Dosje javnega naročila 007032/2018
Naročnik: OBČINA SVETA ANA, Sv. Ana v Slov. goricah 17, 2233 Sv. Ana v Slov. goricah
Storitve: IZVAJANJE ZIMSKEGA VZDRŽEVANJA OBČINSKIH IN GOZDNIH CEST ZA SEZONOI 2018/2019
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 12.031,86 EUR

JN007032/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 10.10.2018
JN007032/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.11.2018
JN007032/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 13.12.2018
JN007032/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 01.04.2019
Zahtevek za revizijo

    JN007032/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA SVETA ANA
Sv. Ana v Slov. goricah 17
2233
SI
Sv. Ana v Slov. goricah
Slovenija
tajnik@sv-ana.si
+386 27295880

Internetni naslovi
http://www.sv-ana.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.sv-ana.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=4575
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: IZVAJANJE ZIMSKEGA VZDRŽEVANJA OBČINSKIH IN GOZDNIH CEST ZA SEZONOI 2018/2019
Referenčna številka dokumenta: 43007-2/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50800000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Postavitev in odstranitev snežnih kolov, pluženje lokalnih cest brez posipa, posip in pluženje lokalnih cest, posipanje pločnikov in parkirišč, čiščenje snega na pločnikih,...
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Območje celotne občine Sveta Ana
II.2.4 Opis javnega naročila
Javno naročilo obsega postavitev in odstranitev snežnih kolov, pluženje lokalnih cest brez posipa, posip in pluženje lokalnih cest, posipanje pločnikov in parkirišč, čiščenje snega na pločnikih z ročno samohodno snežno frezo, pluženje makadamskega vozišča, razna ročna dela
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 15.11.2018
Konec: 31.05.2019
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
25.10.2018   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.05.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 25.10.2018   10:05
Kraj: Elektronsko - https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=4575

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Renata Trajbar Kurbus,02 728 58 80Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 19.10.2018   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
10.10.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.