Dosje javnega naročila 007243/2018
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Storitve: Izvajanje storitev okolju prijaznega čiščenja v Vrtcu Vodmat, Vrtcu Ledina in Vrtcu pod Gradom za obdobje treh let
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 210.000,00 EUR

JN007243/2018-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 17.10.2018
JN007243/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 30.10.2018
JN007243/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.01.2019
JN007243/2018-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 14.02.2019
JN007243/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 14.03.2019
JN007243/2018-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 06.06.2019
JN007243/2018-C03 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 22.07.2019
JN007243/2018-C04 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 31.10.2019
Zahtevek za revizijo

    JN007243/2018-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2018/S 201-456735
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mestna uprava, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, Viktorija Strajnar
viktorija.strajnar@ljubljana.si
+386 13064447

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

VRTEC VODMAT
Korytkova ulica 24
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mestna uprava, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, Viktorija Strajnar
viktorija.strajnar@ljubljana.si
+386 13064447

Internetni naslovi
http://www.vrtecvodmat.si

VRTEC LEDINA
Čufarjeva ulica 14
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mestna uprava, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, Viktorija Strajnar
viktorija.strajnar@ljubljana.si
+386 13064447

Internetni naslovi
http://www.vrtec-ledina.si

VRTEC POD GRADOM
Praprotnikova ulica 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mestna uprava, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, Viktorija Strajnar
viktorija.strajnar@ljubljana.si
+386 13064447

Internetni naslovi
http://www.vrtec-podgradom.org

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/277769/Objava.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=4701
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvajanje storitev okolju prijaznega čiščenja v Vrtcu Vodmat, Vrtcu Ledina in Vrtcu pod Gradom za obdobje treh let
Referenčna številka dokumenta: 430-2413/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90910000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je izvajanje storitev okolju prijaznega čiščenja v Vrtcu Vodmat, Vrtcu Ledina in Vrtcu pod Gradom za obdobje treh let
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Izvajanje storitev okolju prijaznega čiščenja v Vrtcu Vodmat za obdobje treh let
Številka sklopa: A
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90910000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrtec Vodmat, Korytkova ulica 24, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvajanje storitev okolju prijaznega čiščenja v Vrtcu Vodmat za obdobje treh let
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Izvajanje storitev okolju prijaznega čiščenja v Vrtcu Ledina za obdobje treh let
Številka sklopa: B
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90910000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrtec Ledina, Čufarjeva ulica 14, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvajanje storitev okolju prijaznega čiščenja v Vrtcu Ledina za obdobje treh let
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Izvajanje storitev okolju prijaznega čiščenja v Vrtcu pod Gradom za obdobje treh let
Številka sklopa: C
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90910000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrtec POd Gradom, Praprotnikova 2, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvajanje storitev okolju prijaznega čiščenja v Vrtcu pod Gradom za obdobje treh let
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
21.11.2018   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 21.11.2018   10:10


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 06.11.2018   12:00

Dodatne informacije:
Mestna občina Ljubljana postopek oddaje naročila izvaja na podlagi pooblastila naročnikov: Vrtca Vodmat, Vrtca Ledina in Vrtca Pod Gradom, izdanega na podlagi tretjega odstavka 66. člena ZJN-3.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
15.10.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 22.10.2018   09:11
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v zvezi s predložitvijo referenc vas prosimo za dodatna pojasnila in sicer:
1. Ali moramo za vsak sklop predložiti 3 referenčna potrdila, vsako za najmanj 3.000 m2, torej 9 referenčnih potrdil?
2. Če da, ali lahko predložimo (če sodelujemo na vseh sklopih) 3 referenčna potrdila, vsako po najmanj 9.000 m2?
3. Ali razumemo pravilno, da lahko predložimo kopije referenčnih potrdil, ki smo jih pridobili za potrebe drugih javnih naročil in izkazujejo podatke, ki jih predvideva vaš vzorec referenčnega potrdila?
Hvala za odgovore in lepo pozdravljeni!

