Dosje javnega naročila 007113/2018
Naročnik: SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto
Blago: RESPIRATORNI MATERIAL
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 417.229,16 EUR

JN007113/2018-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 12.10.2018
JN007113/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.01.2019
JN007113/2018-ODL01P1 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.02.2019
JN007113/2018-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 30.12.2019
JN007113/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 08.01.2020
JN007113/2018-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 08.01.2020
JN007113/2018-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 08.01.2020
JN007113/2018-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 08.01.2020
JN007113/2018-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 08.01.2020
JN007113/2018-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 08.01.2020
Zahtevek za revizijo

    JN007113/2018-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2018/S 198-447297
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO
Šmihelska cesta 1
8000
SI0
Novo mesto
Slovenija
nabavna služba, Stanislava Majerle
stanislava.majerle@sb-nm.si
+386 73916135
+386 73321095

Internetni naslovi
http://www.sb-nm.si/
https://www.sb-nm.si/aktualna-javna-narocila/282
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.sb-nm.si/aktualna-javna-narocila

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=4574
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: RESPIRATORNI MATERIAL
Referenčna številka dokumenta: 16-18/18
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33150000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet JN: RESPIRATORNI MATERIAL. Delitev naročila na sklope in podsklope: naročilo se oddaja po podsklopih (v primeru zaprtih podsklopov) oz posameznih vrstah blaga v primeru odprtih podsklopov.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: RESPIRATORNI MATERIAL ZA ANESTEZIJO IN INTENZIVNO TERAPIJO
Številka sklopa: I.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33157000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: NM
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivni nakup respiratornega materiala za obdobje dveh let.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: PRIPOMOČKI ZA VZPOSTAVITEV DIHALNE POTI
Številka sklopa: II.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33157000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: NM
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava respiratornega materiala, za obdobje dveh let.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: PRIPOMOČKI ZA PREDIHAVANJE IN APLIKACIJO KISIKA
Številka sklopa: III.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33157000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivni nakup pripomočkov za predihavanje in aplikacijo kisika, za obdobje dveh let.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: OSTALI RESPIRATORNI MATERIAL
Številka sklopa: IV.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33157000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivni nakup ostalega respiratornega materiala, za obdobje dveh let.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Kot predmetni razpisni dokumentaciji.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Kot predmetni razpisni dokumentaciji.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
14.11.2018   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 14.11.2018   10:00
Kraj: Spletna aplikacija e-Oddaja

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje je javno.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 04.11.2018   09:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO
Šmihelska cesta 1
8000
Novo mesto
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
10.10.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 25.10.2018   12:07
VPRAŠANJE
V navodilih ponudnikov navajate, da kot original ne štejejo skeni dokumentov z izpisom elektronske potrditve. Ali to pomeni, da obrazec, ki je skeniran v pdf in nato potrjen z elektronskim potrdilom, ne velja kot original? Velja le pdf, shranjen neposredno v elektronsko obliko in potrjen z elektronskim potrdilom?

ODGOVOR NAROČNIKA: V originalu šteje ponudba oz. predračun, ki je vidna na javnem odpiranju in se avtomatično elektronsko podpiše ob oddaji. Enako je z xml verzijo ESPD. Za vso ostalo dokumentacijo, ki jo mora ponudnik priložiti k ponudbi zadošča scan podpisanih dokumentov.


VPRAŠANJE
Spoštovani,

glede razpisa nas zanima sledeče:
10. podsklop: Terapija aerosolov
Na žalost se iz vašega opisa ne da razbrati točno kakšen artikel želite. Vljudno bi vas prosili, če lahko navedete ime artikla ter kataloško, ki ga trenutno uporabljate?
V našem portfoliju imamo različne nebulajzerje, lahko vam ponudimo npr. nebulajzer s T adapterjem ter ustnikom?

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR NAROČNIKA: Naročnik je do sedaj uporabljal artikel VOLUMATIC, s kat.št.:TY0076000.


VPRAŠANJE
Spoštovani,

15. podsklop: vodila
4. vodilo za reintubacijo-dolgo, za odrasle
Prosili bi, da vodilo premaknete v drug sklop, ker je le to specialno vodilo in tako zapirate sklop za druge ponudnike, ki imamo le klasična a kakovostna vodila. S pozitivnim odgovorom boste prejeli tudi več konkurenčnih ponudb.

