Dosje javnega naročila 007106/2018
Naročnik: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana
Gradnje: Prenova transformatorske postaje v BPD
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN007106/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 12.10.2018
JN007106/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 08.11.2018
JN007106/2018-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 08.11.2018
JN007106/2018-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 15.11.2018
JN007106/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.12.2018
JN007106/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 19.12.2018
Zahtevek za revizijo

    JN007106/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA
Zaloška cesta 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
barbara.cerkvenik@kclj.si
barbara.cerkvenik@kclj.si
+386 15221246
+386 15222773

Internetni naslovi
http://www.kclj.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.kclj.si/javnar/RD.PRENOVA.TF.BPD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=4671
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Prenova transformatorske postaje v BPD
Referenčna številka dokumenta: 845080102-113-18
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45232221
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Prenova transformatorske postaje v BPD
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45215140
45310000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: UKC Ljubljana, BPD, Vodnikova cesta 62, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Prenova transformatorske postaje v BPD
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 120
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Razvidno iz razpisne dokumentacije in prilog.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
16.11.2018   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 16.05.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 16.11.2018   13:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 05.11.2018   10:00

Dodatne informacije:
Datoteke s popisi del in materiala in opreme in tlorisi (načrti) ter tehnično poročilo so objavljene na Portalu javnih naročil.
Ogled objekta, v katerem se bodo izvajala predvidena dela je informativen zaradi specifičnosti izvedbe in transportnih poti.
Za ogled je naročnik določil en termin in sicer, dne 18. 10 . 2018 ob 9. uri. Zbirno mesto bo v avli BPD, pri informatorju - varnostniku, Vodnikova 62, 1000Ljubljana.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
12.10.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 18.10.2018   14:36
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v dokumentu BPD TP tekst.pdf je v poglavju 5.2.3 Izolacija in hlajenje (transformatorjev) pod točko 9 zapisana naslednja zahteva:
dovoljena nadtemperatura - navitje (klasa F) : K <80

Standardno se zahteva pri suhih transformatorjih pri klasi F dovoljeno nadtemperaturo <¸100 K.
Nestandardna zahteva, ki ste jo navedli v tehničnih tabela bistveno podraži transformator in je zelo nenavadna.
Prosimo, da nam omogočite nudenje transformatorja z nadtemperaturo <100K

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR št. 1 NA VPRAŠANJE Z DNE 15.10.2018, 10:57
V tehničnih zahtevah je tipkarska napaka. Potrebno je ponuditi popolnoma standardno izvedbo transformatorja, vključno z dovoljeno nadtemperaturo <100 K.Datum objave: 18.10.2018   14:38
VPRAŠANJE
spoštovani,

v razpisni dokumentaciji ste v Tehničnih zahtevah zapisali moč transformatorja 400kVA, v BPD tekstu in rekapitulaciji pa moč 630kVA. Prosimo za popravek razpisne dokumentacije z navedeno pravo močjo transformatorja.

Lep pozdrav.

ODGOVOR ŠT. 2 NA VPRAŠANJE Z DNE 16.10.2018, 8:18
V tehničnih zahtevah je prišlo do tipkarske napake. Potrebno je ponuditi transformator moči 630 kVA, kot je navedeno v BPD tekstu in rekapitulaciji.
Datum objave: 18.10.2018   14:40
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V novem SN stikališču, v merilni celici se zahteva:

1.tokovne merilne transformatorje s parametri:
20-40/5/5 A
1.jedro 15VA klasa 0,5 Fs5
2.jedro 15VA klasa 0,5 Fs5

2. napetostne merilne transformatorje s parametri:
10(20)/V3/0,1/V3/0,1/V3 kV
1.navitje 25-30 VAklasa 0,5
2.navitje 25-30 VAklasa 0,5Prosimo, da nam omogočite nudenje merilnih transformatorjev s spodaj navedenimi parametri, saj je zgoraj navedene nemogoče doseči.

1. tokovni merilni transformatorji:
20-40/5/5 A
1. jedro 10VA klasa 0,5 Fs5
2. jedro 10VA klasa 0,5 Fs5

2. napetostni merilni transformatorji:
10(20)/V3/0,1/V3/0,1/V3 kV
1.navitje 15VA klasa 0,5
2.navitje 15 VA klasa 0,5

Prosimo za potrditev.

Lep pozdrav!


ODGOVOR ŠT. 3 NA VPRAŠANJE Z DNE 16.10.2018, 9:47
DA, lahko ponudite tudi napetostne in tokovne merilne transformatorje skladno s predlaganimi karakteristikami.

Datum objave: 02.11.2018   17:04
VPRAŠANJE
Spoštovani,

po pregledu razpisne dokumentacije ugotavljamo, da se skozi razpisno dokumentacijo se pojavlja različna garancijska doba 24, 36 mesecev.
Kaj je prav?


