Dosje javnega naročila 007245/2018
Naročnik: ENERGETIKA CELJE javno podjetje, d.o.o., Smrekarjeva ulica 1, 3000 Celje
Storitve: STORITVE ZAVAROVANJA OSEB, PREMOŽENJA IN PREMOŽENJSKIH INTERESOV 2019-2022
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 548.439,34 EUR

JN007245/2018-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 17.10.2018
JN007245/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 23.11.2018
JN007245/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.12.2018
JN007245/2018-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 25.01.2019
JN007245/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 28.01.2019
JN007245/2018-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 28.01.2019
JN007245/2018-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 28.01.2019
Zahtevek za revizijo

    JN007245/2018-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2018/S 201-457619
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
ENERGETIKA CELJE javno podjetje, d.o.o.
Smrekarjeva ulica 1
3000
SI
Celje
Slovenija
Marjeta Vodenik
marjeta.vodenik@energetika-ce.si
+386 34253300
+386 34253360

Internetni naslovi
http://www.energetika-ce.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/278219/ODP_ZAVAROVANJA_2019-2022_RAZPISNA_DOKUMENTACIJA.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=4683
I.6 Glavna področja dejavnosti
Proizvodnja, prenos ali distribucija plina in toplote


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: STORITVE ZAVAROVANJA OSEB, PREMOŽENJA IN PREMOŽENJSKIH INTERESOV 2019-2022
Referenčna številka dokumenta: ZAH18-0669
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66510000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
STORITVE ZAVAROVANJA OSEB, PREMOŽENJA IN PREMOŽENJSKIH INTERESOV 2019-2022
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
Največje število sklopov, ki so lahko oddani enemu ponudniku: 3
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: ZAVAROVANJE OSEB, PREMOŽENJA IN PREMOŽENJSKIH INTERESOV
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66510000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
ZAVAROVANJE OSEB, PREMOŽENJA IN PREMOŽENJSKIH INTERESOV
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: AVTOMOBILSKO ZAVAROVANJE
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66510000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
AVTOMOBILSKO ZAVAROVANJE
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: GRADBENO/MONTAŽNO ZAVAROVANJE
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66510000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
GRADBENO/MONTAŽNO ZAVAROVANJE
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje


III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja


III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo


III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano


III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
19.11.2018   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 01.02.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 19.11.2018   09:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 09.11.2018   09:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
ENERGETIKA CELJE javno podjetje, d.o.o.
Smrekarjeva ulica 1
3000
Celje
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
15.10.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 24.10.2018   15:48
VPRAŠANJE
Spoštovani,
pod točko finančna zavarovanja za resnost ponudbe naročnik navaja bančno garancijo in sicer za sklop 1 v višini 15.000,00 eur. Torej sklop 2 in 3 ne potrebujeta omenjene garancije?
Prosimo za točno datumsko navedbo roka veljavnosti finančnega zavarovanja, ki jo potrebujemo za naročilo garancije (150 dni od dneva oddaje).

ODGOVOR
Da, finančno zavarovanje za resnost ponudbe je potrebno predložiti samo za sklop 1, skladno z zahtevami objavljene razpisne dokumentacije.
Ponudniki naj pri pripravi ponudbe upoštevajo, da bo naročnik zadevno določilo razlagal tako, da mora biti veljavnost zavarovanja za resnost ponudbe do vključno 150 (sto petdeset) dni, šteto od roka za oddajo ponudb.
Datum objave: 24.10.2018   16:00
VPRAŠANJE
Iz dokumenta Storitve zavarovalnega posrednika pri izvedbi oddaje javnega naročila za zavarovanje, ki se nahaja na spletnem naslovu http://www.djn.mf.gov.si/resources/files/Stalisca/mnenje-zp.pdf izhaja, da višino plačila posredniku naročnik opredeli v razpisni dokumentaciji. Glede na to, da višina provizije ni bila objavljena prosimo, da v tem delu pravočasno spremenite razpisno dokumentacijo.

Iz citiranega dokumenta nedvoumno izhaja, da mora biti provizija obeh posrednikov opredeljena v sami razpisni dokumentaciji, saj Ministrstvo za finance s svojim mnenjem želi zagotavljati večjo transparentnost javnih naročil, kjer sodeluje zavarovalni posrednik.


ODGOVOR
Informacija zavarovalnih posrednikov, ki vključuje tudi višino plačila njunih storitev se nahaja na zgoščenki, ki je dostopna vsem potencialnim ponudnikom skladno s objavljenim povabilom k oddaji ponudbe.

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
ali je dopustno za finančno zavarovanje za resnost ponudbe priložiti Menico z menično izjavo?
V kolikor ne, prosimo naročnika za spremembo oz. dopolnitev razpisne dokumentacije. Glede na priporočila ministrstva in nepotrebnih stroškov prosimo za ugoditev prošnje.
Ali je finančno zavarovanje za resnost potrebno samo za sklop 1?

ODGOVOR
Naročnik se je glede dopustnosti finančnih zavarovanj za resnost ponudbe opredelil v razpisni dokumentaciji in v tem delu ne bo spreminjal razpisne dokumentacije.

VPRAŠANJE
Spoštovani,
v zvezi z zahtevo naročnika, da ponudniki priložijo obrazec 3/1 Pooblastilo PO in obrazec 3/2 Pooblastilo PO pozivamo naročnika, da umakne zahtevo, saj je ponudbi priložen ESPD. V 79. členu ZJN-3 je navedeno, da naročnik sprejme ESPD namesto potrdil , ki jih izdajo javni organi ali tretje osebe. Skladno z zakonom je ESPD dokument , ki predstavlja uradno izjavo ponudnika in se uporablja kot predhodni dokaz, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje.
V 7 odstavku 79. člena ZJN-3 pa je navedeno, da naročnik od ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo, zahteva predložitev najnovejših dokazil. V tem smislu se glasi priporočilo direktorata za javno naročanje glede uporabe ESPD obrazca.

ODGOVOR
Naročnik potrjuje, da obrazca Pooblastilo za pridobitev potrdila iz uradnih evidenc za pravne osebe (Obrazec 3/1) in Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za fizične osebe (Obrazec 3/2) nista obvezni del ponudbene dokumentacije, kar je tudi skladno z navedbo naročnika v točki 1.10. objavljenih Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe. Ponudnik pa lahko že sam priloži navedena pooblastila in dokazila za izpolnjevanje pogojev.Datum objave: 25.10.2018   13:19
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
pri izpolnjevanju ESPD smo naleteli na težave in sicer ob izpolnitvi se ne da vpisati podatkov oz. se stran ob kakršnemkoli vnosu zapre. Prosimo, da zadevo preverite in omogočite vpis zahtevanih podatkov. Hvala!

