Dosje javnega naročila 006303/2018
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Storitve: C-17/18: Vzdrževanje aplikacije za prikaz video posnetkov cest - WAC z gostovanjem
ZJN-3: Postopek s pogajanji brez predhodne objave
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 28.060,00 EUR

JN006303/2018-L01 - Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost (EU 15 - SL), objavljeno dne 12.09.2018
JN006303/2018-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 08.10.2018
JN006303/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 08.10.2018
JN006303/2018-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 17.04.2019
Zahtevek za revizijo

    JN006303/2018-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL)

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Martina Kokalj
martina.kokalj@gov.si
+386 014788336

Internetni naslovi
http://dc.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: C-17/18: Vzdrževanje aplikacije za prikaz video posnetkov cest - WAC z gostovanjem
Referenčna številka dokumenta: 43001-327/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
98300000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Vzdrževanje aplikacije za prikaz video posnetkov cest - WAC z gostovanjem
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 23.000,00 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
98300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Republika Slovenija
II.2.4 Opis javnega naročila
Vzdrževanje aplikacije za prikaz video posnetkov cest - WAC z gostovanjem
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Oddaja javnega naročila brez predhodne objave javnega razpisa v Uradnem listu Evropske unije v primerih, navedenih v nadaljevanju

Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez predhodne objave javnega razpisa v skladu s členom 32 Direktive 2014/24/EU
  • Gradnje, blago ali storitve lahko zagotovi samo določen gospodarski subjekt iz naslednjega razloga: zaščita izključnih pravic, vključno s pravicami intelektualne lastnine

Razlaga:
Spletni modul za prikazovanje video posnetkov cest je namenjen informacijski podpori vzdrževalcem in vsem, ki upravljajo državno cestno infrastrukturo. Programska rešitev video almanaha cest - WAC je namenjena sprejemanju stanja cest in ugotavljanju dejanskega stanja preko video posnetka. Za ta namen je bil postavljen ustrezen sistem, ki učinkovito ponujal pretočne video vsebine preko spleta, ki ga je treba vzdrževati. Aplikacija omogoča pregledovanje videoposnetkov, s 360 stopinjskim pogledom. Naročnik predvideva nov zajem videa v letu 2018. V sklopu vzdrževanja bo izvajalec ponudil tudi gostovanje aplikacije na njegovih strežnikih, dokler naročnik ne zagotovi okolja, ki bo omogočal ustrezen dostop do posnetkov preko spleta za uporabnike izven HKOM.

Ljubljanski urbanistični zavod d.d., Ljubljana, je edini usposobljeni ponudnik za vzdrževanje in nadgradnjo spletnega modula za prikazovanje video almanaha cest, ki ga je po našem naročilu izdelal v letu 2008, po pogodbi 2415-08-000830 in je lastnik moralnih ter avtorskih pravic. Ponudnik obvladuje tudi specifično vsebino, ki se uporablja v okviru streženja video spletnih vsebin.
Naročilo se oddaja po postopku s pogajanji brez predhodne objave (druga in tretja alinea 1 c točke 46. člena ZJN-3). V postopek oddaje naročila s pogajanji se vključi tehnično usposobljen ponudnik.IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN006303/2018-L01
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 12.09.2018
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
05.10.2018
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 0

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
LJUBLJANSKI URBANISTIČNI ZAVOD d.d.
Verovškova ulica 64
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 27.150,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 23.000,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
08.10.2018