Dosje javnega naročila 002809/2018
Naročnik: SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto
Blago: HEMODIALIZNI MATERIAL
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 2.226.527,25 EUR

JN002809/2018-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 27.04.2018
JN002809/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 25.05.2018
JN002809/2018-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 28.05.2018
JN002809/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.08.2018
JN002809/2018-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 08.10.2018
JN002809/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 18.12.2018
JN002809/2018-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 18.12.2018
JN002809/2018-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 18.12.2018
JN002809/2018-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 18.12.2018
JN002809/2018-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 18.12.2018
JN002809/2018-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 18.12.2018
JN002809/2018-Pog07 - Pogodba, objavljeno dne 16.01.2020
JN002809/2018-Pog08 - Pogodba, objavljeno dne 16.01.2020
JN002809/2018-Pog09 - Pogodba, objavljeno dne 16.01.2020
JN002809/2018-Pog10 - Pogodba, objavljeno dne 16.01.2020
JN002809/2018-Pog11 - Pogodba, objavljeno dne 16.01.2020
JN002809/2018-Pog12 - Pogodba, objavljeno dne 16.01.2020
JN002809/2018-Pog13 - Pogodba, objavljeno dne 16.01.2020
JN002809/2018-Pog14 - Pogodba, objavljeno dne 16.01.2020
JN002809/2018-Pog15 - Pogodba, objavljeno dne 16.01.2020
Zahtevek za revizijo

    JN002809/2018-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) 2018/S 194-438900

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO
Šmihelska cesta 1
8000
SI0
Novo mesto
Slovenija
nabavna služba, Stanislava Majerle
stanislava.majerle@sb-nm.si
+386 73916135
+386 73321095

Internetni naslovi
http://www.sb-nm.si/
https://www.sb-nm.si/aktualna-javna-narocila/282
I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: HEMODIALIZNI MATERIAL
Referenčna številka dokumenta: 16-08/18
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33181500
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet JN: HEMODIALIZNI MATERIAL. Delitev naročila na sklope in podsklope: naročilo se oddaja po podsklopih (v primeru zaprtih podsklopov) oz posameznih vrstah blaga v primeru odprtih podsklopov.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 926.042,06 EUR
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: DIALIZATORJI
Številka sklopa: I.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33181500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: NM
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivni nakup dalizatorjev za obdobje dveh let.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: DIALIZNI MATERIAL KOMPATIBILEN Z MONITORJI RAZLIČNIH PROIZVAJALCEV
Številka sklopa: II.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33181500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: NM
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava DIALIZNEGA MATERIALA KOMPATIBILENEGA Z MONITORJI RAZLIČNIH PROIZVAJALCEV, za obdobje dveh let.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: KONCENTRATI ZA HEMODIALIZO
Številka sklopa: III.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33181500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivni nakup KONCENTRATOV ZA HEMODIALIZO, za obdobje dveh let.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: OSTALI MEDICINSKI POTROŠNI MATERIAL ZA HEMODIALIZNI ODDELEK
Številka sklopa: IV.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33181000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivni nakup ostalega MEDICINSKO POTROŠNEGA MATERIALA ZA HEMODIALIZNI ODDELEK, za obdobje dveh let.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN002809/2018-B01
Številka obvestila v UL: 2018/S 083-186424
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 26.04.2018
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Številka sklopa: I.
Naslov: DIALIZATORJI

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
29.08.2018
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 8
Število prejetih ponudb MSP-jev: 8
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 8

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Da
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
MEDINOVA zastopstva in trgovina d.o.o.
Ukmarjeva ulica 6
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
MEDIS, farmacevtska družba, d.o.o.
Brnčičeva ulica 1
1231
SI
Ljubljana - Črnuče
Slovenija

Da
SALUS, Veletrgovina, družba za promet s farmacevtskimi, medicinskimi in drugimi proizvodi, d.o.o.
Litostrojska cesta 46A
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 540.000,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 320.166,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 2

Številka sklopa: II.
Naslov: DIALIZNI MATERIAL KOMPATIBILEN Z MONITORJI RAZLIČNIH PROIZVAJALCEV

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
29.08.2018
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 8
Število prejetih ponudb MSP-jev: 8
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 8

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Da
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
SALUS, Veletrgovina, družba za promet s farmacevtskimi, medicinskimi in drugimi proizvodi, d.o.o.
Litostrojska cesta 46A
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
MEDIS, farmacevtska družba, d.o.o.
Brnčičeva ulica 1
1231
SI
Ljubljana - Črnuče
Slovenija

Da
FRESENIUS MEDICAL CARE SLOVENIJA, Trgovsko in proizvodno podjetje medicinske opreme d.o.o.
Gaji 28
3000
SI
Celje
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 240.000,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 450.763,22 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 3

Številka sklopa: III.
Naslov: KONCENTRATI ZA HEMODIALIZO

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
29.08.2018
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 8
Število prejetih ponudb MSP-jev: 8
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 8

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Da
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
Kemofarmacija, veletrgovina za oskrbo zdravstva, d.d.
Cesta na Brdo 100
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
MEDIS, farmacevtska družba, d.o.o.
Brnčičeva ulica 1
1231
SI
Ljubljana - Črnuče
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 200.000,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 93.628,60 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 4

Številka sklopa: IV.
Naslov: OSTALI MEDICINSKI POTROŠNI MATERIAL ZA HEMODIALIZNI ODDELEK

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
29.08.2018
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 8
Število prejetih ponudb MSP-jev: 7
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 8

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Da
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
MEDIS, farmacevtska družba, d.o.o.
Brnčičeva ulica 1
1231
SI
Ljubljana - Črnuče
Slovenija

Da
TOSAMA Tovarna sanitetnega materiala d.o.o.
Šaranovičeva cesta 35
1230
SI
Domžale
Slovenija

Ne
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 60.000,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 61.484,24 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO
Šmihelska cesta 1
8000
Novo mesto
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
05.10.2018