ODGOVOR
V primeru, da ponudnik odda ponudbo za izvajanje storitev okolju prijaznega čiščenja v vseh treh vrtcih-sklopih, lahko uporabi enaka referenčna potrdila za vse tri sklope, v kolikor se seveda le-ta nanašajo na opravljanje storitev čiščenja v izmeri najmanj 3.000,00 m2 notranje talne površine/objekt in izpolnjujejo ostale vsebinske zahteve iz predmetnega dokumenta v zvezi z oddajo javnega naročila. Ponudnik torej predloži tri (3) referenčna potrdila za zahtevano kvadraturo (vsako referenčno potrdilo za 3.000,00m2 ), v kolikor uveljavlja enake reference pri vseh treh sklopih oz. z njimi izkazuje izpolnjevanje pogojev. Enako priloži tudi če se javlja samo na en sklop ali dva. Ponudniki lahko priložijo referenčna potrdila tudi na drugih obrazcih, vendar morajo le-ti vsebovati enake podatke kot zahtevan obrazec - Priloga 4/2.Datum objave: 23.10.2018   15:13
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ali razumemo prav;
v kolikor se prijavljamo na 1 sklop, potrebujemo 3 reference v izmeri 3000m2 (1x3000m2),
v kolikor se prijavljamo na vse 3 sklope, potrebujemo 3 reference v izmeri 3000m2 (3x3000m2)?
Kje je tukaj smisel, prosimo za pojasnilo.
Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Naročnik bo referenčni pogoj glede zahtevane kvadrature notranje talne površine na objekt spremenil in objavil popravek razpisne dokumentacije v poglavju VI: Ugotavljanje sposobnosti in navodila o načinu dokazovanja sposobnosti ponudnika, Pogoji za sodelovanje, tretja točka ter Prilogi 4/1: Tabela-podatki o referencah podjetja in sicer:
- sklop A (Vrtec Vodmat): 2.200,00 m2 notranje talne površine/objekt;
- sklop B (Vrtec Ledina): 2.200,00 m2 notranje talne površine/objekt.
- sklop C (Vrtec Pod Gradom): 2.200,00 m2 notranje talne površine/objekt.

Pojasnjujemo, da je za vsakega izmed razpisanih sklopov kot eden izmed pogojev za sodelovanje opredeljeno, da je ponudnik imel ali ima, v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb, sklenjene tri posamezne pogodbe za opravljanje storitev čiščenja objektov, in sicer redno čiščenje mesečno, v izmeri najmanj 2.200,00 m2 notranje talne površine/objekt. Ponudnik mora torej navedeni pogoj izpolnjevati, v kolikor oddaja ponudbo na vsakega izmed posameznih razpisanih sklopov. Pri tem pa lahko enake reference (oziroma referenčna potrdila) uveljavlja oziroma uporabi pri več sklopih, v kolikor oddaja ponudbo na dva ali tri sklope. Naročnik torej ponudnikov ne omejuje v smeri, da enakih referenc ne smejo uporabiti pri več sklopih, saj izpolnjevanje razpisanih pogojev presoja za vsak sklop posebej. Velja namreč, da se vsak sklop presoja samostojno, kot ločeno javno naročilo, kar pomeni, da lahko ponudnik za vsak sklop uporabi »isto« referenco, kot bi jo lahko, če bi vsak sklop razpisali v svojem postopku javnega naročila, kar je tudi skladno z načelom ne omejevanja ponudnikov oz. izkrivljanja konkurence.
Datum objave: 23.10.2018   15:14
VPRAŠANJE
Spoštovani,
trenutno smo izvajalec čiščenja enega od predmetnih vrtcev,
katerega kvadratura ni 3000m2, kot pogojujete z razpisno dokumentacijo.
Čiščenje izvajamo brez pripomb naročnika, zato nas zanima ali lahko upoštevamo
trenutno izvajanje čiščenja tega objekta kot referenco, ali moramo prav tako priložiti
referenčno potrdilo?
Hvala za odgovor.