ODGOVOR
Po dodatnem preverjanju naročnik ugotavlja, da uvoz obrazca in njegovo izpolnjevanje preko Portala javnih naročil deluje. Ponudnika prosimo, da poizkusi z izpolnjevanjem obrazca preko drugega brskalnika. V primeru, da izpolnjevanje še vedno ne bo mogoče pa še enkrat pošlje naročniku vprašanje preko Portala javnih naročil.Datum objave: 29.10.2018   08:10
VPRAŠANJE
Predlagamo, da naročnik iz razpisne dokumentacije umakne zahtevo po podpisovanju in žigosanju posameznih obrazcev. Predlog utemeljujemo: ponudba se oddaja preko portala za elektronsko oddajo ponudb. Celotna ponudba se ob oddaji podpiše s strani imetnika kvalificiranega digitalnega potrdila. Drugačen način oddaje sploh ni možen.
Dodatno utemeljujemo predlog z sklicevanjem na Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu, ki izenačuje elektronski in lastnoročni podpis. Nadalje celo Direktorat za javno naročanje na svoji spletni strani opozarja naročnike glede zahtev ob dejstvu, da gre za elektronsko oddajo ponudb - da pri posameznem ali vseh dokumentih ne zahteva podpisa, da se ne zahteva žigosanje.ODGOVOR
Ponudniki pri pripravi ponudbe upoštevajo Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe, ki v točki 1.10. določajo: »Šteje se, da je s podpisom ponudbe podpisana vsa ponudbena dokumentacija, ki jo je ponudnik predložil v sistem e-JN. Za potrebe preverjanj v uradni evidenci morajo biti pooblastila podpisana lastnoročno ali elektronsko. Naročnik si pridržuje pravico do preveritve verodostojnosti izjav oziroma potrdil pri podpisniku le-teh.«. Naročnik dopolnjuje zahtevo iz RD tako, da se glasi: »Šteje se, da je s podpisom ponudbe podpisana vsa ponudbena dokumentacija, ki jo je ponudnik predložil v sistem e-JN, razen dokumentov, kjer je to izrecno navedeno in zahtevano. Za potrebe preverjanj v uradni evidenci morajo biti pooblastila podpisana lastnoročno ali elektronsko. Naročnik si pridržuje pravico do preveritve verodostojnosti izjav oziroma potrdil pri podpisniku le-teh.«.
Ponudnik mora torej parafirati, podpisati oziroma žigosati samo tiste dokumente za katere je tako navedeno v točki 1.10. Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe (vsekakor pa se zahteva, da je podpisana in žigosana bančna garancija, ki se zahteva za finančno zavarovanje za resnost ponudbe, ki jo mora ponudnik prejeti osebno ali po pošti).


VPRAŠANJE
Prosimo za potrditev, da se izpolnjen obrazec 12 ne oddaja v ponudbi, ampak ko boste pozvali ponudnika k podpisu pogodbe in posredovanju podatkov o lastništvu. Predlagamo še spremembo podpisnika Izjave in sicer, da Izjavo podpiše odgovorna oseba.

ODGOVOR
Naročnik potrjuje, da obrazec 12 ni obvezni del ponudbene dokumentacije. Skladno s točko 1.20. Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe ga bo moral izbrani ponudnik predložiti na poziv naročnika.

VPRAŠANJE
Predlagamo dopolnitev Vzorca pogodbe in 16. člena z besedilom: "Zavarovalec se obvezuje sproti obveščati zavarovalnico o vseh spremembah predmetov zavarovanja in novih situacijah, ki bi lahko vplivale na izvajanje obveznosti tega sporazuma."

ODGOVOR
Naročnik v tem delu ne bo spreminjal razpisne dokumentacije, saj ne more sprejeti obveznosti, ki (lahko) presegajo zahteve iz določil Obligacijskega zakonika.

VPRAŠANJE
V 13. členu v Vzorcu pogodbe in njegovega drugega odstavka, kjer ste zapisali: "Zavarovalnica soglaša, da ima zavarovanec v celotnem zavarovalnem obdobju pravico, da lahko v primeru nastopa okoliščin, ki jih v času pogodbe ni bilo mogoče predvideti, v primeru višje sile in v primeru sprememb v sistemu ocenjevanja ustrezno spremeni predmet zavarovanja, zavarovane nevarnosti, način zavarovanja ali zavarovalno vsoto, v skladu z določili OZ."
Prosimo vas za pojasnilo, kakšne spremembe v sistemu ocenjevanja lahko nastopijo.

ODGOVOR
Lahko gre za zelo različne primere, kot npr. spremenijo se notranji in/ali zunanji dejavniki oziroma zavarovalec identificira novo zavarovarljivo tveganje.

VPRAŠANJE
Glede vašega odgovora, da je "informacija zavarovalnih posrednikov, ki vključuje tudi višino plačila njunih storitev se nahaja na zgoščenki, ki je dostopna vsem potencialnim ponudnikom skladno s objavljenim povabilom k oddaji ponudbe." vas prosimo za natančnejše pojasnilo, v katerem dokumentu je zapisana višina.

ODGOVOR
Informacija je navedena v dokumentu »Informacija zavarovalnega posrednika«.Datum objave: 30.10.2018   15:27
VPRAŠANJE
vljudno prosimo za dopolnitev Obrazca 11, da bomo predložili bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje. Sedaj je zapisana samo bančna garancija, omogočate pa predložitev obeh.

ODGOVOR
Obrazec 11 se nanaša na predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, kjer naročnik dopušča samo predložitev bančne garancije. V izogib dvomom naročnik dopolnjuje objavljena navodila ponudnikom, in sicer se spremeni prvi stavek točke 3 Finančna zavarovanja tako, da glasi: »Naročnik bo kot ustrezno finančno zavarovanje sprejel bančno garancijo.«

VPRAŠANJE
Glede na vaš odgovor vam posredujemo 938. člen v OZ, kjer je zapisano, da:
(1)Pri premoženjskem zavarovanju je zavarovalec dolžan obvestiti zavarovalnico o vsaki spremembi okoliščin, ki utegne biti pomembna za ocenitev nevarnosti; pri osebnem zavarovanju je to dolžan samo, če je postala nevarnost večja zaradi tega, ker je zavarovana oseba spremenila delo.
(2) Zavarovalnico mora nemudoma obvestiti o večji nevarnosti, če se je nevarnost povečala s kakšnim njegovim ravnanjem; če pa se je nevarnost povečala brez njegovega sodelovanja, jo mora obvestiti v štirinajstih dneh, odkar je za to zvedel.

