Dosje javnega naročila 006967/2018
Naročnik: Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o., Kopitarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana
Storitve: Izvajanje zimske službe
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 201.300,00 EUR

JN006967/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 08.10.2018
JN006967/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.10.2018
JN006967/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 19.12.2018
JN006967/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 19.12.2018
JN006967/2018-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 19.12.2018
JN006967/2018-X02 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 31.01.2019
JN006967/2018-X03 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 23.04.2019
JN006967/2018-X04 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 30.01.2020
Zahtevek za revizijo

    JN006967/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o.
Kopitarjeva ulica 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Sektor za javna naročila, Jana Nahtigal
jana.nahtigal@jhl.si
+386 14740856
+386 14740811

Internetni naslovi
http://www.jhl.si

JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET, d.o.o.
Celovška cesta 160
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Sektor za javna naročila, Jana Nahtigal
jana.nahtigal@jhl.si
+386 14740856

Internetni naslovi
http://www.jhl.si

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.jhl.si/javna-narocila-iz-podjetij
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=4521
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvajanje zimske službe
Referenčna številka dokumenta: JHL-27/18
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90620000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je »Izvajanje zimske službe« po dejanskih potrebah posameznega naročnika za obdobje 48 mesecev od podpisa pogodbe in je razdeljen na 2 sklopa:
Sklop 1: LPT,
Sklop 2: LPP
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: LPT
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90620000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila za sklop št. 1 je izvedba storitev za naročnika Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. in zajema:
 ODRIV SNEGA Z LOKACIJE: mini nakladač s kapaciteto žlice do 0,5 m3,
 ODRIV SNEGA Z LOKACIJE: rovokopač s kapaciteto žlice do 1,5 m3,
 ODRIV SNEGA Z LOKACIJE: nakladač s kapaciteto žlice do 3,0 m3,
 ODRIV SNEGA Z LOKACIJE: delovni stroj - vozilo s širino pluga od 2,6 m do 3,0 m,
 ODVOZ SNEGA Z LOKACIJE,
 POSIPANJE LOKACIJE S SOLJO,
 POSIPANJE LOKACIJE S PESKOM.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: LPP
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90620000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila za sklop št. 2 je izvedba storitev za naročnika JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET, d.o.o. in zajema:
 ODVOZ SNEGA Z LOKACIJE,
 POSIPANJE LOKACIJE S SOLJO,
 POSIPANJE LOKACIJE Z RAZTOPINO MAGNEZIJEVEGA KLORIDA,
 POSIPANJE LOKACIJE Z RAZTOPINO KALCIJEVEGA KLORIDA.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Navedeno v razpisni dokumentaciji, ki je na voljo na spletni strani naročnika.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
22.10.2018   11:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.12.2018
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 22.10.2018   11:30
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 18.10.2018   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
08.10.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 15.10.2018   11:57
VPRAŠANJE
1.naročnik pod točko 3.2.3. zahteva kadrovske sposobnosti kot navedeno v RD.
Ali je dopustno kadre podvajati kot npr.: strojnik in voznik C kategorije kot ena oseba
ali mora biti število zagotovljeno samostojno?

2. v kolikor ponudnik zagotovi število kadrov (strojnikov in voznikov) z uporabo zmogljivosti drugega subjekta:
ali je dolžan subjekt (katerega zmogljivosti uporablja) prijaviti kot podizvajalca ali zadostuje samo listina (npr. pogodba o poslovnem sodelovanju ) s katero ponudnik dokaže, da ima za čas trajanja posla zagotovljen kader tega subjekta?

ODGOVOR 1:
Izvajanje zimske službe se običajno izvaja ponoči od 22,00 do 7,00 ure zjutraj. V akcijo je vključeno do 19 strojev gradbene mehanizacije, katero upravlja (do) 19 strojnikov in voznikov. Strojniki in vozniki morajo imeti ustrezne izpite in kvalifikacije. Strojnik ima lahko več kvalifikacij (izpit za traktor in kvalifikacijo za gradbeno mehanizacijo). Izvajalec mora s tehnično in kadrovsko zasedbo zagotoviti, da pri izvajanju zimske službe lahko sodeluje 19 strojev gradbene mehanizacije naenkrat, ki jih lahko samostojno upravlja 19 oseb.

ODGOVOR 2:
Ponudnik se glede zahtev glede kadrovske sposobnosti lahko sklicuje na zmogljivosti drugega subjekta, vendar morajo ti drugi subjekti pri izvedbi javnega naročila izvesti storitve, za katere so bile zahtevane te zmogljivosti. Ob upoštevanju navedenega in določb ZJN-3 mora subjekt, katerega zmogljivosti se uporablja v danem primeru, v ponudbi nastopati kot skupni partner ali kot podizvajalec.


Naročnik je na spletni strani objavil popravljeno razpisno dokumentacijo, s popravki na strani:
11 (namesto 9 oseb z izpitom za gradbeno mehanizacijo je pravilno 10 oseb ..),
30 (nova Priloga 7).
Ponudniki so dolžni pri pripravi ponudbe upoštevati odgovore in spremembe naročnika.


Datum objave: 16.10.2018   09:46
VPRAŠANJE
Spoštovani, pod točko 1.1 razpisne dokumentacije "kratek opis predmeta JN" navajate, da mora ponudnik razpolagati s tehnično opremo kapacitete DO 0,5m3, DO 1,5m3, DO 3,0m3,...

 ODRIV SNEGA Z LOKACIJE: mini nakladač s kapaciteto žlice do 0,5 m3,
 ODRIV SNEGA Z LOKACIJE: rovokopač s kapaciteto žlice do 1,5 m3,
 ODRIV SNEGA Z LOKACIJE: nakladač s kapaciteto žlice do 3,0 m3,
 ODRIV SNEGA Z LOKACIJE: delovni stroj - vozilo s širino pluga od 2,6 m do 3,0 m,

v obrazcih za izpolnitev (priloga 7) pa te zahteve omejite in zahtevate:

nakladač s 3 m3 žlico
nakladač ali rovokopač s 1,5 m3 žlico
mini nakladač z žlico 0,5 m3
traktor s plugom širine 3,1 m
posipalec za sol (velikost zalogovnika 4 m3) in raztopino

torej zelo omejene velikosti.
Kaj naj ponudnik upošteva?


ODGOVOR:

naročnik spreminja razpisno dokumentacijo, na način, da v vseh delih, ki se nanašajo na tehnično opremo zahteva:
- Nakladač z žlico od 2,5 do 3 m3.
- Nakladač ali rovokopač z žlico od 1,2 do 1,5 m3.
- Mini nakladač z žlico od 0,3 do 0,5 m3.
- Traktor ali delovni stroj s plugom širine od 2,6 do 3,1 m.
- Tovorno vozilo s posipalcem za sol (velikost zalogovnika min. 4 m3) in raztopino.
- Tovorno vozilo za odvoz snega min. skupne mase 25.000 kg s kiperjem v velikosti 10 m3.

Na spletni strani je objavljena razpisna dokumentacija z navedenimi popravki.