ODGOVOR
Naročnik bo referenčni pogoj glede zahtevane kvadrature notranje talne površine na objekt spremenil in objavil popravek razpisne dokumentacije v poglavju VI: Ugotavljanje sposobnosti in navodila o načinu dokazovanja sposobnosti ponudnika, Pogoji za sodelovanje, tretja točka ter Prilogi 4/1: Tabela-podatki o referencah podjetja in sicer:
Ponudnik je imel ali ima, v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb, sklenjene 3 posamezne pogodbe za opravljanje storitev čiščenja objektov v izmeri najmanj:
- sklop A (Vrtec Vodmat): 2.200,00 m2 notranje talne površine/objekt;
- sklop B (Vrtec Ledina): 2.200,00 m2 notranje talne površine/objekt.
- sklop C (Vrtec Pod Gradom): 2.200,00 m2 notranje talne površine/objekt.
Datum objave: 23.10.2018   15:14
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v preteklosti smo čistili enega od navedenih vrtcev, kvadratura vrtca, za katerega zahtevate 3 reference po 3.000 m2, je 15% nižja od zahtevanih referenc, nižja od 3000m2. Torej, kljub temu, da smo ta vrtec čistili, ga ne moremo uporabiti in navesti kot referenčni objekt?
Zakaj zahtevate referenčna potrdila čiščenja objektov z večjo kvadraturo kot pa dejansko objekti razpisne dokumentacije so.
Vsekakor ni primerno,
lep pozdrav

ODGOVOR
Naročnik bo referenčni pogoj glede zahtevane kvadrature notranje talne površine na objekt spremenil in objavil popravek razpisne dokumentacije v poglavju VI: Ugotavljanje sposobnosti in navodila o načinu dokazovanja sposobnosti ponudnika, Pogoji za sodelovanje, tretja točka ter Prilogi 4/1: Tabela-podatki o referencah podjetja in sicer:
Ponudnik je imel ali ima, v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb, sklenjene 3 posamezne pogodbe za opravljanje storitev čiščenja objektov v izmeri najmanj:
- sklop A (Vrtec Vodmat): 2.200,00 m2 notranje talne površine/objekt;
- sklop B (Vrtec Ledina): 2.200,00 m2 notranje talne površine/objekt.
- sklop C (Vrtec Pod Gradom): 2.200,00 m2 notranje talne površine/objekt.
Datum objave: 23.10.2018   15:15
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v razpisni dokumentaciji navajate, da mora ponudnik za sodelovanje na razpisu zagotoviti referenčna potrdila v višini 3 x 3000 m2. Torej se sedanji izvajalci
čiščenja teh treh vrtcev ne bodo mogli prijaviti na razpis, saj niti eden od vrtcev ne dosega kvadrature 3.000 m2, ki je minimalni zahtevek kvadrature za sodelovanje.

1. Vrtec Vodmat : 1.594 m2, (Enota Vodmat ) + 186m2 zunanjih površin
951 m2 (Enota Klinični center ) + 182m2 zunanjih površin

2. Vrtec Ledina : 2.599 m2 površin

3. Vrtec pod gradom : 2.934 m2 površin

Razpisni pogoj je vsekakor nesmiseln, predlagamo spremembo referenčnih pogojev, ali samoprijavo DRK. Kar vam je ljubše.

Prav tako opozarjamo na neskladje v vašem odgovoru vezano na vprašanje glede števila potrebnih referenčnih potrdil in sicer;
v kolikor se ponudnik prijavlja na en sklop zahtevate 3 reference v kvadraturi 3 x 3.000 m2,
v kolikor pa se ponudnik prijavlja na vse tri sklope, bo 1 referenca v kvadraturi 3.000 m2 po sklopu dovolj, skupaj 3 x 3.000m2.

Prosimo za razmislek, upamo da vidite neskladje, opozarjamo na popravek razpisne dokumentacije.