Prosimo za odgovor
Lep pozdrav

ODGOVOR ŠT.. 4 NA VPRAŠANJE Z DNE 22.10.2018, 11:21
Upošteva se garancijska doba 24 mesecev.Datum objave: 02.11.2018   17:06
VPRAŠANJE
Spoštovani,

pri pregledu dokumentacije smo zasledili, da je pri NN plošči (stran 21) naznačeni kratkotrajni vzdržni tok glavnih zbiralk ICW(1s) 65kA, medtem ko je projektant za vsa stikala predvidel v popisu del 50kA.

Prosimo za posredovanje pravilnega odgovora.

Lep pozdrav

ODGOVOR ŠT. 5 NA VPRAŠANJE Z DNE 22.10.2018, 11:39
Upošteva se vrednost kratkotrajnega vzdržnega toka zbiralnic in odklopnikov Icw (1s) je 50 kA.Datum objave: 02.11.2018   17:08
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v razpisni dokumentacijo navajate, da se morajo vključiti vsa dela po metodi DPN na NN.
Zanima nas, ali je za tovrstna dela potrebno priložiti kakršno koli pooblastilo za izvedbo pod napetostjo in Potrdilo o uspešnem usposabljanju za delo pod napetostjo?

Lep pozdrav

ODGOVOR ŠT. 6 NA VPRAŠANJE Z DNE 22.10.2018, 11:53
Ponudnikom k ponudbeni dokumentaciji ni potrebno priložiti dokazil v zvezi z delom pod napetostjo.

Datum objave: 02.11.2018   17:11
VPRAŠANJE
Spoštovani,

zanima nas, ali je primerno referenčno potrdilo (obrazec 5d) za odgovornega vodjo del po vsebini in zahtevnosti primerljiva dela na objektu z oznako "Stavbe v zdravstvu"?
V razpisni dokumentaciji navajate "Nestanovanjske stavbe" glede na CC-SI klasifikacijo.

Zanima nas tudi, ali mora vsebovati tudi referenca ponudnika (obrazec 5a) CC-SI klasifikacijo in katero?

Lep pozdrav

ODGOVOR ŠT. 7 NA VPRAŠANJE Z DNE 22.10.2018, 12:01
Naročnik je zahteve v tem delu oblikoval primerno, sorazmerno s predmetom javnega naročila, s ciljem omogočiti oddajo ponudbe čimveč usposobljenim ponudnikom. Ponudniki izpolnijo obrazec 5 a in 5d v skladu z navodili RD.

Datum objave: 02.11.2018   17:12
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v razpisni dokumentaciji na strani 15 navajate, da mora biti tovarniško prevzemno preizkušanje za SN stikališče in transformator, na strani 10 pa navajate, da mora biti tovarniško prevzemno preizkušanje za SN, NN stikališča in transformatorje.

Prosimo za obrazložitev.

Lep pozdrav

ODGOVOR ŠT. 8 NA VPRAŠANJE Z DNE 22.10.2018, 12:07
Upošteva se tovarniško prevzemno preizkušanje za SN stikališče in transformatorje.

Datum objave: 02.11.2018   17:14
VPRAŠANJE
Spoštovani,


v poglavju »Konstrukcijske zahteve« je zahteva, da morajo biti vsa ohišja celic in omar iz INOX pločevine, aluminija ali iz ustrezno antikorozijsko zaščitene jeklene pločevine. Če je material jeklene pločevina, mora biti le-ta galvanizirana oz vroče cinkana in lakirana z lakom ustrezne kvalitete.
Prosimo naročnika, da ponovno preveri zahtevo, da mora biti ohišje vroče cinkano in lakirano. Po našem mnenju zadošča eno ali drugo ne pa kombinacija obojega hkrati.

Lep pozdrav

ODGOVOR ŠT. 9 NA VPRAŠANJE Z DNE 22.10.2018, 12:29
DA, lahko ponudite tudi ohišja celic in omar skladno s predlaganimi lastnostmi.Datum objave: 02.11.2018   17:16
VPRAŠANJE
Spoštovani,

na podlagi pregleda razpisne in tehnične dokumentacije smo opazili, da nikjer niso obdelane začasne meritve, namreč ob začasni postavitve SN bloka (omogoča meritve na NN strani) in ukinitvi obstoječega (meritve na SN strani) je potrebno urediti tudi začasne meritve. Poleg začasnih meritev mora naročnik pridobiti začasno soglasje o priključitvi za merilno mesto.
Prosimo, da nam naročnik posreduje urejeno dokumentacijo o začasnih meritvah (Začasno soglasje o priključitvi...) ob terminu začasne postavitve SN bloka.
Začasni SN blok omogoča merjenje el. energije na NN strani.

Lep pozdrav

ODGOVOR ŠT. 10 NA VPRAŠANJE Z DNE 22.10.2018, 12:47
Naročnik bo v tem delu pripravil prilagoditev projektnih rešitev ter jo objavil na portalu JN.
Datum objave: 02.11.2018   17:19
VPRAŠANJE
Spoštovani,

naprošamo naročnika, če objavi veljavno Soglasje k projektnim rešitvam na projekt PZI.

