Dosje javnega naročila 007050/2018
Naročnik: ZAVOD ZA KULTURO BLED, Cesta svobode 11, 4260 Bled
Storitve: Vzdrževanje zunanjih površin za katere je zadolžen Zavod za kulturo Bled
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 181.484,76 EUR

JN007050/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 11.10.2018
JN007050/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.11.2018
JN007050/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 10.12.2018
JN007050/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 10.12.2018
JN007050/2018-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 10.12.2018
JN007050/2018-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 10.12.2018
Zahtevek za revizijo

    JN007050/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
ZAVOD ZA KULTURO BLED
Cesta svobode 11
4260
SI
Bled
Slovenija
Matjaž Završnik
info@zkbled.si
+386 45729770

Internetni naslovi
http://www.zavod-za-kulturo-bled.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/277724/JN_3_2018_vzdrzevanje_okolice.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=4593
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Rekreacija, kultura in vera


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Vzdrževanje zunanjih površin za katere je zadolžen Zavod za kulturo Bled
Referenčna številka dokumenta: JN 03-2018 ZKB
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90610000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Vzdrževanje zunanjih površin za katere je zadolžen Zavod za kulturo Bled - vzdrževanje pešpoti, cest ter višinska dela
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za največje število sklopov: 3
Največje število sklopov, ki so lahko oddani enemu ponudniku: 3
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Osnovno vzdrževanje pešpoti, parkovnih in gozdnih površin
Številka sklopa: 1. sklop
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
77211400
77310000
77340000
90500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Bled
II.2.4 Opis javnega naročila
Zavod za kulturo Bled je zadolžen za vzdrževanje okolice Festivalne dvorane, Blejskega gradu in grajskega hriba, Mrakove domačije. Na vseh lokacijah se izvaja vzdrževanje pešpoti - odstranjevanje smeti, podrastja, grabljenje...
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Osnovno celoletno vzdrževanje cest
Številka sklopa: 2. sklop
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90610000
90620000
90640000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Bled (okolica Festivalne dvorane, cesta do Blejskega gradu, okolica Mrakove domačije)
II.2.4 Opis javnega naročila
Na cestah, ki vodijo do Blejskega gradu, okoli Festivalne dvorane in okolice Mrakove domačije se v zimskem času izvaja zimska služba - pluženje, posipanje, v letnem času pa pometanje, košnja
in čiščenje obcestnega pasu.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Arboristična dela na višini in vzdrževanje grajske skale z uporabo vrvne tehnike
Številka sklopa: 3.sklop
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
77341000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Bled (okolica Festivalne dvorane, Blejski grad in grajski hrib, Mrakova domačija)
II.2.4 Opis javnega naročila
Arboristično oblikovanje (obžagovanje) dreves višjih od 2 metra, čiščenje grajske skale, ki se dviguje 130 metrov nad Blejskim jezerom. Za oboje je potrebna usposobljenost za delo na višini - uporaba vrvne tehnike.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
30.10.2018   11:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 36 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 30.10.2018   11:05
Kraj: Ponudniki ponudbe pošiljajo izključno na Portal E-jn kjer se te odpirajo.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 22.10.2018   12:00

Dodatne informacije:
Dodatne informacije in odgovore lahko dobite izključno preko portala Pjn - rubrika vprašanja. Naročnik bo na vprašanja odgovoril v kar najkrajšem času.
V primeru kakršnihkoli sprememb ali dopolnitev bo naročnik objavil čistopis dokumentacije na svoji spletni strani http://www.zavod-za-kulturo-bled.si/
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
11.10.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.