Dosje javnega naročila 007048/2018
Naročnik: MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE, Vojkova cesta 1B, 1000 Ljubljana
Blago: Nakup TOC/TN analizatorja za določanje ogljika in dušika v okoljskih vzorcih
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 44.956,98 EUR

JN007048/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 11.10.2018
JN007048/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.10.2018
JN007048/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 15.11.2018
JN007048/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 15.11.2018
Zahtevek za revizijo

    JN007048/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE
Vojkova cesta 1B
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Mateja Lamot
gp.arso@gov.si
+386 14784000

Internetni naslovi
http://www.arso.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.arso.gov.si/o%20agenciji/razpisi/
ESPD: http://www.arso.gov.si/o%20agenciji/razpisi/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=4597
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup TOC/TN analizatorja za določanje ogljika in dušika v okoljskih vzorcih
Referenčna številka dokumenta: 43015-12/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
38300000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je nakup TOC/TN analizatorja za določanje ogljika in dušika v okoljskih vzorcih.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
38300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je nakup TOC/TN analizatorja, ki se uporablja za določitev celokupnega organskega ogljika in celokupnega dušika v okoljskih vzorcih. Vzorčevalnik bo namenjen izvajanju analiz, ki bodo prispevale pomembne informacije o stanju okolja v Sloveniji in pripomogle k izboljšanju le tega.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Garancijski rok10

Cena – Ponder:
90
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 1
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
22.10.2018   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 22.10.2018   10:15
Kraj: Na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 18.10.2018   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
11.10.2018   Dodatna pojasnila
Datum objave: 12.10.2018   16:29
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v skladu s točko 8.2.1 Ekonomski in finančni položaj kot dokazilo, da ponudnik nima blokiranega nobenega transakcijskega računa kot dokazilo zahtevate potrdilo bank za vsak transakcijski račun.
Zaradi kratkega roka do oddaje vas prosimo, da kot dokazilo sprejmete obrazec BON-2
Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR
Spoštovani.

Ob predložitvi ponudbe bo naročnik namesto potrdil kot predhodni dokaz sprejel ESPD, ki vključuje uradno izjavo gospodarskega subjekta, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje. Naročnik lahko pred oddajo javnega naročila od izbranega ponudnika zahteva, da predloži najnovejša dokazila. Gospodarski subjekt lahko predmetna dokazila predloži tudi sam.

Kot dokazilo za izpolnjevanje pogoja, da gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za prejem ponudb, nima blokiranega nobenega transakcijskega računa, je poleg potrdila banke za vsak transakcijski račun dopuščeno tudi drugo dokazilo, ki izkazuje izpolnjevanje navedenega pogoja (npr. obrazec BON-2). Dokazilo je zahtevano le v primeru, da transakcijski računi gospodarskega subjekta niso razvidni iz Poslovnega registra Slovenije.

Lep pozdrav.Datum objave: 15.10.2018   09:31
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo vas da zaradi vnosa podatkov objavite obrazce, ki jih je potrebno predložiti tudi v Wordu.
Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR
Spoštovani.

Ponudniki lahko v objavljeno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila vnesejo zahtevane podatke z uporabo ustreznega programa (npr. Adobe Acrobat).

Lep pozdrav.Datum objave: 17.10.2018   12:34
VPRAŠANJE
Spoštovani

vezano na vašo zahtevo vas naprošamo, da nam kot novemu dobavitelju TOC aparatov v Sloveniji omogočite priložiti 1 referenčno potrdilo.
Če je vaš odgovor NE, prosimo za utemeljitev oziroma, da omogočite še prilogo referenc proizvajalca opreme, saj najverjetneje ocenjujete aparat.

Hvala

ODGOVOR
Spoštovani.

Potrdilo reference se mora nanašati na posel, ki ga je izvedel ponudnik in ne proizvajalec opreme, saj se s predmetnim pogojem preverja tehnična sposobnost ponudnika in ne proizvajalca opreme (razen če je ponudnik hkrati tudi proizvajalec opreme).

