Dosje javnega naročila 007119/2018
Naročnik: OSNOVNA ŠOLA TURNIŠČE, Prešernova ulica 2, 9224 Turnišče
Blago: Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 456.615,00 EUR

JN007119/2018-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 12.10.2018
JN007119/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 23.10.2018
JN007119/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.11.2018
JN007119/2018-ODL01P1 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.11.2018
JN007119/2018-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 17.01.2019
JN007119/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 22.01.2019
JN007119/2018-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 22.01.2019
JN007119/2018-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 22.01.2019
JN007119/2018-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 22.01.2019
JN007119/2018-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 22.01.2019
JN007119/2018-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 22.01.2019
JN007119/2018-Pog07 - Pogodba, objavljeno dne 22.01.2019
JN007119/2018-Pog08 - Pogodba, objavljeno dne 22.01.2019
JN007119/2018-Pog09 - Pogodba, objavljeno dne 22.01.2019
JN007119/2018-Pog10 - Pogodba, objavljeno dne 22.01.2019
JN007119/2018-Pog11 - Pogodba, objavljeno dne 22.01.2019
JN007119/2018-Pog12 - Pogodba, objavljeno dne 22.01.2019
JN007119/2018-Pog13 - Pogodba, objavljeno dne 22.01.2019
JN007119/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.12.2019
JN007119/2018-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.01.2020
JN007119/2018-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 03.02.2020
Zahtevek za revizijo

    JN007119/2018-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2018/S 198-447311
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OSNOVNA ŠOLA TURNIŠČE
Prešernova ulica 2
9224
SI
Turnišče
Slovenija
o-turnisce.ms@guest.arnes.si
+386 25735043
+386 25721040

Internetni naslovi
http://www.os-turnisce.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/277563/OS_Turnisce_objava.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=4577
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil
Referenčna številka dokumenta: 430-01/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Mleko in mlečni izdelki
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Mleko in mlečni izdelki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več ponujenih živil iz shem kakovos20

Cena – Ponder:
80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Meso in mesni izdelki
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Meso in mesni izdelki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več ponujenih živil iz shem kakovos20

Cena – Ponder:
80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Perutninsko meso in izdelki
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Perutninsko meso in izdelki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več ponujenih živil iz shem kakovos20

Cena – Ponder:
80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Kruh in pekovski izdelki
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15810000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Kruh in pekovski izdelki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več ponujenih živil iz shem kakovos20

Cena – Ponder:
80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: Testenine, jušne zakuhe
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15850000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Testenine, jušne zakuhe
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več ponujenih živil iz shem kakovos20

Cena – Ponder:
80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: Mlevski izdelki, žita
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Mlevski izdelki, žita
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več ponujenih živil iz shem kakovos20

Cena – Ponder:
80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: Splošno prehrambeno blago
Številka sklopa: 7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Splošno prehrambeno blago
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več ponujenih živil iz shem kakovos20

Cena – Ponder:
80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 8

II.2.1 Naslov
Naslov: Konzervirano sadje, zelenjava
Številka sklopa: 8
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15330000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Konzervirano sadje, zelenjava
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več ponujenih živil iz shem kakovos20

Cena – Ponder:
80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 9

II.2.1 Naslov
Naslov: Zamrznjeni izdelki iz testa
Številka sklopa: 9
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15896000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Zamrznjeni izdelki iz testa
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več ponujenih živil iz shem kakovos20

Cena – Ponder:
80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 10

II.2.1 Naslov
Naslov: Zamrznjeno sadje in zelenjava
Številka sklopa: 10
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15330000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Zamrznjeno sadje in zelenjava
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več ponujenih živil iz shem kakovos20

Cena – Ponder:
80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 11

II.2.1 Naslov
Naslov: Ribe in morski sadeži
Številka sklopa: 11
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Ribe in morski sadeži
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več ponujenih živil iz shem kakovos20

Cena – Ponder:
80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 12

II.2.1 Naslov
Naslov: Sokovi
Številka sklopa: 12
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15320000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
sokovi
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več ponujenih živil iz shem kakovos20

Cena – Ponder:
80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 13

II.2.1 Naslov
Naslov: Sveža zelenjava in sadje
Številka sklopa: 13
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03220000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sveža zelenjava in sadje
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več ponujenih živil iz shem kakovos20

Cena – Ponder:
80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu: 3
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
14.11.2018   11:45
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 28.02.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 14.11.2018   12:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 30.10.2018   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OSNOVNA ŠOLA TURNIŠČE
Prešernova ulica 2
9224
Turnišče
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
10.10.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 15.10.2018   10:37
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali se pri merilu "kakovost" živil upošteva certifikat IFS? Hvala.