Zato ponovno predlagamo dopolnitev Vzorca pogodbe in 16. člena z besedilom: "Zavarovalec se obvezuje sproti obveščati zavarovalnico o vseh spremembah predmetov zavarovanja in novih situacijah, ki bi lahko vplivale na izvajanje obveznosti tega sporazuma."

ODGOVOR
Naročnik ponovno pojasnjuje, da v tem delu ne bo spreminjal razpisne dokumentacije, saj ne more sprejeti obveznosti, ki (lahko) presegajo zahteve iz določil Obligacijskega zakonika. Predlagano besedilo in citirano določilo Obligacijskega zakonika namreč nista povsem istovetna.

VPRAŠANJE
Prosimo vas za natančnejše pojasnilo delitve provizije zavarovalnima posrednikoma (npr. delitev po zavarovalnih vrstah ali v deležu), ki predstavlja za oba posrednika skupno 10% plačane premije za vse zavarovalne vrste, razen za avtomobilsko zavarovanje skupno 8,5% plačane premije brez dpzd.

ODGOVOR
Zavarovalna posrednika bosta glede delitve plačila za izvajanje storitev poslov zavarovalnega posredovanja obvestila izbranega ponudnika. Navedena višina je, kot je zapisano, skupna višina.Datum objave: 08.11.2018   17:27
VPRAŠANJE
Spoštovani,

SKLOP 1
SPLOŠNA ODGOVORNOST
1. V splošnih opredelitvi navajate kritje za čisto premoženjsko škodo. Predlagamo, da se v določilo doda, »niti ni njihova posledica«, tako bi določilo glasilo: »Zavarovanje zajema tudi odgovornost za čisto premoženjsko škodo, ki je posledica dejanja, opustitve ali napake, ni pa nastala niti na osebah niti na stvareh, niti ni njihova posledica, če je to navedeno v polici.«
2. Prosimo za pojasnilo kaj naj bi bilo vključeno z dikcijo »v zavarovanje je vključena tudi vsakokratno določena zakonska poklicna odgovornost«?
3. Prosimo za podatek o št. delavcev, ki ga upoštevamo kot osnovo za obračun premije? Glede na to, da imate navedene podatke tako o realizaciji in planu, kot tudi so ločeno navedeni podatki o študentih menimo, da je prav, da naročnik opredeli osnovo, ki se upošteva za ponudbo, s tem imamo vsi ponudniki enako izhodišče.
4. Zahtevate kritje za odgovornost zaradi uporabe in upravljanja infrastrukture, ki je v lasti zavarovanca oz. mu je dana v upravljanje ali uporabo.
Prosimo za podatek in sicer:
a. dolžino (km) za vsak posamezen nevarnostni vir - elektro in telekomunikacijske vode, plinovode, toplovode, vodovode, kanalizacijske cevi;
b. površino (ha) za ceste in druge javne površine;
5. Zahtevate kritje za odgovornost zaradi uporabe ali posesti, zakupa ali užitka kot tudi najema: objektov, prostorov, informacijskih oz. reklamnih tabel, parkirišč, garaž, pločnikov, kopališča, koles idr.
Prosimo za pojasnilo ali se posest ali uporaba uporablja za izvajanje lastne dejavnosti oz. gre za lastno oglaševanje ali ne in se oddaja v najem?
V kolikor se vse navedene stvari ne uporabljajo za lastno dejavnost oz. se oddajajo v najem prosimo za dodatne podatke in sicer (seznam stvari, namembnost, površino v m2 oz. ha, vrsta kopališča in kapaciteta oseb, št. koles idr. skladno z zahtevami )?
6. Prosimo za pojasnilo območja zavarovalnega kritja ali je to RS ali Evropa? V vzorcu osnovne police piše RS, medtem ko v ZTD navajate razširitev na Evropo. V kolikor je potrebna razširitev na Evropo je potrebno to opredeliti tudi na osnovni polici.
7. V ZTD pod točko A.8. navajate kritje zaradi obstoja garaže........., medtem ko na osnovni polici ni nikjer navedenega kritja za vozila na hrambi.
Ali potrebujete dodatno kritje za odg. za poškodovanje motornih vozil na hrambi?

lpODGOVOR
1. Naročnik spreminja Zavarovalno tehnično dokumentacijo za Sklop 1, tako da se pod naslovom »Splošna opredelitev zavarovanja odgovornosti« na strani 24/28 besedilo prvega stavka v tretjem odstavku prve točke spremeni in se glasi: »Zavarovanje zajema tudi odgovornost za čisto premoženjsko škodo, ki je posledica dejanja, opustitve ali napake, ni pa nastala niti na osebah niti na stvareh, če je to navedeno v polici.«
Naročnik bo pred podpisom pogodbe z izbranim ponudnikom pripravil čistopis Zavarovalno tehnične dokumentacije v skladu s tem odgovorom.
2. Naročnik je v zavarovalnem programu v obrazcu »Ponudba predračun z zavarovalno tehnično specifikacijo za SKLOP 1« v delovnih listih »Zavarovanje odgovornosti« in »Odgovornost polica« navedel katera zakonska odgovornost (zap. št. 6) je vključena v zavarovalno kritje. Glede obveščanja zavarovatelja o spremembah nevarnosti bo zavarovalec ravnal skladno z določbami Obligacijskega zakonika in Zavarovalno tehnične dokumentacije.
3. Ponudniki naj pri pripravi ponudbe upoštevajo podatek o realizaciji 2017 ter podatek o številu študentov, ki so navedeni v delovnem listu »Obr.05« v obrazcu »Podatki Energetika Celje-12.10.2018«
4. Vsi razpoložljivi podatki, ki jih naročnik lahko zagotovi, poleg javno dostopnih podatkov (npr. letno poročilo, ki je na voljo preko spletnega portala AJPES) v okviru zadevnega javnega naročila so dostopni na zgoščenki v .pdf datoteki »DO_TEHNIČNI PODATKI na dan 31 12 2017« in v .pdf datoteki »PLIN in DO omrežje 2018«.
5. Naročnik navedene stvari uporablja za izvajanje lastne dejavnosti in jih praviloma ne oddaja v najem.
6. Območje zavarovalnega kritja je določeno v delovnih listih »Zavarovanje odgovornosti« in »Odgovornost polica«, in sicer: »Republika Slovenija in države, kjer se nahaja zavarovančevo premoženje ali osebe, razen mirovnih in vojnih območij«. Ponudniki naj pri pripravi ponudbe upoštevajo, da se dejavnost zavarovanca izvaja v RS in da je potreba po zavarovalnem kritju izven RS (praviloma Evropa geografsko) zlasti iz naslova občasnih in krajših službenih udeležb posameznih oseb na različnih seminarjih, sestankih, izobraževanjih ipd.
7. Naročnik predpostavlja, da se vaše vprašanja nanaša na naslednji nevarnostni vir oziroma razširitev zavarovalnega kritja določeno v Zavarovalno tehnični dokumentaciji pri zavarovanju odgovornosti in določa obseg zavarovalnega kritja: »zaradi obstoja garaže, ki je na zemljišču ali v objektih, če ne gre za garažo, dano v zakup, ali za garažo, ki se uporablja za opravljanje dejavnosti hrambe vozil«, kar pomeni, da ni podanega zavarovalnega kritja za garažo, ki se uporablja za opravljanje dejavnosti hrambe vozil.

