Dosje javnega naročila 007045/2018
Naročnik: Prostovoljno gasilsko društvo Ruše, Kidričeva ulica 3, 2342 Ruše
Blago: Javno naročilo za dobavo GVC 16/25
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN007045/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 11.10.2018
JN007045/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.11.2018
JN007045/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 18.12.2018
Zahtevek za revizijo

    JN007045/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
Prostovoljno gasilsko društvo Ruše
Kidričeva ulica 3
2342
SI032
Ruše
Slovenija
Drago Škof
drago.skof@gmail.com
+386 40704725

Internetni naslovi
https://www.bizi.si/PROSTOVOLJNO-GASILSKO-DRUSTVO-RUSE/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/277351/Dokumentacija.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=4610
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Društvo
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javni red in mir ter varnost


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Javno naročilo za dobavo GVC 16/25
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34144210
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je dobava GVC 16/25, skladno z vsemi naročnikovimi zahtevami.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34144210
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je dobava GVC 16/25, skladno z vsemi naročnikovimi zahtevami.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.12.2018
Konec: 31.03.2020
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
24.10.2018   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 24.10.2018   09:05
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Javna objava se avtomatično zaključi po preteku 60 minut.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 16.10.2018   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
10.10.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 11.10.2018   14:55
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

razpisna dokumentacija mora biti v skladu z ZJN-3 objavljena najmanj 35 koledarskih dni pred dnem za oddajo ponudb. Vaša je samo 14 dni, kar ni v skladu z zakonom.

prosimo, popravite.

lp

ODGOVOR
Drugi odstavek 40. člena ZJN-3, ki določa 35-dnevni rok za prejem ponudb se nanaša izključno na odprti postopek. Naročnik v konkretnem primeru naročilo izvaja na podlagi postopka oddaje naročila male vrednosti, v katerem pa minimalni rok ni predpisan. Naročnik roka zato ne bo podaljšal.Datum objave: 13.10.2018   20:08
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

hvala za odgovor. Vendar naročilo male vrednosti je do 144.000, 00 eur + ddv. Nas prav zanima vrednost oddanega naročila, ki jo morate v skladu z zakonom objaviti na ZJN (odločitev o oddaji naročila in pogodbo). se bomo pritožili, v kolikor bo vrednost presegla 144.000 eur + ddv.

in vprašanje: ali ste ocenili, da bo vrednost vašega vozila manjša od 144.000,00 eur + ddv?

lp

ODGOVOR
Naročnik ugotavlja, da se mejna vrednost 144.000 eur brez ddv, ki jo navajate, nanaša na blago in storitve, ki jih oddaja naročnik iz a) ali b) točke prvega odstavka 9. člena ZJN-3, kamor pa prostovoljno gasilsko društvo ne sodi, zaradi česar je predmetno javno naročilo skladno z zakonodajo. Naročnik natančne ocenjene vrednosti ne razkriva.