Dosje javnega naročila 007014/2018
Naročnik: BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj, Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj
Blago: PILOTNA IZVEDBA INOVATIVNE DINAMIČNE RAZSVETLJAVE V GORENJSKI REGIJI (OBČINE BLED, JEZERSKO IN TRŽIČ) V SKLOPU DELOVNEGA PAKETA BL5/WP_I6 PROJEKTA DYNAMIC LIGHT, PROGRAM INTERREG SREDNJA EVROPA (KJER
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 219.068,63 EUR

JN007014/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 10.10.2018
JN007014/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.11.2018
JN007014/2018-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.11.2018
JN007014/2018-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.11.2018
JN007014/2018-ODL01P1 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.11.2018
JN007014/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 18.03.2019
JN007014/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 20.03.2019
JN007014/2018-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 20.03.2019
JN007014/2018-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 20.03.2019
Zahtevek za revizijo

    JN007014/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj
Cesta Staneta Žagarja 37
4000
SI
Kranj
Slovenija
g. Roko Padovac
info@bsc-kranj.si
+386 42817236
+386 42817249

Internetni naslovi
http://www.bsc-kranj.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.bsc-kranj.si/
ESPD: http://www.bsc-kranj.si/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=4568
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalna ali lokalna agencija/urad
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: PILOTNA IZVEDBA INOVATIVNE DINAMIČNE RAZSVETLJAVE V GORENJSKI REGIJI (OBČINE BLED, JEZERSKO IN TRŽIČ) V SKLOPU DELOVNEGA PAKETA BL5/WP_I6 PROJEKTA DYNAMIC LIGHT, PROGRAM INTERREG SREDNJA EVROPA (KJER
Referenčna številka dokumenta: JN DYNAMIC LIGHT 3/18
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34928500
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
PILOTNA IZVEDBA INOVATIVNE DINAMIČNE RAZSVETLJAVE V GORENJSKI REGIJI (OBČINE BLED, JEZERSKO IN TRŽIČ) - po sklopih
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop S1: rekonstrukcija obstoječega odseka javne razsvetljave v območju obrtne cone Mlaka v Tržiču
Številka sklopa: S1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45316110
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI042 - Gorenjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OBČINA TRŽIČ
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop S1: rekonstrukcija obstoječega odseka javne razsvetljave v območju obrtne cone Mlaka v Tržiču
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 1
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Projekt je sofinanciran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru programa Interreg Srednja Evropa

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop S2: dograditev obstoječega odseka javne razsvetljave v Občini Jezersko cestni odsek z rekreativno stezo v naselju Zg. Jezersko
Številka sklopa: S2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34928500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI042 - Gorenjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OBČINA JEZERSKO
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop S2: dograditev obstoječega odseka javne razsvetljave v Občini Jezersko cestni odsek z rekreativno stezo v naselju Zg. Jezersko
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 1
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Projekt je sofinanciran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru programa Interreg Srednja Evropa

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop S3/4: dograditev obstoječega odseka javne razsvetljave v parku Vile Bled (S3) in Parku Vile Zora (S4)
Številka sklopa: S3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45316110
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI042 - Gorenjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OBČINA BLED
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop S3/4: dograditev obstoječega odseka javne razsvetljave v parku Vile Bled (S3) in Parku Vile Zora (S4)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 1
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Projekt je sofinanciran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru programa Interreg Srednja Evropa


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
skladno z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
23.10.2018   10:30
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 20.02.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 23.10.2018   10:35


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 15.10.2018   10:30
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
10.10.2018