Dosje javnega naročila 007175/2018
Naročnik: ZDRAVSTVENI DOM GROSUPLJE, Pod gozdom cesta I 14, 1290 Grosuplje
Blago: OSKRBA Z ZDRAVILI
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 163.036,90 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN007175/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 16.10.2018
JN007175/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.11.2018
JN007175/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 20.11.2018
JN007175/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 20.11.2018
JN007175/2018-X02 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 30.04.2019
JN007175/2018-X03 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 11.07.2019
JN007175/2018-X04 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 28.10.2019
JN007175/2018-X05 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 29.01.2020
JN007175/2018-X06 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 29.04.2020
JN007175/2018-X07 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 29.07.2020
JN007175/2018-X08 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 27.10.2020
JN007175/2018-X09 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 25.01.2021
JN007175/2018-X10 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 26.04.2021
JN007175/2018-X11 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 28.07.2021
JN007175/2018-X12 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 28.10.2021
Zahtevek za revizijo

    JN007175/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
ZDRAVSTVENI DOM GROSUPLJE
Pod gozdom cesta I 14
1290
SI
Grosuplje
Slovenija
Anica Kozinc, dipl.med.sestra
info@zd-grosuplje.si
+386 17818400
+386 17860929

Internetni naslovi
http://sl.zd-grosuplje.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/278202/grosuplje_zdravila.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=4729
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: OSKRBA Z ZDRAVILI
Referenčna številka dokumenta: JN_2/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33690000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Oskrba z zdravili
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33690000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Oskrba z zdravili
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
08.11.2018   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 08.11.2018   09:01
Kraj: javno odpiranje preko portala eJN

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
javno odpiranje preko portala eJNOddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 30.10.2018   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
15.10.2018   Dodatna pojasnila
Datum objave: 17.10.2018   21:45
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v razpisni dokumentaciji - v dokumentu "3_3_seznam za razpis 2019-2021.xlsx" sta objavljena dva lista; List1 in List2.
Ali upoštevamo oba?
Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Naročnik podaja pojasnilo, da se izpolnjuje smo list 2.Datum objave: 27.10.2018   20:43
Naročnik v vzorcu pogodbe spreminja 17. člen, kjer je socialno klavzulo nadomestil z razveznim pogojem, skladno z ZJN-3A in sicer:
Ta okvirni sporazum je sklenjen pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:
- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani dobavitelja ali podizvajalca ali
- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri dobavitelju ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:
o plačilom za delo,
o delovnim časom,
o počitki,
o opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno
in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek,
in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti okvirnega sporazuma še najmanj šest mesecev oziroma če dobavitelj nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu dobavitelj ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili tega okvirnega sporazuma v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.
V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je okvirni sporazum razvezana z dnem sklenitve novega okvirnega sporazuma o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve novega okvirnega sporazuma bo naročnik obvestil dobavitelja.
Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je okvirni sporazum razvezan trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.


