Dosje javnega naročila 006926/2018
Naročnik: UNIVERZA V MARIBORU UNIVERZITETNA KNJIŽNICA MARIBOR, Gospejna ulica 10, 2000 Maribor
Blago: Dobava tujih serijskih publikacij za potrebe članic UM v letu 2019
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 137.044,60 EUR

JN006926/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 05.10.2018
JN006926/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.11.2018
JN006926/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 13.12.2018
JN006926/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 13.12.2018
Zahtevek za revizijo

    JN006926/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
UNIVERZA V MARIBORU UNIVERZITETNA KNJIŽNICA MARIBOR
Gospejna ulica 10
2000
SI
Maribor
Slovenija
Mojca Žuželj Ogrizek
mojca.zuzelj@um.si
+386 22507400
+386 22526087

Internetni naslovi
http://www.ukm.um.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.ukm.um.si/razpisi/2018/Tuje_serijske_publikacije/JN_UKM_2018_Dobava_tujih_serijskih_publikacij_za_potrebe_clanic_UM.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=4458
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
univerzitetna knjižnica


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava tujih serijskih publikacij za potrebe članic UM v letu 2019
Referenčna številka dokumenta: 302-5/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
22000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava tujih serijskih publikacij za potrebe članic UM v letu 2019, po obsegu, ki je določen v razpisni dokumentaciji.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
22200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Članice UM, po seznamu v razpisni dokumentaciji.
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava tuje serijske publikacije za potrebe članic UM (EPF, FKBV, FOV, FERI, FGPA, FKKT, FS, PeF, FVV, in PF) za leto 2019 v obsegu kot je določen z razpisno dokumentacijo.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
05.11.2018   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 2 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 05.11.2018   13:00
Kraj: na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 25.10.2018   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
05.10.2018