Lep pozdrav

ODGOVOR ŠT. 11 NA VPRAŠANJE Z DNE 23.10.2018, 12:50
Naročnik bo omogočil vpogled v dokumentacijo izbranemu ponudniku-izvajalcu. Naročnik razpolaga s Soglasjem k projektnim rešitvam k projektu za Prenove TP0340 Bolnica Petra Držaja v Ljubljani, na podlagi katerega je bila izdelana PZI dokumentacija MB-23/7-18.
V delu, ki obravnava začasne meritve oziroma napajanje zgradbe za čas izvedbe del, bo naročnik pripravil prilagoditev projektnih rešitev ter jo objavil na portalu JN.

Datum objave: 07.11.2018   17:40
VPRAŠANJE
Ali ESPD obrazca ni oz. ali ga ni potrebno priložiti?

ODGOVOR ŠT. 12. NA VPRAŠANJE Z DNE 26.10.2018, 9:06
Obrazec ESPD ni predviden, zato ga ni potrebno priložiti.

Datum objave: 07.11.2018   17:41
VPRAŠANJE
Spoštovani, ali moramo za prijavljene podizvajalce priložiti v ponudbi tudi podizvajalsko pogodbo ali bo le-te kasneje na poziv naročnika predložil izbrani ponudnik?

ODGOVOR ŠT. 13 NA VPRAŠANJE Z DNE 26.10.2018, 9:13
V ponudbo morajo ponudniki predložiti tudi podizvajalsko pogodbo, ki je sklenjena med ponudnikom in podizvajalcem.Datum objave: 07.11.2018   17:44
VPRAŠANJE
Spoštovani, v razpisni dokumentaciji navajate, da je potrebno za podizvajalce priložiti vsebino zahtevano v 2. odstavku 94. člena. Ker nekaj te vsebine ne more in ne sme biti predmet dopolnitev ponudb, prosimo za jasne in nedvoumne odgovore naročnika in sicer:

1. ali se kot zahteva za neposredno plačilo podizvajalca v predmetnem javnem naročilu smatra zgolj podpis podizvajalca na obrazcu 'Podatki o podizvajalcu...' torej če je na tem obrazcu podizvajalec podpisan izjavlja, da zahteva neposredno plačilo?
2. v primeru, da podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila...ali je dovolj, da ne podpiše izjave na obrazcu 'podatki o podizvajalcu' ali je potrebno priložiti še kakršnokoli izjavo, da podizvajalec NE zahteva neposrednega plačila?
3 .2. odstavek 94.člena zahteva tudi ESPD obrazec za vse podizvajalce, v skladu z 79.členom ZJN 3...ker naročnik obrazca ESPD ni predložil in ker ESPD obrazec ne more in ne sme biti predmet dopolnitev ponudb, prosimo za jasno opredelitev naročnika, ali je potrebno priložiti ESPD obrazec ali ne (če da prosimo, da ga objavite...)

HvalaODGOVOR ŠT. 14 NA VPRAŠANJE Z DNE 26.10.2018, 9:47
1. ali se kot zahteva za neposredno plačilo podizvajalca v predmetnem javnem naročilu smatra zgolj podpis podizvajalca na obrazcu 'Podatki o podizvajalcu...' torej če je na tem obrazcu podizvajalec podpisan izjavlja, da zahteva neposredno plačilo?
DA.

2. v primeru, da podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila...ali je dovolj, da ne podpiše izjave na obrazcu 'podatki o podizvajalcu' ali je potrebno priložiti še kakršnokoli izjavo, da podizvajalec NE zahteva neposrednega plačila?
DA. Ni potrebno prilagati kakršne koli druge izjave ali dokumenta.

3 .2. odstavek 94.člena zahteva tudi ESPD obrazec za vse podizvajalce, v skladu z 79.členom ZJN 3...ker naročnik obrazca ESPD ni predložil in ker ESPD obrazec ne more in ne sme biti predmet dopolnitev ponudb, prosimo za jasno opredelitev naročnika, ali je potrebno priložiti ESPD obrazec ali ne (če da prosimo, da ga objavite...)
Upoštevajoč 3. odstavek 47. člena ZJN-3 naročnik ne bo objavil ESPD obrazca, saj v primeru postopka naročila male vrednosti, ki ga za predmetno javno naročilo izvaja naročnik, slednji ni obvezen. Naročnik v tej zvezi podaja informacijo, da pa so ponudniki obvezani v ponudbi podati vse z razpisno dokumentacijo zahtevane podatke o podizvajalcih, če z njimi nastopajo, in sicer kakor je to predvideno v razpisni dokumentaciji predmetnega javnega naročila


Datum objave: 07.11.2018   17:46
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, v razpisni dokumentaciji naročnik navaja, da je potrebno ponudbi priložiti "veljavno dokazilo/certifikat, izdan s strani proizvajalca UPS naprave, kjer je poimensko navedeno, da je posamezni zaposleni uspešno opravil usposabljanje pri proizvajalcu UPS naprave". Glede na dejstvo, da v popisih ni UPS naprave, ne razumemo, čemu bi bilo potrebno takšno potrdilo priložiti? Prosimo pojasnite

ODGOVOR ŠT. 15 NA VPRAŠANJE Z DNE 26.10.2018, 11:20
Gre za tipkarsko-oblikovalsko napako pri sestavljanju RD. Ponudnikom ni potrebno priložiti veljavnih dokazil/certifikatov, izdanih s strani proizvajalca UPS naprave, kjer je poimensko navedeno, da je posamezni zaposleni uspešno opravil usposabljanje pri proizvajalcu UPS naprave.

