Dosje javnega naročila 007843/2018
Naročnik: Slovenski državni gozdovi, d. o. o., Rožna ulica 39, 1330 Kočevje
Blago: Dobava osebne varovalne opreme
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 110.540,51 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN007843/2018-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 13.11.2018
JN007843/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.01.2019
JN007843/2018-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.01.2019
JN007843/2018-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.01.2019
JN007843/2018-ODL04 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.01.2019
JN007843/2018-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 14.02.2019
JN007843/2018-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 15.07.2019
JN007843/2018-C03 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 15.10.2019
JN007843/2018-C04 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 23.01.2020
JN007843/2018-C05 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 07.04.2020
JN007843/2018-C06 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 03.07.2020
JN007843/2018-C07 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 08.10.2020
JN007843/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 08.01.2021
JN007843/2018-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 08.01.2021
JN007843/2018-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 08.01.2021
JN007843/2018-C08 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 21.01.2021
JN007843/2018-C09 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 16.04.2021
JN007843/2018-C10 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 09.07.2021
Zahtevek za revizijo

    JN007843/2018-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2018/S 219-501107
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
Slovenski državni gozdovi, d. o. o.
Rožna ulica 39
1330
SI037
Kočevje
Slovenija
Darija Prudič
darija.prudic@sidg.si
+386 82007100

Internetni naslovi
http://sidg.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: http://www.sidg.si/index.php/javna-narocila-in-razpisi/za-izvajalce/aktualna-javna-narocila

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=4977
I.4 Vrsta javnega naročnika
druga oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
gozdarstvo


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava osebne varovalne opreme
Referenčna številka dokumenta: OVO_2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
18100000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava osebne varovalne opreme, sukcesivna dobava za obdobje od sklenitve okvirnega sporazuma do 31.12.2021
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za največje število sklopov: 6
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Delovna obleka
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
18100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava delovne obleke
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Varovalna oprema-protivrezna
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
18100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava protivrezne varovalne opreme
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Delovna in varovalna obutev
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
18800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava delovne in varovalne obutve
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Dežna obleka, rokavice
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
18100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava dežnih oblek in rokavic
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: Varovalna čelada, podkapa in zaščitna očala
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
18100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava varovalne čelade, dežnih podkap in zaščitnih očal
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: Dereze, gamaše, oprema za delo na višini
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
18100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava derez, gamaš, opreme za delo na višini
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
v razpisni dokumentaciji

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
10.12.2018   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 28.02.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 10.12.2018   09:10
Kraj: https://ejn.gov.si/eJN2.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 30.11.2018   08:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Slovenski državni gozdovi, d. o. o.
Rožna ulica 39
1330
Kočevje
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
09.11.2018   Dodatna pojasnila
Datum objave: 15.11.2018   14:09
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

je možen ogled vzorcev za vse sklope? Na koga se lahko obrnemo?

Hvala

ODGOVOR

Spoštovani,

ogled vzorcev je možen za Sklop 1 in 2. Za datum in uro ogleda se obrnite na tajništvo družbe.


Datum objave: 19.11.2018   09:09
VPRAŠANJE
Prosimo za primerljive modele za skupino SKLOP 5: Varovalna čelada, podkapa in zaščitna očala.

ODGOVOR

Naročnik je pričakovane modele opisal v dokumentu Tehnične specifikacije za posamezni sklop.


Datum objave: 19.11.2018   09:10
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Ali je možno dobiti imena primerljivih modelov za SKLOP 5: Varovalna čelada, podkapa in zaščitna očala.

Hvala.

ODGOVOR

Naročnik je pričakovane modele opisal v dokumentu Tehnične specifikacije za posamezni sklop.
Datum objave: 19.11.2018   09:14
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ali je možen ogled vzorcev tudi za ostale sklope 3-6?
Ali vzorcev ob oddaji ponudbe ni potrebno priložit?