Hvala in lep dan še naprej,

ODGOVOR
Naročnik bo referenčni pogoj glede zahtevane kvadrature notranje talne površine na objekt spremenil in objavil popravek razpisne dokumentacije v poglavju VI: Ugotavljanje sposobnosti in navodila o načinu dokazovanja sposobnosti ponudnika, Pogoji za sodelovanje, tretja točka ter Prilogi 4/1: Tabela-podatki o referencah podjetja in sicer:
- sklop A (Vrtec Vodmat): 2.200,00 m2 notranje talne površine/objekt;
- sklop B (Vrtec Ledina): 2.200,00 m2 notranje talne površine/objekt.
- sklop C (Vrtec Pod Gradom): 2.200,00 m2 notranje talne površine/objekt.

Skupna NOTRANJA talna površina po sklopih (po vrtcih) izhaja iz II. Poglavja predmetne razpisne dokumentacije.

Navedbe kvadrature zunanjih površin pri Vrtcu Vodmat v vašem vprašanju niso pravilne. Zato bo naročnik, zaradi jasnejšega razumevanja, pri sklopu A (Vrtec Vodmat) dopisal še zunanjo čistilno površino (terase), ki se jo čisti le v sklopu rednega čiščenja in skupaj znaša 568 m2 kot to izhaja že iz popisov enot tega vrtca (Enota Vodmat, Korytkova 24 in 26 ter Enota Klinični center, Bohoričeva 36). Generalno čiščenje teras opravi vrtec sam.
Pooblaščenec bo objavil popravek razpisne dokumentacije. Popravki bodo vidno označeni (rdeče) in sicer v Poglavju II: Opis predmeta javnega naročila in Prilogi 3a: Prikaz strukture ponudbene cene za sklop A.

Glede referenčnih potrdil pojasnjujemo, da je za vsakega izmed razpisanih sklopov kot eden izmed pogojev za sodelovanje opredeljeno, da je ponudnik imel ali ima, v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb, sklenjene tri posamezne pogodbe za opravljanje storitev čiščenja objektov, in sicer redno čiščenje mesečno, v izmeri najmanj 2.200,00 m2 notranje talne površine/objekt. Ponudnik mora torej navedeni pogoj izpolnjevati, v kolikor oddaja ponudbo na vsakega izmed posameznih razpisanih sklopov. Pri tem pa lahko enake reference (oziroma referenčna potrdila) uveljavlja oziroma uporabi pri več sklopih, v kolikor oddaja ponudbo na dva ali tri sklope. Naročnik torej ponudnikov ne omejuje v smeri, da enakih referenc ne smejo uporabiti pri več sklopih, saj naročnik izpolnjevanje razpisanih pogojev presoja za vsak sklop posebej.
Naročnik razpisanih pogojev glede referenc ne bo spreminjal, saj je pogoj postavljen upoštevajoč načela javnega naročanja. Kot že navedeno, se vsak sklop presoja samostojno, kot ločeno javno naročilo, kar pomeni, da lahko ponudnik za vsak sklop uporabi »isto« referenco, kot bi jo lahko, če bi vsak sklop razpisali v svojem postopku javnega naročila, kar je tudi skladno z načelom ne omejevanja ponudnikov oz. izkrivljanja konkurence.
Datum objave: 25.10.2018   11:14
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
ali referenca čiščenja vzgojno izobraževalnih prostorov, ki znaša dvojno kvadraturo enega vrtca (4.800m2) lahko predloži kot dve referenci (2x2.200m2),
saj dokazuje obvladljivost večjega predmeta čiščenja vzgojno izobraževalne ustanove kot vrtec, 2.200m2.
Hvala in lep pozdrav,


ODGOVOR
Ne. Skladno s predmetno razpisno dokumentacijo (Poglavje VI: Ugotavljanje sposobnosti in navodila o načinu dokazovanja sposobnosti ponudnika Pogoji za sodelovanje; podtočka 3) naročnik želi tri (3) različne reference (referenčne izjave), ki izkazujejo, da je imel ali ima ponudnik v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb, sklenjene 3 posamezne pogodbe za opravljanje storitev čiščenja objektov, in sicer za redno čiščenje-mesečno v zahtevani kvadraturi. Vse tri reference se morajo nanašati na storitve čiščenja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah oz. zdravstvenih ustanovah.Datum objave: 05.11.2018   15:14
VPRAŠANJE

Spoštovani.