Datum objave: 08.11.2018   17:36
VPRAŠANJE
SKLOP 1

POŽAR, POTRES
1. Za »Vsa zaloga blaga« v vzorcu osnovne police in obračunu navajate, da so za temeljne požarne nevarnosti zavarovane na dogovorjeno novo vrednost za dodatne požarne nevarnosti pa na flotantni način. Tudi v klavzulah navajate, da so zaloge na flotantni način. Prosimo za pojasnilo kako je mišljeno zavarovanje zalog za temeljne požarne nevarnosti na dogovorjeno novo vrednost oz. ustrezno popravite?

STROJELOM
1. Ali so kateri stroji še v garanciji kakšna je vrednost teh strojev?

lp,


ODGOVOR
SKLOP 1

POŽAR, POTRES
1. Naročnik spreminja razpisno dokumentacijo tako, da se spremeni v obrazcu »Ponudba predračun z zavarovalno tehnično specifikacijo za Sklop 1« v zavihkih »Požarno zavarovanje«, »Požarno zavarovanje polica«, »Potresno zavarovanje« in »Potresno zavarovanje polica« za predmet zavarovanja »Vsa zaloga blaga (tudi zaloge blaga last drugih)« spremeni (tam, kjer še ni) način zavarovanja iz »Na dogovorjeno novo vrednost« na »Flotantni način (povpr. mesečna vrednost)«, kar pomeni, da za dodatno požarno nevarnost »Meteorne vode, žled in zmrzal« ostane zavarovanje na način »Na I. riziko«.
Naročnik bo pred podpisom pogodbe z izbranim izvajalcem pripravil čistopis obrazca »Ponudba predračun z zavarovalno tehnično specifikacijo za Sklop 1«.

STROJELOM
1. Naročnik zaprošenih podatkov ne vodi posebej, lahko pa poda splošno oceno, da gre za manjši obseg strojev, ki bi še bili v garanciji.VPRAŠANJE
Zdravo.

Pošiljam vprašanja za portal.

Sklop 3:
Prosimo za podatek o letni realizaciji iz gradbeno/montažne dejavnosti. Navedeno imate, da je letna realizacija 300.000 eur, kritje pa zahtevate za gradnje/montaže do 600.000 eur. Prosimo za pojasnilo.

Sklop 1:
Prosimo, da navedete, kaj točno sestavlja mehansko opremo?

Pri zavarovanju odgovornosti potrebujemo podatek o številu zaposlenih.

Prosimo za podatek o letnem prometu iz naslova projektiranja in število zaposlenih projektantov?

Potrebujemo podatek o dolžini plinovodov in toplovodov v km?

Ali zavarovanec organizira tudi prireditve? V kolikor da, prosimo za približni število prireditev na leto in ocenjeno število obiskovalcev?

Pri zavarovanju odgovornosti navajate, da so vključena tudi vsa osnovna sredstva in zaloge na vseh lokacijah ter tudi vse nove investicije in na novo pridobljene stvari, tudi če zavarovalec tega ne sporoči zavarovalnici. Prosimo za pojasnilo kaj je smisel te dikcije pri odgovornosti? Predmet zavarovanja pri odgovornosti namreč ne more biti lastna škoda na zavarovalčevem premoženju.

Ali se hrana pripravlja tudi za zunanje odjemalce? V kolikor da prosimo za podatek o prometu.

Lp


ODGOVOR
SKLOP 3

Upoštevajte, da je dogovorjena vsakokratna (pogodbena) nova vrednost in za zavarovalno vsoto planirana letna realizacija (glejte obrazec »Ponudba predračun z zavarovalno tehnično specifikacijo za sklop 3« v zavihkih »Gradbeno-montažno zavarovanje« in »Gradbeno-montažno zavar.-polica« - zap. št.: 1 in 2). Glede na to, da se zavarovanje sklepa za daljše obdobje je naročnik kot mejno vrednost za vključitev projektov, brez posebnega sporočanja (»generalno polico«) predvidel višjo vrednost, saj obstaja možnost, da bi v prihodnje prišlo tudi do projektov v vrednosti nad 300.000 EUR (brez DDV).

SKLOP 1

Mehanska oprema
Glede opredelitve mehanske opreme upoštevajte določilo Zavarovalno tehnične dokumentacije za sklop 1 na strani 5/28 ter obrazca »Podatki Energetika Celje 12.10.2018« in »Ponudba predračun z zavarovalno tehnično specifikacijo za sklop 1«.

Podatek o številu zaposlenih
Ponudniki naj pri pripravi ponudbe upoštevajo podatek o realizaciji 2017 ter podatek o številu študentov, ki so navedeni v delovnem listu »Obr.05« v obrazcu »Podatki Energetika Celje-12.10.2018«

Podatek o letnem prometu iz naslova projektiranja in število zaposlenih projektantov
Gre za tri osebe (glejte delovni list »Obr.05« v obrazcu »Podatki Energetika Celje 12.10.2018«), ki so vpisane v imenik pooblaščenih inženirjev pri Inženirski zbornici Slovenije skladno z Zakonom o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/2017; ZAID). Zavarovalec iz tega naslova ne ustvarja prihodkov, ker se zadevno izvaja za potrebe lastne dejavnosti.

Podatek o dolžini plinovodov in toplovodov v km
Vsi razpoložljivi podatki, ki jih naročnik lahko zagotovi, poleg javno dostopnih podatkov (npr. letno poročilo, ki je na voljo preko spletnega portala AJPES) v okviru zadevnega javnega naročila so dostopni na zgoščenki v .pdf datoteki »DO_TEHNIČNI PODATKI na dan 31 12 2017« in v .pdf datoteki »PLIN in DO omrežje 2018«.
.

