Dosje javnega naročila 007414/2018
Naročnik: BOLNIŠNICA SEŽANA, Cankarjeva ulica 4, 6210 Sežana
Blago: NABAVA ZDRAVIL.
ZJN-3: Odprti postopek

JN007414/2018-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 24.10.2018
JN007414/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 23.11.2018
JN007414/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 01.02.2019

    JN007414/2018-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2018/S 206-469615
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
BOLNIŠNICA SEŽANA
Cankarjeva ulica 4
6210
SI
Sežana
Slovenija
Saša Prinčič, mag. Silvana ŠONC
sasa.princic@bsezana.si
+386 57074000
+386 57341302

Internetni naslovi
http://www.bolnisnica-sezana.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/278164/JN02-18_RD_Zdravila_BolnišnicaSežana.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=4799
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: NABAVA ZDRAVIL.
Referenčna številka dokumenta: JN 02/18.
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
NABAVA ZDRAVIL.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: REGISTRIRANA ZDRAVILA
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
NABAVA ZDRAVIL.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 18
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V skladu z razpisno dokumentacijo.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: NEREGISTRIRANA ZDRAVILA
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
NABAVA ZDRAVIL.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 18
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V skladu z razpisno dokumentacijo.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: STERILNE RAZTOPINE
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
NABAVA ZDRAVIL.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 18
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V skladu z razpisno dokumentacijo.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: ZDRAVILA BREZ RECEPTA
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
NABAVA ZDRAVIL.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 18
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V skladu z razpisno dokumentacijo.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: ENTERALNA PREHRANA
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33692300
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
NABAVA ZDRAVIL.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 18
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V skladu z razpisno dokumentacijo.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Da
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
V skladu z razpisno dokumentacijo.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu:
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
29.11.2018   08:30
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 29.11.2018   09:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Uporabljeno bo elektronsko naročanje.
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 19.11.2018   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
BOLNIŠNICA SEŽANA
Cankarjeva ulica 4
6210
Sežana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
23.10.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 26.10.2018   10:09
VPRAŠANJE št.1:
Prosim za korekcijo datuma na 22. strani vaše razpisne dokumentacije.
"Ponudnik mora oddati veljavne cene na točno določen datum, to je 28.12.2018."; rok za oddajo ponudbe pa je 29.11.2018.

ODGOVOR na vprašanje št. 1:
Pri zapisu datuma na 22. strani razpisne dokumentacije je prišlo do napake. Pravilen datum oz. zapis je sledeči: »"Ponudnik mora oddati veljavne cene na točno določen datum, to je 28.11.2018."

Datum objave: 15.11.2018   07:23
VPRAŠANJE št.2:
Glede na pripravo JN za oddajo je datum veljavnosti cen na dan 28.11.2018 to je dan pred oddajo JN 29.11.2018 nespremenljiv. Prosimo za nov datum veljavnosti cen.

ODGOVOR na vprašanje št. 2:
"Ponudnik mora oddati veljavne cene na točno določen datum, to je 22.11.2018."

Datum objave: 15.11.2018   07:24
VPRAŠANJE št. 3:
Spoštovani,

Ali lahko pod šifro 1010386 ponudimo enako zdravilo z drugačno ATC kodo, ki ima na CBZ nacionalno šifro 145839?
Ali lahko pod šifro 1010545 ponudimo zdravilo s farmacevtsko obliko: prašek za koncentrat za raztopino za infundiranje?

hvala

ODGOVOR na vprašanje št. 3:
1) DA
2) DA

Datum objave: 19.11.2018   07:19
VPRAŠANJE št. 4:
V navodilih za delo s programom Bolnišnica Sežana - javna naročila (zdravila) in v samem programu ne najdemo postopka ali možnosti izvoza podatkov v Excel, kar za pripravo JN in obdelavo vseh podatkov nujno potrebujemo - prosim za dodatna navodilo za izvoz podatkov v Excel in uvoz podatkov iz Excel-a v vaš program.