ODGOVOR NAROČNIKA: Podsklop 15 je odprt. Pri odprtih podsklopih lahko gospodarski subjekt ponudi eno, več ali vse razpisane vrste blaga v podsklopu. Odprti podsklopi so v razpisni datoteki: Predračun - Seznam razpisanega blaga označeni z oznako »ODPRT«. V primeru odprtih podsklopov gre za oddajo naročila po posameznih vrstah blaga.


VPRAŠANJE
Spoštovani,

pošiljamo vam vprašanja glede razpisa:

15. podsklop: vodila
Na trgu je več različnih ponudnikov vodil, ki ponujajo različno dolga vodila za različno dolge tubuse, pomembno je, da preko vseh treh zap.št. dobite vodila za celoten nabor velikosti tubusov. Naša vodila ste v preteklosti že uporabljali in bili z njimi zadovoljni.

a) Zap.št. 1. vodilo za tubus CH 6, otroški, dolžina 39cm
Prosimo potrdite, da lahko ponudimo vodilo dolžine 28,5cm?
ODGOVOR NAROČNIKA: Ne. Gre za preveliko odstopanje v dolžini. Dovolimo odstopanje +/- 3 cm.

b) Zap.št. 2. vodilo za tubus CH 10, od 4.0mm 6.0mm, dolžina 48cm
1.) Prosimo potrdite, da lahko ponudimo tudi vodilo za tubuse 4.0-6.5?
ODGOVOR NAROČNIKA: Da.
2.) Prosimo potrdite, da lahko ponudimo vodilo dolžine 37,5cm?
ODGOVOR NAROČNIKA: Ne. Gre za preveliko odstopanje v dolžini. Dovolimo odstopanje +/- 3cm.

c) Zap.št. 3. vodilo za tubus CH 14, od 5.0mm 10.0mm, dolžina 54cm
1.) Prosimo potrdite, da lahko ponudimo tudi vodilo za tubuse 6.5-10.0?
ODGOVOR NAROČNIKA: Da.
2.) Prosimo potrdite, da lahko ponudimo vodilo dolžine 37,5cm?
ODGOVOR NAROČNIKA: Ne. Gre za preveliko odstopanje v dolžini. Dovolimo odstopanje +/- 3cm.
Datum objave: 29.10.2018   10:25
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Javno naročilo ne najdemo v programu eJN. Prosimo za pomoč.

ODGOVOR NAROČNIKA: Hvala za opozorilo. Smo uredili.


VPRAŠANJE
Spoštovani,

Naročnik v sklopu II., 5. podsklop razpisuje tubus žični, otroški, velikosti 3.0 do 5.5. Glede na dejstvo, da se tovrstni tubusi v velikosti 3.0 zelo malo uporabljajo (tudi naročnik razpisuje zgolj 2 kos) in večina proizvajalcev tubusov začenja proizvodnjo pri velikosti 3.5, vas prosimo, da velikost 3.0 izločite iz zaprtega sklopa, saj boste na ta način pridobili več konkurenčnih ponudb.

ODGOVOR NAROČNIKA: Naročnik podsklopa ne bo razbijal.


VPRAŠANJE
Spoštovani,

V skladu z razpisno dokumentacijo moramo ponudniki v razdelek »Predračun« naložiti izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec Predračun v scan (pdf.) obliki, ki po odpiranju ponudb postane del zapisnika o odpiranju in je v skladu z zakonom na vpogled vsem sodelujočim ponudnikom. Zanima nas, kako bo naročnik ukrepal v primeru, da ponudnik v ta razdelek (bodisi po pomoti, bodisi načrtno) naloži napačen dokument (npr. drug obrazec) ali dokument na katerem zaradi slabe kakovosti scana ne bodo vidni podatki ali pa spremenjen dokument, na tak način, ki ga naročnik ni predhodno odobril (npr. prekriti določeni podatki ali navedba samo nekaterih podatkov, torej ne v celoti izpolnjen predračun)?

1. Ali bo naročnik takega ponudnika kot neustreznega izločil ali pozval k dopolnitvi in oddaji pravilnega dokumenta, kot je bil le-ta zahtevan v razpisni dokumentaciji?
2. V primeru poziva k dopolnitvi, kako bo naročnik pravilen dokument posredoval drugim ponudnikom?
3. V primeru poziva k dopolnitvi, ali bo naročnik ponudnika, ki ne bo dopolnil ponudbe kot neustreznega izločil?
4. V primeru poziva k dopolnitvi, v katerih časovnih rokih bo naročnik ponudnika pozval k dopolnitvi in v kakšnem roku bo dokument posredoval ostalim sodelujočim ponudnikom?