Zahtevane reference so sorazmerne predmetu naročila, saj z njimi ponudniki dokazujejo, da so sposobni izvesti javno naročilo v zahtevanem obsegu in kakovosti, na podlagi česar lahko naročnik utemeljeno sklepa, da ima tak ponudnik ustrezno znanje in izkušnje, ki so potrebni tako za dobavo, namestitev in validacijo opreme, kot za zagotavljanje servisa in tehnične podpore v času garancijskega roka.

Lep pozdrav.
Datum objave: 17.10.2018   12:40
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo vas, da podaljšate rok za oddajo ponudb vsaj do konca 43. tedna, zaradi komplekstnosti ponudbe in pridobivanje referenčnih potrdil

LP

ODGOVOR
Spoštovani.

Naročnik ne namerava podaljšati roka za prejem ponudb.

Ob predložitvi ponudbe bo naročnik namesto potrdil kot predhodni dokaz sprejel ESPD, ki vključuje uradno izjavo gospodarskega subjekta, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje. Naročnik lahko pred oddajo javnega naročila od izbranega ponudnika zahteva, da predloži najnovejša dokazila. Gospodarski subjekt lahko predmetna dokazila predloži tudi sam.

Lep pozdrav.
Datum objave: 17.10.2018   13:08
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v skladu z načelom načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti, zapisanim v 4. členu ZJN-3 naročnika prosimo, da omogočite priložitev referenc proizvajalca opreme.

Lep pozdrav

ODGOVOR
Spoštovani.

Potrdilo reference se mora nanašati na posel, ki ga je izvedel ponudnik in ne proizvajalec opreme, saj se s predmetnim pogojem preverja tehnična sposobnost ponudnika in ne proizvajalca opreme (razen če je ponudnik hkrati tudi proizvajalec opreme).

V kolikor je predmet posla obsegal dobavo, namestitev in validacijo opreme določenega proizvajalca, reference ne more potrditi proizvajalec te opreme, temveč jo potrdi naročnik, kateremu je ponudnik dejansko dobavil to opremo.

Lep pozdrav.
Datum objave: 17.10.2018   13:29
VPRAŠANJE
Spoštovani,
za dokazovanje tehnične in strokovne sposobnosti v točki 5 navajate da mora gospodarski subjekt zagotoviti servisnega inženirja, s katerim ima sklenjeno delovno razmerje. Kot dokazilo zahtevate izpolnjen ESPD obrazec in fotokopijo podpisanega dokazila o sodelovanju ( npr pogodbe o zaposlitvi).
Vsaka pogodba o zaposlitvi vsebuje zelo občutljive osebne podatke, zato želim priložiti tako fotokopijo pogodbe o zaposlitvi, kjer bodo zakriti vsi zaupni podatki razen imena in priimka serviserja ter datuma in načina zaposlitve.
Ali je taka kopija pogodbe o zaposlitvi za vas sprejemljiva oz. ali lahko priložimo M1 obrazec, kjer del osebnih podatkov prav tako zakrijemo. Ali so taki dokumenti za vas sprejemljivo dokazilo. Slediti moramo namreč GDPR.
Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR
Spoštovani.

V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila je določeno, da bo naročnik ob predložitvi ponudbe kot predhodni dokaz sprejel ESPD, ki vključuje uradno izjavo gospodarskega subjekta, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje. Gospodarski subjekt mora za izkazovanje izpolnjevanja navedenega pogoja v ESPD navesti ime in priimek osebe ter številko in čas trajanja delovnega/pogodbenega razmerja.