Datum objave: 30.10.2018   12:11
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Prosimo za sledeča pojasnila:
1. Zdravilo pod zaporedno št. 49 - Diprosone 0,5 mg/g mazilo 30g je ukinjeno. Prijava stalnega prenehanja opravljanja prometa od 1.10.2018 (vir spletna stran JAZMP).
Vam lahko ponudimo zdravilo drugega proizvajalca z isto zdravilno učinkovino v pakiranju 40g?
2. Pri zdravilu pod zaporedno št. 51 - Doreta 37,5 mg/325 mg film.obl.tbl. 30x splošno ime zdravila ni skladno s pakiranjem. V splošnem imenu zdravila navajate tablete, v pakiranju pa ampule. Kaj ponudimo?
3. Zdravilu pod zaporedno št. 60 - Epistatus Midazolam Buccal Liquid 10 mg/ml steklenička 5 ml je bila s 11.4.2013 ukinjena registracija (vir Centralna baza zdravil). Vam lahko ponudimo zdravilo Epistatus PFS 10mg oral.razt. brizga 1 ml 4x (nacionalna šifra 143561)?
4. Zdravilo pod zaporedno št. 62 - Erycytol Depot 1 mg/ml razt.za inj. ampula 1 ml 3x je ukinjeno. Prijava stalnega prenehanja opravljanja prometa od 24.2.2016 (vir spletna stran JAZMP). Predlagamo izločitev iz razpisne dokumentacije, saj zdravila ni na tržišču.
5. Zdravila pod zaporedno št. 74 - Gelofusine 40 mg/ml razt.za inf. 500 ml ni na trgu.
Vam lahko ponudimo zdravilo z drugim nazivom in nacionalno šifro, istega proizvajalca z isto zdravilno učinkovino, isto jakostjo in pakiranjem?
6. Pri zdravilu pod zaporedno št. 77 - Glucosum 5%, 500ml ster za inf., a 10 kom splošno ime zdravila ni skladno s pakiranjem. Vam ponudimo zdravilo, ki je skladno pod splošnim nazivom zdravila Glucosum 5% sterilna za inf 500ml ali zdravilo navedeno pod pakiranje? Ali za zdravilo navedemo ceno za 1 plastenko ali za škatlo z 10-imi plastenkami?
7. Zdravilo pod zaporedno št. 80 - Haldol 2 mg/ml peroral.kapljice razt. 10 ml je ukinjeno. Prijava stalnega prenehanja opravljanja prometa od 15.10.2018 (vir spletna stran JAZMP). Predlagamo izločitev iz razpisne dokumentacije, saj zdravila ni na tržišču.
8. Zdravila pod zaporedno št. 88 - Iroprem 50 mg/ml razt.za inj./inf. viala 20 ml 1x ni na trgu. Predlagamo izločitev iz razpisne dokumentacije.
9. Zdravila pod zaporedno št. 92 - KETANEST S 25 mg/ml razt.za inj. ampula 2 ml 10x ni na trgu.
Vam lahko ponudimo zdravilo drugega proizvajalca z isto zdravilno učinkovino, isto jakostjo in pakiranjem?
10. Zdravilu pod zaporedno št. 107 - Lysthenon 20 mg/ml razt.za inj. ampula 5 ml 5x je 3.10.2018 poteklo dovoljenje za opravljanje prometa v RS (vir Centralna baza zdravil). Vam lahko ponudimo zdravilo drugega proizvajalca z isto zdravilno učinkovino, pakiranje po 100 ampul?
11. Zdravilo pod zaporedno št. 119 - Movalis 15 mg/1,5 ml ampula 5x1,5 ml je ukinjeno. Prijava stalnega prenehanja opravljanja prometa od 1.5.2016 (vir spletna stran JAZMP). Predlagamo izločitev iz razpisne dokumentacije, saj zdravila ni na tržišču.
12. Zdravilo pod zaporedno št. 133 - Nolpaza 40 mg razt.za inj. viala 1x je ukinjeno. Prijava stalnega prenehanja opravljanja prometa od 20.7.2015 (vir spletna stran JAZMP). Predlagamo izločitev iz razpisne dokumentacije, saj zdravila ni na tržišču.
13. Zdravila pod zaporedno št. 143 - Ringer razt.za inf. Baxter vrečka 500 ml 20x ni na trgu. Predlagamo izločitev iz razpisne dokumentacije.
14. Zdravila pod zaporedno št. 146 - Scandicaine 30 mg/ml razt.za inj. vložek 1,8 ml 50x ni na trgu. Predlagamo izločitev iz razpisne dokumentacije.
15. Zdravila pod zaporedno št. 174 - Voda za injekcije Braun vehikel za parenter.upor. ampula 20 ml 20x ni na trgu. Predlagamo izločitev iz razpisne dokumentacije.
16. Ali za zdravilo pod zaporedno št. 175 - Voda za injekcije Braun vehikel za parenter.upor. plastenka 500 ml 10x navedemo ceno za plastenko ali ceno škatlo z 10-imi plastenkami?
17. Zdraviloma pod zap. št. 136, 160 je dodeljena druga nacionalna šifra. Ali lahko pri pripravi ponudbe za navedene postavke upoštevamo novo nacionalno šifro?Hvala za odgovore.
Lep pozdrav.

ODGOVOR
Zap.št. Vprašanje Odgovor
1 Zdravilo pod zaporedno št. 49 - Diprosone 0,5 mg/g mazilo 30g je ukinjeno. Prijava stalnega prenehanja opravljanja prometa od 1.10.2018 (vir spletna stran JAZMP). Vam lahko ponudimo zdravilo drugega proizvajalca z isto zdravilno učinkovino v pakiranju 40g?
Pojasnilo naročnika_ artikel se črta iz seznama

2 Pri zdravilu pod zaporedno št. 51 - Doreta 37,5 mg/325 mg film.obl.tbl. 30x splošno ime zdravila ni skladno s pakiranjem. V splošnem imenu zdravila navajate tablete, v pakiranju pa ampule. Kaj ponudimo?
Pojasnilo naročnika: Ponudite pakiranje - škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

3 Zdravilu pod zaporedno št. 60 - Epistatus Midazolam Buccal Liquid 10 mg/ml steklenička 5 ml je bila s 11.4.2013 ukinjena registracija (vir Centralna baza zdravil). Vam lahko ponudimo zdravilo Epistatus PFS 10mg oral.razt. brizga 1 ml 4x (nacionalna šifra 143561)?
Pojasnilo naročnika: lahko ponudite tudi predlagano zdravilo.