Prireditve
Ponudniki naj pri pripravi ponudbe upoštevajo, da gre za manjše število prireditev, kot so različna strokovna izobraževanja, dnevi odprtih vrat, dogodki za zaposlene ipd.

Zavarovanje odgovornosti glede osnovnih sredstev
Določba, ki jo navajate, med drugim, pomeni zgolj to, da je vključena tudi odgovornost iz naslova teh stvari.

Hrana
Naročnik ne ustvarja prometa iz tega naslova.


Datum objave: 09.11.2018   15:28
VPRAŠANJE
Spoštovani,

1. Prosimo za potrditev, da v kolikor oddajamo ponudbo samostojno, da ni potrebno ponudbeni dokumentaciji priložiti obrazca 8/1 in 8/3 v zvezi s podizvajalci? Ali je napaka ali manjka obrazec s št. 8/2?

2. Prosimo za potrditev, da se v fazi ponudbe v obrazcu 11 Izjava ponudnika o predložitvi ustreznega fin.zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ne vpiše višine v EUR, ampak se dejansko izjavo samo podpiše in žigosa, s čimer se ponudnik strinja z navodili in vsebino vzorca finančnega zavarovanja iz obrazca 11/1.
V nasprotnem predlagamo, da se le to korigira skladno z navodili in sicer "v višini 8% od pogodbene vrednosti z 8,5% DPZP" in ne določene višine.

3. Po navodilih mora biti del ponudbe-zavarovanje za resnost ponudbe za sklop 1 naslovljen na naslov naročnika Energetike Celje s prilepljenim predloženim obrazcem. Želeli bi le opozoriti, da v kolikor se ponudba pošilja po pošti, obrazec ni skladen s priporočili Pošte Slovenije d. d., katera včasih vrača napačno naslovljeno pošto.
Prosimo vas, da le tega prilagodite priporočilom za naslavljanje in pošiljanje poštnih pošiljk https://www.posta.si/naslavljanje oz. ali lahko napišemo na ovoj vse potrebno skladno z posredovanim obrazcem?

lp,

ODGOVOR
1. Naročnik potrjuje, da je obrazec 8/1 obvezni del ponudbene dokumentacij v primeru, če ponudnik nastopa s podizvajalci. Obrazec 8/3 pa v primeru, če podizvajalec zahteva neposredno plačilo s strani naročnika. Obrazec 8/2 ni sestavni del razpisne dokumentacije.

2. Ponudnik mora obrazec 11 izpolniti v skladu z navodili razpisne dokumentacije, kar pomeni, da mora vnesti vrednost v skladu z zahtevami vzorca pogodbe (v višini 8 % od pogodbene vrednosti z 8,5 % DPZP za vsak ponujeni sklop).

3. Naročnik bo kot pravilno predloženo ponudbo upošteval tudi ponudbo, ki na ovojnici za predložitev zavarovanja za resnost ponudbe ne bo imela nalepljenega obrazca Ponudba-zavarovanje za resnost ponudbe za sklop 1, vendar pa mora ovojnica vsebovati vsebino skladno z obrazcem Ponudba-zavarovanje za resnost ponudbe za sklop 1.VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

1. V točki 1.10.4 navajate, da je potrebno priložiti potrjeno »Zavarovalno tehnično dokumentacijo« za vsak posamezni oddan sklop.
Prosimo za pojasnilo ali to pomeni, da moramo parafirati/podpisati in žigosati ZTD za vsak posamezni oddan sklop in le to naložiti v .pdf ali se bo upoštevalo, če naložimo ZTD v .pdf obliki kot je bila posredovana in se z oddajo ponudbe upošteva, da je le ta potrjena?

2. V točki 1.10.9 navajate, da mora biti vzorec pogodbe tudi izpolnjen. Glede na fazo oddajanja ponudbe predlagamo, da se vzorec pogodbe samo parafira/podpiše in žigosa, s tem se izkazuje, da se ponudnik strinja z vsebino in se v glavi pogodbe navede sklop za katerega ponudnik oddaja ponudbo.
Prosimo za potrditev?

Hvala.


ODGOVOR
1. Naročnik bo upošteval, da je ponudnik z elektronsko oddajo ponudbe preko sistema e-JN in uporabo digitalnega kvalificiranega potrdila, potrdil tudi Zavarovalno tehnično dokumentacijo za posamezni sklop za katerega jo bo predložil v razdelek »Drugi dokumenti«.
2. Naročnik spreminja razpisno dokumentacijo tako, da mora ponudnik v ponudbeni dokumentaciji predložiti parafiran, podpisan in žigosan vzorec pogodbe za vse sklope (ni ga torej potrebno izpolnjevati).VPRAŠANJE
Prosimo za objavo vzorca pogodbe v Wordovi datoteki.

ODGOVOR
Naročnik spreminja razpisno dokumentacijo tako, da mora ponudnik v ponudbeni dokumentaciji predložiti parafiran, podpisan in žigosan vzorec pogodbe za vse sklope. Iz tega razloga naročnik ne bo objavljal vzorca pogodbe v word obliki.VPRAŠANJE
Spoštovani,

na strani 14 razpisne dokumentacije točka 2. 1. Razlogi za izključitev navajate, da moramo ponudbi predložiti obrazca - pooblastili 3/1 in 3/2. Predlagamo, da lahko tudi domača pravna oseba priloži potrdila iz kazenske evidence, v kolikor z njimi razpolaga in odražajo zadnje relevantno stanje. S tem naročniku ni potrebno samemu poiskati potrdila, kar omogoča hitrejši postopek.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Naročnik potrjuje, da obrazca Pooblastilo za pridobitev potrdila iz uradnih evidenc za pravne osebe (Obrazec 3/1) in Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za fizične osebe (Obrazec 3/2) nista obvezni del ponudbene dokumentacije, kar je tudi skladno z navedbo naročnika v točki 1.10. objavljenih Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe. Ponudnik pa lahko že sam priloži navedena pooblastila in dokazila za izpolnjevanje pogojev (v tem primeru potrdilo iz Kazenske evidence, ki mora odražati zadnje stanje).