ODGOVOR na vprašanje št. 4:
Naročnik je posodobil program »BOLNIŠNICA SEŽANA - JAVNA NAROČILA (ZDRAVILA)«. V programu je v zavihku 1) Datoteka, 2) Izvoz datoteke Podatki.dat v Excel, sedaj omogočen izvoz podatkov v Excel. Posodobljen program »BOLNIŠNICA SEŽANA - JAVNA NAROČILA (ZDRAVILA)« je dosegljiv na spletni strani http://www.jasmin-sp.com/bsezana/zdravila/.

Datum objave: 19.11.2018   12:53
VPRAŠANJE št.5:
Spoštovani,
Ali lahko pri holekalciferolu dodate novo postavko: 14.400 i.e./ml, steklenička 12,5 ml, peroralne kapljice, raztopina / A11CC05?
hvala

ODGOVOR na vprašanje št. 5:
Naročnik spreminja razpisno dokumentacijo kot sledi:
Šifra: 01010238: Naziv: Holekalciferol, Farmacevtska oblika: od 4000 i.e./1ml do 14.400 i.e./1ml, peroralne kapljice, raztopina, steklenička s kapalko, / A11CC0.
Sprememba se nanaša na vse relevantne dele razpisne dokumentacije.

Datum objave: 19.11.2018   12:54
VPRAŠANJE št. 6:
Pozdravljeni,

Iz tehničnih zahtev razpisne dokumentacije izhaja, da mora ponudnik o začasnem ali stalnem prenehanju opravljanja prometa z zdravilom ali motnjah v preskrbi z zdravilom naročnika obvestiti najpozneje 2 meseca pred uveljavitvijo odločitve o prenehanju opravljanja prometa z zdravilom, razen v primeru višje sile. Ponudnik je v zvezi s tovrstno informacijo vezan na posameznega dobavitelja. Ponudnik žal ne more vnaprej vedeti, kdaj bo tako informacijo pridobil in se ne more vezati na tako dolg rok 2 mesecev. Predlagamo, da besedilo umaknete oziroma besedilo korigirate v smislu, da ponudnik naročniku posreduje tako informacijo, v najkrajšem času, ko zanjo sam izve.

ODGOVOR na vprašanje št. 6:
Razpisna dokumentacija se v tretji alineji 11. odstavka točke A.03 PREDMET JAVNEGA NAROČILA, ter v vseh relevantnih delih razpisne dokumentacije spremeni, in sicer:
TEHNIČNE SPECIFIKACIJE:
Ponudnik mora zagotoviti:
- da bo naročnika pisno obvestil o začasnem ali stalnem prenehanju opravljanja prometa z zdravilom iz njegove ponudbe, takoj ko sam izve zanjo. Prav tako mora naročnika takoj pisno obvestili o motnjah v preskrbi z zdravilom iz ponudnikove ponudbe;

Datum objave: 19.11.2018   12:55
VPRAŠANJE št. 7:
Pozdravljeni,

Iz tehničnih zahtev razpisne dokumentacije izhaja, da mora ponudnik o začasnem ali stalnem prenehanju opravljanja prometa z zdravilom ali motnjah v preskrbi z zdravilom naročnika obvestiti najpozneje 2 meseca pred uveljavitvijo odločitve o prenehanju opravljanja prometa z
zdravilom. Ponudnik je v zvezi s tovrstno informacijo vezan na posameznega dobavitelja. Ponudnik žal ne more vnaprej vedeti, kdaj bo tako informacijo
pridobil in se ne more vezati na tako dolg rok 2 mesecev. Predlagamo, da besedilo umaknete oziroma besedilo korigirate v smislu, da ponudnik naročniku posreduje tako informacijo, v najkrajšem času, ko zanjo sam izve.

ODGOVOR na vprašanje št. 7:
Naročnik je na to vprašanje odgovoril že z odgovorom na vprašanje številka 6.