Dejstvo je, da se lahko usposobljenost za opravljanje storitev čiščenja na okolju prijazen način, dokazuje na več načinov npr. z varnostnim listom čistil, s tehničnim listom čistil, z načrtom čiščenja, z evidenco čiščenja in z ločevanjem odpadkov, kar lahko nadzoruje naročnik po Smernicah za javno naročanje, Ministrstvo za javno upravo, oktober 2018). V posledici navedenega potencialni ponudnik zahteva, da se v izogib omejevanju konkurence s predmetnim pogojem, dokazovanje usposobljenosti za opravljanje storitev čiščenja na okolju prijazen način dopusti tudi z drugim navedenim dokazilom, s katerim se izkazuje vpeljava enakovrednih ukrepov za ustrezno kvaliteto poslovanja in ustreznim sistemom za ravnanje z okoljem. Na ta način bodo namreč lahko e-ponudbo oddali tudi manjši ponudniki.

V kolikor naročnik ne bo razširil možnosti dokazovanja ustreznega sistema za ravnanje z okoljem z drugimi, enakovrednimi dokazili, kot izhaja iz prejšnjega odstavka, potencialni ponudnik, v izogib omejevanja konkurence, od naročnika zahteva, da ISO standard 14001 oziroma EMAS vključi v postopek oddaje predmetnega javnega naročila kot merilo. Tako tudi Smernice za javno naročanje storitev čiščenja, Ministrstvo za javno upravo, oktober 2018.

S spoštovanjem.


ODGOVOR
Naročnik je pogoj oblikoval skladno s 76. členom ZJN-3 (Uradni list RS 91/15 in 14/18; v nadaljevanju ZJN-3) in skladno s Primeri okoljskih zahtev in meril za čistila, storitve čiščenja in storitve pranja perila, ki jih je izdalo Ministrstvo, pristojno za okolje, in ministrstvo, pristojno za javna naročila, skupaj z ministrstvi, pristojnimi za posamezno področje, njihovimi organi v sestavi in vladnimi službami na podlagi 8. člena Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/2017). Zahteva je sorazmerna s predmetom javnega naročila: »Izvajanje storitev okolju prijaznega čiščenja v Vrtcu Vodmat, Vrtcu Ledina in Vrtcu Pod Gradom za obdobje treh let«. Naročnik je preveril trg ponudnikov na področju storitev čiščenja ter ugotovil, da navedeni pogoj zagotavlja konkurenco, saj na trgu obstaja več ponudnikov, ki ta pogoj izpolnjujejo.

Naročnik zahteva izpolnjevanje pogoja skladno s svojimi standardi in vrednotami, ki temeljijo na odgovornem ravnanju z okoljem. Mestna občina Ljubljana, katera je ustanoviteljica javnih zavodov - vrtcev - za katere je objavljeno tudi predmetno javno naročilo, je nosilec certifikata ISO 14001 in je vključena tudi v shemo EMAS. S standardom ISO 14001 oz. vključitev v shemo EMAS organizacije namreč dokazujejo svojo ozaveščenost in odgovornost do okolja ter zagotavljajo kontinuirano kakovost, ki je v vzgojno-izobraževalnih ustanovah pomembna, saj se storitev čiščenja opravlja za občutljivo ciljno skupino predšolskih otrok.

Naročnik bo kot dokazilo za opravljanje storitev na okolju prijazen način oz., da ima ponudnik vzpostavljen sistem ravnanja z okoljem poleg EMAS in ISO priznal tudi dokazila kot jih opredeljuje veljavni zakon (78. člen ZJN-3) in sicer:
- Druge standarde za okoljsko ravnanje, ki temeljijo na ustreznih evropskih ali mednarodnih standardih akreditiranih organov. Naročnik bo priznal enakovredna potrdila, ki jih izda organ s sedežem v drugi državi članici.
- Druga dokazila o ukrepih za okoljsko ravnanje, pod pogojem, da gospodarski subjekt dokaže, da so ti ukrepi enakovredni tem, ki se zahtevajo v skladu z veljavnim sistemom oz. standardom okoljskega ravnanja.
Datum objave: 05.11.2018   15:14
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v razpisni dokumentaciji na strani 31/87 v pogoju za sodelovanje št. 7 navajate predložitev standarda ISO 14001 ali sheme EMAS. Ker slednje pogojevanje ni skladno z ZJN-3 in Uredbo o zelenem naročanju, vljudno prosimo za umik takega pogoja.

