Dosje javnega naročila 006920/2018
Naročnik: MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
Storitve: Redno usposabljanje za ukrep kmetijsko-okoljska-podnebna plačila iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 za leto 2018.
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 112.801,20 EUR

JN006920/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 05.10.2018
JN006920/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.11.2018
JN006920/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 20.12.2018
JN006920/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 20.12.2018
Zahtevek za revizijo

    JN006920/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO
Dunajska cesta 22
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Alenka Kavčič
alenka.kavcic@gov.si
+386 14789126
+386 14789021

Internetni naslovi
http://www.gov.si/mkgp/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javna_narocila/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=4453
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Redno usposabljanje za ukrep kmetijsko-okoljska-podnebna plačila iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 za leto 2018.
Referenčna številka dokumenta: 430-104/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
80500000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Redno usposabljanje kmetov za potrebe izvajanja ukrepa kmetijsko-okoljska-podnebna plačila iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
80500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Republika Slovenija
II.2.4 Opis javnega naročila
Rredno usposabljanje kmetov za potrebe izvajanja ukrepa kmetijsko-okoljska-podnebna plačila iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020. Usposabljanje kmetov se izvede v okviru rednega usposabljanja, ki se nanaša na kmetijsko-okoljsko-podnebne vsebine. Z rednim usposabljanjem se kmetom zagotovi informacije, potrebne za uspešno izvajanje ukrepa KOPOP iz PRP 2014-2020.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 6
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
2330-15-0010 - Ukrep prenos znanja in dejavnosti informiranja


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Opredeljeni v ponudbeni dokumentaciji


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
18.10.2018   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 18.10.2018   12:15
Kraj: elektronsko v sistemu e-JN

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Niso potrebne.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 11.10.2018   12:00

Dodatne informacije:
Niso potrebne.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
05.10.2018   Dodatna pojasnila
Datum objave: 10.10.2018   10:52
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
V zadnjem poskusu prijave na e-JN smo imeli težave s vstavljanjem ESPD prijavitelja v obliki pdf. v rubriko ESPD prijavitelja. Zahtevan je bil xml dokument. Kako lahko naložimo podpisani dokument v pdf obliki?
Hvala za odgovor!
dr. Janko Rode
KGZS

ODGOVOR

Podpisan obrazec ESPD v pdf obliki v sistemu e-JN naložite v rezdelek "drugi dokumenti".