ODGOVOR NAROČNIKA: Ponudniki morajo v razdelek »Predračun« naložiti pravilno izpolnjen predračun, to pomeni z vsemi zahtevanimi podatki o cenah, proizvajalcu ponujenega blaga, nazivu ponujenega blaga in kataloško številko. Vsi ti podatki so po ZJN-3 javni. V primeru, slabo razvidnih predračunov ali predračunov v drugi obliki od zahtevane, bo naročnik podatke o ponujenem blagu in cenah vsem sodelujočim ponudnikom posredoval po e-pošti.

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Naročnik v razpisni dokumentaciji navaja, da moramo ponudniki obrazec Predračun predložiti v pisni (scan) in elektronski (xls.) obliki. Pisna verzija predračuna mora biti izpolnjena, podpisana in ožigosana (vsak list posebej) in naložena v razdelek »Predračun«. Naročnika prosimo za navodila kako lahko Predračun izpolnimo v primeru, da v ponudbo prilagamo sklep o varovanju poslovne skrivnosti. Predlagamo, da ponudniki v tem primeru v razdelek »Predračun« naložimo skeniran Predračun samo z izpolnjenimi podatki, ki se nanašajo na ceno (stolpec Cena brez DDV za ponujeno pakiranje, Št. enot (količina) v ponujenem pakiranju, Veljavna cena brez DDV, Popust, Stopnja DDV, Cena brez DDV, Cena z DDV, Vrednost brez DDV, Vrednost z DDV), v celoti izpolnjen obrazec Predračuna v scan (pdf.) in xls. obliki pa naložimo pod razdelek »Drugi dokumenti«.

Prosimo za potrditev, da se naročnik s predlogom strinja.


ODGOVOR NAROČNIKA: V skladu z ZJN-3, so vsi podatki vsebovani v predračunu javni, zato prosimo, da predračun izpolnite in naložite v skladu z navodili v razpisni dokumentaciji.VPRAŠANJE
Spoštovani,

Naročnik je določil rok za postavitev vprašanj do 04.11.2018 do 09:00. Glede na to, da je to nedelja in je za večino ponudnikov nedelovni dan ter so v tem tednu prazniki, prosimo, da prestavite rok za postavitev vprašanj na ponedeljek 05.11.2018.

ODGOVOR NAROČNIKA: Ne. Naročnik roka ne bo spreminjal, saj je bil rok za postavljanje vprašanj dovolj dolg.

VPRAŠANJE
Spoštovani,

imamo vprašanje v zvezi z vašo zahtevo glede elektronske dobavnice. Implementacija elektronske dobavnice v našem sistemu (programu) bi predstavljala kar precejšen strošek. Zato nas zanima ali bi bilo za vas sprejemljiv tudi e-slog dobavnice v obliki .xml?

ODGOVOR NAROČNIKA: Ne.

VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Prosimo da Igel (vse velikosti) ponudite v posebnem sklopu saj boste tako bistveno znižali ceno za te izdelke (20 -30%).


ODGOVOR NAROČNIKA: Sestave podsklopa ne bomo spreminjali. Sestavljen je smiselno in zajema vse pripomočke, ki jih uporabljamo za predihavanje pacienta kadar oz. dokler le-ta ni intubiran.
Datum objave: 30.10.2018   14:09
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Zanima nas ali lahko pri izdelku : kateter nosni za kisik ( 4.podsklop) ponudimo cev dolžine 200cm (2,0m)? V razpisni dokumentaciji želite imeti dolžino 2,1m (kar je 10cm daljše kot imamo mi v ponudbi).

ODGOVOR NAROČNIKA: Da.

VPRAŠANJE
Spoštovani!

na strani 22 razpisne dokumentacije naročnik navaja: "Vzorcem mora biti obvezno priloženo navodilo za uporabo v slovenskem jeziku". Naprošamo vas, da kot enakovredne dovolite predložitev navodil za uporabo v angleškem jeziku.

ODGOVOR NAROČNIKA: Naročnik vztraja v pri zahtevi. Navodilo za uporabo mora biti v slovenskem jeziku.


