Dosje javnega naročila 007065/2018
Naročnik: ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO, Kandijska cesta 4, 8000 Novo mesto
Blago: DOBAVA IN MONTAŽA CAD-CAM SISTEMA ZA POTREBE ZOBOTEHNIKE
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 42.944,00 EUR

JN007065/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 11.10.2018
JN007065/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.10.2018
JN007065/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 26.11.2018
JN007065/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 04.12.2018

    JN007065/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO
Kandijska cesta 4
8000
SI
Novo mesto
Slovenija
Jernej Bojanc
info@zd-nm.si
+386 73916720
+386 73322116

Internetni naslovi
http://www.zd-nm.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://zd-nm.si/javna-narocila
ESPD: https://zd-nm.si/javna-narocila
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=4628
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: DOBAVA IN MONTAŽA CAD-CAM SISTEMA ZA POTREBE ZOBOTEHNIKE
Referenčna številka dokumenta: 75/7/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33100000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
: CAD- CAM SISTEM za potrebe zobotehnike:
Sklop 1 SKENER
Sklop 2 3D TISKALNIK
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za vse sklope
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: SKENER
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33130000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: ZDRAVSTEVNI DOM NOVO MESTO, KANDIJSKA CESTA 4, 8000 NOVO MESTO
II.2.4 Opis javnega naročila
SKENER Z RAČUNALNIKOM IN CAD PROGRAMSKO OPREMO ZA SKENIRANJE IN OBLIKOVANJE ZOBNO PROTETIČNIH IZDELOKOV
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 35
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: 3D TISKALNIK
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33130000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO, KANDIJSKA CESTA 4, 8000 NOVO MESTO
II.2.4 Opis javnega naročila
3D TISKALNIK IN PRIKLOP
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 35
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
V SKLADU Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO NAROČNIKA


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
19.10.2018   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 19.10.2018   10:15
Kraj: Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2 , v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 16.10.2018   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
11.10.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 16.10.2018   08:34
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v razpisni dokumentaciji je nekonsistentnost med 5. in 12. členom povabila k oddaji ponudbe.

Prosimo za objavo pravilne dokumentacije, kjer te nekonsistentnosti ne bo (možnost predložitve menice z menično izjavo).

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR


Naročnik dovoljuje predložitev manice z manično izjavo za vse vrste zavarovanj (ponudbeno, pogodbeno izvedbo, ...) kot je to pravilno zapisano v 12. členu razpisne dokumentacije.

S spoštovanjem.


Datum objave: 16.10.2018   08:34
VPRAŠANJE
Spoštovani

V povabilu k oddaji ponudbe za dobavo in montažo CAD-CAM sistema za potrebe zobotehnike se, v zvezi s finančnimi zavarovanji, pojavlja nekonsistentnost med 5. in 12. členom. (Možnost predložitve menice z menično izjavo ali samo bančne garancije?)


ODGOVOR


Naročnik dovoljuje predložitev manice z manično izjavo za vse vrste zavarovanj (ponudbeno, pogodbeno izvedbo, ...) kot je to pravilno zapisano v 12. členu razpisne dokumentacije.

Datum objave: 16.10.2018   08:36
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V pogojih je zahtevano da mora naročnik oddati ponudbo za oba sklopa, tudi če sta sklopa razdeljena.
V tem primeru je potem nemogoče, da se prijavi nekdo, ki ponuja samo E/O skener ali 3D tiskalnik, ki bi ustrezal specifikacijam.

Predlagam, da se lahko na razpis prijavijo ponudniki, ki ponujano produkte za en ali oba sklopa, brez pogoja, da morajo oddati ponudbo za oba.

ODGOVOR

Naročnik je preveril stanje na trgu, kjer je mogoča dobava obeh sklopov s strani večih potencialnih ponudnikov. Naročnik vztraja pri zahtevi, da je potrebno oddati ponudbo za oba sklopa.Datum objave: 16.10.2018   12:28
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V izogib reviziji vas pozivamo, da spremenite dokumentacijo za oddajo ponude obeh sklopov.
Po ZJN-3 morajo biti ponudbe transparentne, kar pomeni, da je vsem ponudnikom omogočena prijava na pozamezni sklop.
Na trgu sta samo dva, ki bi lahko izpolnila vse vaše zahteve po skupni dobavi aparatov.

Prosimo vas za odgovor koliko jih je na trgu, ki omogočajo skupno dobavo obeh sklopov.
Sodeč po vašem odgovoru favorizirate samo enega ponudnika.

Pozivamo vas, da omogočite posamezno prijavo na sklop vsem podjetjem, ki razpolagajo z artikli.

Lep pozdrav,

ODGOVOR

Naročnik je pri preverjanju možnosti dobave obeh sklopov na trgu pridobil ponudbe najmanj treh potencialnih ponudnikov. Pridobitev ponudbe za oba sklopa je pomembno z vidika kompatibilnosti opreme in čim manjših zapletov pri povezovanju in inštalaciji opreme. Zaradi navedenega naročnik vztraja pri oddaji ponudbe za oba sklopa.