Lep pozdrav,

ODGOVOR

Ogled vzorcev je možen samo za sklop 1 in 2, kot smo že odgovorili.
Ne, vzorcev ob oddaji ponudbe ni potrebni priložiti. Ponudnik priloži v ponudbi tehnično dokumentacijo, ki mora vključevati kataloge s priloženimi opisi in slikami opreme ter tehničnimi listi v slovenščini iz katerih bo razvidno, da izdelki ustrezajo pogojem iz razpisne dokumentacije.


Datum objave: 26.11.2018   13:29
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Ponudbo bomo oddali z osebnim digitalnim potrdilom, ki je registrirano na fizično ime, ki je odgovorna oseba v podjetju. Na seznamu oddanih ponudb bo fizična oseba, v prilogah pa bodo pravilni obrazci podjetja. Je to sprejemljivo.

lp

ODGOVOR

Spoštovani,

Navodila za ponudnike dobite na povezavi https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/vec_informacij_ponudniki.xhtml
tehnična pomoč za uporabnike pa je na tel. št. 01 478 78 76 pri Ministrstvu za javno upravo, ki je skrbnik sistema.


Datum objave: 27.11.2018   09:20
VPRAŠANJE
Naročnik omogoča ogled razpisanih artiklov le za sklop 1 in 2 niti ni pripravljen posredovati podatke primerljivih artiklov za blago, ki ga kupuje v drugih sklopih.

Vaša stališča pomenijo kršitev osnovnih načel ZJN obenem pa pri ponudnikih spodbujajo sum, da je navedeno naročilo le formalnost in so dobavitelji znani saj je to eden od načinov kako zaščititi določene interese.
Če boste z odgovorom konkretno pojasnili zakaj zavračate prošnje ponudnikov vezane na vpogled ali navedbo primerljivih izdelkov bo sum izzvenel v nasprotnem pa se bo ta še okrepil.

Lep pozdrav,

ODGOVOR
Spoštovani,

Naročnik je s tehničnimi specifikacijami določil predmete javnega naročila. Na vpogled so potencialnim ponudnikom omogočeni artikli za Sklop 1 in 2, ki so v skladu s celostno podobo družbe. Artikli, ki jih naročnik nabavlja v ostalih sklopih so predmet širše potrošnje in jih je naročnik natančno opredelil s tehničnimi specifikacijami ter ne želi preferirati nobene blagovne znamke. V kolikor ponudnik iz tehničnih specifikacij ne more vedeti, kaj želi naročnik dobaviti, prosim zastavite konkretno vprašanje. Določene artikle iz teh sklopov že uporablja, določene nabavlja prvič, dobavitelja pa naročnik išče s predmetnim javnim naročilom.
Datum objave: 30.11.2018   08:11
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

SKLOP 5/ 1.Varovalna čelada komplet - gozdar
Pri zahtevah za sestavne dele čelade, točneje zapiralo zadaj, ali se tu lahko ponudi katerokoli zapiralo? Predlagam, da zahtevate zapiralo z namestitvenim koleščkom, ki je v praksi precej bolj zaželjen pri uporabnikih v vaši dejavnosti zaradi hitre, enostavne in udobne namestitve, ko je čelada že na glavi.

Lep dan

ODGOVOR
Spoštovani!
Naročnik ne bo spreminjal tehničnih zahtev iz razpisne dokumentacije, vse minimalne zahteve za posamezni artikel so podane v razpisni dokumentaciji.

Datum objave: 30.11.2018   08:11
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

SKLOP 5/ 1.Varovalna čelada komplet - gozdar
Pri tehnični specifikaciji nisem zasledil zahteve po kanalu za dež okoli celotnega oboda čelade, s katerim se prepreči odtekanje vode s čelade na uporabnika. V sosednjih državah v vaši branži to uporabljajo. Ali vaši uporabniki to potrebujejo?