Pred oddajo javnega naročila pa lahko naročnik od izbranega ponudnika zahteva, da predloži najnovejša dokazila (potrdila, izjave) kot dokaz izpolnjevanja pogojev za ugotavljanje sposobnosti. Gospodarski subjekt lahko predmetna dokazila predloži tudi sam. Kot dokazilo za izpolnjevanje navedenega pogoja je med drugim določeno podpisano dokazilo o sodelovanju (kot primer so navedeni pogodba o zaposlitvi, pisni dogovor, podjemna pogodba, ne pa tudi M1 obrazec). V kolikor izbrani ponudnik kot podpisano dokazilo o sodelovanju predloži fotokopijo pogodbe o zaposlitvi in ne želi razkriti vsebine celotne pogodbe, lahko dele pogodbe zakrije oziroma jih označi kot zaupne ali kot poslovno skrivnost. Kot zaupni so lahko označeni samo podatki, ki niso javni skladno z zakonom, ki ureja javne podatke.

Lep pozdrav.Datum objave: 17.10.2018   13:32
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali lahko prosim sproti odgovarjate na zastavljena vprašanja.

Hvala

VPRAŠANJE
Spoštovani

znova vas vljudno naprošamo, da objavite odgovore, saj bomo v nasprotnem primeru primorani vložiti zahtevek za revizijo, ker zavlačujete postopek odgovorov na Portalu in čakate, da se Portal zapre, ker potem vprašanja niso več mogoče.

Hvala za vašo ažurnost


ODGOVOR
Spoštovani.

V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila je določeno, da bo naročnik vse bistvene spremembe in dopolnitve dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila podal najkasneje dva dneva pred rokom za prejem ponudb.

Lep pozdrav.
Datum objave: 17.10.2018   15:33
VPRAŠANJE
Spoštovani,
vezano na vaš odgovor od : Datum objave: 17.10.2018 12:34, sklepamo, da ponudnikom dovolite eno referenčno potrdilo, če preverjate ponudnika in vas ne zanima toliko aparat.
Prosimo, da potrdite zapisano.

Hvala

ODGOVOR
Spoštovani.

Naročnik z odgovorom ni spremenil predmetnega pogoja iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, tako da je še vedno zahtevano izkazovanje dobave, namestitve in validacije vsaj dveh (2) istovrstnih TOC/TN analizatorjev v vrednosti posameznega vsaj 30.000 EUR brez DDV.

Lep pozdrav.Datum objave: 18.10.2018   08:27
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v tehnični dokumentaciji zahtevate analizator s sežigom od 680°do 720°C.
S to zahtevo preferirate točno izbranega proizvajalca.
Zaradi načela konkurečnosti prosimo za spremembo pogoja na sledeč način: sežig od 680°C do 720°C ali bolje

Na trgu namreč obstajajo analizatorji, ki po tehničnih lastnostih presegajo vaše zahteve, medtem ko so finančno konkurenčni ostalim analizatorjem na trgu.

Lep pozdrav

ODGOVOR
Spoštovani.

Naročnik bo analizator med drugim uporabljal za analiziranje morske vode, kjer je temperatura sežiga višja od 720°C neprimerna zaradi doseganja tališča soli, saj lahko staljene soli motijo analizo. Analizator sicer lahko omogoča prilagajanje temperature v širšem območju, vendar mora imeti optimalno delovno temperaturo v zahtevanem območju sežiga od 680°C do 720°C in mora zagotavljati, da bo naročnik ustrezne analize izvajal v zahtevanem temperaturnem območju.

Lep pozdrav.Datum objave: 18.10.2018   08:47
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
v tehničnih zahtevah navajate:

- Set za delo z vzorci z visoko vsebnostjo soli mora omogočati vsaj 2000 injiciranj po cca. 40uL takšne vode.

Pričakujemo, da boste sprejeli tudi sisteme, ki za injcirianje uporabljajo volumen 100 uL s čimer se doseže večja homogenost vzorca ter večja natančnost meritve.
Prosimo za potrditev zgoraj zapisanega !

Lp

ODGOVOR
Spoštovani.

Set za delo z vzorci z visoko vsebnostjo soli lahko omogoča tudi vsaj 2000 injiciranj po 100 µl takšne vode. V tehničnih specifikacijah je navedena najnižja kapaciteta seta. "Vsaj" se nanaša tako na število injiciranj kot na volumen injiciranja.