Datum objave: 07.11.2018   18:03
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ponovno naprošamo naročnika, naj poda odgovore na zastavljena vprašanja in če objavi veljavno Soglasje k projektnim rešitvam na projekt PZI oz. naj ustrezno podaljša rok oddaje ponudbe.

Lep pozdrav

ODGOVOR ŠT. 16 NA VPRAŠANJE Z DNE 30.10.2018, 10:18
Veljavno Soglasje k projektnim rešitvam na projekt PZI bo naročnik takoj, ko ga bo prejel objavil na Portalu javnih naročil.
Naročnik bo zaradi navedenega podaljšal rok za oddajo ponudb za 14 dni. Novi roki bodo objavljeni kot Popravek na Portalu javnih naročil.


Datum objave: 14.11.2018   15:35
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, prosimo za jasne in nedvoumne odgovore in sicer:
1. ali bo naročnik dovolil naknadno prijavo podizvajalca?
2. ali bo naročnik pozival ponudnike na dodatno obrazložitev, predložitev dokazil o izpolnjevanju tehničnih zahtev t.i. rumenega polja?
3. kako bo naročnik postopal v primeru nepopolnega vpisa ponujene opreme?
4. kako bo naročnik postopal v primeru nepravilnega zapisa ponujene opreme (rumeno polje)?
5.kako bo naročnik postopal v primeru, ko bo ponudnik ponudil izdelek, ki dejansko ne obstaja oz.ni dobavljiv?ODGOVOR ŠT. 17 NA VPRAŠANJE Z DNE 26.10.2018, 13:19
Vsi postopki so in bodo vodeni v skladu z veljavno zakonodajo in razpisno dokumentacijo.Datum objave: 14.11.2018   15:37
VPRAŠANJE
Spoštovani,

1. Prosimo naročnika, da se opredeli glede nazivne moči suhih transformatorjev, saj se v dokumentu BPD TP REKAPITULACIJA.xlsx zahteva moč 630kVA , v dokumentu BPD TP tehniƒne zahteve za izpolnit_t.docx , pa 400kVA.

2. V dokumentu BPD TP tehnične zahteve za izpolnit_t.docx, se pod točko 1.2.4 Dimenzije in ostalo ( Transformator), zahteva pod točko 7 Višina 1800mm.
Prosimo, da nam naročnik omogoči nudenje transformatorja višina 1950mm (to je celotna višina vključena so tudi kolesa). Glede na prerez prostora smatramo, da je višine dovolj tudi za transformator, ki želimo ponuditi, poleg tega bodo tudi nova vrata višine 2100 mm.

3. V istem dokumentu BPD TP tehnične zahteve za izpolnit_t.docx, se pod točko 1.2.4 Dimenzije in ostalo ( Transformator), zahteva pod točko 4 Skupna masa transformatorja 2050kg.
Prosimo, da nam omogočite nudenje transformatorja z skupno maso do 2350kg.

Hvala in lep pozdrav


ODGOVOR ŠT. 18 NA VPRAŠANJE Z DNE 29.10.2018, 14:24
1. V zahtevah glede moči transformatorjev je prišlo do tipkarske napake. Potrebno je ponuditi transformatorja moči 630 kVA.
2. Da, lahko ponudite tudi transformator višine do 1950 mm, skladno z ostalimi zahtevanimi karakteristikami.
3. Da, lahko ponudite tudi transformator s skupno maso do 2350 kg, skladno z ostalimi zahtevanimi karakteristikami.

Datum objave: 14.11.2018   15:39
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v dokumentu BPD TP tekst.pdf
se v tehničnih tabelah pod točko 5.1.3 Konstrukcija bloka, zahteva tip ohišja: AlZn

V kompaktnih srednjenapetostnih SF6 stikalnih blokih, se primarni stikalni elementi nahajajo v koltu, ki je narejen iz nerjavečega jekla. Slednji je obdan z aluminijastim ohišjem, ki je premazan/zaščiten z različnimi zaščitnimi sredstvi, glede na proizvajalca.

Naročnika naprošamo, da nam dovoli nudenje SN stikalnega bloka, ki ima kotel iz nerjavečega jekla, ter ima zunanje ohišje iz aluminija, ki je prekrit z polikarbonsko folijo.

Hvala in lep pozdrav!


ODGOVOR ŠT. 19 NA VPRAŠANJE Z DNE 30.10.2018, 14:01
Da, lahko ponudite tudi SN stikalni blok, ki ima kotel iz nerjavečega jekla ter ima zunanje ohišje iz aluminija, ki je prekrit s polikarbonsko folijo, skladno z ostalimi zahtevanimi karakteristikami.