VPRAŠANJE
Spoštovani,

1. Naročnik v razpisni dokumentaciji navaja, da je potrebno izpolniti prilogo Predračun, kar zadeva tudi stolpec EAN. Naročnika prosimo za potrditev, da v ponudbi ni potrebno podati in v predračun vpisati EAN črtnih kod, temveč jih posredujejo zgolj izbrani ponudniki ob podpisu pogodbe za dobljene artikle.
ODGOVOR NAROČNIKA: EAN koda je sicer obvezen podatek. V kolikor bo le ta podatek vsebovan na elektronski dobavnici ga ne potrebujete navajati v ponudbi.

2. Naročnik v razpisni dokumentaciji navaja, da je potrebno prilogo Vzorec pogodbe parafirati, podpisati in žigosati. Ali pravilno razumemo, da vzorca pogodbe ni potrebno izpolnjevati v nobenem delu?
ODGOVOR NAROČNIKA: Da.

3. Naročnik v razpisni dokumentaciji navaja, da je potrebno v primeru poziva dostaviti brezplačne vzorce ponujenih artiklov, h katerim je potrebno obvezno priložiti navodila za uporabo v slovenskem jeziku. Glede na to, da je večina navodil za uporabo napisana v angleškem jeziku in je to tudi standardna sprejemljiva praksa v slovenskih bolnišnicah, naročnika prosimo za potrditev, da nam ni potrebno prilagati navodil v slovenskem jeziku, temveč zadostujejo navodila za uporabo v angleškem jeziku. V kolikor bi se vseeno izkazala potreba po navodilih v slovenskem jeziku, pa bi jih na zahtevo naročnika predložili naknadno.
ODGOVOR NAROČNIKA: Naročnik vztraja v pri zahtevi, saj le ta v skladu s 33.členom Zakona o medicinskih pripomočkih.

4. Naročnik v razpisni dokumentaciji navaja, da je potrebno v kolikor je prospektni material v angleškem jeziku in iz njega niso razvidne vse zahtevane karakteristike ponujenega blaga, predložiti še lasten opis v slovenskem jeziku. Ali lahko ponudniki opise v slovenskem jeziku navedemo v obrazec Predračuna v stolpec Opomba?

ODGOVOR NAROČNIKA: Ne. Ponudnik opise v slovenskem jeziku priloži med ostalo tehnično dokumentacijo, v skladu z navodili naročnika.
Datum objave: 06.11.2018   15:38
VPRAŠANJE
Spoštovani,

1. Ali vam lahko v sklopu II, 1. podsklop, pod zaporednimi številkami 1 8 ponudimo ustrezen tubus, ki ima za natančno pozicioniranje tubusa v traheji eno črno markacijo pozicionirano nad mešičkom?
ODGOVOR NAROČNIKA: Ne.

2. Ali vam lahko v sklopu II, 2. podsklop, pod zaporednimi številkami 1 3 ponudimo ustrezen tubus otroški, ki ima črno konico za natančno pozicioniranje tubusa v traheji?
ODGOVOR NAROČNIKA: Da

3. Ali vam lahko v sklopu II, 2. podsklop, pod zaporednimi številkami 4 8 ponudimo ustrezen tubus otroški, ki ima za natančno pozicioniranje tubusa v traheji eno črno markacijo pozicionirano nad mešičkom?
ODGOVOR NAROČNIKA: Ne.

4. Ali vam lahko v sklopu II, 5. podsklop, pod zaporedno številko 1 ponudimo ustrezen tubus žični, otroški, brez mešička, ki ima modro konico za natančno pozicioniranje tubusa v traheji, z gladko notranjo površino?
ODGOVOR NAROČNIKA: Ne.

5. Ali vam lahko v sklopu II, 5. podsklop, pod zaporednimi številkami 2 - 6 ponudimo ustrezen tubus žični, otroški, ki ima za natančno pozicioniranje tubusa v traheji eno črno markacijo pozicionirano nad mešičkom, z gladko notranjo površino?
ODGOVOR NAROČNIKA: Ne.

6. Ali vam lahko v sklopu II, 6. podsklop, pod zaporednimi številkami 1 - 6 ponudimo ustrezen tubus žični, za odrasle, z mešičkom valjaste oblike, ki ima za natančno pozicioniranje tubusa v traheji eno črno markacijo pozicionirano nad mešičkom, z gladko notranjo površino?
ODGOVOR NAROČNIKA: Ne. Mešiček mora biti stožčaste oblike.

