Dosje javnega naročila 006886/2018
Naročnik: NEPREMIČNINE CELJE, upravljanje, gospodarjenje in trgovanje z nepremičninami d.o.o., Miklošičeva ulica 1, 3000 Celje
Gradnje: Sanacija oz. zamenjava strehe na stanovanjskem objektu Novi trg 6 in 7, Celje
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN006886/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 04.10.2018
JN006886/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.10.2018
Zahtevek za revizijo

    JN006886/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
NEPREMIČNINE CELJE, upravljanje, gospodarjenje in trgovanje z nepremičninami d.o.o.
Miklošičeva ulica 1
3000
SI
Celje
Slovenija
Miklošičeva 1 Celje
tadej.lebic@celje.si
+386 34265100
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.nepremicnine-celje.si/javna-narocila-51/aktualna-javna-narocila-59/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=4433
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Stanovanjske zadeve in prostorsko načrtovanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sanacija oz. zamenjava strehe na stanovanjskem objektu Novi trg 6 in 7, Celje
Referenčna številka dokumenta: 411-6/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45260000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Sanacija oz. zamenjava strehe na stanovanjskem objektu Novi trg 6 in 7, Celje
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI034 - Savinjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Mestna občina Celje
II.2.4 Opis javnega naročila
Sanacija oz. zamenjava strehe na stanovanjskem objektu Novi trg 6 in 7, Celje
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
V skladu z razpisno dokumentacijo.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
24.10.2018   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 24.10.2018   09:05
Kraj: eJN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 18.10.2018   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
04.10.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 08.10.2018   10:57
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Prosim za odgovore:

-pri postavki RAZNO, točka 5,02 je enota mere kpl, količina 131,67. Verjetno je napaka pri merski enoti. Prosim za pojasnilo.
- pri postavki RAZNO, točka 5,05 prosimo za višino podesta (če obstaja kakšna shema ali detalj bi prosili za objavo).

Hvala in lep pozdrav!ODGOVOR

Pozdravljeni,

1) Pri postavki Obrtna dela, VI/ Razno, v točki 5.02, je popravek enota mere M2.

2) Podest je namenjen dostopu na streho za potrebe vzdrževanja. Prikazan je na risbi 1.1. (nad levim stopniščem). Podest bo prosto položen neposredno nad polikarbonatno kritino, nalega pa na eni strani na ravno streho nad stopniščem, na drugi strani pa AB previs zadnje medetažne plošče. Ker gre za dostop izključno za potrebe vzdrževanja, varovalna ograja ni predvidena. Ob pripravi odgovora na to vprašanje smo ugotovili, da sta na Risbi 1.1. pomotoma vrisana dva dostopna podesta. K razpisni dokumentaciji je priložen popravek risbe (Novi trg 6 do 7 Strokovno gradivo elaborat 06 18 - Popravek risbe), kjer je prečrtan podest nad stopniščem, kjer sploh ni kupole za dostop na streho.

Ponudniki te odgovore na vprašanja upoštevajo pri pripravi ponudbe in kot del razpisne dokumentacije.

Datum objave: 17.10.2018   14:31
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Nikjer v popisih nismo zasledili delovnih in varovalnih odrov .
Prosimo za podatek kako je varovanjem pri izvedbi del in količine odrov.

l.p.

ODGOVOR

Pozdravljeni,

naročnik je informacije o delovnih in varovalnih odrih opredelil v:
- Splošnih in posebnih določilih del in sicer v poglavju Splošna določila za vse vrste del;
- Posebnih določilih po posameznih vrstah del - Tesarska dela - Delovni, zaščitni in lovilni odri;
- Tehnične informacije o varovalnih in drugih odrih je naročnik opredelil tudi v Varnostnem načrtu.

Količine odrov in drugih zaščitnih sredstev naročnik ni opredeljeval, ker ni seznanjen s tehnologijo, s katero razpolaga ponudnik, niti te tehnologije ne sme omejevati. Naročnik zahteva izvedbo varnostne zaščite skladno s podatki iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.