Datum objave: 14.11.2018   15:40
VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik!
V razpisnih pogojih je navedena striktna zahteva, da morajo biti NN omare narejene iz 2,5mm debele pločevine. Zahteva je dokaj ne običajna in ne predstavlja nikakršne tehnične prednosti. Na samo konstrukcijo in mehansko odpornost same NN omare, ne vpliva samo debelina pločevine, ampak tudi vrsta, kvaliteta in obdelava jekla, zato ta zahteva ne zagotavlja ustrezne mehanske odpornosti NN omare . Glede na to, da se zahteva, da so NN stikalni bloki izdelani v skladu z standardom EN 61439, predlagamo da ta to zahtevo izvzamete in podate zahtevo skladno z ustreznim standardom, ki opredeljuje mehansko odpornost. Kot na primer IK08 ali IK 10 v skladu s standardom IEC 62262.
Hvala za odgovor.

ODGOVOR ŠT. 20 NA VPRAŠANJE Z DNE 30.10.2018, 15:35
Naročnik bo kot dopustne upošteval tudi ponudbe s ponujenimi NN omarami stopnje IK08 ali IK10 glede na IEC 62262 . Naročnik vztraja pri zahtevi, da morajo biti NN omare izdelane v skladu z EN 61439.Datum objave: 14.11.2018   15:41
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v odgovoru št. 11. navajate, da v delu, ki obravnava začasne meritve oziroma napajanje zgradbe za čas izvedbe del, bo naročnik pripravil prilagoditev projektnih rešitev ter jo objavil na portalu JN."
Prosimo naročnika za odgovor, ali so prilagoditve projektnih rešitev že objavljene in na katerem naslov se nahajajo.

Lep pozdrav

ODGOVOR ŠT. 21 NA VPRAŠANJE Z DNE 04.11.2018, 16:04
Prilagoditve projektnih rešitev še niso bile objavljene. Takoj, ko jih bo naročnik prejel (najkasneje do 16.11.2018) jih bo objavil na Portalu javnih naročil.

Datum objave: 14.11.2018   15:43
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v Povabilu k oddadji ponudbe na strani v t.č. 1.1.10 b) med drugim zahtevate, da mora ponudnik v dokazilu na jasno viden način za vsak element opreme in materiala s prosto roko ali drugače označiti zaporedno številko, ki je navedena v preglednici ob tem, da v točki a) že zahtevate identifikacijko številko.
Prosimo naročnika, da ponovno premisli o smiselnosti obeh zahtev in zahtevo iz zadnjega stavka v točki b) umakne.
V primerljivih javnih naročilih podobnih vrednosti (NMV) namreč zahteve, kot je podana v zadnjem stavku točke b) nismo zasledili, poleg tega takšna zahteva prinaša veliko dodatnega admistrativnega dela pri pripravi ponudbe ponudnikom, še posebej, ker je identifikacija zahtevana že v točki a).

Lep pozdrav


ODGOVOR ŠT. 22 NA VPRAŠANJE Z DNE 04.11.2018, 16:22
Naročnik v tem delu ne bo spreminjal RD. Gre za zgolj manjše število elementov oziroma postavk v popisu, kjer je potrebno zagotoviti predvsem kompatibilnost ter poenotenje ponujene opreme z obstoječimi infrastrukturnimi sistemi naročnika, zahteva ne prinaša veliko dodatnega administrativnega dela.Datum objave: 14.11.2018   15:44
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v RD v točki 1.1.8 je navedeno, da mora ponudnik priložiti certifikat s strani proizvajalca UPS naprave. Ali zahteva še vedno velja, glede na to, da UPS naprava ni del tega projekta, kot je navedeno v projektni dokumentaciji.

Hvala za odgovor

ODGOVOR ŠT. 23 NA VPRAŠANJE Z DNE 16:26
Že odgovorjeno, glej vprašanje in odgovor 15. Gre za tipkarsko-oblikovalsko napako pri sestavljanju RD. Ponudnikom ni potrebno priložiti veljavnih dokazil/certifikatov, izdanih s strani proizvajalca UPS naprave, kjer je poimensko navedeno, da je posamezni zaposleni uspešno opravil usposabljanje pri proizvajalcu UPS naprave.Datum objave: 14.11.2018   15:45
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v točki 2.6. RD je med drugim zahtevano, da mora končna ponudbena vrednost vsebovati vse meritve, ki dokazujejo, da so bila dela izvedena skladno s projektom (klorni šok, temperatura, vlaga, tlačne razmere, hrup, itd, električne meritve (klasične, meritve EDISON, pod napetostjo, itd).?
Prosimo, da pojasnite, katere meritve konkretno zahtevate, da se upoštevajo.

Lep pozdrav

ODGOVOR ŠT. 24 NA VPRAŠANJE Z DNE 04.11.2018, 16:35
Zahtevajo se vse meritve električnih veličin, potrebne za zanesljivo delovanje predmeta javnega naročila. Skladno z zahtevami:
- Pravilnika o zaščiti nizkonapetostnih omrežjih in pripadajočih transformatorskih postaj
- Pravilnika o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije, vključno s spremembo Pravilnika
- Pravilnika o zaščiti stavb pred delovanjem strele, vključno s spremembo Pravilnika
- Gradbenega zakona
- pripadajočih tehničnih smernic
- pripadajočih standardov: SIST HD 60364-6, SIST EN 62305-3.
Datum objave: 14.11.2018   15:48
VPRAŠANJE
Spoštovani,

na obrazcih 5a in 5d dovoljujete, da lahko ponudnik priloži refrenčna potrdila v fotokopiji/skenirani kopiji. Proimo, da dovolite slednje tudi za zahtevane reference iz obrazcev obrazcec 5b in 5c.