7. Ali vam lahko v sklopu II, 6. podsklop, pod zaporednimi številkami 1 - 6 ponudimo ustrezen tubus žični, za odrasle, Magill, ki ima za natančno pozicioniranje tubusa v traheji dve markaciji pozicionirani nad mešičkom, z gladko notranjo površino?
ODGOVOR NAROČNIKA: Ne.

8. Ali moramo ponudniki v sklopu II, 7. podsklop ponuditi tubuse z Murphy očesom ali Magill očesom?
ODGOVOR NAROČNIKA: Z Murphy očesom.

9. Ali vam lahko v sklopu II, 7. podsklop, pod zaporednimi številkami 1 - 8 ponudimo ustrezen tubus žični, ki ima za natančno pozicioniranje tubusa v traheji eno črno markacijo pozicionirano nad mešičkom, z gladko notranjo površino
ODGOVOR NAROČNIKA: Ne.

10. Ali vam lahko v sklopu II, 12. podsklop, pod zaporedno številko 1 ponudimo ustrezen tubus endobronhialni iz PVC, levi, brez kaveljčka, bronhialni krak rahlo ukrivljen, dvojni lumen za možnost ločenega predihavanja levega in desnega pljučnega krila, radiopačen marker po celotni dolžini tubusa in dodatna markerja pri mešičkih, enako barvno označena nizkotlačna mešička, pilotna balončka in lumen (eden prozoren, drugi moder), graduiran, z vodilom, dva sukcijska katetra s kontrolo sukcije, dva vrtljiva ukrivljena konektorja, Y konektor, sterilen, pakiranje po 1, dolžine 280 mm 340 mm, velikosti 26 (I.D. 3.40 mm) 41 (I.D. 5.04 mm)?
ODGOVOR NAROČNIKA:Da.

11. Ali vam lahko v sklopu II, 12. podsklop, pod zaporedno številko 2 ponudimo ustrezen tubus endobronhialni iz PVC, desni, brez kaveljčka, bronhialni krak rahlo ukrivljen, dvojni lumen za možnost ločenega predihavanja levega in desnega pljučnega krila, radiopačen marker po celotni dolžini tubusa in dodatna markerja pri mešičkih, enako barvno označena nizkotlačna mešička, pilotna balončka in lumen (eden prozoren, drugi moder), graduiran, z vodilom, dva sukcijska katetra s kontrolo sukcije, dva vrtljiva ukrivljena konektorja, Y konektor, sterilen, pakiranje po 1, dolžine 280 mm 350 mm, velikosti 26 (I.D. 3.40 mm) 41 (I.D. 5.04 mm)?
ODGOVOR NAROČNIKA: Da.

12. Ali vam lahko v sklopu II, 15. podsklop, pod zaporedno številko 1 ponudimo ustrezno vodilo za tubus dolžine 27 cm?
ODGOVOR NAROČNIKA: Ne. Dovoljeno odstopanje je +/- 3 cm.

13. Ali vam lahko v sklopu II, 15. podsklop, pod zaporedno številko 2 ponudimo ustrezno vodilo za tubus CH 6 in CH 10 (premer 2.0 mm in 3.3 mm), dolžine 27 in 33 cm?
ODGOVOR NAROČNIKA: Ne. Dovoljeno odstopanje je +/- 3 cm.

14. Ali vam lahko v sklopu II, 15. podsklop, pod zaporedno številko 3 ponudimo ustrezno vodilo za tubus CH 10 in CH 14 (premer 3.3 mm in 4.7 mm), dolžine 33 in 31 cm?
ODGOVOR NAROČNIKA: Ne. Dovoljeno odstopanje je +/- 3 cm.

15. Ali vam lahko v sklopu II, 15. podsklop, pod zaporedno številko 4 ponudimo ustrezno vodilo za reintubacijo dolžine 83 cm?
ODGOVOR NAROČNIKA: Da. Dolžina vodila je lahko od 70 -83cm.

16. Ali morajo biti kanile v sklopu II, 17. podsklop, pod zaporedno številko 1 - 4 ojačane (armirane)?
ODGOVOR NAROČNIKA: Ne.