LP


ODGOVOR
Spoštovani!
Naročnik ne bo spreminjal tehničnih zahtev iz razpisne dokumentacije, vse minimalne zahteve za posamezni artikel so podane v razpisni dokumentaciji.Datum objave: 30.11.2018   08:11
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

SKLOP 5/ 5.Zaščitna očala pred bleščanjem polarizacijska

Zahtevate 100% zaščito pred UV svetlobo. Ali je za naročnika sprejemljiva 99,9% zaščita pred UV svetlobo?


Lep dan

ODGOVOR

Spoštovani!
Naročnik ne bo spreminjal tehničnih zahtev iz razpisne dokumentacije, vse minimalne zahteve za posamezni artikel so podane v razpisni dokumentaciji.


Datum objave: 30.11.2018   08:12
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

SKLOP 5/ 1.Varovalna čelada komplet - gozdar
Nisem zasledil zahteve po prezračevanju čelade. Ali je za naročnika sprejemljiva čelada s prezračevalnimi odprtinami?
Naj omenim, da se v praksi v enaki panogi v sosednjih državah uporabljajo čelade s prezračevalnimi odprtinami za boljše zračenje in manj znojenja.

Lep dan

ODGOVOR

Spoštovani!
Naročnik ne bo spreminjal tehničnih zahtev iz razpisne dokumentacije, vse minimalne zahteve za posamezni artikel so podane v razpisni dokumentaciji.


Datum objave: 30.11.2018   08:12
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

SKLOP 5/ 1.Varovalna čelada komplet - gozdar
Ali je za naročnika sprejemljiva barva čelade visoko vidna oranžna barva?

Lep dan

ODGOVOR


Spoštovani!
Naročnik ne bo spreminjal tehničnih zahtev iz razpisne dokumentacije, vse minimalne zahteve za posamezni artikel so podane v razpisni dokumentaciji.

Datum objave: 30.11.2018   08:13
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

SKLOP 5/ 2. Varovalna čelada
Zahtevate težo OVO (čelada) do max. 310 gramov. Ali je za naročnika sprejemljiva teža čelade 325gramov, ki ne zmanjšuje varnosti uporabnika in udobja pri nošenju.

Lep dan.

ODGOVOR
Spoštovani!
Naročnik ne bo spreminjal tehničnih zahtev iz razpisne dokumentacije, vse minimalne zahteve za posamezni artikel so podane v razpisni dokumentaciji.Datum objave: 30.11.2018   08:14
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

SKLOP 5/ 2. Varovalna čelada
Tu zahtevate usnjen znojni čelni pašček. Ali sta za naročnika sprejemljiva spodnja dva enakovredna, zamenljiva, pralna paščka za vpijanje znoja, ki se odlično obneseta v visokih temperaturah, ne puščata nadležnega odtisa na čelu in pokrivata večjo površino čela:
1. pašček (trak) iz pene
2. pašček (trak) iz 100% bombaža

Lep dan.

ODGOVOR

Spoštovani!
Za naročnika so sprejemljivi naslednji znojni paščki :
- pašček iz usnja,
- pašček iz pene,
- pašček iz 100 % bombaža.Datum objave: 30.11.2018   08:15
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

SKLOP 5/ 2. Varovalna čelada

Pri glušnikih zahtevate predpis SIST EN 352-3 : 2002. V tem razponu obstaja velika izbira, od zelo poceni do kvalitetnih glušnikov. Predlagam, da zahtevate vsaj slabljenje zvoka srednjega ranga SNR 27 in možnost prilagoditve glušnikov po višini. Naj omenim, da obstajajo glušniki, ki imajo velike odprtine školjk, kar omogoča, da se pokrije celoten obseg uha, se pravi ni pritiska na uho in manj znojenja.

Lep dan.

ODGOVOR
Spoštovani!
Naročnik zahteva glušnike, ki izpolnjujejo predpis SIST EN 352-3:2002. Glušniki morajo reducirati hrup pri 500 Hz najmanj 30 dBA (SNR 30 dBA).