Dosje javnega naročila 006965/2018
Naročnik: ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE, Miklošičeva cesta 24, 1000 Ljubljana
Storitve: Storitve razvoja in vzdrževanja programskih rešitev za aplikacijski strežnik Websphere
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 226.627,20 EUR

JN006965/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 08.10.2018
JN006965/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.11.2018
JN006965/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 19.11.2018
JN006965/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 03.12.2018
Zahtevek za revizijo

    JN006965/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE
Miklošičeva cesta 24
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Matjaž Jamnik
IJN@zzzs.si
+386 13077279

Internetni naslovi
http://zzzs.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/277230/RD_PRG-23_vzdrzevanje_Websphere.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=4479
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Storitve razvoja in vzdrževanja programskih rešitev za aplikacijski strežnik Websphere
Referenčna številka dokumenta: IC-PRG-23-022/18-S
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72243000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Storitve razvoja in vzdrževanja programskih rešitev za aplikacijski strežnik Websphere
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72243000
72267100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: sedež naročnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Storitev vzdrževanja obstoječih in razvoj ter vzdrževanje novih Web servisov, javanskih zrn in javanskih obdelav za aplikacijski strežnik IBM Websphere v obdobju 3 let od podpisa pogodbe v obsegu do 432 človek/dni.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V kolikor se do izteka veljavnosti pogodbe z naročenimi oziroma obračunanimi storitvami ne doseže pogodbena vrednost, se pogodbeni stranki lahko dogovorita, da se pogodba časovno podaljša, vendar najdlje do dosega pogodbene vrednosti.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
25.10.2018   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.12.2018
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 25.10.2018   12:05
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 25. 10. 2018 in se bo začelo ob 12:05 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 22.10.2018   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
08.10.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.