Lep pozdav.

ODGOVOR ŠT. 25 NA VPRAŠANJE Z DNE 04.11.2018, 16:40
Naročnik bo kot dopustne upošteval tudi ponudbe, kjer bodo obrazci 5b in 5c prejeti kot fotokopija/skenirana kopija.

Datum objave: 14.11.2018   15:49
VPRAŠANJE
Spoštovani,

pozivamo naročnika, da dopolni projektantski popis del v točki 2.8.10. z natačnim popisom del, ki jih zahteva v navedeni postavki. Sedaj zapisana zahteva: " Nadzor nad vsemi v načrtu obravnavanimi deli in posegi v trasformatorski postaji, ki ga izvajajo predstavniki Elektro Ljubljana" je presplošna in ostale ponudnike, razen Elektra Ljubljane, postavlja v neenakopraven položaj, pri pripravi ponudbe, saj se konkretna zahteva neposredno nanaša na dela, ki jih izvaja Elektro Ljubljana. V nasprotnem primeru bo ponudnik primoran vložiti revizijski zahtevek.

Lep pozdrav

ODGOVOR ŠT. 26 NA VPRAŠANJE Z DNE 04.11.2018, 16:59
Naročnik je mnenja, da je zapisana postavka definirana primerno. Gre za sklop del, ki jih lahko opravi sistemski operater distribucijskega omrežja in ne potencialnega ponudnika Elektro Ljubljana, kot je to napačno zapisano v vprašanju.Datum objave: 14.11.2018   15:51
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo, da podate jasne odgovore glede zahtev za izdelavo PID dokumentacije, podanih v projektanskem popisu v t.č. 2.9.36:
1. V primeru, da zahtevate izdelavo PID dokumentacije v dwg. formatu, vas pozivamo, da zagotovite, da boste izbranemu ponudniku zagotovili vse PZI
podloge, prav tako v dwg. formatu, da bo lahko izdelal PID.
2. V primeru da dwg. podlog ne boste zagotovili, lahko ponudniki ponudimo zgolj ročno vnešene spremembe v PZI in vezalne sheme, ki jih
bodo podali proizvajalci opreme.
3. V primeru, da zahtevate, da vam bo PID dokumentacijo izdelal projektant, ki je izdelal tudi PZI dokumentacijo, prosim, da to prav tako pojasnite.

Hvala za odgovore


ODGOVOR ŠT. 27 NA VPRAŠANJE Z DNE 04.11.2018, 17:24
Oblika (format) ter ostale zahteve glede PID dokumentacije so določene v točki 1.4. Pogodbe.
Naročnik je mnenja, da je RD v tem delu nedvoumna, kako jo bo ponudnik oziroma izvajalec zagotovil, je prepuščeno njegovim notranjim poslovnim procesom.

Datum objave: 14.11.2018   15:52
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za odgovor ali se od rezervih delov, ki jih mora ponuditi ponudnik zahtevajo le 3. kosi SN varovalk in 1. prenapetostni odvodnik za vgradnjo v SN celico.

Lep pozdrav

ODGOVOR ŠT. 28 Z DNE 04.11.2018, 17:35
Da. To velja za SN nivo.

Datum objave: 14.11.2018   15:53
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo naročnika za odgovor, da poda vse tehnične karekteristike, mejne gabarite in točno lokacijo za SN celice za začasno namestitev (2x TR in 2x vodna celica).

Hvala za odgovor


ODGOVOR ŠT. 29 Z DNE 04.11.2018, 17:39
Naročnik bo v tem delu pripravil prilagoditev projektnih rešitev ter jo objavil na portalu JN.Datum objave: 14.11.2018   15:54
VPRAŠANJE
Spoštovani!

V tabelah tehničnih podatkov, se pri suhih transformatorjih zahteva, da je nivo hrupa Lwa <= 62 db(A) ter zvočni tlak Lpa pri 1 m <= 49 dB(A)

Glede na to, da gre za prevezljiva transformatorja 10.5(21)kV z izgubami skladnimi z eko direktivo ter da se pri izgubah zaradi prevezljivosti v praznem teku dopušča do +15% večje izgube ter izgube v kratkem stiku do +10% večje izgube, vas prosimo, da to upoštevate tudi pri samem nivoju hrupa.

Prosimo, da nam omogočite nudenje suhega transformatorja, ki ima nivo hrupa Lwa <=64 dB(A) ter zvočni tlak Lpa pri 1m <= 54 db(A), kar je standardno za tovrstne transformatorje.

Hvala in lep pozdrav


ODGOVOR ŠT. 30 Z DNE 05.11.2018, 8:09
Naročnik v tem delu ne bo spreminjal zahtev RD.