VPRAŠANJE
Spoštovani,

Sklop 1 - Zavarovanje odgovornosti
1. V ZTD pod A. Splošna opredelitev na koncu v pojasnilu navajate ..."vse oblike nepremoženjske škode". Prosimo za pojasnilo kakšen so to oz. kaj je s tem mišljeno?
2. V ZTD pod 9.alinejo točke A.2.navajate kritje "zaradi okvare zdravja in poškodovanja oseb, do katerih pride zaradi postopkov zdravljenja, zdravstvenih in drugih posegov ter postopkov na teh osebah, kot so porodništvo, nega telesa, kozmetika ipd. Prosimo za pojasnilo kaj je mišljeno s tem kritjem oz. izključite navedeno iz zahtev?
3. V ZTD pod točko A.12 navajate kritje za odgovornost za vse ostale nevarnostne vire, za katere veljavni premijski sistem zavarovalnice določa posebno premijo ali doplačilo k premiji. Prosimo za pojasnilo katere ostale nevarnostne vire ste tu mislili oz. jih opredelite, da lahko zavarovalnice obračunamo posebno premijo ali doplačilo k premije? Kajti, če ne vemo kateri nevarnostni viri so to, je težko obračunati dodatno premijo.
4. V ZTD navajate kritje odg. zaradi uporabe in posesti...samovoznih delovnih strojev, razen v prometni situaciji. Za delovne stroje se tudi za obratovanje zavarovanje uredi v okviru avtomobilskega zavarovanja in ne splošne odgovornost. Prosimo za popravek definicije?

lp,

ODGOVOR
Odgovori za sklop 1 zavarovanje odgovornosti
1. Glede na to, da so vse možne oblike nepremoženjske škode medsebojno prepletene in so lahko takšna škoda zahteva tudi neodvisno od premoženjske (materialne) škode je naročnik v izogib morebitnim dvomom podal zadevno pojasnilo.
2. Naročnik spreminja razpisno dokumentacijo tako, da se črta predzadnja alineja prve točke drugega odstavka pod naslovom »A. Splošna opredelitev zavarovanja odgovornosti« v Zavarovalno tehnični dokumentaciji za Sklop 1 na strani 25/28.
Naročnik bo pred podpisom pogodbe z izbranim ponudnikom pripravil čistopis Zavarovalno tehnične dokumentacije za Sklop 1, skladno s tem odgovorom, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
3. Gre za vse dodatne nevarnostne viri, ki so določeni z zavarovalnim programom oziroma izhajajo iz ali jih v okviru svoje dejavnosti izvaja zavarovalec (razen tistih pod »B. Dodatne razširitve zavarovanja odgovornosti«, ki morajo biti posebej navedene oziroma določene v polici).
Glede posebne premije ali doplačila k premiji sporočamo, da so ta na zavarovalnem trgu različna in so stvar zavarovalnice in prav zato naročnik z njimi ne more biti v celoti seznanjen ter se vsled temu do vsakega izmed njih opredeliti. Naročnik je pripravil zavarovalni program, ki izhaja iz njegovih potreb in ščiti njegove interese ter ga natančno določil in bo zanj plačal zavarovalno premijo, ki jo bo določil najugodnejši ponudnik. Vsi ponudniki pa imajo možnost zastaviti vprašanja (in obrazložitve) ter predlagati konkretne posamezne spremembe (zaželeno, skupaj z vplivom na višino zavarovalne premije).
4. Določba, ki jo predlagate spremeniti je dispozitivne narave in izhaja iz interesov zavarovanca. Glede na navedeno naročnik predlagane spremembe ne more upoštevati. Zavarovalnica pa je seveda upravičena, da sorazmerno temu pogoju ustrezno oblikuje višino svoje ponudbene zavarovalne premije.

Datum objave: 12.11.2018   16:58
VPRAŠANJE
Pozdravljenim

SKLOP 1
ODGOVORNOST - poklicna projektantska odg.
1. Ali navedene osebe za katere zahtevate poklicno projektantsko odgovornost dejansko izvajajo tudi projektiranje ali samo tehnični nadzor in svetovanje in za koga (tudi zunanje)?
2. V kolikor izvajajo tudi projektiranje prosimo za podatek o planiranem prihodku iz tega naslova?

lp

ODGOVOR
1. Izvajajo tudi projektiranje. Naročnik iz tega naslova ne ustvarja prihodkov, ker se zadevno trenutno izvaja za potrebe lastne dejavnosti.
2. Naročnik iz tega naslova ne ustvarja prihodkov, ker se zadevno trenutno izvaja za potrebe lastne dejavnosti.


VPRAŠANJE
Pozdravjeni,

SKLOP 3
GRADBENO/MONTAŽNO ZAVAROVANJE

1. Dikcija ZTD: »(Pojasnilo: V zavarovanje so vključene tudi vse škode, ki so posledica poškodovanja oseb ali stvari posledične škode. Za tretje osebe se štejejo tudi naročniki. Vključene so vse oblike nepremoženjske škode.)«
Prosimo za obrazložitev in pojasnilo zgornjega določila glede posledičnih škod?

2. Dikcija ZTD: »Če sodi registrirana dejavnost zavarovanca v področje poklicnih odgovornosti in/ali čistih premoženjskih škod, je njegova poklican odgovornost in/ali odgovornost za čiste premoženjske škode vključena v zavarovanje.«
Prosimo za navedbo v katera področja poklicnih odgovornosti in/ali čistih premoženjskih škod sodi registrirana dejavnost zavarovanca?

3. Dikcija v VZORCU POLICE: »V zavarovanje je vključena razširitev zavarovalnega kritja na geografsko področje Evrope in na deloviščih ter gradbiščih.«
Prosimo za potrditev oz. korekcijo ali je pravilno razumeti, da je vključena razširitev zavarovalnega krita samo in izključno na gradbišča na geografskem področje Evrope, kjer zavarovanec opravlja pogodbeno delo (gradnja/montaža).
Prosimo za dopolnitev podatkov in sicer v katerih državah se izvaja gradbena dejavnost ter kolikšna je realizacija del po teh državah?

4. Dikcija v VZORCU POLICE: »V zavarovanje je vključena škoda na stvareh, ki jih ima zavarovanec kakorkoli na skrbi (upravljanje, zakup, hramba, obdelava, predelava, ipd.) ali če je vzrok škode bodisi v delu na njih bodisi v delu z njimi (predmet ali sredstvo obdelave, predelave, preizkušanja, ipd.) ter poškodovanja tujih stvari pri prekladanju ali skladiščenju, ekološke škode, poškodovanje tujih stvari pri prekladanju ali skladiščenju.«
Prosim za obrazložitev kakšne stvari ima zavarovanec lahko na skrbi?
Prosim za obrazložitev na kakšnih stvareh lahko pride do škode, če je vzrok škode v delu na njih oz. z njimi?
Prosim za obrazložitev v kakšnem primeru se lahko zgodi, da pri prekladanju ali skladiščenju pride do poškodovanja tujih stvari in katere so lahko te svari?
Prosimo za pojasnilo glede ekološke škode v navedeni dikciji. Namreč le-te so že vključene v točki 6 Temeljnih nevarnosti?

