Dosje javnega naročila 007556/2018
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Gradnje: A-143/18: Rekonstrukcija krožnega križišča Hofer v Slovenskih Konjicah
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 590.754,78 EUR

JN007556/2018-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 30.10.2018
JN007556/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 05.11.2018
JN007556/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 01.04.2019
JN007556/2018-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 23.05.2019
JN007556/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 23.05.2019
JN007556/2018-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 30.10.2019
Zahtevek za revizijo

    JN007556/2018-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Martina Kokalj
jn.drsi@gov.si
+386 014788336

Internetni naslovi
http://www.dc.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://portal.drsc.si/dcjn/kazalo.html

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=5118
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: A-143/18: Rekonstrukcija krožnega križišča Hofer v Slovenskih Konjicah
Referenčna številka dokumenta: 43001-365/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Rekonstrukcija krožnega križišča Hofer v Slovenskih Konjicah
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Rekonstrukcija krožnega križišča Hofer v Slovenskih Konjicah
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 150
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pogodbeni rok za izvedbo naročila se lahko podaljša zaradi nepredvidenih okoliščin, ki od oddaji naročila niso bile poznane.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
20.11.2018   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 20.11.2018   09:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 12.11.2018   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
30.10.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 05.11.2018   10:50
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Naročnik pod Tehnično in strokovno sposobnost zahteva naslednje:
 ima visokošolsko izobrazbo s področja gradbeništva najmanj na ravni prve stopnje (dipl. inž. grad.)
 vpisan je v imenik pri Inženirski zbornici Slovenije (IZS) kot pooblaščeni inženir ali kot vodja del

Ta zahteva presega zakonski pogoj ZJN3 šesti odstavek 14. člena.

Prosimo za popravek.

Hvala in lep pozdrav


ODGOVOR

Naročnik dopolnjuje navodila za pripravo ponudbe v prvi alineji točke 3.2.3.3 in sicer:
Zagotovljen mora biti vodja del, ki izpolnjuje naslednje zahteve:
ima najmanj višješolsko strokovno izobrazbo tehnične smeri s področja graditve objektov

Naročnik bo korigirana Navodila za pripravo ponudbe objavil na portalu javnih naročil-Sprememba razpisne dokumentacije-01

Datum objave: 14.11.2018   07:44
VPRAŠANJE
Prosimo za obrazložitev postavke:
14121 Demontaža obstoječe semaforizacije križišča in odvoz v deponijo komplet kos 1


Kaj vse ta postavka zajema. Znaki, semaforji, elektriko, itd......

Bilo bi bolje, če bi to postavko vi ovrednotili, da bo za vse enako.

ODGOVOR


Postavka 14121 Demontaža obstoječe semaforizacije križišča in odvoz v deponijo obsega :
kandelaber s svetilko višine do 9m 3 kom
kandelaber višine do 6m 3 kom
trodelne semaforske glave 8 kom,
trodelna semaforska glava (kolesar) 1 kom,
dvodelna semaforska glava (pešec) 2 kom,
elektro omarica v kompletu z odklopom 1 kom,
odstranitev prostozračnega kabla v dolžini 100m
odstranitev LTZ pokrovov na AB semaf. jaških 6 kom
(porušitev in odvoz na trajno deponijo)
AB semaforski jašek 6 kom.Datum objave: 14.11.2018   08:08
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Prosimo naročnika da podaljša rok za oddajo zaradi obsežnnega popisa in potrebnega pridobivanja ponudb raznih podizvajalcev (elektro dela, vodovod, prometne oprema..)

Lep pozdrav.

ODGOVOR


 Naročnik roka za oddajo ponudb ne bo spreminjal.