Datum objave: 14.11.2018   15:55
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ali mora biti vodja del zaposlen pri vodilnem ponudniku?

Hvala za odgovor.

ODGOVOR ŠT. 31 Z DNE 09.11.2018, 12:08
DA, upoštevaje veljavno zakonodajo.Datum objave: 14.11.2018   15:58
VPRAŠANJE
Spoštovani, prosimo za odgovore:
1 ali pravilno razumemo odgovor oz.zahtevo naročnika, da moramo priložiti pogodbo s podizvajalci v ponudbeno dokumentacijo?
2. glede na dejstvo, da v razpisni dokumentaciji te zahteve nismo zasledili, prosimo za natančna navodila, kaj naj oz. kaj mora ta pogodba vsebovati (ter ali gre zgolj za pogodbo o sodelovanju na javnem naročilu)?
3.ali bo naročnik ponudbo ponudnika, ki ne bo predložil pogodb o sodelovanju s podizvajalci, označil kot nedopustno?
4. ali bo naročnik ponudnika, ki ne bo priložil pogodbe (ki se nanaša na podizvajalca) pozval k dopolnitvi ponudbe?

Lep pozdrav!

ODGOVOR ŠT. 32 NA VPRAŠANJE ZA DNE 09.11.2018, 8:09
1. DA
2. Podizvajalska pogodba mora vsebovati najmanj naslednje sestavine:
- določilo, da se pogodba sklepa za namen izvedbe predmetnega javnega naročila »Prenova transformatorske postaje v BPD«
- navedba vsake vrste del, ki jih bo izvedel podizvajalec
- podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun),
- predmet, količino, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del, upoštevaje roke iz predmetne razpisne dokumentacije
3. DA
4. NE
Datum objave: 14.11.2018   16:00
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Glede na to, da se je prestavil datum oddaje ponudbe, veljavnost ponudbe ostaja enaka, kot je navedeno v RD (ponudbe morajo veljati do vključno 16.05.2018)?

Hvala za odgovor in lepo pozdravljeni!

ODGOVOR ŠT. 33 NA VPRAŠANJE Z DNE 12.11.2018, 7:55
Veljavnost ponudbe ostaja enaka, kot je navedeno v RD (ponudbe morajo veljati do vključno 16.05.2019).Datum objave: 14.11.2018   16:02
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo naročnika, da odgovori na vsa posredovana vprašanja, saj opažamo, da so podani odgovori na
vprašanja, ki so bila datumsko posredovana kasneje, na starejša pa odgovorov še vedno ni.

Hvala

ODGOVOR ŠT. 34 NA VPRAŠANJE ZD NE 14.11.2018, 15:18
Naročnik je odgovoril na vsa zastavljena vprašanja, ki jih je prejel na Portal javnih naročil do 14.11.2018 do 15:18 ure.Datum objave: 19.11.2018   12:28
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v "tabeli tehničnih podatkov" za transformator navajate, da mora imeti transformator 6 PTC sond, v praksi se je pokazalo, da zadostujejo 3.
Ali lahko ponudimo transformator s 3 PTC sondami?

Lep pozdrav

ODGOVOR ŠT. 35 NA VPRAŠANJE Z DNE 15.11.2018, 9:30
Glede na to, da je podana zahteva po zvezni meritvi temperature, se predvidi montažo temperaturnih sond PT100. Sprejemljiva je montaža treh sond PT100 inj seveda povezava z ustrezno zaščitno enoto z Modbus RTU (RS485) komunikacijo kot je to podano v opisu.

Datum objave: 19.11.2018   12:29
VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik!

V rapisni dokumentaciji pod zaporedno številko 5.1.3. navajate zahtevano vrednost globine SN bloka 850mm. Ali lahko ponudnik ponudi stikalni blok globine 940mm.
Hvala za odgovor.ODGOVOR ŠT. 36 NA VPRAŠANJE Z DNE 16.11.2018, 8:33
Gre za enovit SN in NN prostor z blokom mrežnega napajanja, skupnih dimenzij 618 cm (krajša stranica) x 250 cm. V primeru SN bloka večje globine bi bilo potrebno zamakniti vrata. Bistveno je, da bo pridobljeno pozitivno soglasje upravljalca distributivnega podjetja.

Datum objave: 20.11.2018   14:57
VPRAŠANJE
Spoštovani,

pri pregledu projektne dokumentacije smo zasledili, da je potrebno k ponudbi podati tudi strošek izdelave navodil za obratovanje in vzdrževanje.
Ker gre za specifičen objekt, kjer je veliko nepoznavanje parametrov obratovanja in vzdrževanja nas zanima, kdo je ključna oseba, ki poda verodostojne informacije glede navedenih parametrov v BPD za namen izdelave navodil za obratovanje in vzdrževanje.
Naše stališče glede izvedbe navodil je, da le te napravi projektant.
Prosim za potrditev.