Lep pozdrav.

ODGOVOR

Ne, upoštevajo se sheme kakovosti kot navedeno v 11. členu.


Datum objave: 19.10.2018   11:45
VPRAŠANJE

Pozdravljeni,

pri SKLOPU 9, me zanima pri ARTIKLIH: 41,42,43 - kakšna je gramatura, oziroma ali je cena za 1 kg?

Lp

ODGOVOR

Cena se poda za 1 kom. Iskana teža je 130 G.


Datum objave: 19.10.2018   11:57
VPRAŠANJE
Spoštovani,

zanima nas:
SKLOP 2 MESO IN MESNI IZDLEKI:
4.Goveja rebra- ali povprašujete po govedini ali po mladi govedini?
5.Goveje stegno- goveje ali mlado goveje?
12.Mesni narezek 145 g- ali povprašujete po mesnem narezku kot "doručak" ali mesnem narezku kot narezana salama pakirana po 145g? Če gre za drugo možnost, potem prosimo, da navedete še za katero salamo gre.
14.Mleto meso goveje- goveje ali mlado goveje? Zanima nas tudi ali iz stegna ali iz plečeta?
15.Mlego meso svinjsko- iz stegna ali iz plečeta?
16.Mleto meso telečje- iz stegna ali iz plečeta?

Hvala

ODGOVOR
SKLOP 2 MESO IN MESNI IZDLEKI:

4.Goveja rebra
govedina 20 kg
mlada govedina 20 kg

5.Goveje stegno
goveje 650 kg
mlado goveje 650kg

12.Mesni narezek 145 g - (doručak)

14.Mleto meso goveje- goveje ali mlado goveje?
Goveje Stegno 62,50 kg
Mlado goveje stegno 62,50 kg
Goveje Pleče 62,50 kg
Mlado goveje pleče 62,50 kg

15.Mleto meso svinjsko-
Stegno 175 kg
Pleče 175kg

16.Mleto meso telečje
Stegno 50 kg
Pleče 50 kg


Naročnik je pripravil tudi spremembo ponudbenega predračuna za sklop 2. Obrazec bo objvaljen v naslednjih dneh.Datum objave: 25.10.2018   15:56
VPRAŠANJE
SKLOP 5. TESTENINE, JUŠNE ZAKUHE
28 Vlivanci - pirini - izdelek ne obstaja. Naročnika prosimo, da umakne zahtevo "pirini" oziroma naj navede katero blagovno znamko je mislil?

hvala in lep pozdrav


ODGOVOR
Ponudniki naj ponudijo izdelek "SVALJKI S PIRINO MOKO"Datum objave: 25.10.2018   15:56
VPRAŠANJE
SKLOP 6. MLEVSKI IZDELKI, ŽITA

3 Burgol 5/1 - izdelek v takšni gramaturi ne obstaja. Ali vam lahko ponudimo mešanico treh žit?


ODGOVOR
Burgol se lahko ponudi v manjši gramaturi (1kg ali 2,5 kg). Mešanico treh žit naročnik ne sprejema.Datum objave: 25.10.2018   15:57
VPRAŠANJE
Ali lahko ponudimo drugo gramaturo od zahtevane in ceno preračunamo na EM?

Hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR
Da, kjer naročnik z odgovorom ne zahteva točno določenega pakiranja.Datum objave: 26.10.2018   11:36
VPRAŠANJE
Nektar *jabolko 100% sadni delež, 0,2 L
Nektar* pomarančni 100 % sadni delež 0,2 l
Nektar* jabolko 100% sadni delež,1 L
Nektar* pomaranča-ananas 100% sadni delež, 1 l


NEKTARJI NISO 100%.
Ali ponudimo sok 100% ali nektar 50% sadni delež?


ODGOVOR
Ponudite 100% sok (100% sadni delež)Datum objave: 26.10.2018   11:36
VPRAŠANJE
1 Gosti sok 100% sadni delež - različni okusi 0,2 L - naročnika prosimo da definira zahtevo GOSTI sok., saj 100% gosti sok ne obstaja. Lahko ponudimo jabolčni, pomarančni itd.

ODGOVOR
Lahko je jabolčni, pomarančni, ananasov, ribezov vendar ne kot nektarDatum objave: 26.10.2018   11:37
VPRAŠANJE
21 Marmelada pekmes slivova - ni zahtevane gramature. Na kakšno EM preračunamo?
Spremenite EM na kg ali pa določite težo, da bodo vse ponudbe primerljive.

Hvala in lep dan,


ODGOVOR
Gramatura 1kg