4 Zdravilo pod zaporedno št. 62 - Erycytol Depot 1 mg/ml razt.za inj. ampula 1 ml 3x je ukinjeno. Prijava stalnega prenehanja opravljanja prometa od 24.2.2016 (vir spletna stran JAZMP). Predlagamo izločitev iz razpisne dokumentacije, saj zdravila ni na tržišču.
Pojasnilo naročnika_ artikel se črta iz seznama

5 Zdravila pod zaporedno št. 74 - Gelofusine 40 mg/ml razt.za inf. 500 ml ni na trgu. Vam lahko ponudimo zdravilo z drugim nazivom in nacionalno šifro, istega proizvajalca z isto zdravilno učinkovino, isto jakostjo in pakiranjem?
pojasnilo naročnika: Ponudnik lahko ponudi zdravilo - Gelaspan 40mg/ml 500ml a10 

6 Pri zdravilu pod zaporedno št. 77 - Glucosum 5%, 500ml ster za inf., a 10 kom splošno ime zdravila ni skladno s pakiranjem. Vam ponudimo zdravilo, ki je skladno pod splošnim nazivom zdravila Glucosum 5% sterilna za inf 500ml ali zdravilo navedeno pod pakiranje? Ali za zdravilo navedemo ceno za 1 plastenko ali za škatlo z 10-imi plastenkami?
Pojasnilo naročnika: navede se cena za 1 plastenko 

7 Zdravilo pod zaporedno št. 80 - Haldol 2 mg/ml peroral.kapljice razt. 10 ml je ukinjeno. Prijava stalnega prenehanja opravljanja prometa od 15.10.2018 (vir spletna stran JAZMP). Predlagamo izločitev iz razpisne dokumentacije, saj zdravila ni na tržišču.
Pojasnilo naročnika: Zdravilo se izloči iz razpisa

8 Zdravila pod zaporedno št. 88 - Iroprem 50 mg/ml razt.za inj./inf. viala 20 ml 1x ni na trgu. Predlagamo izločitev iz razpisne dokumentacije.
Pojasnilo naročnika:Zdravilo se izloči iz razpisa

9 Zdravila pod zaporedno št. 92 - KETANEST S 25 mg/ml razt.za inj. ampula 2 ml 10x ni na trgu.Vam lahko ponudimo zdravilo drugega proizvajalca z isto zdravilno učinkovino, isto jakostjo in pakiranjem?
Pojasnilo naročnika: Ponudnik lahko ponudi zdravilo - Ketanest 25mg/ml 10x 

10 Zdravilu pod zaporedno št. 107 - Lysthenon 20 mg/ml razt.za inj. ampula 5 ml 5x je 3.10.2018 poteklo dovoljenje za opravljanje prometa v RS (vir Centralna baza zdravil). Vam lahko ponudimo zdravilo drugega proizvajalca z isto zdravilno učinkovino, pakiranje po 100 ampul?
Pojasnilo naročnika Da, lahko se ponudi tudi zdravilo drugega proizvajalca.

11 Zdravilo pod zaporedno št. 119 - Movalis 15 mg/1,5 ml ampula 5x1,5 ml je ukinjeno. Prijava stalnega prenehanja opravljanja prometa od 1.5.2016 (vir spletna stran JAZMP). Predlagamo izločitev iz razpisne dokumentacije, saj zdravila ni na tržišču.
Pojasnilo naročnika: Zdravilo se izloči iz razpisa

12 Zdravilo pod zaporedno št. 133 - Nolpaza 40 mg razt.za inj. viala 1x je ukinjeno. Prijava stalnega prenehanja opravljanja prometa od 20.7.2015 (vir spletna stran JAZMP). Predlagamo izločitev iz razpisne dokumentacije, saj zdravila ni na tržišču.
Pojasnilo naročnika: Zdravilo se izloči iz razpisa

13 Zdravila pod zaporedno št. 143 - Ringer razt.za inf. Baxter vrečka 500 ml 20x ni na trgu. Predlagamo izločitev iz razpisne dokumentacije. Ringer razt.za inf. Baxter vrečka 500 ml 20x se izloči.
Naročnik dopušča, da ponudniki lahko ponudijo tudi Ringer inf.razt. 500ml PE DBRA 

14 Zdravila pod zaporedno št. 146 - Scandicaine 30 mg/ml razt.za inj. vložek 1,8 ml 50x ni na trgu. Predlagamo izločitev iz razpisne dokumentacije.
Naročnik podaja pojasnilo, da se zdravilo izloči iz razpisa.

15 Zdravila pod zaporedno št. 174 - Voda za injekcije Braun vehikel za parenter.upor. ampula 20 ml 20x ni na trgu. Predlagamo izločitev iz razpisne dokumentacije. Voda za injekcije Braun vehikel za parenter.upor. ampula 20 ml 20x se izloči iz razpisa.
Naročnik dopušča, da ponudniki lahko ponudijo tudi Vodo za injekcije Braun vehikel za parenter.upor. ampula 10 ml 20x

16 Ali za zdravilo pod zaporedno št. 175 - Voda za injekcije Braun vehikel za parenter.upor. plastenka 500 ml 10x navedemo ceno za plastenko ali ceno škatlo z 10-imi plastenkami?
Pojasnilo naročnika: Ponudniki naj navedejo ceno škatle z 10 plastenkami

17 Zdraviloma pod zap. št. 136, 160 je dodeljena druga nacionalna šifra. Ali lahko pri pripravi ponudbe za navedene postavke upoštevamo novo nacionalno šifro?
Pojasnilo naročnika: Da, ponudniki naj navedejo veljavne nacionalne šifre.