkaznice in vozniška dovoljenja) priporočeno s povratnico
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 9

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 9: Strojno kuvertirane pošiljke poštne pošiljke v vročitvijo v skladu s posebnimi predpisi in navadne pošiljke na področju Republike Slovenije
Številka sklopa: 9
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
64110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kot opredeljeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop 9: Strojno kuvertirane pošiljke poštne pošiljke v vročitvijo v skladu s posebnimi predpisi in navadne pošiljke na področju Republike Slovenije
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 10

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 10: Mednarodna ekspresna dostava diplomatskih pošiljk po sistemu »od vrat do vrat« za dostavo iz Ljubljane v tujino (za potrebe MZZ)
Številka sklopa: 10
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
64110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kot opredeljeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop 10: Mednarodna ekspresna dostava diplomatskih pošiljk po sistemu »od vrat do vrat« za dostavo iz Ljubljane v tujino (za potrebe MZZ)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
krajši dostavni čas16
cena84

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN003197/2018-B01
Številka obvestila v UL: 2018/S 095-216517
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 18.05.2018
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Številka sklopa: 1
Naslov: Sklop 1: Poštne pošiljke na področju Republike Slovenije oziroma v notranjem prometu

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Ne
V.1 Informacije o neoddaji naročila
Prejete ni bilo nobene ponudbe ali prijave za sodelovanje ali pa so bile vse zavrnjene.

Sklop 2

Številka sklopa: 2
Naslov: Sklop 2: Poštne pošiljke v mednarodnem oziroma čezmejnem prometu

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Ne
V.1 Informacije o neoddaji naročila
Prejete ni bilo nobene ponudbe ali prijave za sodelovanje ali pa so bile vse zavrnjene.

Sklop 3

Številka sklopa: 3
Naslov: Sklop 3: Poštne pošiljke z vročitvijo v skladu s posebnimi predpisi, po določilih ZUP, ZPP, ZKP, ZSReg in ZFPPIP na področju Republike Slovenije

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Ne
V.1 Informacije o neoddaji naročila
Prejete ni bilo nobene ponudbe ali prijave za sodelovanje ali pa so bile vse zavrnjene.

Sklop 4

Številka sklopa: 4
Naslov: Sklop 4: Paketi na področju Republike Slovenije oziroma v notranjem prometu

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Ne
V.1 Informacije o neoddaji naročila
Prejete ni bilo nobene ponudbe ali prijave za sodelovanje ali pa so bile vse zavrnjene.

Sklop 5

Številka sklopa: 5
Naslov: Sklop 5: Paketi v mednarodnem oziroma čezmejnem prometu

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Ne
V.1 Informacije o neoddaji naročila
Prejete ni bilo nobene ponudbe ali prijave za sodelovanje ali pa so bile vse zavrnjene.

Sklop 6

Številka sklopa: 6
Naslov: Sklop 6: Hitra pošta po Republiki Sloveniji in znotraj mest

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Ne
V.1 Informacije o neoddaji naročila
Prejete ni bilo nobene ponudbe ali prijave za sodelovanje ali pa so bile vse zavrnjene.

Sklop 7

Številka sklopa: 7
Naslov: Sklop 7: Hitra pošta v tujino

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
28.11.2018
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
DHL EKSPRES (SLOVENIJA), hitra dostava širom sveta, d.o.o.
Špruha 19
1236
SI
Trzin
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 90.443,83 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 75.039,72 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 8

Številka sklopa: 8
Naslov: Sklop 8: Prenos pisemskih pošiljk (potne listine, osebne izkaznice in vozniška dovoljenja) priporočeno s povratnico

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Ne
V.1 Informacije o neoddaji naročila
Prejete ni bilo nobene ponudbe ali prijave za sodelovanje ali pa so bile vse zavrnjene.

Sklop 9

Številka sklopa: 9
Naslov: Sklop 9: Strojno kuvertirane pošiljke poštne pošiljke v vročitvijo v skladu s posebnimi predpisi in navadne pošiljke na področju Republike Slovenije

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Ne
V.1 Informacije o neoddaji naročila
Prejete ni bilo nobene ponudbe ali prijave za sodelovanje ali pa so bile vse zavrnjene.

Sklop 10

Številka sklopa: 10
Naslov: Sklop 10: Mednarodna ekspresna dostava diplomatskih pošiljk po sistemu »od vrat do vrat« za dostavo iz Ljubljane v tujino (za potrebe MZZ)

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
28.11.2018
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
DHL EKSPRES (SLOVENIJA), hitra dostava širom sveta, d.o.o.
Špruha 19
1236
SI
Trzin
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 139.890,64 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 102.885,23 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije

Dodatne informacije:
To skupno naročilo na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije, št. 43000-12/2017/7, z dne 2. 2. 2018, Uredbe o skupnem javnem naročanju Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 27/16) ter pooblastil in zbranih potreb izvaja Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik) v svojem imenu in za svoj račun in v imenu in za račun naročnikov, navedenih v prilogi 1 vzorca krovne pogodbe.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
Zahtevek mora biti vložen pri Ministrstvu za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, in sicer neposredno na tem naslovu, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico. Vlagatelj revizije mora v zahtevku za revizijo navesti ime in naslov vlagatelja zahtevka za revizijo in kontaktno osebo, ime naročnika, oznako javnega naročila oziroma to odločitev, predmet javnega naročila, pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če bo vlagatelj nastopal s pooblaščencem ter priložiti potrdilo o vplačilu takse iz drugega odstavka 71. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11-ZTP-D, 63/13, 90/14-ZDU-1I in 60/17). Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti očitane kršitve ter dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
08.01.2019