Datum objave: 19.11.2018   12:56
VPRAŠANJE št. 8:
Pozdravljeni,

iz razpisne dokumentacije izhaja, da morajo imeti zdravila rok uporabe 1 leto od dneva dostave, v okvirnem sporazumu pa 12 mesecev. V obeh primerih je rok predolg. Nekatera zdravila imajo že v osnovi krajši rok, zato je taki zahtevi nemogoče zadostiti in je nesmiselno in nepotrebno za vsako tako zdravilo izvajati korespondenco zaradi naročnikovega soglasja.
Poleg tega opozarjamo, da s tako zahtevo postavljate ponudnika v položaj, ko mu lahko nastane gospodarska škoda, krši se pa tudi načelo sorazmernosti. Ponudnik je namreč z okvirnim sporazumom zavezan dobavljati blago naslednji dan, kar pomeni, da mora imeti blago na zalogi, naročnik na drugi strani pa naroča sukcesivno, po potrebi.
Predlagamo, da zahtevo ustrezno korigirate in določite rok uporabe 6 mesecev, kot je splošna zahteva, tudi v skupnem javnem naročilu MZ in MJU.

ODGOVOR na vprašanje št. 8:
Naročnik spreminja 9. člen obrazca »D.04 Vzorec okvirnega sporazuma« ter vse relevantne dele razpisne dokumentacije, na naslednji način:
»Dostavljena zdravila morajo imeti rok uporabe še najmanj 6 mesecev, računano od dneva dostave zdravila. Zdravilo s krajšim rokom uporabe sme dobavitelj zdravil dostaviti le v primeru, če se naročnik s tem strinja (predhodno pisno soglasje).

Datum objave: 19.11.2018   13:02
VPRAŠANJE št.9:
Pozdravljeni,

v 24.členu Okvirnega sporazuma določate pogodbeno kazen. Menimo, da so ukrepi preveč drastični, predvsem napaka v ceni dobavljenega zdravila. Glede na to, da že ZJN-3 dopušča možnost popravka ponudbe očitne napake, je potrebno te določbe smiselno uporabiti tudi tu, saj se lahko zgodi, da pride do nenamerne napake pri izdaji dobavnice in računa in je posledica take "celo tipkarske" napake preveč razsežna. Predlagamo, da določbo brišete.

Ena od naštetih obveznosti je zamuda z dobavo. Glede na to, da so dobavni roki kratki, ponudnik nima vpliva na npr. zastoj na cesti ali drugih dejavnikov izven njegovega vpliva. Predlagamo, da to zahtevo ustrezno dopolnite, in sicer "razen v primeru višje sile".

ODGOVOR na vprašanje št. 9:
Naročnik dopolnjuje razpisno dokumentacijo na naslednji način: 3. alineja drugega odstavka 24. člena obrazca D.04 Vzorec okvirnega sporazuma iz razpisne dokumentacije se po novem glasi: »zamuda z dobavo naročenih zdravil (razen v primeru višje sile - to je zastoja na cesti, ki se ga da preveriti iz javnih občil)«.

Datum objave: 19.11.2018   13:03
VPRAŠANJE št. 10
Pozdravljeni,

iz razpisne dokumentacije izhaja, da naročnik naroča do 14-e ure, dostava pa se vrši naslednji dan od 7-9 ure. Taka zahteva je nerealna in pomeni kršitev načela enakopravne obravnave ponudnikov. Zahteva je težko izvedljiva za ponudnike, ki so bolj oddaljeni od naročnika, iz česar izhaja, da se preferirajo ponudniki, ki so bližje naročniku, kar pa pomeni kršitev določb ZJN-3. Za ponudnike, ki so bolj oddaljeni je praktično neizvedljivo obdelati naročilo in dostaviti blago v tako kratkem roku (ponudnik, ki je prejel naročilo ob koncu dneva ga težko realizira pred 8 uro naslednji dan, brez upoštevanja časa transporta). Nesorazmernost izhaja tudi iz vaše zahteve, da vsako zamudo štejete kot kršitev in zaračunate pogodbeno kazen. Javna naročila omogočajo ponudnikom 2 h odzivnega časa za potrditev naročila in obdelavo naročila ter za zdravila dostavo v 24 urah, ponekod celo 48h.