Lep pozdrav.Datum objave: 18.10.2018   13:37
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
namen zahtevanja referenc je bodisi preverjanje kakovosti aparata, bodisi preverjanje kakovosti dobavitelja - v smislu sposobnosti profesionalne izvedbe posla ter vseh aktivnosti povezanih s tem.

Za preverjanje kakovosti aparata je dovolj 1 referenca iz slovenskega trga pri čemer lahko potencialni ponudnik priloži dodatne reference proizvajalca iz tujine.
V kolikor pa želite dodatno preveriti ali je potencialni ponudnik kompetenten za izvedbo tovrstnih večjih poslov, pa lahko poleg reference TOC aparata priloži referenco drugega sistema podobnih ali večjih finančnih vrednosti in tehnične zahtevnosti.

To je bila praksa na prejšnjih razpisih in pričakujemo,da boste tudi tokrat prošnji ugodili. V kolikor ne, bomo primorani uporabiti druga pravna sredstva, ki nam jih zakon o JN omogoča.

Prosimo za spremembo zahtev po referenci, skladno z zgoraj zapisanim.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Spoštovani.

Referenca je po svoji naravi dokazilo, da je ponudnik sposoben izvesti javno naročilo, saj z njo dokazuje, da je pod podobnimi pogoji že večkrat uspešno dobavil, namestil in validiral istovrstno opremo. Reference so namenjene preverjanju ponudnikove sposobnosti za izvedbo naročila in ne preverjanju kakovosti ponujene opreme.

Na podlagi b) točke osmega odstavka 77. člena ZJN-3 se lahko naročnik seznani s podatki o več kot eni dobavi blaga, ki jih je ponudnik opravil v določenem referenčnem obdobju. Naročnik je zaradi zagotovitve ustrezne ravni konkurence in z namenom omogočiti sodelovanje širšemu krogu potencialnih ponudnikov določil daljše referenčno obdobje od zakonsko določenega minimalnega (zadnja tri leta) in dopušča izkazovanje referenc v zadnjih petih letih. Naročnik tudi ni reference omejil na krajevno določen trg.

Kot je Državna revizijska komisija zapisala že v svojih številnih odločitvah, zagotavljanje enakopravne obravnave ne pomeni, da mora naročnik svoje zahteve oblikovati tako, da sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila omogoči prav vsem ponudnikom na relevantnem trgu. Naročnik je v postopkih oddaje javnih naročil upravičen postavljati pogoje, ki imajo za posledico omejevanje kroga potencialnih ponudnikov za izvedbo javnega naročila oziroma njihovo razlikovanje. Naročnik namreč z določitvijo posameznih pogojev zagotavlja sodelovanje ponudnikov, ki so usposobljeni za izvedbo predmeta naročila.

Ker mora biti referenčni pogoj povezan s predmetom naročila in upoštevaje specifičnosti predmeta naročila, naročnik zahteva izkazovanje dobave, namestitve in validacije istovrstnih TOC/TN analizatorjev in ne druge opreme. Ponudnik, ki je že vsaj dvakrat dobavil, namestil in opravil validacijo istovrstnega TOC/TN analizatorja, je podrobno seznanjen z delovanjem analizatorja in bo poleg pravočasne dobave, namestitve in validacije opreme sposoben zagotavljati naročniku tehnično podporo in kakovosten servis opreme, hitrejšo odpravo napak in ustrezno ponovno validacijo opreme ob vsakokratni odpravi večjih napak, kar bo naročniku omogočalo pravočasno in kakovostno izvajanje potrebnih analiz. Poleg tega bo takšen ponudnik sposoben zagotavljati hitrejšo dobavo potrošnega materiala tako v času garancijskega roka kot v življenjski dobi opreme.

Glede na navedeno naročnik ne bo spremenil predmetnega pogoja, saj je le ta povezan in sorazmeren s predmetom naročila.

Lep pozdrav.