Hvala.

Lep pozdrav

ODGOVOR
Naročnik je pogoj oblikoval skladno s 76. členom ZJN-3 (Uradni list RS 91/15 in 14/18; v nadaljevanju ZJN-3) in skladno s Primeri okoljskih zahtev in meril za čistila, storitve čiščenja in storitve pranja perila, ki jih je izdalo Ministrstvo, pristojno za okolje, in ministrstvo, pristojno za javna naročila, skupaj z ministrstvi, pristojnimi za posamezno področje, njihovimi organi v sestavi in vladnimi službami na podlagi 8. člena Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/2017). Zahteva je sorazmerna s predmetom javnega naročila: »Izvajanje storitev okolju prijaznega čiščenja v Vrtcu Vodmat, Vrtcu Ledina in Vrtcu Pod Gradom za obdobje treh let«. Naročnik je preveril trg ponudnikov na področju storitev čiščenja ter ugotovil, da navedeni pogoj zagotavlja konkurenco, saj na trgu obstaja več ponudnikov, ki ta pogoj izpolnjujejo.

Naročnik zahteva izpolnjevanje pogoja skladno s svojimi standardi in vrednotami, ki temeljijo na odgovornem ravnanju z okoljem. Mestna občina Ljubljana, katera je ustanoviteljica javnih zavodov - vrtcev - za katere je objavljeno tudi predmetno javno naročilo, je nosilec certifikata ISO 14001 in je vključena tudi v shemo EMAS. S standardom ISO 14001 oz. vključitev v shemo EMAS organizacije namreč dokazujejo svojo ozaveščenost in odgovornost do okolja ter zagotavljajo kontinuirano kakovost, ki je v vzgojno-izobraževalnih ustanovah pomembna, saj se storitev čiščenja opravlja za občutljivo ciljno skupino predšolskih otrok.

Naročnik bo kot dokazilo za opravljanje storitev na okolju prijazen način oz., da ima ponudnik vzpostavljen sistem ravnanja z okoljem poleg EMAS in ISO priznal tudi dokazila kot jih opredeljuje veljavni zakon (78. člen ZJN-3) in sicer:
- Druge standarde za okoljsko ravnanje, ki temeljijo na ustreznih evropskih ali mednarodnih standardih akreditiranih organov (naročnik bo priznal enakovredna potrdila, ki jih izda organ s sedežem v drugi državi članici).
- Druga dokazila o ukrepih za okoljsko ravnanje, pod pogojem, da gospodarski subjekt dokaže, da so ti ukrepi enakovredni tem, ki se zahtevajo v skladu z veljavnim sistemom oz. standardom okoljskega ravnanja.
Datum objave: 05.11.2018   15:15
VPRAŠANJE
Spoštovani,

sistem ravnanja z okoljem ISO 14001 je prostovoljni in plačljiv certifikata, ki ni zakonsko predpisan, kar pomeni, da ne sme biti pogoj za sodelovanje na javnem razpisu, kot tudi ne izločilni faktor pri ocenjevanju ponudb. Naročnika pozivamo, da umakne zahtevo za ISO standard 14001 in postavi le zahteve, ki izhajajo iz veljavne zakonodaje.