17. Ali vam lahko v sklopu IV, 1. podsklop, pod zaporedno številko 1 ponudimo ustrezen spirometer volumetrični, incentivni, dihalni pripomoček namenjen treningu globokega zadržanega vdiha, omogoča nadzor izvajanja globokega zadržanega vdiha preko indikatorja volumna, kapacitete 250 ml do 5000 ml, z ustnikom in cevjo, ne vsebuje papirnatih delov?
ODGOVOR NAROČNIKA: Da

18. Ali vam lahko v sklopu IV, 1. podsklop, pod zaporedno številko 2 ponudimo ustrezen spirometer volumetrični, incentivni, dihalni pripomoček namenjen treningu globokega zadržanega vdiha, omogoča nadzor izvajanja globokega zadržanega vdiha preko indikatorja volumna, kapacitete 250 ml do 2500 ml, z ustnikom in cevjo, ne vsebuje papirnatih delov?
ODGOVOR NAROČNIKA: Da


VPRAŠANJE
Spoštovani,

1. Ali vam lahko v sklopu IV, 2. podsklop, pod zaporedno številko 1 ponudimo enakovredno sterilno vodo za vlaženje 340ml s kompatibilnim adapterjem, deionizirana in trikrat destilirana voda; brez pirogenov; namenjena za uporabo na enem pacientu; neodvisne študije potrjujejo dolgotrajno uporabo; ne prevaja el. toka; izpolnjuje USP standarde; priložen sterilno pakiran nelomljiv kompatibilen adapter; univerzalna plastenka za vse aplikacije vlaženja; s pretokom kisika skozi dno plastenke za boljši izkoristek vsebine; mikro difuzor proizvaja manjše mehurčke in večjo površinsko agitacijo za tiho delovanje in visok izhod vlage?

2. Ali vam lahko v sklopu IV, 2. podsklop, pod zaporedno številko 2 ponudimo enakovredno sterilno vodo za vlaženje 650ml s kompatibilnim adapterjem, deionizirana in trikrat destilirana voda; brez pirogenov; namenjena za uporabo na enem pacientu; neodvisne študije potrjujejo dolgotrajno uporabo; ne prevaja el. toka; izpolnjuje USP standarde; priložen sterilno pakiran nelomljiv kompatibilen adapter; univerzalna plastenka za vse aplikacije vlaženja; s pretokom kisika skozi dno plastenke za boljši izkoristek vsebine; mikro difuzor proizvaja manjše mehurčke in večjo površinsko agitacijo za tiho delovanje in visok izhod vlage?

ODGOVOR NAROČNIKA: Ne. Potrebujemo petkrat destilirano vodo. Omogočati mora varno uporabo iste plastenke na več pacientih pri hladnem vlaženju vsaj 77 dni.


VPRAŠANJE
Spoštovani.

V razpisu zahtevate elektronsko dobavnico - nam lahko poveste na kakšen način bi se naj ta dobavnica izdajala (imate kakšen program s katerim dobavitelji posredujemo te e dobavnice v vaš program oziroma ali je za to namenjen poseben državni program). Potrebovali bi malo več podatkov o tem kateri programi so za to uporabni oziroma kaj moramo narediti, da bi lahko zadovoljili vaše kriterije.

ODGOVOR NAROČNIKA:
Pri elektronski dobavnici gre za ASC datoteko, ki predstavlja standardiziran prenos računov - dobavnic med dobavitelji in lekarnami ter drugimi kupci, saj je struktura eDobavnice v naprej določena. Pri nas jo po vnaprej definiranih korakih uvozimo v naš informacijski sistem Lirpis21 (Pronet d.o.o.). Predlagamo, da se za pripravo eDobavnice obrnete na ponudnika svoje informacijske rešitve. Struktura eDobavnice je priloga predmetne razpisne dokumentacije in je skupaj z razpisno dokumentacijo objavljena na naši spletni strani.VPRAŠANJE
Spoštovani!

Lahko pri ročnem dihalnem balonu za otroke, kjer navajate volumen 550ml, ponudimo dihalni balon za otroke volumna 500ml?

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR NAROČNIKA: Da. Volumen balona je lahko od 500-550ml.

VPRAŠANJE
Pozdravljeni.


V 2. sklopu nas zanima, ali morajo biti dihalni baloni silikonski ali PVC ? Maske v kolikor ne smejo vsebovati PVC materiala so na izbiro samo silikonske, katere nimajo napihljivega roba.


ODGOVOR NAROČNIKA: Glede ročnega dihalnega balona (I.2/1-3) nimamo posebnih zahtev glede materiala, torej je vseeno ali ponudite silikonskega ali PVC, mora pa biti pripravljen za takojšnjo uporabo sestavljen v enem kosu. Pri dihalnih maskah so zahteve jasno navedene (brez PVC-a, brez napihljivega roba).