Lep pozdrav

ODGOVOR ŠT. 37 DNE 19.11.2018, 12:18
V sklopu obravnavanega projekta bo primaren poudarek na obratovanju in vzdrževanju predmeta javnega naročila, torej transformatorske postaje, s pripadajočimi gradniki ( SN blok, transformatorji, NN razdelilna omara ) in ne celotne zgradbe. Naročnik bo izbranemu ponudniku-izvajalcu podal imena pristojnih strokovnjakov UKC, Tehnično-vzdrževalne službe. V tem delu naročnik torej ne bo spreminjal RD.Datum objave: 20.11.2018   14:58
VPRAŠANJE
Spoštovani,

zanima nas ali je potrebno izdelati varnostni načrt za postavitev začasne TP?

Lep pozdrav

ODGOVOR ŠT. 38 NA VPRAŠANJE Z DNE 19.11.2018, 12:20
Varnostni načrt, kjer bo upoštevana tudi postavitev začasne TP, bo zagotovil naročnik.

Datum objave: 20.11.2018   15:00
VPRAŠANJE
Spoštovani, vezano na odgovor naročnika in sicer:
"ODGOVOR ŠT. 17 NA VPRAŠANJE Z DNE 26.10.2018, 13:19
Vsi postopki so in bodo vodeni v skladu z veljavno zakonodajo in razpisno dokumentacijo."
vas prosimo da ponovno preberete vprašanja, na katera se odgovor nanaša, saj so vprašanja oz odgovori diskrecijska pravica naročnika in odgovorov nedvoumno ni zapisanih v veljavni zakonodaji in v razpisni dokumentaciji za predmetno javno naročilo.
Hvala

ODGOVOR ŠT. 39 NA VPRAŠANJE Z DNE 19.11.2018, 14:47
Naročnik je načeloma odgovor na predmetno vprašanje že podal, in sicer z odgovorom na vprašanje št. 17 z dne 26.10.2018 ob 13:19 uri , katerega je na Portalu objavil dne 14.11.2018.
Naročnik stoji na stališču, da je iz celotne razpisne dokumentacije predmetnega javnega naročila mogoče jasno in nedvoumno razbrati celotno vsebino, po kateri v tem vprašanju povprašuje potencialni ponudnik, upoštevajoč veljavno zakonodajo.
Naročnik dodaja še, da odgovori na vprašanje potencialnih ponudnikov na Portalu javnih naročil niso njegova diskrecijska pravica, ampak naročnikova zakonska obveznost.
Naročnik odgovarja vsebinsko zadnjič na tovrstna in takšna vprašanja, saj bo naslednjič na takšno in tovrstno vprašanje odgovoril zgolj z odgovorom, da je na to vprašanje že odgovoril.

Datum objave: 20.11.2018   15:43
VPRAŠANJE
Spoštovani,

zahteva v dopolnjenih popisih za izvedbo začasnega napajanja, podana v postavki 2.8.1, kjer mora ponudnik ponuditi za postavitev
začasne kompaktne transformatorske postaje v pločevinastem ohišju, v obdobju do 3 mesecev, skladne z zahtevami upravljalca električnega
omrežja, v priviligirani položaj postavlja ponudnika, ki že razpolaga s takšno transformatorsko postajo, ostale ponudnike, ki pa s takšno postajo
ne rapolagajo pa v neenakoprven položaj. Zato predlagamo naročniku, da spremeni RD v smislu, da bo sam pri upravljalcu distribucijskega omrežja
zagotovil kompaktno transformatorsko postajo, vse ostalo, kot so priklopi, odklopi zagotovitev začasnega napajanja pa ponudijopotencilani ponudniki.
Z navedeno spremembo bo naročnik vsem ponudnikom zagotovil enakovredne pogoje za ponudbo, v nasprotnem bomo primorani razmisliti o vložitvi revizijskega zhtevka.

Lep pozdrav

ODGOVOR ŠT. 40 NA VPRAŠANJE Z DNE 20.11.2018, 9:59

Naročnik na podlagi svojega poznavanja trga in števila potencialnih ponudnikov predmeta javnega naročila, ki vključuje tudi postavko 2.8.1 in so naročniku slednje sposobni ponuditi v ponudbi, stoji na stališču, da je konkurenca podana. Glede na vsebino prejšnjega stavka naročnik tudi stoji na stališču, da diskriminacija ni podana.
Upoštevajoč prvi stavek prejšnjega odstavka, pa naročnik tudi stoji na stališču, da bi ravnal negospodarno, če bi postavko 2.8.1 črtal iz razpisne dokumentacije predmetnega javnega naročila, in sicer ob zavedanju, da na trgu obstoji dovoljšnje število ponudnikov, ki lahko ponudijo celotno javno naročilo, kakor je definirano z razpisno dokumentacijo. Upoštevajoč zapisano v prejšnjem stavku pa naročnik tudi stoji na stališču, da bi mu črtanje postavke 2.8.1 iz razpisne dokumentacije predmetnega javnega naročila ob upoštevanju zakonitosti ekonomske znanosti zelo verjetno povzročilo večje stroške, saj je nabava po posameznih delih celote običajno dražja, kot če se nabavlja zgolj in le celota.
Upoštevajoč zgoraj zapisano naročnik predmetne postavke 2.8.1 ne bo črtal iz razpisne dokumentacije predmetnega javnega naročila.