Lep pozdrav

ODGOVOR
Naročnik je pogoj oblikoval skladno s 76. členom ZJN-3 (Uradni list RS 91/15 in 14/18; v nadaljevanju ZJN-3) in skladno s Primeri okoljskih zahtev in meril za čistila, storitve čiščenja in storitve pranja perila, ki jih je izdalo Ministrstvo, pristojno za okolje, in ministrstvo, pristojno za javna naročila, skupaj z ministrstvi, pristojnimi za posamezno področje, njihovimi organi v sestavi in vladnimi službami na podlagi 8. člena Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/2017). Zahteva je sorazmerna s predmetom javnega naročila: »Izvajanje storitev okolju prijaznega čiščenja v Vrtcu Vodmat, Vrtcu Ledina in Vrtcu Pod Gradom za obdobje treh let«. Naročnik je preveril trg ponudnikov na področju storitev čiščenja ter ugotovil, da navedeni pogoj zagotavlja konkurenco, saj na trgu obstaja več ponudnikov, ki ta pogoj izpolnjujejo.

Naročnik zahteva izpolnjevanje pogoja skladno s svojimi standardi in vrednotami, ki temeljijo na odgovornem ravnanju z okoljem. Mestna občina Ljubljana, katera je ustanoviteljica javnih zavodov - vrtcev - za katere je objavljeno tudi predmetno javno naročilo, je nosilec certifikata ISO 14001 in je vključena tudi v shemo EMAS. S standardom ISO 14001 oz. vključitev v shemo EMAS organizacije namreč dokazujejo svojo ozaveščenost in odgovornost do okolja ter zagotavljajo kontinuirano kakovost, ki je v vzgojno-izobraževalnih ustanovah pomembna, saj se storitev čiščenja opravlja za občutljivo ciljno skupino predšolskih otrok.

Naročnik bo kot dokazilo za opravljanje storitev na okolju prijazen način oz., da ima ponudnik vzpostavljen sistem ravnanja z okoljem poleg EMAS in ISO priznal tudi dokazila kot jih opredeljuje veljavni zakon (78. člen ZJN-3) in sicer:
- Druge standarde za okoljsko ravnanje, ki temeljijo na ustreznih evropskih ali mednarodnih standardih akreditiranih organov. Naročnik bo priznal enakovredna potrdila, ki jih izda organ s sedežem v drugi državi članici.
- Druga dokazila o ukrepih za okoljsko ravnanje, pod pogojem, da gospodarski subjekt dokaže, da so ti ukrepi enakovredni tem, ki se zahtevajo v skladu z veljavnim sistemom oz. standardom okoljskega ravnanja.
Datum objave: 05.11.2018   15:15
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v nadaljevanju posredujemo izsek iz 78.člena ZJN-3:

Če naročnik zahteva predložitev potrdila, ki ga izda neodvisen organ in ki potrjuje, da gospodarski subjekt upošteva določene sisteme ali standarde za okoljsko ravnanje, se sklicuje na sistem Evropske unije za okoljsko ravnanje in presojo (EMAS) ali na druge sisteme za okoljsko ravnanje, ki so priznani v skladu s 45. členom Uredbe (ES) št. 1221/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009 o prostovoljnem sodelovanju organizacij v Sistemu Skupnosti za okoljsko ravnanje in presojo (EMAS), razveljavitvi Uredbe (ES) št. 761/2001 ter odločb Komisije 2001/681/ES in 2006/193/ES (UL L št. 342 z dne 22. 12. 2009, str. 1), nazadnje spremenjene z Uredbo Sveta (EU) št. 517/2013 z dne 13. maja 2013 o prilagoditvi nekaterih uredb ter odločb in sklepov na področju prostega pretoka blaga, prostega gibanja oseb, prava družb, politike konkurence, kmetijstva, varnosti hrane, veterinarske in fitosanitarne politike, prometne politike, energetike, obdavčitve, statistike, vseevropskih omrežij, pravosodja in temeljnih pravic, pravice, svobode in varnosti, okolja, carinske unije, zunanjih odnosov, zunanje, varnostne in obrambne politike ter institucij zaradi pristopa Republike Hrvaške (UL L št. 158 z dne 10. 6. 2013, str. 1), ali na druge standarde za okoljsko ravnanje, ki temeljijo na ustreznih evropskih ali mednarodnih standardih akreditiranih organov. Naročnik prizna enakovredna potrdila, ki jih izda organ s sedežem v drugi državi članici.

