Dosje javnega naročila 007149/2018
Naročnik: RDEČA DVORANA ŠPORTNO REKREACIJSKI ZAVOD, Šaleška cesta 3, 3320 Velenje
Gradnje: Podaljšanje naleta smučarske skakalnice K55- ponovitev postopka
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 66.594,48 EUR

JN007149/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 15.10.2018
JN007149/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.10.2018
JN007149/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 08.11.2018
JN007149/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 08.11.2018
JN007149/2018-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 04.01.2019
Zahtevek za revizijo

    JN007149/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
RDEČA DVORANA ŠPORTNO REKREACIJSKI ZAVOD
Šaleška cesta 3
3320
SI
Velenje
Slovenija
Marjan Klepec
marjan.klepec@srz-rdeca-dvorana.si
+386 38987400

Internetni naslovi
http://www.srz-rdeca-dvorana.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/278098/Podaljšanje_naleta_smučarske_skakalnice_K55__-_PONOVITEV_POSTOPKA_JN_02A-2018_SSC.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=4704
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Rekreacija, kultura in vera


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Podaljšanje naleta smučarske skakalnice K55- ponovitev postopka
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je podaljšanje naleta smučarske skakalnice K55 in zajema izvedbo:
- Rekonstrukcija jeklena konstrukcija,
- Elektroinstalacije,
- Strojne instalacije.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45223000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Velenje.
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je podaljšanje naleta smučarske skakalnice K55 in zajema izvedbo:
- Rekonstrukcija jeklena konstrukcija,
- Elektroinstalacije,
- Strojne instalacije.

Specifikacija naročila je v prilogi razpisne dokumentacije.

Dela morajo biti končana vključno s pridobitvijo pravnomočnega uporabnega dovoljenja najkasneje v roku 45 dni od uvedbe v delo

Gre za ponovitev postopka javnega naročila.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 45
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Vsi pogoji za udeležbo in izpolnjevanje posameznih pogojev je podrobneje določeno v razpisni dokumentaciji oziroma Navodilih za pripravo ponudbe.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
22.10.2018   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 18.01.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 22.10.2018   11:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 18.10.2018   14:00

Dodatne informacije:
Naročnik bo izvedel ogled objekta (smučarske skakalnice K55), in sicer dne 17. 10. 2018 ob 11. uri.
Udeležba je obvezna.
V kolikor se kateri od ponudnikov iz upravičenih razlogov ne bo mogel udeležiti v predvidenem terminu, bo možna izvedba ogleda po predhodnem dogovoru z naročnikom, vendar najkasneje do 18. 10. 2018.
Kontaktna oseba je: Kontaktna oseba je Bogdan PLAZNIK: bogdan.plaznik@srz-rdeca-dvorana.si
Predstavniki ponudnikov, ki se izkažejo s pooblastilom za zastopanje ponudnika, lahko prevzamejo potrdilo o udeležbi na ogledu. Pooblastila ne potrebujejo zakoniti zastopniki ponudnika, le-ti se izkažejo z ustreznim osebnim dokumentom. V primeru, da je ponudnik opravil ogled v predhodnem postopku Podaljšanje naleta smučarske skakalnice K55, štev. objave na Portalu JN JN006500/2018-W01, ponoven ogled ni potreben.

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
15.10.2018   Dodatna pojasnila
Datum objave: 18.10.2018   14:11
VPRAŠANJE
Spoštovani,

1. v popisu pri elektro delih je napisana fluo svetilka komplet s kovinsko zaščito stekla kot obstoječe. Obstoječe svetilke na skakalnici so brez kovinske zaščite, ali pri ceni upoštevamo z zaščito ali brez zaščite.

2. v projektni dokumentaciji ni bilo priložene specifikacije oziroma kosovnice za jekleni del, v kateri je razvidna teža jekla 9700kg. Prosimo za dopolnitev!

3. Zanima nas tudi specifikacija oziroma količina obstoječega dela zaleta, katerega je potrebno demontirati in ponovno zmontirati. Prosimo za dopolnitev!ODGOVOR
Vprašanje št. 1.: V projektu za podaljšanje naleta smučarske skakalnice K55, so svetilke v popisu ustrezne, vendar ni potrebe po kovinski zaščiti stekla. Pri ceni naj se upošteva brez kovinske zaščite.
Vprašanje št. 2: Na načrtu "1176.03.010" Podaljšanje zaleta - konstrukcija" je specifikacija za jekleni del:
- zalet (jeklena ograja, smučina s pohodno solzo in ostali materiali): 5.375 kg
- diagonala: 2.865 kg
- povezava diagonal: 485 kg
- zaletno mesto (6 kos), stopnice (18 kos): 975 kg
Vprašanje št. 3: Na načrtu "1176.03.010" Podaljšanje zaleta - konstrukcija" so zeleno prikazani deli konstrukcije, ki jih je potrebno demontirati (tj, je obstoječi diagonalni in zadnji konec konstrukcije) in ponovno zmontirati (tj. zadnji konec konstrukcije) v skupni teži 2.900 kg.

S spoštovanjem,
Rdeča dvorana ŠRZ