5. Dikcija v VZORCU POLICE: »Zavarovanje krije tudi zahtevke družb, ki imajo v družbi zavarovalcu oziroma zavarovancu poslovni delež večji od 25 % in/ali imajo na podlagi zakona ali aktov družbe pravico oziroma možnost vodenja družbe in obratno in zahtevke družba, kjer ima zavarovalec oziroma zavarovanec poslovni delež večji od 25 % in/ali ima na podlagi zakona ali aktov družbe pravico oziroma možnost vodenja družbe (povezane družbe - navzkrižna odgovornost).«
Prosimo za natančno obrazložitev glede zgornje dikcije, namreč po polici za gradbeno/montažno zavarovanje je kritje podano samo in izključno za lokacijo kjer se izvajajo gradbena/montažna dela? Prosim tudi za primer?

lp,


ODGOVOR
Vsi odgovori se nanašajo na sklop 3.
1. Naročnik je zgolj pojasnil, da so sestavni del zavarovalnega kritja tudi škode, ki so posledica poškodovanja oseb ali stvari, skladno z določili zavarovalnega programa.
2. Naročnik spreminja razpisno dokumentacijo, in sicer se spremeni tretji odstavek pod naslovom »Odgovornost izvajalca del« v Zavarovalno tehnični dokumentaciji za Sklop 3 tako, da se glasi: »Zavarovanje zajema tudi odgovornost za čisto premoženjsko škodo, ki je posledica dejanja, opustitve ali napake, ni pa nastala niti na osebah niti na stvareh, če je to določeno v polici. Če sodi dejavnost zavarovanca v področje poklicnih odgovornosti je njegova poklica odgovornost vključena v zavarovanje«.
Naročnik bo pred podpisom pogodbe z izbranim ponudnikom pripravil čistopis Zavarovalno tehnične dokumentacije za Sklop 1, skladno s tem odgovorom, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
3. Naročnik trenutno ne izvaja gradbenih/montažnih del izven Republike Slovenije.
4. Naročnik ima, med drugim, v upravljanju, najemu, hrambi (v manjšem obsegu tudi razpolaga s stvarmi last tretjih oseb, ki jih po potrebi skladišči oziroma jih naklada/razklada) stvari last Mestne občine Celje, fizičnih in v manjšem obsegu tudi drugih pravnih oseb, zato želi tudi zavarovanje odgovornosti iz posesti teh stvari. Škodni scenariji so lahko povsem enaki kot v primeru stvari, ki so last naročnika.
Ponudniki naj pri pripravi ponudbe upoštevajo, da je v zadevnem primeru pri sklopu 3, v obrazcu »Ponudba predračun z zavarovalno tehnično specifikacijo za SKLOP 3« v delovnih zavihkih »Gradbeno-montažno zavarovanje« in »Gradbeno-montažno zavar.-polica« pod zap. št. 7 v tabeli temeljnih nevarnosti »Odgovornost za ekološke škode (vključno podizvajalci)« zavarovana kot samostojna nevarnost in torej ni del »Splošne civilne odgovornosti izvajalca del v času garancijske dobe 2 let (vključno podizvajalci)« iz zap. št. 6 v tabeli temeljnih nevarnosti.
5. Gre za zahtevke s strani zadevnih družb v okviru sklenjenega zavarovalnega programa za Sklop 3.


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

SKLOP 2 - Avtomobilsko zavarovanje
1. V obračunu premije je predviden vnos premije za AO+ in NEZGODE tudi za priklopno vozilo, medtem ko v zahtevah ni predvideno. Prosimo za pojasnilo kaj vpišemo v tabelo oz. ali pustimo prazno ali 0 oz. ali boste popravili tabelo?
2. V tehničnih podatkih je zahtevano kritje STROJELOM za 4 delovna vozila in za 1 brez strojeloma. V obračun premije pa želite, da se vnese fiksna povprečna premija za vseh 5 delovnih vozil skupaj. Prosimo, da razdelite v obračunu premije na delovna vozila z in brez strojeloma?

Hvala in lp

ODGOVOR
Odgovora se nanašata na sklop 2.
1. Ponudniki pri pripravi ponudbe upoštevajo, da zavarovani nevarnosti »AO+« in »Nezgoda« nista predmet zavarovanja za skupino »Priklopno vozilo«.
Naročnik bo pred podpisom pogodbe z izbranim ponudnikom pripravil čistopis obrazca »Ponudba predračun z zavarovalno tehnično specifikacijo za SKLOP 2«, skladno s tem odgovorom, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
2. Naročnik ugotavlja, da gre za tipkarsko napako v obrazcu in naj ponudniki skladno s klavzulo v obrazcu »Ponudba predračun z zavarovalno tehnično specifikacijo za SKLOP 2« v delovnem listu: »Avtomobilsko zavarovanje-polica«, ki se glasi: »Pri delovnih motornih in vlečnih vozilih razširjeno zavarovalno kritje na strojelom (do 8 let starosti)« upoštevajo, da je za nevarnost strojeloma zavarovanih vseh pet delovnih strojev oziroma vozil, ki so navedeni v obrazcu »Podatki Energetika Celje 12.10.2018« v delovnem listu: »Obr.07«.


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

SKLOP 1
1. Prosimo, da v zavarovalno tehnično dokumentacijo za sklop 1 pri požarnem zavarovanju med izključitve (poglavje II., Požarno zavarovanje, točka A. 4) dodate, da zavarovanje ne krije škod zaradi terorističnih dejanj.«
2. Prosimo, da v zavarovalno tehnično dokumentacijo za sklop 1 pri potresnem zavarovanju (poglavje II., Potresno zavarovanje) zaradi pozavarovalnega kritja dodate določilo: Če je škoda, ki jo je povzročil potres, predmet ločenih zahtevkov, velja pravilo, da se škoda, ki jo povzroči potres v obdobju 72 zaporednih ur, obravnava kot en zahtevek, pri čemer zavarovanec sam določi, kdaj se to obdobje začne, in sicer tako, da se ne prekriva z drugim obdobjem.«
3. Prosimo, da nam za posamezen predmet zavarovanja plinovodi, vročevodi in toplovodi posredujete podrobnejše podatke in sicer ločeno:
- število posameznih omrežij? Za toplovode je sicer podan podatek 1 in vročevodi 7 to drži? Kaj pa za plinovode?
- dolžina posameznega omrežja? Iz podatkov lahko razberemo le skupno dolžino vročevodov, toplovodov, plinovodov, potrebujemo pa podatek o dolžini posameznega omrežja glede na določeno število le teh.
- vrednost posameznih omrežij ? Iz podatkov so navedene le skupne vrednosti vseh vročevodov, toplovodov in plinovodov. Prosimo, da posredujete vrednostno razdelitev glede na posamezno omrežje?
- orto foto slike vsakega posameznega omrežja oz. ali se da dobiti bolj jasno označitev posameznih omrežij na že posredovanih slikah?