V izogib revizijskim zahtevkom predlagamo, da besedilo ustrezno korigirate in podaljšate čas dostave do 12-e ure.ODGOVOR na vprašanje št. 10:
Naročnik ne bo spreminjal zahtev.

Datum objave: 20.11.2018   10:24
VPRAŠANJE št. 11:
Spoštovani,

-Ali vam pod sklop 5, šifra 1050002 lahko ponudimo popolnoma enakovreden izdelek za enak namen uporabe v pločevinki, okus čokolada?
-Ali vam pod sklop 5, šifra 1050003 lahko pomudimo popolnoma enakovreden izdelek za enak namen uporabe v tetrapaku, 220 ml?
-Ali ste pod sklop 5, šifra 1050008 mislili na proizvod za dializne bolnike s kronično ali akutno odpovedjo ledvic (indikacija tudi na listi zdravil za dializne bolnike) in je skladen tudi z novimi K/DOQI priporočili?
-Ali ste pod sklop 5, šifra 1050011 mislili na proizvod, ki ima 1,5 kcal/ml, s 100% hidroliziranimi beljakovinami in 70% MCT maščob?
-Ali vam pod sklop 5, šifra 1050015 lahko pomudimo popolnoma enakovreden izdelek za enak namen uporabe v plastenki, 500 ml?
-Ali vam pod sklop 5, šifra 1050016 lahko pomudimo popolnoma enakovreden izdelek za enak namen uporabe v plastenki, 1000 ml?
-Ali vam pod sklop 5, šifra 1050019 lahko pomudimo popolnoma enakovreden izdelek za enak namen uporabe v plastenki, 500 ml?

Hvala.

Lep pozdrav.


ODGOVOR na vprašanje št. 11:
1) 1050002: Naročnik pojasnjuje, da je naveden artikel (enteralna hrana) namenjen bolnikom z moteno toleranco na glukozo ter bolnike s sladkorno boleznijo, brez laktoze in brez glutena, pakirana v plastenko ali tetrapak od 200-230ml, različni okusi. Artikel je lahko izokaloričen, normokaloričen ali hiperkaloričen. Pločevinka ni dopustna.
2) 1050003: Ponudnik lahko ponudi tudi tetrapak.
3)1050008: Naročnik pojasnjuje, da je naveden artikel visokokaloričen in visokobeljakovinski napitek s prilagojeno količino mineralov primerno za bolnike, ki se zdravijo z dializo (kronični bolniki, kronična ledvična odpoved).
4) 1050011: DA.
5) 1050015: DA, lahko je v plastenki ali vrečki 500 ml.
6) 1050016: NE. Ponudnik lahko ponudi proizvod v vrečki ali plastenki vendar 500ml.
7) 1050019: DA, lahko je v plastenki ali vrečki 500ml.

Datum objave: 20.11.2018   10:24
VPRAŠANJE št. 12:
Spoštovani,

v sklopu št. 5 bi radi pri šifrah 1050001, 1050015, 1050018 in 1050019 ponudili artikle, ki nimajo nacionalne šifre v CBZ. Lepo prosimo za obrazložitev, na kakšen način lahko ponudimo omenjene artikle. Ali lahko ponudimo na lastnem excelovem obrazcu z vsemi podatki, ki jih zahtevate v predračunu?

Hvala.

Lep pozdrav.

ODGOVOR na vprašanje št. 12:
Naročnik je v programu »BOLNIŠNICA SEŽANA - JAVNA NAROČILA (ZDRAVILA)«omogočil vpis enteralne prehrane tudi brez nacionalne šifre iz CBZ-ja. Posodobljen program »BOLNIŠNICA SEŽANA - JAVNA NAROČILA (ZDRAVILA)« je dosegljiv na spletni strani http://www.jasmin-sp.com/bsezana/zdravila/.