(3) Če gospodarski subjekt iz razlogov, za katere mu ni mogoče pripisati odgovornosti, očitno nima dostopa do teh potrdil ali jih ne more pridobiti v ustreznem roku, naročnik sprejme tudi druga dokazila o ukrepih za okoljsko ravnanje, pod pogojem, da gospodarski subjekt dokaže, da so ti ukrepi enakovredni tistim, ki se zahtevajo v skladu z veljavnim sistemom ali standardom okoljskega ravnanja.

V pogoju za sodelovanje št. 7 navajate, da se kot dokazilo o skladnosti priznava vzpostavljen sistem ravnanja z okoljem po shemi EMAS ali ISO 14001, kar je več kot očitno v nasprotju z odstavkoma 2 in 3 78. člena ZJN-3. Prosimo za upoštevanje predložitve dokazi o izvajanju drugih enakovrednih ukrepov in/ali dokazil, da je certifikacija v postopku.

Hvala.

ODGOVOR
Naročnik bo kot dokazilo za opravljanje storitev na okolju prijazen način oz., da ima ponudnik vzpostavljen sistem ravnanja z okoljem poleg EMAS in ISO14001 priznal tudi dokazila kot to opredeljuje zakonodaja, in sicer:
- Druge standarde za okoljsko ravnanje, ki temeljijo na ustreznih evropskih ali mednarodnih standardih akreditiranih organov. Naročnik bo priznal enakovredna potrdila, ki jih izda organ s sedežem v drugi državi članici).
- Druga dokazila o ukrepih za okoljsko ravnanje, pod pogojem, da gospodarski subjekt dokaže, da so ti ukrepi enakovredni tem, ki se zahtevajo v skladu z veljavnim sistemom oz. standardom okoljskega ravnanja.
Datum objave: 05.11.2018   15:15
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v razpisni dokumentaciji ste priložili tudi prilogi A (vzorec okvirnega sporazuma) in B (vzorec obrazca zavarovanja za dobro izvedbo pog. obveznosti), ki pa nista navedeni kot prilogi ponudbene dokumentacije. Prosimo vas za informacijo, ali je izpolnjeni prilogi potrebno naložiti v sistem e-JN, in v kolikor ja, v kateri razdelek.

Hvala.

ODGOVOR
Skladno s 67. členom ZJN-3 mora dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila vsebovati tudi osnutek pogodbe oz. okvirnega sporazuma o izvedbi javnega naročila, ki jo podpišeta naročnik in izbrani ponudnik. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti se prav tako predloži skladno s VII. Poglavjem predmetne razpisne dokumentacije. Gre torej za osnutka, ki jih v fazi oddaje ponudbe ni potrebno izpolnjevati, niti prilagati.Datum objave: 05.11.2018   15:15
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ker na vprašanje vezano na izključitev ISO standarda 14001, ki vam je bilo postavljeno pred 10 dnevi, še vedno nismo prejeli odgovora in ker je odgovor BISTVENEGA pomena za pravočasno pripravo ponudbene dokumentacije, zahtevamo prestavitev roka za oddajo vprašanj in roka za oddajo ponudbene dokumentacije.

Lep pozdrav

ODGOVOR
Naročnik bo zagotovil dodatne informacije oz. odgovore na vprašanja kot to veleva veljavni Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS 91/15 in 14/18) in kot izhaja iz sedme točke prvega poglavja dokumenta v zvezi z oddajo javnega naročila.Datum objave: 06.11.2018   13:09
VPRAŠANJE

Spoštovani,
ker določene obrazce ponudbene dokumentacije izpolnimo s podatki, ki predstavljajo poslovno skrivnost podjetja in jih ne želimo razkriti konkurenčnim podjetjem, bomo te obrazce označili z oznako POSLOVNA SKRIVNOST.
Prosimo Vas za informacijo, v kateri razdelek v informacijskem sistemu e-JN je potrebno naložiti SKLEP podjetja o varovanju poslovne skrivnosti.
Vnaprej hvala za odgovor.
Lep pozdrav


ODGOVOR
Naložite v razdelek »Druge priloge«.