Hvala in lp,
ODGOVOR
Vsi odgovori se nanašajo na sklop 1
1. Naročnik spreminja Zavarovalno tehnično dokumentacijo za sklop 1 tako, da se na koncu druge alineje četrtega odstavka v točki »A. Splošne določbe« v poglavju »Požarno zavarovanje« na strani 14/28 doda nova tretja alineja, ki se glasi: »terorističnega dejanja«.
Naročnik bo pred podpisom pogodbe z izbranim ponudnikom pripravil čistopis Zavarovalno tehnične dokumentacije za Sklop 1, skladno s tem odgovorom, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
2. Ponudniki pri pripravi ponudbe upoštevajo drugi odstavek pod naslovom »Zavarovalni primer« v Zavarovalno tehnični dokumentaciji za sklop 1 na strani 6/28, ki zadevno že ureja.
3. Vsi razpoložljivi podatki, ki jih naročnik lahko zagotovi, poleg javno dostopnih podatkov (npr. letno poročilo, ki je na voljo preko spletnega portala AJPES) v okviru zadevnega javnega naročila so dostopni na zgoščenki v .pdf datoteki »DO_TEHNIČNI PODATKI na dan 31 12 2017« in v .pdf datoteki »PLIN in DO omrežje 2018«.
Datum objave: 12.11.2018   17:02
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za naslednje podatke:

Zavarovanje premoženja:

- znesek za gradbene objekte, opremo in zaloge po posamezni lokaciji
- leto izgradnje objektov
- vrsta, lokacija in dolžina omrežja
- opis in posamezni zneski za neregistrirana motorna in priključna vozila ter samohodne delovne stroje
- obratovalni zastoj: ali se zavarovalna vsota nanaša na eno leto, ali na 1/2 leta?
- v zavarovalno tehnični dokumentaciji je zapisano kritje za terorizem, v predračunu pa ne?
- ali je kritje
- čiste premoženjske škode: ali je zavarovanje zahtevano izključno za posledične finančne škode (kot posledica škod na stvareh ili osebah)?

Zavarovanje odgovornosti:

- zavarovanje zaradi okvare zdravja in poškodovanja oseb, do katerega pride zaradi postopkov zdravljenja, zdravstvenih in drugih posegov ter postopkov na tih osebah, kot so porodništvo, nega telesa, kozmetika ipd ali je tudi ta nevarnost zajeta v dejavnosti naročnika, ali gre za napako?
- ali je kritje za ekološke škode zahtevano tudi za stvari, ki jih ima zavarovanec kakorkoli na skrbi (na primer, ekološke škode na zemljišču v najemu?) Če je odgovor pritrdrilen, prosimo za podatek o skupni površini in namenu zemljišča
- poklicna odgovornost projektantov: število in akademski naslov inženirjev
- čiste premoženjske škode: ali je zavarovanje zahtevano izključno za posledične finančne škode
- odgovornost, splošno: skupni prihodki naročnika, število zaposlenih in neto plačni sklad (skupni znesek plač) naročnika
- crossliability (navzkrižno): kritje je sprejemljivo za škode na osebah, vendar na stvareh ni, prosimo za pojasnilo - ali je kritje zahtevano za škode na osebah, na premoženju ali za čiste premoženjske škode?ODGOVOR

Zavarovanje premoženja
Vsi razpoložljivi podatki, ki jih naročnik lahko zagotovi, poleg javno dostopnih podatkov (npr. letno poročilo, ki je na voljo preko spletnega portala AJPES) v okviru zadevnega javnega naročila so dostopni na zgoščenki v datoteki »Podatki Energetika Celje 12.10.2018«.
Zavarovalna vsota za obratovalni zastoj se nanaša na eno leto.
Zavarovanje terorističnih dejanj ni vključeno v požarno zavarovanje.
Opredelitev zavarovane nevarnosti »čista premoženjska škoda« je določena v Zavarovalno tehnični dokumentaciji: za sklop 1 pod točko »A. Splošna opredelitev zavarovanja odgovornosti« na strani 24/28«; za sklop 3 pod točko »Odgovornost izvajalca del« na strani 17/20.

Zavarovanje odgovornosti
- ponudnik naj v zvezi s kritjem postopkov zdravljenja upošteva pojasnilo naročnika objavljeno preko porta javnih naročil na vsebinsko podobno vprašanje;
- da, kritje za ekološke škode se nanaša tudi na stvareh, ki jih ima zavarovanec kakorkoli na skrbi (vsi razpoložljivi podatki, ki jih naročnik lahko zagotovi, poleg javno dostopnih podatkov - npr. letno poročilo, ki je na voljo preko spletnega portala AJPES, v okviru zadevnega javnega naročila so dostopni na zgoščenki glejte »Podatki Energetika Celje 12.10.2018«);
- podatki v zvezi s številom in nazivom projektantov so dostopni na zgoščenki v datoteki »Podatki Energetika Celje 12.10.2018«);
- opredelitev zavarovane nevarnosti »čista premoženjska škoda« je določena v Zavarovalno tehnični dokumentaciji: za sklop 1 pod točko »A. Splošna opredelitev zavarovanja odgovornosti« na strani 24/28«; za sklop 3 pod točko »Odgovornost izvajalca del« na strani 17/20.

- vsi razpoložljivi podatki, ki jih naročnik lahko zagotovi, poleg javno dostopnih podatkov - npr. letno poročilo, ki je na voljo preko spletnega portala AJPES, v okviru zadevnega javnega naročila so dostopni na zgoščenki«;
- ponudniki pri pripravi ponudbe upoštevajo določilo Zavarovalno tehnične dokumentacije: »Za tretje osebe se štejejo tudi Mestna občina Celje in pravne osebe, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Celje, in druge pravne osebe, v katerih ima Mestna občina Celje prevladujoč vpliv pri upravljanju ali nadzorovanju, oziroma njihovi predstavniki/zaposleni, kadar utrpijo škodo (crossliability)«.